Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Tények és érdekességek

Tények és érdekességek

Sokszor hallottam a hivatalos „kereszténység” híveitől, hogy Jézus az „egyetlen út”. Ez igaz, Jézus az egyetlen igaz Isten fia, de bizony az is igaz, hogy Jézust a Káldeusi Ősi Szövetség szkíta fajú népei, illetve azok fény küldöttjei, mágusai, táltosai megjúsolták jövetelét, akit már évezredekkel ezenlőtt a „Világ Világosságának” neveztek. Nem mellesleg Jézus maga is a szkíta nemzetek nagy családjához, azon belül is a szkíta-arámi népekhez tartozott.

Az isteni kenyérről  és égi borról, s a Fény Fia jöveteléről már évezredekkel ezenlőtt beszétek. Persze természetesen a Káldeusi Ősi Szövetségben, a Káldeusi Bibliában.

Zarathusztra, Melkezidek, Gudea, Buda (Buddha). „Csak” néhányan, akik megelőzték időben Jézust. Ők- akárcsak Jézus-, a MINDENKIT SZERETŐ EGY IGAZ ISTENRŐL beszéltek. Mert bizony Jézus valódi tanai, a valódi kereszténység, a szkíta kereszténység a szkíta népek ősi valódi Bibliájából, A Káldeusi Ősi Szövetségből, a mindenkit szerető Egy Igaz Isten szövetségéből ered, s nem abból a tákolmány zsidó „ószövetségből”, amely csak a Káldeusi Ősi Szövetségből lett átlopkodva (az állítólagos babiloni „fogság” idején), persze meghamisítva.

Mert ahogy azt már többször leírtam, a  Káldeusi Ősi Szövetség egy mindenkit szerető Egy Istenről, valamint egy majd a világban megtestesülő,mindenkit szerető istenfiúról szól. Ezzel szemben a zsidó „ószövetségben” egy fajgyűlölő, rasszista „isten” van, akiről bizony maga a mindenkit szerető istenfiú, A FÉNY FIA, Jézus mondta ki (s a János evangéliumában is benne van, csoda, hogy a hivatalos „Újszövetségben” benne van- mert persze ez az Újszövetség sem a valódi, mert Jézus igazi tanítványainak írásai „eltűntek”), hogy ez az „isten” , a rasszista Jahve maga a Sátán.

 Az istenfiú várást, a Káldeusi Ősi Szövetség istenfiú várását, a Fény Fiú várást is átlopták, persze ezt is úgy hamisítottá meg, hogy ez az istenfiú „csak a zsidókért” jött. Ezt a torz „istenfiú képet” nevezik „messianizmusnak”. A „messiás” annyit tesz, „zsidónak uralmat adó”. Tehát Jézus eleve nem lehet semmiféle „messiás”, csak a jézusi szkíta kereszténység megjelenése után, a zsidók félve attól, hogy ez a káldeusi isteni hitből eredő jézusi tanok megerősödve a szkíta-arámi népek mond visszatérnek a mindenkit szerető Egy Isten, azaz Él hitéhez, megfabrikálták a zsidók által kitalált „kereszténységet”, amelyhez Jézusnak semmi köze, ugyanakkor Jézus személyét átlopva a Káldeusi Ősi Szövetségből, úgy hamisítva be az ő személyét, mintha ő a zsidó „ószövetség”  küldöttje lenne, s nem a Káldeusi Ősi Szövetségé. (Az arámi-szkíta népeknek egy része kényszerből áttért a zsidó vallásra, őket hívták prozelitának.) S féltek a zsidók, a Káldeusi Ősi Szövetséget feltámasztó szkíta kereszténységtől, mert még a zsidókegy kis százaléka is hajlott rá, hogy elhagyják a sátáni Jahvét, s a Káldeusi Ősi Szövetség, valamint Jézus Istenét, a Mindenkit Szerető Élit tiszteljék.

Nos ezért kellett a hamisítás, hogy a sátáni jahveizmus tovább éljen úgy, hogy Jézusnak „ehhez az istenhez van köze”, holott ez nem igaz. Jézus Istene a Káldeusi Ősi Szövetség Istene, aki Jézust, mint Fényt azért küldött le a világba, hogy megszűnjön a tórai sötétség.

A Káldeusi Ősi Szövetség istenfiájnak szeretete mindenkit elér, mindenkire rásüt. Eljött a Földre, mert olyan nagy volt már a sötétség, hogy azt már csak az ő Fénye tudta megtörni. Amikor tehát Jézus megjelenik a köztudatban, világosan látható, hogy Jézus a Káldeusi Ősi Szövetség Fény Fiú várásának beteljesülése. Ő maga tehát a „NAP”, az isteni megtestesülés.

De mint a cikk elején már írtam, Jézus előtt és után is küldött az Atya-Anya-Fiú, s az egészet körbeölelő Szentlélek Egy Igaz Isten több fénysugarat, fény embereket. Őket elküldte Isten, de megölték őket, a fényüket eloltották. Ekkor Jézust küldte el Isten, de őt is megölték. Erről- hogy már Jézus előtt is küldött az Istenfényembereket- Jézus maga is beszámol egy példázatban.

A szőlősgazda elküldi- a történet szerint- több szolgáját a gonosz szüretelőkhöz, akik nem akarták a leszedett szőlőt elvinni a gazdához, hanem azt ellopni akarták, értékesítve azt. DE mindegyik szolgát megölik. Ekkor a szőlősgazda elküldi a fiát, hogy hátha, őt nem bánták, de őt is megölik. Nos, lássuk a történetet úgy, hogy helyettesítsük be a különböző szereplőket nevekkel.

Ha a szőlősgazda az Isten, a szőlősgazda fia Jézus, akkor a szőlősgazda szolgái akkor lehetnek Nimród, Melkezidek, Gudea, Zarathusztra, Buda (Buddha). S most lássuk ezen embereket, akik fényt hoztak a világba Jézus előtt, de Jézus majdani megtestesülésének hírvivőit.

Melkezidekről még a hivatalos írások is elszólják, hogy szumer- szkíta- arámi papkirály volt, a szkíta-arámi Kánaán fővárosának, Uru-Solymának (Uru=Isten, Solyma= Lélek) vezetője. Ezt az Uru-Solymát nevezik el később a zsidó megszállók (Mózesék) „Ur-Salemnek”, vagyis „Jeru-Zsálemnek”, azaz „Jeruzsálemnek”. A szkíta-arámi Kánaán fővárosát, Uru-Solymát hívták még Hiero-Solymának is, ami szintén azt jelenti, az „Isten Szentlelkének városa”. A szkíta népeknél (így a szkíta-hun-magyar nemzetünknél is) ugyanis a Szentlélek jelképe a Sólyom. Fontos megnevezni, hogy a fehér hunokhoz tartozó nipponok= japánok városa, Hirosima is Sólyomvárost jelent. Lásd a formai és tartalmi hasonlóságot. Hiero-Solyma és Hiro-Sima. Ez megint csak nem a „véletlen” műve. Tehát ennek az Uru-Solymai papkirálynak, Melkezideknek ad tizedet mindenből a zsidók állítólagos őse, Ábrahám is. (Talán emiatt állnak bosszút a zsidók a szkíták azon részén, az arámikon, akiket uralnak, hogy külön prozelita adót fizettetnek velük?) Erről a hvatalos leírások is beszámolnak. S azzal, hogy leírják, hogy Melkezideknek a zsidók tizedet adnak, elismerik, hogy Melkezidek nem zsidó, s a nimródi nemzetséghez tartozik, akárcsak később Jézus, valamint Atilla és Árpád, persze a szkítaság más más vonalán.

Gudea, Lagos szumer-pártus papkirálya volt, aki Jézus előtt az égi kenyérről és égi borról beszél, Jézus előtt 3000 évvel ezenlőtt. Sőt, emellett vérszövetségről, vérszerződésről beszél, akárcsak Melkezidek, Jézus és igen, a Kárpát-medencébe hazatérő, a nimródi Turul-dinasztiából származó Árpád. Gudeánál és az apokrif iratok szerint Jézusnál a résztvevők megvágták az újukat, s belecsöpögtették a borba, amit megittak. (Jézusi vér a borban, lásd, borban az igazság.) Igen, ez a Nimród, Arszák, Atilla utód Árpádnál is így volt. A vérszövetség csak és kizárólag a szkíta népeknél volt, így a szkíta-arámi népeknél (galileai-adiabenei, szamaritánus, filiszteus-palesztin, kánaáni), a fekete hunoknál (szkíta-hun-magyar, szkíta-örmény, szkíta-hun-magyari-kelta: ír, skót, walesi), a fehér hunoknál (ujgur, tibeti, heflalita, kusán, nippon-japán), valamint a szkíta-türköknél ( török, azeri, kirgiz, kazah, üzbég).

A zsidók idegenkedtek a vérszövetségtől, vérszerződéstől, ami önmagában mutatja, hogy Melkezidek és Gudea mellett Jézus is a szkítasághoz tartozik, annak arámi ágához.

Zarathusztra, vagy Zoroaszter, akit a hivatalos szemlélet „perzsának” mond, vagy mondjuk csúnyábban, hazudik, de valójában pártus-szkíta volt, s aki megjósolta  Fény Fiát (akit a világ Jézusként ismer meg),aki egy szűztől fog megszületni, s ez a fiú abból a fajtából való, mint ő, azaz Zarathusztra. Zarathusztra is az égi kenyérről és égi borról beszél, valamint Égi (Éli) Mindenkit Szerető Istenről, Ahura Mazdáról (AH-ÚR-A Mazda) és a sötétség fejedelméről, Arminról (Armin, azaz Ármány).

Buda, tévesen „Buddha”, aki nem ind volt, hanem szaka-szkíta, neve „égi embert” jelent, s Atilla Nagykirályunk testvérét is róla nevezik el Budának.

Tehát Melkezidek, Gudea, Zarathusztra, Buda, néhány fénysugaracska, akik a „NAP”-ból, az isteni tudásból származnak, míg Jézus maga a „NAP”. Nem egyszer ábrázolták Jézust Napban, de még a hivatalos egyházaknál is így, mint akinek szívéből Fény árad.

S az előbb felsorolt fénysugarak (ha tetszik ez egyeseknek, ha nem), mind Nimród vérei, akárcsak Arszák, Atilla, Árpád, valamint egy másik vonalon Jézus.

Ugyanis a szkíta népek, így a hunmagyarok őse volt az első fénysugár, hogy a sátáni-jahvei-ábrahámos sötétséget megszüntesse. Nimród ősapánk személyét bemocskolta a jahvei-sátáni sötétség, de a Fény Istene küldött még később fénysugarakat, hogy a sötétség ne érezze magát győztesnek. Ők az előbb említett Melkezidek (MEL-KEZ-IDEK), Gudea, Zarathusztra, Buda.

Megölik őket. Erre Isten (ŐS-TEN, ŐS-TAN =  ŐS-mindenütt jelenlévő, TEN, TAN-vezető, tanító) elküldi a „NAP”, az Isten megtestesülését, Jézust. Tudjuk, mi történt vele, s azt is tusjuk, hogy a Fény legyőzti a sötétséget, s hogy feltámadt.

Jézus után is küld még fényísugarakat a Mindenkit Szerető Isten, így Keresztelő (KÖR-ÖSZTÖLŐ) Jánost, Péter apostolt, Simon Pált, azaz az igazi Pál apostolt, MAG-dalai Máriát, Thébai (Óegyiptomi) Szent Pált, Boldog Özsébet, valamint Manit, Nesztort, Atillát, Árpádot, Artúrt, Koppányt, Bulcsút, Szent Lászlót, Hunyadi Mátyást. S az isteni fénysugarak később is beragyogják a földi életterünket Budai Nagy Antal, Dózsa György, Zrínyi Miklós, Rákóczy Ferenc, Széchenyi István, Horthy Miklós, GömbösGyula, Hirohito személyében.  S később is vannak fénysugarak, mint Zajti Ferenc, s utóda Badiny Jós Ferenc, Lajdi Tamás, Lajdi Péter, Wass Albert, Sütő András, Sinkovits Imre, Simándy József, Wass Albert stb.

Most ma is vannak fénysugarak, ha a Káldeusi Ősi Szövetség, és az abból eredő szkíta kereszténység hívei vagyunk, illetve hogy ragaszkodunk a szkíta nemzetek nagy ősiségéhez, hun-magyar múltunkhoz.

Bár a jézusi Fény nem teljesen ragyogta beigazságával némely rokon népünket, de a rokon jellegű vonásokkal nincs bajunk, amelyek maradványaiban hordozzák a Káldeusi Ősi Szövetség isteni igazságait.

Ilyen a zoroaszterizmus (mely a jézusi igazság egyik előhirnöke, csak kicsit jobban kiszakadt a káldeusi magból), amely akárcsak a szkíta kereszténység, a Káldeusi Ősi Szövetségből ered, de abban eltér a szkíta egyistenhittől, hogy amíg a Káldeusi Ősi Szövetségben és szkíta kereszténységben a „Fény legyőzi a sötétséget” hit van, addig a tévesen „perzsának” mondot zoroaszterizmusban a „nincs fény sötétség nélkül” hitfelfogás található. Azaz, míg a Káldeusi Ősi Szövetségben és szkíta kereszténységben az Isten legyőzi a sátáni Jahvét, addig a zoroaszterizmusban „Isten és Sátán nem lehet meg egymás nélkül, mint a nappal az éjszakától”. Ezt így ilyen formában nem lehet elfogadni, hiszen az örök nappal lézezhet a sötét nélkül, csak legfeljebb nehezebb behatérolni mit jelent, az hogy „isteni fény”, hiszen ha megszűnik a sötétség, nincs mihez hasonlítani. De ettől még a zoroaszterizmust, mint szkíta  testvéri vallást, jézusi előhirnököt, nem bántjuk, mert jó nyomon van ez a fajta hit.

A krisnának nevezett vallást a tévesen „Krisnának” mondott Kurusán (KUR-USÁN=magaslaton vezető) hozta létre, aki szaka- szkíta fajtájú volt, akárcsak Buda.

A „krisna” és „buddhista” (budaista) szkíta eredetű vallásokkal csak az az egy gond, hogy lfelejtik a „NAP”-ot, azaz az Istent, s „csak” a „FÉNY”-ről beszélnek. Érsd: beszélnek a jézusi jellegű Szeretetről, de magáról a forrásról, a Szeretet Istenéről, a Mindenkit Szerető Egy Istenről elfeledkeznek. „ Világosodj meg!” mondja a „buddhizmus”, vagyis a budaizmus, igen, ez így van, de ki által? Ennek ellenére ezen szkíta eredetű vallásokkal nincs baj, mert a Melkezidek-i, Gudea-i, Jézusi jellegű Szeretetet hirdetik, s előbb-utóbb csak eljutnak majd az Istenhez magához is.

Érdekességként jegyzem meg, hogy még magának az iszlám vallásnak is vannak szkíta gyökerei, mivel Mohamed (MOHA-MÉD) édesanyja szkíta-méd volt, édesapja pedig arab. 

Mohamed nagyon jól látta, hogy a zsidók hogyan hamisítják meg a jézusi tanokat, s hogy a szkíta kereszténység helyére a hamisított sátánista-jahveista római zsidó judeokrisztinizmus (római álkereszténység) lép, a gonosz zsidó „ószövetséget” belopva ebbe a hamisítvány római álkeresztény vallásba, s így a Káldeusi Ősi Szövetség (szkíta ősi szövetség, azaz, ha úgy tetszik, a valódi „ószövetség”) beteljesülése, a szkíta  kereszténység el van nyomva. Ezért, mivel a Káldeusi Ősi Szövetség Mindenkit Szerető Egy Isten tanának folytatása, a szkíta kereszténység, az igazi kereszténység már Mohamed idején nem volt képes legyőzni a jahveista-sátáni sötétséget, ezért Mohamed elképzelése szerint ezt az iszlám fogja elvégezni.  Az iszlám tehát ténylegesen szembeszállt és szembeszáll a gonosz zsidó „ószövetséggel”és a zsidó római vallással, amit sajnos „kereszténységnek” neveznek, holott jól tudjuk, a jézusi-péteri szkíta kereszténység a kereszténység, mely ahogy azt már többször is leírtam, a Káldeusi Ősi Szövetség folytatása, annak Mindenkit Szerető Egy Istenkegyének feltámasztása.

Az iszlámmal csak az az egy baj van, hogy hasonlóan a zsidó „ószövetséghez”, faji „istenre” alapszik a vallási felfogása, s az Allah logika bizony valamilyen szinten hasonlít a sátáni jahveizmusra. Hiszen az Allah felfogás is csak azt fogadja el, aki az iszlám teljes híve. Ezt sajnos némelyek félreértik, s erőszakosabban terjesztik az iszlám hitet. Mindenesetre ez az „erőszakossága” lehet az oka annak, hogy a sátánista-javeista zsidó „ószövetség” és a római álkeresztény vallás nem tudta legyőzni az iszlámot. Így bár az iszlám vallás hathatósan szembe tud szállni a sátánista-jahveizmussal, az Allah istenképet mégsem tudjuk elfogadni, mert az is igencsak messzire van a Káldeusi Ősi Szövetség- szkíta kereszténység Mindenkit Szerető Istenétől, az Istentől, Jézus Istenétől, aki egyben a szkíta-hun-magyar nemzetünk Istene is.

Összegezve ezen tényeket és érdekességeket, akárhogy is nézzük, és az abból eredő jézusi-péteri szkíta kereszténység, valamint a Hunok-Magyarok Istene a jó, aki Fényével világítja meg életünket, a világ teremtése óta. Ezért biztosak lehetünk abban, hogy Jézus előtt és után is küldött fényt számunkra az Isten.

Az isteni Fény mindig jelen van, figyeljünk rá mindig!

Szkíta

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!