Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Tótoknak!

Tótoknak és minden olvasónak!

 

Mégis kiknek, vagy miknek képzelitek magatokat?! Ti valós történelem nélküliek!

Vegyétek tudomásul, a FELVIDÉK mindig is a miénk volt, de nem ezer éve, hanem bizony több ezer éve! Szkíta- hun-magyar nemzetünké „volt” az a terület, amit most ti „Szlovákia” néven csúfoltok!

Ezen a területen, területünkön harcoltak a 48-as magyarok, Rákóczi seregei, Szent László vitézei, Atilla és Árpád dicső seregei, vagy még régebben a szkíta-szarmata véreink, őseink

Bizony, mi már akkor itt voltunk, itt a Kárpát-medencében, amikor a legtöbb, mai európai nyelv nem is létezett! Erről szólnak ősgesztáink, és krónikáink, gondolok itt a Tarih-i Üngürüsz-re vagy a Thúróczy krónikákra. S ezen ősi iratainkat igazolják a modernkori tudományok, így a régészet, a genetika, antropológia.

Lássátok, pl. az Erdélyországban, Tatárlakon megtalált agyagkorongokat, amin bizony 7-8 ezer éves rovásírás van, bizony, szkíta- hun-magyar rovásírás, s bizony, ezen írás megegyezik az 1500 évvel fiatalabb, szumernek, sumernek nevezett írásokkal. Hogy miért is? Hát azért „kedves” tótjaim, mert az Ókori Keleten is élt szkíta- hun-magyar népünk, mert mi, illetve őseink, Nimród, Úr-Nammu, Arszák tucatnyi birodalmat alapított ott, a mi birodalmainkat! Lásd. Szumer Birodalom, Pártus- Pártos- Hun-Magyar Birodalom, mely utóbbi méltó ellenfele volt a Római Birodalomnak. Mi nemzetünk a szumer- pártus- szkíta- hun-magyar nemzet, bizony! Ma már nyugaton is egyre többen elismerik, hogy a Kárpát-medence, Kaukázus, Ókori Kelet ( „Mezopotámia”, hogy értsétek) , s Ázsia több területe is a mi népünkkel és rokonainkkal volt és van tele. Arszák ősünk, akinek nevéből ered az „ország” kifejezés is, megpróbálta egyesíteni a szkíta népeket pártus- hun-magyar vezetéssel, ami ugyan nem sikerült neki, de kései ivadéka, a mi Atilla nagykirályunk beváltotta Arszák nagy álmát, s világkirályságot hozott létre, akinek példáját Árpád papkirályunk is igyekezett követni.

Nos, adva van Nimród, Arszák, Úr- Nammu (ez utóbbi két nagy vezetőnk neve a legkevésbé ismert), Roga (Atilla nagybátyja), Bendegúz (Atilla apja, Himnuszunk egyik szereplője), Atilla, Csaba/ Kaba, Ed, Előd, Ügyek, Álmos, Árpád, Taksony, Zoltán, Géza, Szent László, Hunyadi Mátyás. 

Nos, én csak egy, ismétlem, egy nevet kérek tőletek, egy „tót királyt”, vagy akárcsak egy hercegecskét! Hogy mondjátok, hogy nincsen? Ja, hogy Csák Máté? Nem, kérlek titeket, erősen gondolkozzatok, mert Csák Máté nem volt tót, szkíta- hun- magyar volt ő, csak nem értett egyet István politikájával. Hogy miben nem értett egyet? Ja, hát ez nem fogom nektek itt leírni, ez a magyar belügy. Nektek csak erősen kell gondolkodni tovább, hogy előrukkoljatok egy „tót királlyal”! Ja, és történelmi személy legyen ám, nem ma személy! Hogy ki? Slota? Mondom, hogy történelmi személy, s király legyen, nem udvari bolond, mert Slota csak annak menne el. Na nem várok tovább, úgysincs egy se, akit tót királynak lehet mondani. Csak nem azért, mert nincs? Ja, akkor minek raboljátok az időmet, ja, persze, ti amolyan rablók vagytok, a Felvidéket is raboltátok.

Most menjünk tovább! Szóval. Nekünk szkíta- hun- magyaroknak van múltunk, több ezer éves, bizony, s tucatnyi szkíta rokonunk, elsősorban keleten, de biza, nyugaton is vannak ám, a keletről jövők, keletiek, igen a kelták, a szkíta-hun- kelták, az írek, skótok, walesiek, baszkok! Ők is fekete hunok, mint mi. Ők olyan közel vannak genetikailag hozzánk, hogy biza nem is rokonok ők, hanem testvéreink, mi magunk! Bizony, tudjátok, nem egy helyen őket a legnyugatabbra vándorolt magyaroknak tekintik. Hát igen, a jelképük a kerecsensólyom, a Turul, amire, vagy inkább akire ti előszeretettel lövöldöztök. Miért mondom azt, hogy „Akire”? Hát tudjátok meg, a szkíta népeknél Isten Szentlelkének jelképe ám a Turul. (Lásd. Még szkíta- arámi Kánaán fővárosa, Uru-Solyma, vagy Hiero-Solyma, Isten Szentlelkének városa, vagy a hun- japán Hirosima. Lásd. Hiero-Solyma, Hiro-Sima .)  Nem, nem a galamb, azt egy másik, nem éppen kedves népesség torzította galambra. Hogy kik? Most nem lényeg, bár ők abban hasonlítanak rátok, hogy nekik sincs igazi országuk, csak egy másik néptől elrabolták, legutóbb 1947-ben. Majd egyszer nekik is kéne írnom nyílt levelet, de ez más lapra tartozik.

Na szóval, a szkíta- hun- magyari- kelta véreink jelképe a Turul, királyaikat pajzsra emelik, mint mi, egy ikerpártól származtatják magukat, igen, a mi Hunorunktól és, Magorunktól. Ha többet akartok erről tudni, olvassátok el Timaru Kast- Sándor- Kelta magyarok, Magyar kelták vagy a Fehérló fiai című könyvét. Ja, bocs, előbb magyarul is kéne tudni. Nos, akkor tanuljatok, mert a magyar nyelven, mert így hiába MAGYARázok nektek! A MAGyar nemzet a MAG népe, s aki ért minket, igencsak nagy MAGasságokra törhet, s olyan közel lehet Istenhez, mint MAGzat korában.

Nos, keleten meg megszámlálhatatlan sok a szkíta rokonunk, pl. a fehér hunok. Íme, pl. lásd Kaukázusban a hun- örmények, Közép- Ázsiában hun- ujgurok, tibetiek, mai Észak- Indiában kusánok, heflaliták,  Távol- Keleten nipponok (japánok).stb. S a már letűnt maják, inkák, kecsuák.

Hogy mi? Nem, ez nem túlzás, ezen népek tudják, hogy mi kik vagyunk és hogy ők a rokonaink, talán jobban is tudják, mint mi, sajnos.  De még nem fejeztem be, majd utána hüledezzetek. Szkíta- türkök, csak röviden, törökök, azerik, kazahok, üzbégek, tádzsikok, baskírok stb. Végül, a szkíta- arámik, akikhez tartoztak a filiszteusok, a szamaritánusok, a kánaániták, s a galileaiak.

Míg fellocsoljátok Slotát és Ficót a földről, addig elmondom, hogy nem csak Keleten és részben nyugaton van rokonságunk.

Mindig is csodálkoztam rajta, hogy akkora birodalmaink után, mint Atilla vagy Árpád birodalmai után, ahol ezerszámra nyüzsögtek a szkíta vitézek, hogy lehet ennyi „szláv” a környéken. S hova lettek véreink, a szkíta- szarmaták, szkíta- hun-magyar ősi népcsoportjaink? Hát a genetika megadta a választ. A genetikai kutatások megint csak ősgesztáinkat igazolták. Mert genetikailag a magyarsággal rokonok a horvátok, a lengyelek és az ukránok. No igen, az ukránok, az egész mai Ukrajna az európai Szkítia szerves része volt, Atilla volt Kővár megalapítója, Árpád ezt újra megalapította. Ma már Kővárat sem Kővárként ismerik, hanem Kijevnek. Ki = Kies, Köves. Igen, az ukránok csak elszlávosodott szkíta- szarmaták, így már jobban érthető az ukránok némelyikének felfokozott oroszellenessége. Sajnos minket se szeretnek, hát az elszlávosodás némi amnéziát is hozott magával, nem így a lengyeleknél, akik bár nyelvet cseréltek, szkíta- szarmata eredetüket ismerik, s minket is szeretnek. Lengyel? Hm, ha lovas nép, akkor a lengyel a kengyel szóból eredne? Érdemes lenne utánanézni. A jelképük is egy sólyom, Turul netán?! Igen. A horvátokról csak annyit, hogy elszlávosodott várhun (nem helyes kifejezéssel avar), ők bizony Atilla maradék hun-magyarjai, akik várták Árpád hazatérését.

Nos, s elérkeztünk a végkifejletig. Ha ők nem szlávok, akkor ti mik lehettek „kedves” tótjaim, mert ősszlávok biztosan nem, mert egy körömnyi szláv lelet sem került elő, szkíta- szarmata, vagy szkíta- hun-magyar annál több.

Nem kéne egy kicsit visszavenni a nagyarcotokból, s békében élni, függetlenül, kik is vagytok a mi szép Kárpát-medencénkben?!

Ezen gondolkodjatok el!

 

Nem őszinte tisztelettel:

 

Szkíta

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto