Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Mihályi Molnár László-A MAGYAROK A KÁRPÁT- MEDENCE ŐSLAKÓI

Mihályi Molnár László-A MAGYAROK A KÁRPÁT- MEDENCE ŐSLAKÓI

  2009.12.19. 18:49

 

A civilizáció hajdanán a Kárpát-medencében erősödött meg a jégkorszak idején, amikor ez a természeti kihívás magasabb gondolkodásra, társadalmi szervezettségre, vagyis fejlett beszédre kényszerítette az embereket.-A jégkorszak elmúltával innen rajzott ki a magasabb rendű kultúra a világba: Ázsia, Kis-Ázsia, Mezopotámia, India felé is. Amely népek nem tudtak megfelelni, megválaszolni ezekre a kihívásokra, azok elpuszutultak vagy elvándoroltak, de nem erősödtek meg. (tudvalévő, hogy a neandervölgyinek jelzett embercsoportnak nincs leszármazottja, vagyis kihalt, mert tanultak meg beszélni, s nem tudták megszervezni az életüket) Vagyis itt volt az emberiség igazi bölcsője, az írás első megjelenése, ami alapján a folyamközi ékírás, az egyiptomi hieroglifák, a föníciai írásjelek (amiből a görög is kialakult) is tovább fejlődtek. Az itáliai etruszkok szintén rovásírást alkalmaztak, megfelelő magyar szavak találhatók feljegyzéseiken.-NIMRUD nemzetsége a magyarok őse. Szkíták (2500 éve), hunok (1600 éve), avarok (1400 éve) képében is visszatértek már a Kárpát-medencébe, 1100 éve Árpáddal érkezik meg az utolsó népesség. Ezen a jogon is van helyünk, ősi jogunk erre a térségre !-Sem a szkíták, sem a hunok, sem az avarok nem tűntek el a történelemben, mint azt egyesek hamisítják előszeretettel, mert mi vagyunk ezeknek a népeknek valós leszármazottai. A genetika igazolta ezt, és azt is, hogy nem finnugorok a rokonaink, a finn népesség csak ezektől a népektől (népeinktől, népcsoportjainktól) vett át rengeteg elemet a  nyelvébe, ezért nyelvi rokonság fennáll, de nem valami közös őshaza alaján, hanem egy hosszabb egymás mellett élés következtében, amikor őseink rengeteg népet megszervezve uralták a térséget ill. irányították a gazdálkodást a Csendes-óceántól a Kárpát-medencéig .


 

 

A civilizáció hajdanán a Kárpát-medencében erősödött meg a jégkorszak idején, amikor ez a természeti kihívás magasabb gondolkodásra, társadalmi szervezettségre, vagyis fejlett beszédre kényszerítette az embereket.

A jégkorszak elmúltával innen rajzott ki a magasabb rendű kultúra a világba: Ázsia, Kis-Ázsia, Mezopotámia, India felé is. Amely népek nem tudtak megfelelni, megválaszolni ezekre a kihívásokra, azok elpuszutultak vagy elvándoroltak, de nem erősödtek meg. (tudvalévő, hogy a neandervölgyinek jelzett embercsoportnak nincs leszármazottja, vagyis kihalt, mert tanultak meg beszélni, s nem tudták megszervezni az életüket) Vagyis itt volt az emberiség igazi bölcsője, az írás első megjelenése, ami alapján a folyamközi ékírás, az egyiptomi hieroglifák, a föníciai írásjelek (amiből a görög is kialakult) is tovább fejlődtek. Az itáliai etruszkok szintén rovásírást alkalmaztak, megfelelő magyar szavak találhatók feljegyzéseiken. A második nagy telephely (Noé kora) a Fekete-tenger partvidéke volt, mely akkor még egy 120 méterrel mélyebben lévő és kisebb területen kialakult édesvizi tó volt a Duna, Dnyeszter, Dnyeper és Don vizéből feltöltődve. Amikor talán 7 - 10 ezer éve átszakadt (egyerős földrenfés következtében) az a hegy, amely gátat képezett addig a Földközi tenger felé, akkor kb. 3-4 év alatt a bezúduiló tengervíz elárasztotta a partvidéket, a vízszint 120 méter emelkedett. A mélyben 100 méteren épületek  és édesvizi kagylók maradványai vannak. Erre emlékezik a sumer mondavilág (innen a Biblia is átvette) mint az özönvízre. A nyugat felől zúduló áradat elől gerendákra épített házakat szerkesztettek (bárka), ezeket a víz megemelte, és a Kaukázus felé sodorta, ahol az ARARÁT hegye ill. az URARTU tó vidékén letelepedtek, majd a Tigris folyó mentén délebbre vándoroltak, ahol sumerként ismeri őket a világ. NIMRUD nemzetsége a magyarok őse. Szkíták (2500 éve), hunok (1600 éve), avarok (1400 éve) képében is visszatértek már a Kárpát-medencébe, 1100 éve Árpáddal érkezik meg az utolsó népesség. Ezen a jogon is van helyünk, ősi jogunk erre a térségre ! Sem a szkíták, sem a hunok, sem az avarok nem tűntek el a történelemben, mint azt egyesek hamisítják előszeretettel, mert mi vagyunk ezeknek a népeknek valós leszármazottai. A genetika igazolta ezt, és azt is, hogy nem finnugorok a rokonaink, a finn népesség csak ezektől a népektől vett át rengeteg elemet a  nyelvébe, ezért nyelvi rokonság fennáll, de nem valami közös őshaza alaján, hanem egy hosszabb egymás mellett élés következtében, amikor őseink rengeteg népet megszervezve uralták a térséget ill. irányították a gazdálkodást a Csendes-óceántól a Kárpát-medencéig .


Mihályi Molnár László, Szepsi
Kárpáti Harsona főmunkatársa
MVSZ felvidéki OT alelnöke

További hír ehhez kapcsolódóan:

Világszenzáció!

      
Világszenzáció látott napvilágot a tegnapi nap folyamán, ám sem a  Blikk, sem a Retekklub, sem a Telaviv2 nem számolt be róla, holott a  magyarság ügyét régen látott módon ragyogja be ez az új remekbe szabott  régészeti felfedezés. A világ legrégebbi ismert piramisáról tudniillik most  már 100%-os bizonyossággal kijelenthetjük, hogy a hun-magyarok, azaz  elődeink, a mag (tudás) urai építették. A hüledezéskeltő hír röviden  ismertetve a következő: a szénizotópos mérések alapján 34.000 évesre saccolt  híres boszniai Nap Piramisban székely-magyar rovásírással íródottfeliratokat talált egy magyar kutató, Szakács Gábor,( Helyesbítés:  "Sajnálom, hogy a hír pontatlanul jelent meg. A rovásjeleket én és  feleségem, Friedrich Klára azonosítottuk a helyszínen és nem szláv régészek  értesítették a magyarokat."  (Szakács Gábor - rovásírás szakértő, a lelet megtalálója)   ) s már egyértelműen azonosított húsz rovásbetűt is, melyek egy az egyben megegyeznek a manapság  általunk is ismert székely ABC jeleinek vonásaival. Nemsokára talán megindul  a rendkívüli izgalmat, s talán historikus paradigmaváltást hozó pontos  vizsgálódás. Remélhetőleg nem fogják elhallgatni, eltüntetni a valós  eredetünket ország-világ elé táró, kárpát-medencei életterünk ősiségét  bizonyító táblákat és rovásmaradványokat a szélsőséges globális eszmeiség  jegyében cselekvő főideologizátorok csicskacsatlósai.


Őseink legnagyobb fennmaradt csodája: a hun-magyar Nap Piramis  Boszniában       A monumentalitásával szemeket lenyűgöző Kínai Nagy Fal alig több,  mint kétezer éves, a gízai piramisok még nincsenek ötezer évesek, s a  Stonehenge kövei is csak maximum pár évszázaddal idősebbek Egyiptom  csodáinál. A mi pompázatos piramisunk azonban közel 30.000 évet ver az  összes előbb felsorolt földi remekre, ami egyenesen lenyűgöző, nemzeti  büszkeségünket sokszorosára duzzasztó adat. A nonplusszultra pedig a  megtalált rovásírás kora. A hivatalos, vaskalapos és megamaterialista  "tudomány" szerint a legrégebbi ismert írás Mezopotámia területéről  származik, s az i.e. IV. évezred végén, avagy az i.e. III. évezred elején  alakulhatott ki. Erre előkerül egy amazoknál majd tízszer ősibb székely  rovásírás... atomcsapásszerű pofon lehet ez a finnugor blődlit szajkózók  számára éppúgy, ahogy a "majomemberes", "Mezopotámia az első civilizációs"  sületlenségeket sulykoló mesekutatók lelkületének is. Ismét a vadliberális  körökben csak "sumerpárthus nagymagyaroknak" csúfolt tudós hazafiak igazsága  bizonyosodott be a ténynek hazudott műanyag agylúgozó elméletkupacok  ellenében! Félő azonban, hogy a mai liberális nevelés atyaúristenei  elhallgatják ezt a szenzációs felfedezést.


   


A legrégibb ismert földi írás a miénk!A TELJES ÍRÁS ITT LETÖLTHETŐ

  1. V I L Á G S Z E N Z Á C I Ó   +    pdf-ben is
  2. LEVÉLVÁLTÁS A BOSZNIAI PIRAMISOK ÜGYÉBEN
  3. Szakács Gábor válasza "Kate Bush"-nak.... (Visoko)
  4. Szakâcs Gâbor : A TUDATLANSÂG ÂRA
  5. Szakács Gábor - Közlemény


Forrás:

http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7030:a-magyarok-a-karpat-medence-slakoi&catid=76:mihalyi-molnar-laszlo-szepsi-felvidek&Itemid=72

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!