Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Kolozsvári Grandpierre Endre életműve

Ne feledjül szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2009.07.11. 21:51

 

Kolozsvári Grandpierre Endre életműve-A TARIHI ÜNGÜRÜSZ magyar ősgeszta segítségével sikeresen felderítette a valós magyar őstörténelem tényeit, amelyeket 1849 óta a Habsburgok és a kommunista népelnyomó terror-rendszerének zsoldjában álló magyarellenes belső ellenség, a magyar nemzettudat megtörésére és a magyar múlt megsemmisítésére óhajtott felhasználni.-Őshazánk a Kárpát-medence -Mi vagyunk Európa ősnépe, és nyelvünk az emberiség ősnyelve. -Bizonyítékok: már időszámításunk előtt, 5200-ból maradtak fenn nyomok arra nézve, hogy magasan fejlett civilizáció virágzott hazánk területén. A világ első írásos emlékei a Kárpát-medencéből származnak.

 A 7200 esztendős tatárlaki korongok (Erdély) s ez több mint 1, 500 esztendővel régebbi, mint a legrégebbi mezopotámiai leletek.

 A Párizsi Orientalista világkongresszuson a nemzetközi tudós társadalom elfogadta a tényt, hogy a kultúra, civilizáció és az írás feltalálása NEM a Tigris-Eufrátesz partján lévő Mezopotámiában (a kutatók által “Sumír”-nak nevezett lakosság önmagát MAH-GAR-nak hívta) indult el, hanem ezt több mint 1, 500 esztendővel megelőzve a Kárpát-medencében: Erdélyben, Tatárlakán.

 Európában más népeknek nincs hétezer éves írásos emléke, csak nekünk.

 Hazánkban már Kr. e. 6, 000-ben virágzott a gabonatermelés. Őseink a királyi szkíták nemesítették ki az ős-cirokból az ősbúzát, a tönköly-búzát Kr.e. 12, 000 évvel.


 

 

Kolozsvári Grandpierre Endre életműve

 

Major István írása

--------------------------

2003. júliusában elhunyt Kolozsvári Grandpierre Endre történész, akinek múlhatatlan érdeme, hogy az isztanbuli Török Nagykönyvtárban lévő TARIHI ÜNGÜRÜSZ magyar ősgesztát egyrészt újra felfedezte. Másrészt ennek másolatát a kommunista Kádár-rendszer tiltása ellenére a Pozsonyban élő, ótörök nyelven tudó Blaskovics Jánoshoz eljuttatta, és a magyar nyelvű fordítás kiadásához is segített.

A TARIHI ÜNGÜRÜSZ magyar ősgeszta segítségével sikeresen felderítette a valós magyar őstörténelem tényeit, amelyeket 1849 óta a Habsburgok és a kommunista népelnyomó terror-rendszerének zsoldjában álló magyarellenes belső ellenség, a magyar nemzettudat megtörésére és a magyar múlt megsemmisítésére óhajtott felhasználni.

Átírták, meghamisították, és elégették a magyar múlt bizonyítékait, amelyek azonban újra életre keltek, Kolozsvári G. Endre történész önfeláldozó munkájának eredményeképpen. Szeretnénk dióhéjban ismertetni a történész írásainak főbb pontjait. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze:

 

 A nemzet csak addig létezik, amíg megőrzi nemzettudatát, múltjának ismeretét.

 

Amikor a Habsburg-ház belátta, hogy fegyveres harcokban NEM tudja soha leverni a magyar nemzet szabadságharcait, hozzákezdett dicső történelmünk meghamisításához, hogy nemzetünket felszámolja.

Paul Hunsdörfer és Joseph Budenz még magyarul sem beszélő idegeneket nevezték ki az Akadémia vezetőinek, akik bevezették a “finn-ugor elméletet”. A magyarellenes szellemi elit és a Magyar Tudományos Akadémia a Habsburgok alatt megkezdett magyarellenes munkáját a szovjet megszállás alatt gőzerővel folytatta. Tóth Dezső marxista szakember ezt így fogalmazta meg:

 

 „- lényeg a pártosság - az elvtársak ennek megfelelően meghamisították, és átírták a magyar múltat.”

 

A valódi magyar őstörténelem lényegesebb pontjai (amelyeket 1849 előtt ismertünk, de amelyek a másfél évszázados szellemi terror miatt feledésbe merültek) a következők:

 

Őshazánk a Kárpát-medence

 Mi vagyunk Európa ősnépe, és nyelvünk az emberiség ősnyelve.

Bizonyítékok: már időszámításunk előtt, 5200-ból maradtak fenn nyomok arra nézve, hogy magasan fejlett civilizáció virágzott hazánk területén. A világ első írásos emlékei a Kárpát-medencéből származnak.

 A 7200 esztendős tatárlaki korongok (Erdély) s ez több mint 1, 500 esztendővel régebbi, mint a legrégebbi mezopotámiai leletek.

 A Párizsi Orientalista világkongresszuson a nemzetközi tudós társadalom elfogadta a tényt, hogy a kultúra, civilizáció és az írás feltalálása NEM a Tigris-Eufrátesz partján lévő Mezopotámiában (a kutatók által “Sumír”-nak nevezett lakosság önmagát MAH-GAR-nak hívta) indult el, hanem ezt több mint 1, 500 esztendővel megelőzve a Kárpát-medencében: Erdélyben, Tatárlakán.

 Európában más népeknek nincs hétezer éves írásos emléke, csak nekünk.

 Hazánkban már Kr. e. 6, 000-ben virágzott a gabonatermelés. Őseink a királyi szkíták nemesítették ki az ős-cirokból az ősbúzát, a tönköly-búzát Kr.e. 12, 000 évvel.

 

Érdemes megjegyezni, hogy napjainkban Dr.Kalmár Gergely biológia professzor és nemesítő az, aki a 12, 000 esztendős tönköly-búzát újra életre keltette, és megindította a termesztését. Számos, hihetetlenül jó és nagyszerű tulajdonságánál fogva, mivel ősnövény, ellenáll mindennek, amibe az átlag búza elpusztulna. Nincs szükség növény-védőszerre, mert megfojtja maga körül a gyomokat. Kibírja az aszályt is! Az idei rekkenő hőség és csapadékhiány ellenére ugyanolyan jó termést hozott, mint általában. Míg a hagyományos búzafajták kiégtek és elpusztultak az aszály következtében.

A tönköly-búza kitűnően elviseli az árvizet is, voltak esetek, hogy csak a kalásza állt ki a megáradt folyóból, de amikor az áradás lement, az aratáskor minden gond nélkül megvolt a sértetlen termés.

Érdemes megemlíteni, hogy a tönköly-búza messze magasabb hozamot produkál, mint bármely más búza. Egy hektárra vetett bármely búza jó esetben 3, 5 tonnát eredményez, míg az 1 hektárra vetett tönköly-búza átlagosan 25 tonnát, nemritkán 28 tonnát is produkál. Az élelmiszerhiánnyal küzdő világban bizony ilyen csoda-búza ma is fegyver, amely egész Magyarország megélhetését könnyen biztosítani tudná -- feltéve, ha közben el nem kótyavetyélik potom pénzen a magyar földet.

A Kárpát-medence és Európa benépesedésének története csak az éghajlati viszonyok és alakulások, valamint azok hatása a növény és állatvilágra, figyelembevételével érthető teljességében.

 

A geológusok szerint a jégkor Európában i.e. 75, 000-től i.e. 10, 000-ig tartott.

Az utolsó jégkor alatt a Kárpát-medence pereme erdős tundra volt. Állandó jégpáncél csak a Magas Tátra láncolatát borította. Ebből következtetve jogos a feltételezés, hogy a Kárpát-medence a lassú felmelegedés beállta után 2, esetleg akár 3 ezer évvel is megelőzte Európa területeit a lakhatóság és az emberi élet létfenntartásának biztosítását illetően.

A Times Atlasz a jégtakaró északi határát a Kárpátoktól jó ezer kilométerrel északra húzza meg, amely a Kárpát-medencében még kedvezőbb éghajlati viszonyokra utal.

A Kárpát-medencében az ősembernek több telephelyét megtalálták a jégkor utolsó szakaszából főleg melegvizű források közelében. Hogy milyen mozgalmas volt az élet a Kárpát-medencében az alábbi idézet jól érzékelteti:

 

 ”A Kárpát-medence volt a szarvasmarha európai háziasításának gócpontja, mert a vad őse itt élt legnagyobb számban. A sertés helyi vad őseinek háziasítását a Kárpát-medencéből, főleg a bronzkorból lehet kimutatni.”

 

A Kárpát-medence az őskőkortól [paleolitikum] kezdve Európa legsűrűbben lakott területe volt.

A Kárpát-medence nemcsak az állatok háziasításának volt az egyik legfontosabb gócpontja, hanem Európa benépesedésének is.

Amint Európa északi vidékei fokozatosan alkalmassá váltak az emberi létfenntartás követelményeinek, úgy ontotta népfeleslegét a Kárpátok-koszorúzta medence mindaddig, amíg a kontinens benépesedett. Ezt követően megindultak a vándorlások messzebb lévő vidékekre.

Az új kőkorban (neolitikum) a Kárpát-medencében három nagy műveltségkör virágzott.

A KŐRÖS-műveltség (i.e. 5, 000) kiterjedt Erdélyre, Duna-Tisza közére, valamint a Dunántúl Duna-Dráva szögletére. A Nagyalföldön ettől északra fekvő terület volt az alföldi vonaldíszes edények műveltsége (i.e. 4, 000).

Míg a Dunántúlon, a dunántúli vonaldíszes edények műveltsége. (i.e. 4, 000)

Az utóbbi leletanyaga megtalálható a bécsi- és cseh-medencén keresztül egészen a Rajna-vidékig. Az alföldi vonaldíszes edények műveltségi köréből előkerült női istenszobrok alsótestére bekarcolt M jel, a termékenység az anyaisten, és a nőfogalmakat jelölte. Ilyen szobrocskák azonos jelekkel kerültek elő Mezopotámiában, a görög szigeteken, és a Kárpát-medencében.

Az „M” alakú jellel ellátott, Szekélyháton kiásott egyik ilyen szobrocska jó 2,000 évvel megelőzi a mezopotámiai ugyanilyen leletet. Ugyanilyen szobrocskák előkerültek Egyiptomban is.

A krétai, mezopotámiai, kárpát-medencei, egyiptomi népek írásának azonosságát a nemzetközi szaktudomány elismeri. A párizsi nemzetközi konferencia kimondta:

 

 “A Kárpát-medence, Mezopotámia, Kréta, a görög szigetek és területek, valamint Egyiptom őstelepes népe nem származhatott egymástól, hanem egy ősnép egymástól elvált tagjainak tekinthetők, tehát testvérnépeknek.”

 

Nemzeti szempontból tudnunk kell, hogy a magyar származástudat új megfogalmazásának korát éljük, amely nélkül a nemzeti önismeret és önbecsülés nem létezik.

Össze kell gyűjtenünk mindazon
1. nyelvi, 2. embertani, 3. régészeti, 4. műveltségi, 5. népzenei adatokat, amelyek alapján az igazságot tisztázhatjuk, s végre a magyarellenes finn-ugor tévtant az őt megillető helyre, a szemétdombra vethetjük.

 

 

 

A csak nevében Magyar Tudományos Akadémia a saját történelmünkről a következőket írja a Kárpát-medencét illetően:

 

 “a Római hódítók korában is jóformán üres volt a Kárpát-medence és korábbi telepeseknek nyoma sem volt. Ezer évvel később is csak
szlávok éltek itt, ezek azonban nem tanúsítottak ellenállást a jóval később érkező barbár-magyar megszállókkal szemben.”

v

Érdemes idézni Glatz Ferenc írását a Magyarok Krónikája c. műből, amelyben a Tudományos Akadémia elnöke a következőket írta a magyar nemzet őseiről:

 

 ” Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság régi tradíció, görbelábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el. “

 

Lássuk, mit tanítanak Európa egyetemein erről az időszakról, és mi az, ami Nyugaton köztudott, s amiről a mi Akadémiánk hallgat, mint a sír.

 

Az Őskőkor és az Újkőkor emlékei - a Kárpát-medencében a nyugati tudósok ismertetésében a következőket tartalmazzák:

 

 Az ősember egyik legfontosabb szerszámának alapanyaga az obszidián volt, melynek eddig feltárt lelőhelyei Tarcal, Tokaj, és a Hont megyei Csitár község határában voltak. A feltárások igazolják hogy ezeken a helyeken kőipartelepek voltak, ami a kövek tömeges felhasználását bizonyítja. Az a tény már önmagában is nagyon nagy tömegű lakosságot jelent. Angol régészek megállapítása szerint az obszidián, a só, a borostyán, kagyló útjai innen a Kárpát-medencéből indultak ki, és jutottak el Európa minden lakott térségébe. Ezen utak összefutása és találkozása a Kárpát-medencében a tömegek által legsűrűbben lakott terület volt. Európa legsűrűbben lakott területe a Kárpát-medence volt már ebben az időben!

 

Mit tanít nekünk a Magyar Tudományos Akadémia?

 

  „a Kárpát-medence ez időben üres volt és jóformán lakatlan, csak szlávok laktak itt...”

Forrás: 

http://www.hazankert.com/04szept_3.html

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto