Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Elszlávosodott szkíta rokonnépeink ,himnuszaik

magtudin.org- Lajdi Péter- A hun-magyar testvériség és azonosság legújabb nyelvi bizonyítékai 

Az orosz szókincs és nagyobb általánosságban a szláv népek művelődési alapszavai között rengeteg hun-magyar szót találunk. Ilyen az orosz csaj, azaz tea jelentésű szó is. Az orosz népesség három etnikai összetevőből ötvöződött össze: a szláv, a szkíta és a skandináv viking népcsoportok keveréke, így szkítaági messzi rokonaink. Az ukrán nép, de a lengyelek egy részének is igen nagy hányada elszlávosodott szkíta-leszármazott, ugyanis genetikailag – és ez a döntő -  legközelebbi vérrokonaink közé tartoznak, akárcsak a horvátok, akiknek ereiben nagy mennyiségű hun-avar vér is csörgedezik. És ami a legmeglepőbb, a szlovákokra ez ugyanígy jellemző. Így már jobban érthető a horvát-szerb történelmi ellentét: Ehhez genetikai és ebből fakadóan alapvető mentalitásbéli különbözőség szolgáltatja a hátteret. A szerbek ugyanis túlnyomórészt valóban szlávok, mégha a hosszú török hódoltság alatt a hódító oszmán-törökökkel el is keveredtek. Ennek nem csak vérségi, hanem kulturális következményei is láthatóak, sőt hallhatóak is a török-arabszemita motívumokkal átitatott népzenéjükben.

    A Magyar Tudomány 2008. októberi számában ez áll: „A genetikusok a magyarok esetében tudnak arról a látszólagos ellentmondásról, hogy míg a nyelvük és eredetük nem-indoeurópai, a genetikai összetételük viszont európai ... Elgondolkodtató, hogy az EU19 marker (markergén; LP) a magyarokat a lengyelországi és ukrajnai recens népséghez kapcsolja (Semino et al., 2000; Bosch et al., 2006), márpedig azt komolyan senki sem gondolná, hogy a magyarok lengyel vagy ukrán, vagy fordítva: a lengyelek és az ukránok magyar származásúak volnának.” E csak látszólagos ellentmondás által felvetett kérdésre pofonegyszerű a válasz. E népcsoportok közöttaz összekötő kapocs az európai ősnép, a szkítaságmelynek nagy területeken való jelenléte már az indoeurópai invázió előtti időkben is történelmi ténynek számít.

A teljes cikk:

http://www.magtudin.org/Lajdi%20-%20hun-magyar%20testveriseg.htm

Az elszlávosodott szkita népek himnuszai 

 

 

Az elszlávosodott szkita-szarmata eredetu, ma már viszont nem baráti nép, az ukrán himnusza:

mp3

A nyelvében elszlávosodott szkita-szarmata eredetu, ma is nemcsak genetikai, de szellemi értelemben is testvéri lengyel nép himnusza:

mp3

A várhun eredetu, olykor velunk ellenségeskedö, máskor barátkozó horvát nép himnusza:

mp3

Forrás:

http://szbszig.atw.hu/

magtudin-org- Dr. Horkovics-Kováts János- Magyar szópárhuzamok- Valóban egy ma élő  ősi dinoszaurusz a Kárpát-medencei  NYELVÜNK?

 Most ugorjunk egy úgynevezett szláv-nyelvcsaládba sorolt bolgár nyelvbe, akikrôl tudjuk, hogyelszlávosodott hun testvéreink.

 

Magyar- Bolgár:

 

Bük-buk                                        kocsány-kocsan                   róka koma- kuma lisza

Kakas-kokoska                             kocsma-kröcsma                  kutya-kucse

Tepsi-tepsija                                 macska- macska                   barázda-brazda

Tabló-tablo                                   szoba- szoba                         sonka-sunka

Lucerna-ljucerna                           mostoha-mascsecha             szita- szito

Gereblye-greblo                            gesztenye-keszten                 karfiol- karfiol

Kulcs-kljuc                                   zseb- dzsob                           tészta-teszto

Vihar-vichör                                 vasvilla- vila                         kupa-kupa

Udvar-dvor                                   rozsda-rözsda                        ebéd- objad

Kukorica-kukoruz                         sapka- sapka                         puska- puska

 

 

Szemét- szmet                             bolha-bölxha

Buzogány- buzdugan                   dinnye-dinja

Pogácsa-pogacsa                        Szappan-szapun

A teljes cikk: http://www.magtudin.org/Szoparhuzamok.htm

Forrás:

http://szbszig.atw.hu/

Hun-bolgár és hun-magyar rokonságról, avagy eltagadott szkíta testvérnépeink

  2014.03.16. 08:39

 

Maghreb.blog.hu- 

Tóth Gyula: A kitalált középkoron túl- Ismeretes, hogy sok kutató – köztük Heribert Illig német kutatógárdája is – a bolgárokat hun-utód népnek tartja. Ehhez a véleményhez csatlakoznak a „Ha Illignek igaza van…” c. tanulmány szerzői „A bolgár kérdés” c. fejezetben, amely sok hasznos gondolattal járul hozzá a kérdés mind teljesebb tisztázásához.

Ahogy azt a magyar történelemmel kapcsolatban már tapasztalhattuk, a bizánci történetírók mindent megtettek annak érdekében, hogy az egyes hun-utód népeket elszakítsák Attila szellemi örökségétől. Az időbetoldásnak a magyar történelemben éppen ez volt az egyik fő célja, és ez történt a bolgárok vonatkozásában is. Mivel Bizánc számára nem volt kívánatos egy északi határai mentén megtelepedő erős hun-tudattal és Attiláig visszanyúló gyökerekkel rendelkező nemzet, ezért egy addig soha nem tapasztalt mértékű identitás-módosító hadműveletbe kezdtek. 

Figyelembe véve, hogy a magyarokból 1100 év alatt sem sikerült teljesen kiirtani a hun-tudatot, valószínűsíthető, hogy 558-ban még a bolgárok hun öntudata is elevenen élt, és valószínűleg még élénken emlékeztek Attilára is. Sem életmódjukban, sem nyelvükben, sem mentalitásukban nem különböztek számottevően a Kárpát-medencébe költöző magyaroktól

magtudin-org- Dr. Horkovics-Kováts János- Magyar szópárhuzamok- Valóban egy ma élő  ősi dinoszaurusz a Kárpát-medencei  NYELVÜNK?

Most ugorjunk egy úgynevezett szláv-nyelvcsaládba sorolt bolgár nyelvbe, akikrôl tudjuk, hogyelszlávosodott hun testvéreink.

A teljes cikk:

http://www.magtudin.org/Szoparhuzamok.htm

A hun-bolgár himnusz:

mp3


 

 

Amikor az 558-as kuturgur és a 895-ös magyar történet párhuzamait vettük sorra a szemfüles olvasó bizonyára felfigyelt a két eseménysorozat közötti különbözőségekre is. Az 558-as történetből ugyanis mintha valami hiányozna! Mintha kevesebb szereplővel találkoznánk ekkor, mint amennyivel honfoglalásunk történetét olvasva találkoztunk!

895-ben ugyanis Levente serege nem közvetlenül Bizáncot támadta meg, hanem a bolgárokat, és nem a bizánci udvar fogadta fel ellenünk a besenyőket, hanem Simeon bolgár cár! Sőt, 895-ben nem ellenségei voltunk Bizáncnak, hanem egyenesen szövetségesei! Az 558-as kutrigur-bizánci háború történetéből viszont teljességgel hiányoznak a bolgárok megfelelői! A kutrigurok serege közvetlenül Bizáncot támadja, és az utigurokat is Bizánc fogadja fel ellenük! Hogy is van ez akkor? Mégsem olyan tökéletes a párhuzam?

Ismeretes, hogy sok kutató – köztük Heribert Illig német kutatógárdája is – a bolgárokat hun-utód népnek tartja. Ehhez a véleményhez csatlakoznak a „Ha Illignek igaza van…” c. tanulmány szerzői „A bolgár kérdés” c. fejezetben, amely sok hasznos gondolattal járul hozzá a kérdés mind teljesebb tisztázásához. Többek között ezt írják:
Igen valószínű, hogy Attila 453-as halálát követően a később bolgárnak nevezett hun néprész nem távozott a Kárpát-medencéből és a Bizánc feletti térségből sehová, hogy majd kb. 230 év után, 680-ban visszatérjenek a Balkánra.Korábban azt is láttuk, hogy az a balkáni bolgár honfoglalás, amelyet hagyományosan a Kovrát halála után, 670-ben meginduló népmozgásokkal hoznak összefüggésbe, valójában a 373-as első hun bejövetel 297 évvel későbbre datált másodpéldánya! Amikor ugyanis a hunok Attila idején „elhatározták, hogy benyomulnak a nyugati tájakra”, az nem kizárólag csak egy kárpát-medencei letelepedést eredményezett. Nyilvánvaló, hogy középkori krónikásaink, akik a későbbi kárpát-medencei Magyar Királyság szempontjából szemlélték az eseményeket, főleg a Kárpát-medence felé irányuló hun bejövetelt értették első bejövetel alatt. Ezzel egyidejűleg azonban lezajlott egy másik hun letelepedés is a Balkánon. A bolgárok tehát még Attila idejében érkeztek jelenlegi hazájukba, és azóta is folyamatosan ott tartózkodnak! Ebből viszont egyenesen következik, hogy az 558-as kutrigur események idején a bolgárok már a Balkánon vannak! Miért maradnak akkor ki a kutrigur-bizánci háború történetéből? Miért nem emlegetik a bizánci források Simeont – vagy valamelyik fiktív megfelelőjét – Kinialkh balkáni hadjáratának leírásakor?

Nos, a történelemhamisítók valamelyest próbáltak következetesek maradni korábbi hazugságaikhoz. Ha korábban már elmozgatták a bolgárok honfoglalását 373-ról 670-re, akkor az 558-as események elbeszélésénél kínosan ügyelniük kellett arra, hogy még csak véletlenül se említsék őket a Balkánon! Másrészt – amint azt később még látni fogjuk – a magyar honfoglalás valódi lefolyása sokkal közelebb áll az 558-as verzióhoz, mint a 895-öshöz! Levente seregei valóban Bizáncot támadták, nem pedig Simeon bolgár cár balkáni birodalmát! De erről majd később!

Ahogy azt a magyar történelemmel kapcsolatban már tapasztalhattuk, a bizánci történetírók mindent megtettek annak érdekében, hogy az egyes hun-utód népeket elszakítsák Attila szellemi örökségétől. Az időbetoldásnak a magyar történelemben éppen ez volt az egyik fő célja, és ez történt a bolgárok vonatkozásában is. Mivel Bizánc számára nem volt kívánatos egy északi határai mentén megtelepedő erős hun-tudattal és Attiláig visszanyúló gyökerekkel rendelkező nemzet, ezért egy addig soha nem tapasztalt mértékű identitás-módosító hadműveletbe kezdtek. Ez együtt járt a bolgár történelem kezdődátumainak három évszázaddal későbbre csúsztatásával, a bolgár történelem kezdeteinek újraírásával, a bizánci rítusú kereszténység erőszakos terjesztésével, és a bolgárok elszlávosításával, mely végső soron nyelvcseréhez vezetett. A bolgár honfoglalást tehát pontosan azért datálták három évszázaddal későbbre, mint amiért a magyar honfoglalást is: kerüljön minél messzebbre Attilától, minél messzebbre a hun korszaktól, nehogy e népek tovább vigyék Isten ostorának szellemi örökségét! A bolgár honfoglalás 373-as dátumához hozzáadták a naptárhamisítás során sokat alkalmazott 297 évet, a magyarok második bejövetelének Képes Krónikából adódó 549-es dátumához pedig hozzáadták a Nagy Sándor féle időszámításból adódó 323 éves időtartamot. Így tolódott a bolgár honfoglalás 670-re, a második magyar bejövetel pedig Kézainál 872-re.

A „Ha Illignek igaza van…” c. tanulmány szerzői a bolgárokról szóló fejezetben megjegyzik, hogy a ...

szlávosítás az, ami eredményesnek mutatkozik a hun-bolgár jelenlét Bizáncra nehezedő szorításának fellazítására. (...) az onogur bolgárok nyelvükben utóbb elszlávosodtak, s e körülményből leginkább Bizánc profitált, mely ennek következtében mentesült attól, hogy északi szomszédságában egy „hungár” – bolgár birodalom létesüljön. A szláv nyelv elterjedésében jelentős szerepe volt a bizánci kereszténység felvételének és a szláv egyházi nyelv bevezetésének.A „Történelem az ellenség tollából” c. fejezetben pedig megjegyzik, hogy a bolgárok történetére...

vonatkozó források – az óbolgár királylista lakonikus rövidségű alapadatain túl – kizárólag bizánciak, Bizánc azonban Bolgáriával szemben ellenséges hatalom volt. Amikor tehát ma bárki is Bolgária történetét óhajtja megismerni, szinte kizárólag az egykori ellenség közléseire van utalva.Tehát a kutrigurok (pontosabban a magyarok) Kárpát-medencébe történő 558-as visszajövetelekor a bolgárok már a Balkánon vannak. De vajon milyen stádiumban lehetett ekkor identitásuk átprogramozásának folyamata? Ne feledjük, hogy ekkor még csak 104 év választ el bennünket Attila halálától! Figyelembe véve, hogy a magyarokból 1100 év alatt sem sikerült teljesen kiirtani a hun-tudatot, valószínűsíthető, hogy 558-ban még a bolgárok hun öntudata is elevenen élt, és valószínűleg még élénken emlékeztek Attilára is. Sem életmódjukban, sem nyelvükben, sem mentalitásukban nem különböztek számottevően a Kárpát-medencébe költöző magyaroktól. Még évszázadokkal a magyar honfoglalás után is hallunk bolgár pogánylázadásokról, ami egyértelműen jelzi, hogy elszlávosításuk folyamata mégsem ment olyan egyszerűen, mint ahogy azt Bizánc szerette volna! A bolgárok a magyarokkal szemben egyáltalán nem viseltettek ellenségesen. Könnyen meglehet, hogy a magyar honfoglalás hírét a szintén hun-utód székelyekéhez hasonló lelkesedéssel fogadták, melyben a bizánci befolyás lazításának lehetőségét látták.

Ennek fényében természetesen Levente balkáni hadjárata is egészen új értelmet nyer! Levente nem a bolgárok ellen vezette seregét, hanem Bizánc ellen indult! Célja nem az volt, hogy a bolgároktól elszakítsa a tiszántúli és erdélyi tartományokat, hanem hogy megtörje Bizánc bolgárok feletti befolyását! Természetesen lehetséges, hogy a bolgárok felett ekkor egy Bizánc által is támogatott báb-fejedelem uralkodott. Az is elképzelhető, hogy Levente esetleg harcba keveredett vele. De a magyarok balkáni hadjárata alapvetően mégsem a bolgárok ellen irányult, sokkal inkább a bolgárok bizánci iga alóli felszabadítását célozta meg. A honfoglaló magyarok ki akarták terjeszteni a befolyásukat e Balkánon élő hun-utód népre. Megpróbálták megakadályozni az ekkor már gőzerővel zajló bizánci identitásmódosító agymosást. Megpróbálták feléleszteni a bolgárok hun tudatát, visszavezetve őket Attila örökségéhez. Ez pedig szükségszerűen Bizánc elleni háborút jelentett. Ezért a magam részéről úgy gondolom, hogy honfoglalásunk történetének 558-as verziója, ahol a kutrigur-magyarok közvetlenül Bizánc ellen harcolnak, sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint a 895-ös verzió, ahol Simeon bolgár cár birodalmát támadják. Az 558-as események leírásából az is kiderül, hogy az utigur-besenyőket valójában nem a bolgárok uszították ránk, hanem éppenséggel Bizánc!

Amikor a bizánci történetírók Levente balkáni hadjáratát egy bolgárok elleni hadjáratnak tüntetik föl, és azt állítják, hogy Simeon bolgár cár volt az, aki felbérelte ellenünk a besenyőket, egy zseniális és felettébb gonosz trükköt alkalmaznak! Igyekeznek a magyarok kárpát-medencei történelmét mindjárt a kezdetek kezdetén egy bizánci szövetségben lezajlott bolgárok elleni háborúval indítani, és ezzel a csúsztatással bennünket Bizánc barátaivá és a velünk rokon bolgárok ellenségeivé tenni! Ez nem más, mint a sokszor alkalmazott római „oszd meg és uralkodj” elve! Bizánc tartott egy esetleges magyar-bolgár összefogástól, ezért igyekezett egymással szembefordítani e két hun-utód népet. Úgy írták meg honfoglalásunk történetét, mintha mi a bolgárok ellen harcoltunk volna Bizánc szövetségeseként. Az igazság azonban most is utat tör. Ha felismerjük, hogy a 104 évvel Attila király halála után történő 558-as kutrigur-bizánci háború eseményei valójában a magyar honfoglalás történelmi lenyomatát őrizték meg, akkor azt is megértjük, hogy Levente al-dunai hadjárata alapvetően Bizánc ellen irányult és nem a velünk rokon bolgárok ellen!

Persze lehetséges, hogy egyesekre az újdonság erejével hat a gondolat, mely szerint a bolgárok közeli rokonaink lennének. Pedig a korai bolgár nép nem csak hogy közeli rokona a magyarságnak, de a teljes etnikai azonosság lehetősége is igen valószínű! A National Geographic magazin 2005 szeptemberében „Szenzációs kutatási eredmények a honfoglaló magyarokról” címmel közölt egy írást, melyben Fóthi Erzsébetnek, a Természettudományi Múzeum munkatársának izgalmas kutatási eredményeit ismertette:
Fordulatot hozhat a honfoglaláskor kutatásában az az új eredmény, amelyről a Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület konferenciáján számolt be Fóthi Erzsébet, a Természettudományi Múzeum munkatársa. Szerinte embertani szempontból egységesen keleti típusú, a korai bolgárokhoz hasonló nép érkezett a honfoglalás idején a Kárpát-medencébe. (…) Ő [Fóthi Erzsébet] az ősmagyarság minden eddiginél kiterjedtebb adatbázison alapuló antropológiai-statisztikai vizsgálatáról számolt be. A honfoglaló magyarok kutatásában mindeddig éles vita zajlott arról, hogy milyen eredetű az a népesség, amely a Kr.u. kilencedik-tizedik századokban a Kárpát-medencébe érkezett. E népesség tanulmányozására leginkább a X. századi temetők leletei alkalmasak. (…) Fóthi újra elemezte a koponyaméreteket – kutatásai egyébként is az eddigi legszélesebb adatbázison alapulnak, minden eddiginél több helyszínt, 86 lelőhelyet vizsgált meg, ahol összesen 475 férfi és 374 női koponya méreteit regisztrálta. (A korábbi legszélesebb körű vizsgálatok is csak 71 lelőhelyre terjedtek ki, s körülbelül feleannyi koponyát elemeztek akkor.) 

Mindennek alapján Fóthi képes volt elkülöníteni a honfoglalás első nemzedékének koponyáit, és ebből kiderült, hogy az első nemzedék szinte egyöntetűen a keleties típusba sorolható, vagyis rövid, széles koponyával rendelkezett. Mindez azt mutatja Fóthi szerint, hogy a honfoglaláskor a Kárpát-medencébe elsőként beérkező népesség egységes volt antropológiailag, a köznép és a vezető rétege nem különült el egymástól. És ez a nép rendkívüli hasonlóságot mutat a korai bolgárság Magna Hungaria területén, vagyis a mai Baskíriában található leleteivel.
” (Kiemelés tőlem!)
Egyrészt tehát igazolást nyert, amit eddig is sejtettünk: „a honfoglaláskor a Kárpát-medencébe elsőként beérkező népesség egységes volt antropológiailag”! Manapság egyre divatosabbak azok a bomlasztó szándékkal terjesztett vélemények, melyek szerint a magyarság olyannyira kevert, olyan sok különféle népséget olvasztott magába, hogy semmiképp sem lehet egységes magyar nemzetről beszélni. Nos, aki eddig így vélekedett, jól teszi, ha elgondolkodik Fóthi Erzsébet antropológiai vizsgálatainak eredményein! Másrészt igazolást nyert, hogy a bolgárok és a magyarok igen közeli rokonok! Fóthi szerint ugyanis a honfoglaló magyarság antropológiailag „rendkívüli hasonlóságot mutat a korai bolgárság” leleteivel! Persze Fóthi némileg megrémülve saját kutatási eredményeitől, gyorsan visszavonulót fúj, és még mielőtt bárki levonná a teljesen logikus következtetést a bolgárok és magyarok azonosságáról, igyekszik lecsillapítani a kedélyeket:
A National Geographic Online kérdésére Fóthi Erzsébet elmondta, hogy a honfoglalók egységes, a korai bolgárokhoz hasonló antropológiai jellemzői nem feltétlenül jelentik a két népcsoport azonosságát, legfeljebb azt, hogy mindkét népcsoport ugyanabból a genetikai bázisból „merítve”, ugyanolyan antropológiai jellemzőkkel bíró alcsoportok keveredésével alakult ki.Én a magam részéről nagyon igyekszem megérteni Fóthinak ezt a mondatát, de be kell vallanom, még mindig nem világos, hogy miért ne lehetne megfogalmazni a két nép azonosságának tételét! Fóthi szavai ugyanis, amelyekkel az azonosság ellen érvel, pontosan az azonosságot támasztják alá! Ha ugyanis két népcsoport „ugyanabból a genetikai bázisból merít”, akkor az a két népcsoport azonos, de legalábbis igen közeli rokon! Még egy családban is azok szoktak „ugyanabból a genetikai bázisból meríteni”, akik testvérek! Persze értem én miért kell elmaszatolni ezt a kérdést! Világos, hogy miért nem lehet a nyilvánvaló tényekből logikusan következő megállapításokat a maga egyszerűségében megfogalmazni! Azért nem, mert az már döntögetné az uralkodó finnugrista dogmákat!

Persze nem Fóthi Erzsébet volt az első, aki a bolgárok és magyarok azonosságának lehetőségét feszegette. Zichy István az 1923-ban kiadott „A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig” c. munkájában már felvetette, hogy amikor a bizánci források a Kovrát vezette meotiszi onogur-bolgár népről írtak, voltaképpen a magyarokat értették alatta:
Így azt kell feltennünk, hogy Theophanész Chronographiája megírásának idejében (IX. sz. eleje) tudtak Bizáncban egy bolgár – vagy legalábbis annak tartott – népről, mely a Meotisz vidékén élt a kazárok fennhatósága alatt. Minthogy a IX. században a besenyőknek a Volgán való átkeléséig semmiféle népmozgalomról nem tudunk, azt kellene feltennünk, hogy a Meotisz menti bolgárok alatt a magyarokat értették. Közbevetőleg hozzuk fel, hogy Marquart három helyet említ Maszudi munkáiban, ahol ez a bolgárokról szóló szövegekbe magyarokra vonatkozó adatokat zavar és a magyarokat is burgarnak nevezi. Az egyik adat, melyben Velence vidékén 923- vagy 924-ben portyázó burgarokról van szó, kétségtelenül az akkor ott harcoló magyarokról szól. Minthogy alig fogadható el Marquart azon feltevése, hogy Maszudi burgarja téves olvasáson alapulna, valószínűvé válik, hogy forrása is burgar néven ismerte a magyarokat.” (Kiemelés tőlem!)Majd néhány oldallal később így folytatja:

folytatja:
Az eddig felhozott adatok szerint Levédiát a Kaukázus feletti síkságnak a Meotisz felé eső részén kellene elhelyeznünk. Ezen a területen Theóphanész korában egy ’bolgár’ népet találunk, mely a hagyomány szerint a bolgároknak az őshazában maradt része, és amely a kazároknak megjelenésüktől fogva adófizetője lett. Itt vagy azt kell feltennünk, hogy a magyar törzsek ezen bolgár néphez számítottak, vagy hogy itt egyenesen a magyarokat nevezik bolgároknak.” (Kiemelés tőlem!)

Forrás:

http://maghreb.blog.hu/2011/02/14/a_bolgarok

//maghar.gportal.hu/gindex.php?pg=21156448&nid=6254060

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto