Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Tisztázzuk a fogalmakat

Tisztázzuk a fogalmakat!

 

A legutóbbi cikkem óta (a tótoknak szólt) sok minden történt. A héberek megtámadtak egy szkíta- türk- török segélyszállító hajót. Nos, mintha megéreztem volna, hogy a következő levelem a zsidóknak szólhatna, de nem fog, mert kutyába veszem őket, ahogy ők is ezt teszik más népekkel. Helyette pár fogalmat megtisztítok a rárakódott mocsoktól, illetve tisztázom a fogalma közti különbségeket.

Nos, a zsidók megtámadtak egy civil hajót, ami ellen nagy tiltakozások robbantak ki. Erre jött is a válasz: „Antiszemiták!”

Miért is, csak mert tiltakozás van a zsidó terror ellen. Egyébként is, nem csak a zsidók a sémik, hanem arabok, asszírok is. Tehát, ha valaki joggal zsidóellenes, az még nem antiszemita, legfeljebb antijudeista..

Tehát az antiszemitizmus nem más, mit sémi népek elleni ellenszenv, s nem kizárólag a zsidókra érteve.

Másik szó, amit szeretnek hallatni, az a „fasizmus” kifejezés, s ilyenkor mindig utalni szeretnének a Harmadik Birodalom időszakára, amikor ők állítólag olyan sokat „szenvedtek”. Csak megjegyezném, hogy a második világháború idején mindenki szenvedett Eurázsia szerte, s a zsidók a legkevesebbet. Mert ugye, nem a zsidók kaptak kegyetlen atomtámadást, hanem a hun-japánok Hiroshimában és Nagaszakiban. Nem a zsidók lettek le terrorbombázva Drezdában, hanem a németek. Szóval, „fasizmus”. Bármennyire is szövegelnek, a Harmadik Birodalom területén soha, de soha nem volt fasizmus, az csak és kizárólag Olaszországban volt. Németországban nácizmus volt, pontosabban nemzetiszocializmus.    

S mégis miért használják akkor a nemzetiszocializmus helyett a fasizmus kifejezést? Talán azért, mert a zsidók által kitalált kommunizmus is szocializmus. Igaz, az nemzetietlen, vagy nemzetközi szocializmus, a hitleri meg a nemzetiszocializmus. Tehát mindkettő szocializmus. Talán véletlen? Nem. Ahogy szumer- pártus- szkíta- hun-magyar őstörténelmünk kutatásában sincsenek véletlenek, úgy az elmúlt évszázad kutatásában sincsenek.

Tehát fasizmus, ami csak és kizárólag Olaszországban volt jelen, s vezetője Benito Mussolini volt. Amolyan római birodalom utánzatot akart, ami miatt annak, aki tisztában van vele, hogy a Római Birodalom ellensége volt szumer- pártus- szkíta- hun-magyar nemzetünknek, így pl. a Pártos (Hun- Magyari) Birodalmunknak, mindjárt nem is lesz olyan szimpatikus ez az eszme. Mert miért is akarnak egy pártus-szkíta utód hun-magyar egy új Rómát? Új Babilon kellene, új Nimród és Arszák vezette birodalmakkal. (Babilon nevét persze a zsidók lejáratták, holott az azt jelenti, hogy az „ég kapuja”, s bizony, ha valaki azt hallja, hogy Babba Mária, akkor nyugodt szívvel elkönyvelheti. Hogy az azt jelenti, Égi Mária, ahogy sor szumer- pártus- szkíta- hun-magyar szavunk is ebből ered, úgy mint baba,bánya, banya, vagy Bábolna nevű helységünk is. Nem véletlen Bábolna és Babilon /Bábel elnevezés azonossága, hiszen Kárpát-medencei őshazánk és másod őshazánk, az Ókori kelet mind a miénk volt a több évezredes múltunk alatt, kapcsolat volt a két szumer- szkíta területünk között. De megint őstörténelmezek, hiába, nem változom meg, szóval vissza a fogalmak kérdéséhez!)

Egyébként a fasizmus katonai jellegű eszme, a szó is annyit tesz, „vesszőnyaláb”, igen hódító eszmeiség, akárcsak Róma volt, de semmiképpen nincs benne faji eszmeiség, nem úgy, mint a nácizmusban, s igen, a cionizmusban. Mégis e szó, vagy fogalom alá akarnak gyűrni nácit (nemzetiszocialistát), falangistát, usztasát, nyilast, hungaristát, egyszóval mindenkit, aki talán túlzásokba esve, de a saját fajtáját szeretné így vagy úgy, nemes, vagy nemtelenebb eszközzel megvédeni.  

Tehát nácizmus, azaz nemzetiszocializmus. Lehet, hogy most sokan eme kijelentésemért nem fog kedvelni, de nekem a nemzetiszocializmussal egy bajom van, hogy szocialista, még ha nemzeti is, de nekem erre a kifejezésre nem éppen jó dolgok jutnak eszembe. Tudom, tudom, ez „nem olyan” szocializmus, mint a „nemzetközi” változat, ami egyébként úgy „nemzetközi”, hogy valójában „nemzeti”, hiszen a kommunizmus zsidó találmány zsidó érdekek mentén lett megszervezve, lásd. Az 1918-as nem orosz, hanem oroszországi cionista forradalmat és Lenin pribékjeit. Tudom, s értem is azokat, akik szívvel lélekkel hisznek egy nemzeti alapokon álló szocializmusban, de a szocializmus még nem hozott sok jót a konyhára. De én meghagyom hitében azokat, akik a hitleri rendszert akarják. Lelkük rajta. De a nemzet legnagyobb megtartó ereje nem nemzeti alapokon álló szocializmusban rejlik, hanem hagyományokban, ősi kultúrában, ahol a mi nemzetünk egyik éltető ereje lehet, hogy minél többen megismerik valódi, szumer- pártus- szabír- szarmata- szkíta- hun- magyar, több ezer éves múltunkat, s megismerik Eurázsiában betöltött szerepünket, s akkor méltán mondhatjuk, hogy „Múltunk a Jövőnk!”, ami megtart minket a következő időkben is.

Spanyolországban voltak a falangisták, ami leginkább az olasz fasizmushoz hasonlított, mégsem fasiszták, mert nem akarták a római eszmeiséget feltámasztani. Ugyan miért is akarták volna. E rendszert sokan elítélik, mert kezdetben jó viszonyt ápolt Hitler és Mussolini rendszereivel, de Franco látta, hogy Hitler és Mussolini bizonyára elveszítik a háborút, s kihátrált mögülük. Ezért az un. újnácik nem szívlelik Franco rendszerét. A rendszert, amely az un. hidegháború időszakában diplomáciai kapcsolatot tartott fenn a nyugattal, így az USA-val, s amely, s ez egy jó megítélést adhat eme rendszernek, segíteni akart nekünk, ősi nemzetünknek 56 forradalmában. A „dicső” USA akadályozta meg ebben, a mai állítólagos „szövetséges”. Szóval eme rendszer számunkra szimpatikus is lehet, persze, mielőtt a kommunista ivadékok ordítanának, elsősorban nem a rendszer eszmeisége miatt., hanem a gesztus miatt, ami 56-ban történt. Persze eme rendszernek megvannak a rossz dolgai is, s ezt főleg az veszi észre, aki foglalkozik valódi őstörténelmünkkel, s szkíta- hun-magyar nemzetünk szkíta rokonnépeivel. Mert aki ezzel foglalkozik, az tudhatja, hogy Spanyolországban él két szkíta rokonnépünk, a baszkok és katalánok, akik Atilla hunjainak-magyarjainak maradványai a cataluniai csatából. (Ezt majd egy következő cikkben részletesen!) Nos, eme szkíta rokonnépeinket igen csak eltaposta a spanyol vezetés, Franco rendszere nem különben! A királypártiak, még itt hazánkban is azzal érvelnek, hogy a szkíta- baszkok és – katalánok (érdekes a nevük, kat- alán, nekünk is volt egy szkíta- hun-magyar népcsoportunk Közép-Európában, alán néven. KATalán és alán. Újabb „véletlen” lenne? ! Aligha!) baloldali fegyveres szervezetekben vannak. Nos, sajnos igen, de mindjárt egy kérdés felmerül. Vajon miért?! A válasz egyszerű, Franco rendszere, ami szintén nem bánt velük jól, jobboldali volt, ami nem volt baj, sőt, jó volt, de ők elnyomás alatt voltak, s nem spanyol elnyomásnak látták elsősorban az elnyomást, hanem jobboldalinak. Így az ő szempontjukból érhető, hogy oda sodorta őket a történelem (SAJNOS). Amúgy az álságos balos eszmékre (tudjuk, kik állnak mögöttük), jellemző, hogy látszatra az elnyomott népek mellé áll, de csak látszatra, mert valójában az elnyomottak érdeke nem érdekli őket, csak kihasználják őket, hogy az adott területen zűr ás káosz uralkodhasson. A szkíta- méd népünk utód népét, a kard népét, akiket ma már csak kurd néven ismernek világszerte, őket sem azért segítik, mert annyira szereti őket a balos eszmeirányzat. Nem, hanem hogy zűrzavar legyen Törökországban. S igen, ez a szkíta nemzetek nagy családjának a szégyenfoltja, a török-kurd háború, mert a törökök is szkíták, méghozzá a türk ághoz tartoznak, velünk ők is rokonok, s a kurdok a szkíta- médek, a hun- magyar- szkíta- médek utódai.

Szóval, már megint őstörténelmeztem egy sort, de tény, hogy jelenlegi Európai, Ázsiai, vagy mondjuk helyesen, eurázsiai helyzetek miértje az ősi múltban leledzik, s ha valamit érteni akarunk, azt csak így érthetjük meg.

Nos a falangisták után elérkeztünk az usztasa mozgalomhoz, horvát ellenálláshoz, ami szembeszállt a szláv terrorral. Nem, nem szerb terrort akartam írni, így írom, hogy szláv terror. Hogy a horvátok is „szlávul beszélnek”?! Ez ma már igaz, de ez nem jelenti azt, hogy a horvátok szlávok lennének, nem egyáltalán nem jelenti ezt. Csak annyi, hogy elszlávosodtak, igen a nyelvük. Hogy akkor kik is ők?  Avaroknak mondhatnánk őket, pontosabban várhunok, várat építő hunok. (Ezzel kapcsolatban a cikk végén Lajdi Péter írásának egy részlete! )Miért is építettek várakat? Amikor Atilla, hun-magyar Nagykirályunk birodalma összeomlott, - testvérháború robbant ki az örökösödés miatt, ami lefoglalta az utódok zömét – a szkíta- hun-magyar központ az őshazából, a Kárpát-medencéből ismét áttolódott a Kaukázusra. A legendás Csaba elhagyta az őshazát, de ígéretet tett, hogy ő, mint Atilla fia, visszatér, vagy ha ő nem is, valamelyik utóda. Igen, ő volt Árpád. A történelem, Istennek hála soha nem hagyta, hogy a Nimród és Arszák vérei eltűnjenek az őshazából, mindig jött egy Roga, egy Balambér, egy Atilla, egy Árpád, egy Hunyadi Mátyás! Szóval Csaba elment, de ezen bátor várhunok, Atilla Nagykirályunk hunjai- magyarjai, itt maradtak, s olyan városokat építettek, mint Kör (Győr), Pécs, Bécs (! Bizony, nem tűnt fel, hogy Bécs és Pécs neve mennyire hasonlít?! S hogy ma már azt a várost Wien néven ismerik, de nekünk van rá külön magyar szavunk?! Míg London számunkra is csak London, addig nekünk Wien az csak egyszerűen Bécs!). Ezen várhunok utódai az elszlávosodott horvátok, s igen nem mellékesen az az osztrákok is, csak ők időközben német nyelvűek lettek, de mai napig kikérik maguknak, ha lenémetezik őket. Ausztria amúgy is Avaria volt, s nemcsak Atilla nagykirályunk., de Árpád Papkirályunk (hivatalosan fejedelem)  idején is a mai Ausztria a Hun- Magyar Birodalomhoz tartozott. De visszatérve a horvátokhoz. A genetika is igazolja, hogy ők hunok, várhunok, hun- magyarok; mert ezt a kutatások kimutatták. EU 19-es a génjük, akárcsak a szkíta - hun- magyar nemzetünknek. Igen, meg még két másik népnek, akiket most nem nevezek meg, mert túl sok lenne a kitérő, s még nem írtam az usztasa mozgalomról, de ezt mindenképpen le kellett írnom, mert így már érthető, miért van az a kibékíthetetlen ellentét, mi több gyűlölet a várhun eredetű, de ma már szlávul beszélő horvátok és a ténylegesen szláv szerb között. Szóval, a várhun eredetű horvátok még az utolsó ezer évünkben is velünk éltek, Magyar Királyság területén, amit ma sajnos I. István érdemeként emlegetnek.(István csak készen kapta a királyságot Árpádtól, aki azt viszont Atillától örökölte!) Nem is volt ellentét soha a két testvér között, egészen a Habsburg aljasság megjelenéséig, akik feledtetni akarták a horvátok várhun múltjából eredő tisztességet, s elfeledtették velük, kik ők, s azt sugalmazták nekik, hogy ha szlávul beszélnek, akkor „nyilvánvalóan szlávok is”, s fogjanak össze a rácokkal, akik, majd segítenek nekik az „elnyomó” magyarok ellen. Így született meg a gerinc nélküliség Jelasics személyében. A történetet ismerjük. Elfutott a gyáva, Bécs (!) irányába. Az I. világháború után összeboronálták hát szegény várhunjainkat, a horvátokat ezekkel a csetnik, partizán- szerű rácokkal, ami először a „Szerb- Horvát- Szlovén Királyság” nevet kapta, majd egy kifejezetten csúf nevet „Jugoszlávia” néven”. A szláv-szerbek persze módszeresen elnyomták a várhun-horvátokat., így nem csoda, hogy kapva kaptak az alkalmon, s a II. világháború alatt önálló országot hoztak létre, s jóba lettek Magyarországgal is. Ekkor alakult meg az usztasa mozgalom, amelyet hasonlítanak a hitleri rendszerhez, de ez nem igaz. A horvátok csak bosszút álltak a szerb kegyetlenkedésekért. Most, 65 évvel a világháború után is szeretik emlegetni a horvátok állítólagos „kegyetlenkedéseiről” szóló történeteket, s rác (szerb) sírokat mutogatnak, mint „tömegsírt”, de a tényleg tömegsírba lőtt több tízezer hun- magyarról és várhun- horvátról nem igazán szeretnek beszélni. Hogy miért ez a kettősség? A magyar és a horvát, mint vesztes jött ki a világháborúból, a rácok győztesen. Ez mai napig rányomja a bélyegét emberekre, nemzetekre. A modern balkáni háborúba is jött a reflex, s amikor a várhun- horvát ismét fegyvert fogott, a nyugat azonnal fegyverembargót hirdetett meg az önállósodni akaró Horvátország ellen Ezzel szemben vele egy, a „Jugoszlávia” összes fegyverét megöröklő szerb ármádia, agresszív nagyszláv- nagyszerb törekvésekkel.

Tehát az usztasák csak a horvát területeket védték, s eszmeiségben inkább a hungaristákhoz álltak közel. Hogy most a hungarizmus neve nem jól cseng?! Ugyan mi cseng jól a mai sajtóban?! Sajnos csak azok, amiket a Vörös-tengert állítólag száraz lábbal átkelők megengednek. A hungarizmusról csak annyit mondanak el, hogy „zsidókat” üldözött, meg hasonlók. Jó, lehet, hogy üldözött, na de mi van még most is kiírva itt a „cégtáblán”, ebben a megmaradt 93 ezer négyzetkilométeren?! Igen, az van kiírva, hogy Magyarország! Tehát amíg a hivatalos szemléletnek az fáj, mi történt Magyarországon a zsidókkal, cigányokkal stb. a második világháború alatt, addig a normális szkíta- hun-magyar számára az fáj, hogy mi történt Magyarországon magyar emberek millióival, magyar családok százezreivel! Igen, nekem is ez utóbbi a fontos.

Hasonlítják a hungarizmust a hitleri rendszerhez, holott nem az. A hitleri világuralmat akart, akárcsak most a cionizmus. Ezzel szemben a hungarizmus fontosnak tartotta a magyar múltat, mi több a szkíta- hun-magyar ősmúltat. Filmek is készültek róla, olyanokról, amiket a modern tudományok (pl. genetika) ma igazolnak számunkra. Lásd. szkíta- türk- törökökkel, hun-japánokkal stb. való rokonságunk. Igen, a hungarizmusnak hibái is voltak, hogy olyan szövetségeshez ragaszkodott, amely rég nem tekintette egyenrangú félnek Magyarországot. Az eskü viszont kötelez. Ez szép gondolat, de ez nekünk nem jól jött, s néha egy eskü pont ellentmond hirtelen jött érdekünknek. Szálasi Ferenc, mint a hungarizmus vezetője bizony emberként tán kiváló volt, s ha pár száz, vagy ezer évvel ezelöt születik, mondjuk Arszák, Atilla, Árpád, vagy Hunyadi idején, tán a legkiemelkedőbb vezető is lehetett volna. Sajnos modern korunkban ez nem így működik, a becsület, az eskü szép, szép, de már a világ nem úgy működik, mint akkor. Egyrészt a hadi helyzet változhat, másodszor, valóban érdemes volt hűséges szövetségesként elveszteni a világháborút a németek oldalán?! Mert ha tetszik, ha nem, Hitler ugyanúgy kihasználta a magyarokat, mint későbbiekben a kommunista éra vezetői, Sztálintól Brezsnyevig bezárólag, vagy most a cionisták irányította USA.

A Don kanyarnál (ahol Horthy Miklós is túl rendes szövetségesnek számított a németek irányába) legalább így utólag kiderült, ha nem vagyunk ott, akkor vörös cionista- szovjet megszállás előbb következik be, s akkor már 1942-ben a szovjet igát nyögtük volna, ami így „csak” 1945-ben következett be. De akárhogy is, így utólag, még ha tudjuk, hogy a szovjet támadást volt hivatott megelőzni is ez a had művelet, akkor is, a németek csak elő bástyának szánta a magyart a szovjettel szemben. Így nem viselkedik egy hű szövetséges, hanem mint testvérek, egymás mellett vállvetve harcolnak. Persze, a kommunista érában és az álrendszerváltozás utáni neoliberális banda támadja is Horthyékat Don kanyarért, meg Szálasiékat is, hogy „idegen érdekekért” harcoltatták a magyarokat. Mióta érdekli ezeket a magyarok sorsa? Persze, hogy nem érdekli, csak támadja a szkíta- hun- magyar vezetéseket, az akkori vezetőket a Horthy rendszertől Szálasiig. (Itt most nem térek ki Horthy és Szálasi ellentétére. Ők, a maguk módján a hazáért cselekedtek, kár, hogy nem tudtak megegyezni. Talán Gömbös Gyula lehetett volna a megoldás, köztes személy ő Horthy és Szálasi között, de gyanús mód idő előtt eltávozott az égi Szkítiába, Hunnia többi dicső harcosához.)  

Tehát mind Horthynak, mind a hungarizmust vezető Szálasinak a hibája az volt, hogy komolyan vett olyan szövetségest, amely bizony csak kihasznált minket.

 

Összegezve, bizony fogalmakat szeretnek összemosni egyesek, a történelemhamisítók beletesznek mindent egy kalapba, összekeverik, s aztán ember legyen a talpán, aki kigombózza. Szerencsére egyre inkább szét lehet választani az eseményeket az őstörténelemtől napjainkig.                  

Szkíta

LAJDI PÉTER
A hun-magyar testvériség és azonosság legújabb nyelvi bizonyítékai

Az orosz szókincs és nagyobb általánosságban a szláv népek művelődési alapszavai között rengeteg hun-magyar szót találunk. Ilyen az orosz csaj, azaz tea jelentésű szó is. Az orosz népesség három etnikai összetevőből ötvöződött össze: a szláv, a szkíta és a skandináv viking népcsoportok keveréke, így szkítaági messzi rokonaink. Az ukrán nép, de a lengyelek egy részének is igen nagy hányada elszlávosodott szkíta-leszármazott, ugyanis genetikailag - és ez a döntő - legközelebbi vérrokonaink közé tartoznak, akárcsak a horvátok, akiknek ereiben nagy mennyiségű hun-avar vér is csörgedezik.. És ami a legmeglepőbb, a szlovákokra ez ugyanígy jellemző. Így már jobban érthető a horvát-szerb történelmi ellentét: Ehhez genetikai és ebből fakadóan alapvető mentalitásbéli különbözőség szolgáltatja a hátteret. A szerbek ugyanis túlnyomórészt valóban szlávok, mégha a hosszú török hódoltság alatt a hódító oszmán-törökökkel el is keveredtek. Ennek nem csak vérségi, hanem kulturális következményei is láthatóak, sőt hallhatóak is a török-arabszemita motívumokkal átitatott népzenéjükben.

    A Magyar Tudomány 2008. októberi számában ez áll: "A genetikusok a magyarok esetében tudnak arról a látszólagos ellentmondásról, hogy míg a nyelvük és eredetük nem-indoeurópai, a genetikai összetételük viszont európai ... Elgondolkodtató, hogy az EU19 marker (markergén; LP) a magyarokat a lengyelországi és ukrajnai recens népséghez kapcsolja (Semino et al., 2000; Bosch et al., 2006), márpedig azt komolyan senki sem gondolná, hogy a magyarok lengyel vagy ukrán, vagy fordítva: a lengyelek és az ukránok magyar származásúak volnának." E csak látszólagos ellentmondás által felvetett kérdésre pofonegyszerű a válasz. E népcsoportok között az összekötő kapocs az európai ősnép, a szkítaság, melynek nagy területeken való jelenléte már az indoeurópai invázió előtti időkben is történelmi ténynek számít. Ma már ugyanis nem fér hozzá kétség, hogy Európa ősnépe mi magyarok vagyunk, őshazánk pedig a Kárpát-medence. Az európai és kelet-európai szkíta népekre aztán később rátelepedtek az egyes indoeurópai görög-latin, szláv és germán népek, arra az európai őslakosságra, mely "1500 éven át minden nép előtt birtokolta Elő-Ázsiát" (tehát a Közel-Keletet, Kisázsiát és Mezopotámiát; LP), akik "a világ legősibb nemzete, régiségben még az egyiptomiakat is felülmúlják." (Gnaeus Pompeius Trogus, római történetíró) Akik "mint legnagyobb nép lakják Európát" (Flavius Arrianus, római történetíró a szkítákról) Az indoeurópaiak arra a népre telepedtek tehát rá, melyről Josephus Flavius, zsidó származású, római történetíró a következőket írja: "Magóg és Gomer népei az özönvíz óta itt voltak. Hispániától a Tanais (Don; LP) folyóig terjedt területük. Magóg a róla elnevezett Magarokat alapította, akiket a görögök szkítáknak neveznek." Hogy miért támadnak bennünket olyan hevesen és nem lankadó elszántsággal egész történelmünkön keresztül az indoeurópai-szemita kultúrkör világi és egyházi képviselői, annak elsőrendű oka abban található meg, hogy a valaha hatalmas tömegekkel óriási területeket benépesítő szkítaságnak mi vagyunk az utolsó maradéka. Ezért felelősségünk is óriási! Ha elbukunk, az egész emberiség alól kicsúszik az erkölcsi és tudásbeli fundamentum. Ma már mi őrizzük egyedül az emberiség ősnyelvét, őskultúráját, amely nélkül egyik későbbi magaskultúra sem lett volna elképzelhető. A mi művelődésünk a fundamentum, a később érkezett népeké csak felépítmény. Csak akkor áll fenn soká és tartósan a ház, ha az alap erős és szilárd. Ezt ellenségeink nálunknál is jobban tudják. Ezt feledve mégis mindenáron ragaszkodnak ahhoz a fantazmagóriához, hogy kultúrájuk nem átvett, sekundér fejlemény, hanem hogy primér, hogy saját kútfőből ered. Ezt pedig azért teszik, hogy egyedül és kizárólag az övék legyen a dicsőség. Ezért folytatnak elkeseredett kísérleteket a szkíták indoeurópaizálására is. Ezt még a sumérokkal és a pártusokkal kapcsolatban is megkísérelték. Ezt a próbálkozásukat azonban nem koronázta siker, mert e két nép olyan mértékben eklatáns példái a turáni-szkíta őskultúrának mind nyelvükben, mind szokás- és hagyományvilágukban (a pártusok harcmodorukban is!), hogy eleve kudarcra van ítélve minden ilyen tolvaj és hamis kísérlet.

    A nyilvánvaló tények tükrében ellenségeinknek ez a hazug vélekedése nem állja meg a helyét. Mivel a szlávság hosszú időkön át az uralkodó szkítaságnak való alávetettségben élt (szláv = sklavus = rabszolga) - és ez a viszony a kulturáltsági szintben is markáns módon kifejeződött -, így nem csodálkozhatunk afölött, hogy a szkíta ősműveltségből származó szavak, mint pl. ablak, udvar, barát, vendég stb. átszivárogtak a szláv cselédnépség szókincsébe. Tehát ez nem megfordítva történt! Ennyit állítólagos szláv jövevényszavainkról.

    Ezt alátámasztandó néhány példa a hun-magyar szószedetből:

    VENDÉG = VÜND
    BARÁT = BARESI
    JÓ = BAR
    GAZDAG = BÓJA

    Ez utóbbiból származik az orosz nemességet jelentő kifejezés, a bojár, mely hun jelentését megőrizve az orosz társadalom gazdag rétegét jelentette.

A teljes írás:

http://www.szittya.com/new_page_96.htm

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!