Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Szkíta-hun-magyar népunk nemcsak Hispániáig, hanem Észak-Afrikáig is eljutott

maghreb.blog.hu- Szkítiától Maghrebig- Maghreb

„A magyar krónikák és a kitalált középkor” c. tanulmányomban már felhívtam a figyelmet arra az érdekes jelenségre, hogy ha bizonyos germán fejedelmek nevének a végéről eltávolítjuk a megtévesztő „-rik”, „-erik” végződést, színtiszta magyar neveket nyerünk! 

Az „-erik” végződést eltávolítva egy ismerősen csengő nevet kapunk: GEIS, vagy ha úgy jobban tetszik: GYEICS! Épp, mint Géza fejedelem, István királyunk apja! S hogy mennyire nem voltak germánok ezek az Észak-Afrikába betörő vandálok, azt jól mutatja, hogy Geiserik utódjának neve egyenesen HUNERIK! Az „-erik” végződést újfent eltávolítva világossá válik a vandálok valódi nemzeti hovatartozása! 

Ha a vandálok – feltételezésemnek megfelelően – valóban hungár-magyarok voltak, maradt-e bármi nyoma Észak-Afrikában magyar letelepedésnek? Nos, elég egyetlen futó pillantást vetnünk a kérdéses térség településneveire, máris döbbenetes magyar párhuzamokra lelhetünk!

A letelepedő hungár-vandálok nem reprezentálták a hun-magyar nép teljes korfáját, annak minden rétegével és szeletével, nem vettek részt az észak-afrikai és hispániai letelepedésben sem a nők, sem a gyermekek, sem az öregek, mint ahogy nem vitték magukkal apró- és lábasjószágaikat sem! A szóban forgó területeken – krónikáink állításának megfelelően – csak egy nagyszámú hadinép letelepedésével kell számolnunk, amely kizárólag hadra fogható korú férfiakból állt! Tehát a településnevek változatossága sem mutatja azt a páratlan gazdagságot, mint például a Kárpát-medencében! Ehelyett teljesen logikus módon azt várhatjuk, hogyelsősorban katonai-közigazgatási méltóságnevek, szkíta-hun-magyar törzsnevek, a szkíta őshazára emlékeztető vagy azzal összefüggésbe hozható földrajzi elnevezések és olyan nagy hun kapitányok nevei bukkannak föl, amelyekre – mint nagy elődökre – ez a Hispániában és Észak-Afrikában letelepedő hungár-vandál sereg büszkén tekintett vissza. Pontosan ez a helyzet!

Észak-nyugat afrikai térséget is, melyhez hagyományosan Marokkót, Algériát és Tunéziát sorolják, összefoglaló néven a „Maghreb”-nek nevezik! Mit mond nekünk ez a Maghreb elnevezés?

 

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a hivatalos magyarázat szerint a „Maghreb” az arab geográfusok műveiben egyszerűen csak "Nyugat"-ot jelent. Viszont véleményem szerint éppen azért jelent „Nyugat”-ot, mert a „magyar-áb” letelepedés éppen az iszlám civilizáció legnyugatibb szegletét érintette! Egy idő után tehát teljesen mindegy volt, hogy a muszlimok a „nyugat felé” vagy a „Maghreb felé” kifejezést használták-e, mivel e két kifejezés teljesen azonos értelművé, egymás szinonimájává vált! S hogy eredetileg mennyire nem „Nyugat” volt a „Maghreb” jelentése, azt jól jelzi, hogy a kérdéses térségben valósággal hemzsegnek a „magyar” népnév különböző formái!

A vandálok - amint olvastuk - Hispániában összetűzésbe kerültek a velük egészen addig együtt harcoló valódi germán szvévekkel. Ennek az lett a következménye, hogy 429-ben (tehát mindössze 20 évvel Hispániába érkezésük után) Geiserik nevű királyuk vezetésével a Gibraltári tengerszoroson keresztül átkeltek Észak-Afrikába, és meghódították az ősi Karthágót. „A magyar krónikák és a kitalált középkor” c. tanulmányomban már felhívtam a figyelmet arra az érdekes jelenségre, hogy ha bizonyos germán fejedelmek nevének a végéről eltávolítjuk a megtévesztő „-rik”, „-erik” végződést, színtiszta magyar neveket nyerünk! Így vettük észre, hogy Athalarik valójában Athala vagy Ethele, Aldarik pedig nem más, mint a krónikáinkból már jól ismert Aladár. Vizsgáljuk meg tehát a vandálok nagy királyának GEISERIK-nek a nevét is!

Az „-erik” végződést eltávolítva egy ismerősen csengő nevet kapunk: GEIS, vagy ha úgy jobban tetszik: GYEICS! Épp, mint Géza fejedelem, István királyunk apja! S hogy mennyire nem voltak germánok ezek az Észak-Afrikába betörő vandálok, azt jól mutatja, hogy Geiserik utódjának neve egyenesen HUNERIK! Az „-erik” végződést újfent eltávolítva világossá válik a vandálok valódi nemzeti hovatartozása! Ha pedig még ez sem volna elég, akkor jó, ha figyelembe vesszük, hogy az utolsó észak-afrikai vandál király neve: GEILAMIR! Ha eltávolítjuk a név végéről a „-mir” végződést, ismételten egy jól ismert magyar nevet kapunk: GEILA azaz Gyula!

A vandálok tehát az Atlasz hegység vonulatát követve eljutottak az ősi Karthágóig, azt elfoglalták és megalapították a vandálok és alánok királyságát, mely körülbelül száz évig tartotta uralma alatt az egykori Róma észak-afrikai tartományait. Logikusan merül fel tehát a kérdés: ha a vandálok – feltételezésemnek megfelelően – valóban hungár-magyarok voltak, maradt-e bármi nyoma Észak-Afrikában magyar letelepedésnek? Nos, elég egyetlen futó pillantást vetnünk a kérdéses térség településneveire, máris döbbenetes magyar párhuzamokra lelhetünk!

Mielőtt belevetnénk magunkat a magyar gyanús észak-afrikai településnevek gyűjtésébe, fontos felhívnom a figyelmet arra az egyáltalán nem elhanyagolható körülményre, hogy e térségben nem egy teljes nép telepedett le! A letelepedő hungár-vandálok nem reprezentálták a hun-magyar nép teljes korfáját, annak minden rétegével és szeletével, nem vettek részt az észak-afrikai és hispániai letelepedésben sem a nők, sem a gyermekek, sem az öregek, mint ahogy nem vitték magukkal apró- és lábasjószágaikat sem! A szóban forgó területeken – krónikáink állításának megfelelően – csak egy nagyszámú hadinép letelepedésével kell számolnunk, amely kizárólag hadra fogható korú férfiakból állt! Tehát a településnevek változatossága sem mutatja azt a páratlan gazdagságot, mint például a Kárpát-medencében! Ehelyett teljesen logikus módon azt várhatjuk, hogy elsősorban katonai-közigazgatási méltóságnevek, szkíta-hun-magyar törzsnevek, a szkíta őshazára emlékeztető vagy azzal összefüggésbe hozható földrajzi elnevezések és olyan nagy hun kapitányok nevei bukkannak föl, amelyekre – mint nagy elődökre – ez a Hispániában és Észak-Afrikában letelepedő hungár-vandál sereg büszkén tekintett vissza. Pontosan ez a helyzet!

Az északi partvidék mentén példának okáért mindjárt találunk egy Attala nevű települést. De találunk Ben Attali, és Ait Atelli településeket is. Vajon kiről nevezhették el ezeket? - Mekkora szamárság! – nyeríthet most fel idegesen sok eminens finnugrista agymosott! - Hát mi másról nevezhették volna el, ha nem az Atlasz hegységről?! Nos, ez könnyen elképzelhető. Viszont Algírtől kicsit délre találunk egy másik ismerősen csengő nevű települést is: Blida! Ugye még emlékszünk, hogy nemzeti krónikáink szerint Attila testvére Buda volt, akinek a neve eredetileg így hangzott: Bleda! Bóna István a „Hunok – gepidák – langobardok” c. összeállításban a Bleda/Blida címszónál a következőket írja:
Bleda/Blida Gót szokás szerint becézett formában Blaedila, eredetileg talán Bildä/Blidä török ’Bölcs uralkodó’, a hunok nagykirálya, Mundzsuk idősebb fia, Ruga nagykirály unokaöccse (szül. 408 körül, †444/45). 434-től főfejedelem, aki azonban kezdettől fogva kénytelen volt a hatalmon osztozkodni harcias öccsével, Attilával. Bleda a tiszántúli központi hun orduban székelt, a székhely jórészt az ő korszakában épült ki. (...) Bleda nevét a középkori magyar krónikások Buda alakban használták, így került be szépirodalmunkba is.” (Kiemelés tőlem!)Buda neve tehát eredetileg Bleda vagy Blida volt, ebben a formában találjuk meg Észak-Afrikában is! Ráadásul Blidán kívül találunk még ’Ain Beidha, ’Ain el Beida, Mechta ’Ain el Beidha és Dar el Beida településeket is. De Algéria északi részén Blidától jócskán keletre egy tó partján Bida nevű települést is találhatunk. S ha úgy gondolnánk, hogy ezekből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, akkor vegyük figyelembe, hogy ugyanezen települések közelében ott találjuk Henchir el Kadri, Henchir adb el Kader, Abd el Kader és Kadiria településeket is! És hogy miért fontos ez? Azért, mert a Képes Krónika a következőket írja:
Az Úr megtestesülésétől számított háromszázhetvenharmadik évben, Valens császárnak és I. Coelestinusnak, a római egyház pápájának idejében, a világ hatodik korszakában a Szittyaországban lakozó hunok megsokasodtak; egybegyűltek és maguk közül kapitányokat rendeltek: a Zemény nemzetségbeli Csele fiát Bélát, Kevét és Kadocsát, Etelét, Kevét és Budát, a kadar nemzetségbeli Bendegúz fiait, majd elhatározták, hogy benyomulnak a nyugati tájakra.” (Kiemelés tőlem!)Majd így folytatja:
Bírát is választottak maguk közül egyet, a Torda nembeli Kádár nevezetűt, hogy az intézze a viszálykodók pereit, fenyítse meg a tolvajokat, latrokat és gonosztevőket;” (Kiemelés tőlem!)Pásztázzuk tehát tovább az észak-afrikai tengerpartot és az Atlasz hegység környékét magyar gyanús helységnevek után kutatva! A Gibraltári tengerszorostól délre mindjárt találunk egy Nador nevű települést. Továbbhaladva délkelet felé még egy Nador bukkan fel! Összeszámlálva végül kiderül, hogy a térségben összesen hat Nádor található, ebből kettő Algériában, négy pedig Marokkóban! Ráadásul a négy Marokkói Nádor közül az egyik egy Nádor nevű tartomány központja is egyben! Oujda környékén találunk egy Bichara nevű települést, a tengerparton egy El Behara-t, míg tőle jócskán keletre a tengerparttól kicsit délre Behari emlékeztet Bihar megye nevére. A szkíta tahar törzsek emlékét idézi, hogy három Tahar is előfordul egymás közvetlen közelében, de találkozunk Tahara nevű várossal is. A kabarok neve is felbukkan Douar Fras Kbar és El Kabar települések neveiben. A baskíriai őshaza emlékét idézi Baskara, Biskra és Casablancától délre Bouskoura. A besenyők nevére Ouled Bessem, Ain Bessem és Mechta Bessami emlékeztet. Bihari Mihály „A népek országútján” c. könyvében a szkíta törzsek felsorolásakor megemlíti az Agra törzset, melynek emlékét sok magyar településnév őrzi: Eger, Egerág, Egerszeg, Egres, stb. Hasonló településnévvel éppenséggel Észak-Afrikában is találkozhatunk: El Agreb. 

S ha valaki mindezt csupán erőltetett belemagyarázásnak tartja, az jó ha figyelembe veszi, hogy ennek az egész térségnek, ahol a vandál-hungárok a Krisztus utáni V. században megtelepedtek mindmáig van egy összefoglaló elnevezése is. Mint ahogy Belgiumot, Hollandiát és Luxemburgot hagyományosan „Benelux” államoknak szokás nevezni, ugyanúgy ezt az észak-nyugat afrikai térséget is, melyhez hagyományosan Marokkót, Algériát és Tunéziát sorolják, összefoglaló néven a „Maghreb”-nek nevezik! Mit mond nekünk ez a Maghreb elnevezés? Nos, a kedves olvasó bizonyára már hallott a magyarábokról, akik Núbiában, a mai Egyiptom és Szudán határán élnek. A magyarábok a török hódoltság idején az oszmán birodalom területére hurcolt magyar foglyok leszármazottjai. Nyelvüket már rég elvesztették, de magyar azonosságtudatukat mindmáig megőrizték. A velük foglalkozó ismeretterjesztő filmek sohasem mulasztják el tudálékos módon megjegyezni, hogy a közhiedelemmel ellentétben a nevük nem a „magyar” és „arab” szavak összevonása által keletkezett. Az arabban ugyanis az „–ab” végződés egyszerűen csak törzset jelent, így a magyarábok nevének jelentése is „magyar törzs”! Nos, ha ez így van, akkor vajon mit jelenthet a Maghreb elnevezés? A magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy ez a „Maghreb” a GEIS-erik király vezetésével Észak-Afrikába átköltöző hungár-vandálok „magyar” nevéből eredeztethető, és éppúgy magyar törzset jelent, mint a núbiai magyarábok neve! A Vandál Királyság ugyanis egészen véletlenül éppen azokat a területeket foglalta magába, amelyeket ma Maghreb-ként ismerünk!

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy a hivatalos magyarázat szerint a „Maghreb” az arab geográfusok műveiben egyszerűen csak "Nyugat"-ot jelent. Viszont véleményem szerint éppen azért jelent „Nyugat”-ot, mert a „magyar-áb” letelepedés éppen az iszlám civilizáció legnyugatibb szegletét érintette! Egy idő után tehát teljesen mindegy volt, hogy a muszlimok a „nyugat felé” vagy a „Maghreb felé” kifejezést használták-e, mivel e két kifejezés teljesen azonos értelművé, egymás szinonimájává vált! S hogy eredetileg mennyire nem „Nyugat” volt a „Maghreb” jelentése, azt jól jelzi, hogy a kérdéses térségben valósággal hemzsegnek a „magyar” népnév különböző formái! Egyetlen felületes vizsgálat is elég ahhoz, hogy döbbenetes mennyiségben kerüljenek elő ilyen településnevek! A korábban már említett Ait Atellitől délre például ott találjuk Mguerba várost. Figyelembe véve a mássalhangzó torlódás szabályszerűségeit joggal feltételezhetjük, hogy az első két mássalhangzó közül kikopott egy magánhangzó, s ez a településnév eredetileg „Maguer-ba”, vagyis magyar-ab volt! Tehát pontosan ugyanaz, mint a „Maghreb”! De Batnától nyugatra találunk Magra, majd Douar Magra településeket is! Oujdától délkeletre ott van Magoura, a Gibraltári tengerszorostól délfelé El Megarda, aztán Amegri, majd Al Mgarda. Továbbá Moggar, Megarine, Mazer és Mgarto. Végül Safitól észak-keletre található El Magar. Mindez puszta merő véletlen lenne? A Maghreb pedig egyszerűen csak „Nyugatot” jelentene? Aligha!

Mindenképp meg kell még említenünk Maghreb titokzatos őslakóit, a berbereket is! A berberek eredetéről vajmi keveset tudunk. Nevük nem sokat árul el valódi nemzeti hovatartozásukról, mivel az egyszerűen csak „barbár”-t, vagyis „nem rómait” jelent. Az előző, A baszkokról szóló fejezetben azonban olvashattunk egy rendkívül árulkodó utalást Dennis Sugar y Frank „Magyar látogató Baszkföldön” című írásában:
Meghökkentőbb, hogy az „0” vércsoportba tartozó baszkok százalékos aránya megegyezik a magyarok statisztikájával. Mindkét helyen a „B” vércsoport a legritkább, ugyanolyan arányban. Ha nézünk egy hematológiai térképet, ugyanezeket az arányokat csupán az Atlaszban a berbereknél és a kaukázusi grúzoknál találjuk.” (Kiemelés tőlem!)A berberekkel kapcsolatban sok leírás megemlíti, hogy antropológiailag kaukázusi jegyeket viselnek magukon. Például Németh Géza „A timbuktui tevehajcsárok dala” c. írásában a következőt írja:
A tuaregek az észak-afrikai berberek nomád rokonai, arcvonásaik nem negroid, hanem kifejezetten kaukázusi (europid) jellegűek, habár bőrük már-már fekete.” (Kiemelés tőlem!)Más leírások megjegyzik, hogy a berberek között – Afrikában szokatlan módon – előfordulnak szőkék és kék szeműek is. Mindezek a sajátos fajtajegyek egy csapásra érthetővé vállnak, ha tudjuk, hogy a berber nép annak a vandál-hungár népnek a leszármazottja, amely a hatalmas dél-orosz sztyeppéről és a Kaukázus térségéből Attila vezetésével Galliába, majd Hispánián keresztül GEIS-erik vezetésével Észak-Afrikába vándorolt! A berbereknek több különféle csoportjuk létezik. Ilyenek például a kabil berberek, a tuareg berberek és a rif berberek. A fentiek ismeretében valószínűsíthető, hogy a tuareg elnevezés – akárcsak a hispániai Tarragona –azonos a magyarok régi „türk” vagy „török” nevével! A bizánci források a magyarokat gyakran nevezik türköknek. Kánnai Zoltán a „Néhány szó a kazárokról” c. munkájának „A ’keleti-turkok’ tényleg törökök?” c. fejezetét éppen annak alátámasztására szenteli, hogy ez a „türk” vagy „török” eredetileg nem a keleti kök-türkökre vonatkozott, hanem éppen a hunokra:
Theophylactos Simocatta bizánci író szerint a perzsák által legyőzött fehér hunokat a perzsák turkoknak szokták nevezni: ’a perzsák királya, Ormuzd legyőzi a perzsák által turkoknak nevezni szokott hunokat és Baram perzsa vezér Kolchist támadja meg’ (III. könyv, 6.). Theophanes Isaacius – aki más helyen a kazárokat nevezi ’keleti turk’-oknak – Theophylactos nyomán szintén ’turk’ néven említi a Baram által 587-ben legyőzött fehér hunokat.Theophylactos Simocatta világosan arról ír, hogy a kök-türkök feltűnésének idejében a perzsáknak már kialakult ’szokásuk a hunokat turkoknak nevezni’. Tehát a perzsáknak már régi szokása volt a hunokat turkoknak hívni, amikor a kök-türkök egyáltalán megjelentek Perzsia látómezejében.Teljesen világos tehát, hogy a turk név a fehér hunokról származott át az altáji törökökre és nem megfordítva.Azt se feledjük, hogy Theophanes egy helyen a kazárokat keleti turkoknak nevezi, amely egy ’nyugati turk’ népre enged következtetni, s ez csak a magyar lehet.A bizánciak a magyarokat még a kazároknál is következetesebben tartották a türkök egyenes folytatásának; hiszen Theophanes után már csak a magyarokra használták a turk nevet. Magyarán: a VIII. században a bizánciak nem a magyarokat hitték türköknek, hanem fordítva: a VI. századi türkökről hitték azt, hogy azok is magyarok voltak.A fenti idézetek alapján teljesen egyértelmű, hogy a turk, türk vagy török elnevezés a kérdéses korban elsősorban a magyarok megnevezése volt. Ezek után úgy gondolom, hogy a „tuareg” berberek neve sem utalhat másra, mint ugyanennek a magyar népnek a türk vagy török megnevezésére! De vajon mire utalhat a rif berberek neve?

Amikor először találkoztam a „rif” elnevezéssel, magam sem tudtam honnan, de ismerősen csengett a fülemnek. Mint később kiderült rif berbereknek a Rif hegységben élő többé-kevésbé független berber törzseket nevezik. Ugyanis Hispániából a Gibraltári tengerszoroson keresztül Észak-Afrikába átkelve a legelső hegység, amivel szembetaláljuk magunkat még nem rögtön az Atlasz hegység, hanem annak egy rövid, félhold alakú észak-nyugati nyúlványa. Ez az észak-nyugati nyúlvány a Rif hegység. Az elnevezés tehát ismerős volt, de sokáig nem tudtam honnan. Egészen addig, míg fel nem lapoztam Kézai Simon krónikájának azt a részét, amely Szkítia leírásáról szól:
Scythia tartománya ugyanis Europában fekszik s kelet felé terjed; egy felől az éjszaki tenger, más felől a Rif hegyek zárják be; a forró égaljtól távol esik.” (Kiemelés tőlem!)Majd néhány mondattal később:
A Don folyó, mellyet a magyarok Etölnek neveznek, Scythiában ered ugyan, hanem a mint folytában a Rif hegyeken átmegy, Donnak nevezik, melly is osztán a sikra kiérvén az alánok földén foly, azután pedig három ágon szakad a kerek tengerbe.” (Kiemelés tőlem!)Számításba véve tehát az összes elérhető forrást és intenzíven használva a különféle internetes keresőprogramokat is, kiderül, hogy Rif hegységgel sehol máshol nem találkozhatunk, kizárólag csak Észak-Nyugat Afrikában, Maghrebben, a rif berberek földjén, pontosan ott, ahol az V. században a vandál-hungárok letelepedtek, és középkori krónikáinkban a magyarok őshazájának, Szkítiának a leírásánál! Hát nem különös? Igen valószínű tehát, hogy ezek a Hispánia felől érkező vandál-magyarok éppen Szkítiai őshazájuk emlékére nevezték Rif-nek az első hegységet, amellyel Észak-Afrikába átkelve szembetalálkoztak! Megjegyzem, ez a messzi északon fekvő Rif hegység volt az, ahol mondáink griff madara fészkelt, így az sem kizárt, hogy a Rif hegység nevének és az ott fészkelő griff madarak nevének köze lehet egymáshoz:
Az említett sivatag hegyeiben kristályt találnak és griffek fészkelnek s vadászsólyom madarak költenek, mellyeket magyarúl kerecset-nek hívnak.Érdekes megfigyelni, hogy a vandálok (hungárok) észak-afrikai kalandja mintegy beteljesítése volt Attila eredeti terveinek. A hun király, akinek valódi célja a Római Birodalom eltiprása volt, pontosan tudta, hogy küldetésének maradéktalan végrehajtásához elengedhetetlen az észak-afrikai római tartományok elfoglalása. A Képes Krónikában ezt olvassuk Attiláról:
Délt, nyugatot, északot és keletet széltében-hosszában uralma alatt tartván, azt forgatta elméjében, hogy átkel a tengeren, és meghódítja Egyiptomot, Asszíriát és Afrikát" (Kiemelés tőlem!)S hogy ez a terve mennyire egyértelmű és nyilvánvaló volt a kortársak számára, az abból is látszik, hogy ez az elem még az Attila előtt egy juliánuszi erányival kreált fiktív gót fejedelem, Alarik élettörténetébe is átkerült:
 „Alarich összeszedte seregét, s Campanián és Lucanián át megindult Reggióba, hogy onnan Sicilia és Afrika meghódítására előkészületeket tegyen."
Amikor tehát a Hispániába letelepedett hungárok (vandálok) Geiserik királyuk vezetésével 429-ban átkeltek a Gibraltári tengerszoroson és Észak-Afrikában is megdöntötték a római uralmat, az mindannak a végzetszerű beteljesítése volt, amit Attila életében már nem tudott elvégezni!

Forrás:

http://maghreb.blog.hu/2011/02/22/maghreb#more2660693

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto