Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Nem úgy van most, mint volt régen...

Nem úgy van most, mint volt régen...

Az ősemlékezet nyomai egy erdélyi népdalban!?
Az nem titok senki előtt, hogy a magyar nép számára a népmesék, a balladák és a népdalok egysége alkotja az ősemlékezet alapját. Egykoron, még nem is olyan régen, ezek jelentették a régiek tudásának átörökítésének legfőbb módját. Ha a gyermekeket az alapvető erkölcsi (lelki) szokásokra kellett okítani, a népmeséken keresztül ez szinte gyerekjáték lehetett. Ugyanez vonatkozik a földi (fizikai) helytállásra is. De ha a legmagasabb szellemi tudást akarták átadni, megint csak a népmeséket vették elő. Évszázadokon, sőt megkockáztatom évezredeken keresztül, ezek szolgáltatták a TANÍTÁS magvát. Ezt a hatalmas tudást, és mélyebb jelentéseit, napjainkban többek között Pap Gábor, Molnár V. József és Szántai Lajos munkásságának köszönhetően újra felfedezhetjük. Az elején említett népballadák és népdalok is ugyanilyen jelentéstartalommal bírnak, csak szerkezetükben térnek el a népmeséktől. A hármasban a népdal az, ami a legtömörebb, legszűkszavúbb. De ezáltal és természetesen a dallamvilágával, a leghatásosabb is lehet. Ez annyit jelent, hogy azonnal átadja a benne tárolt információt a hallgatójának, még ha ezt észre sem vesszük, mégpedig több síkon egyszerre (az énekelt szöveg és a dallam az agy értelemközpontján kívül spirituális módon is hat a hallgatóra) . A zene, főleg ha hangszerekkel kísért népdalról van szó, már a szöveg indulása előtt, erre az információra hangolja (rárezegteti) a testet és az aurát is. A régi magyar dalokban megszólaló hegedű és a hegedűs olyan mélységeket hoz felszínre, ami már szinte mágikus erővel ruházza azt fel. Ifj. Csoóri Sándor hívta fel a figyelmet arra, hogy a régiek, amikor hegedültek, a vonót tartó kezükkel, játék közben, mágikus jeleket írtak a levegőbe. Aki ezt elsajátítja, olyan szintre emelheti játékát, ami zenejátszás csúcsát jelenti, annak ellenére, hogy a zeneakadémiának hírét sem hallotta: Égi hangok szólalnak meg a hangszerén. Az égi pedig IGÉ-t, isteni kinyilatkoztatást is jelent. Ennek közvetítésére pedig az ősi magyar népdalok a legalkalmasabbak. De ennek az elemzésére, olyannak kellene vállalkozni, aki maga is gyakorló népzenész, nem úgy, mint én. Sajnos a magyarságkutatásnak ez még nagy adóssága, mintha valami mindig visszatartaná a hozzáértőket. Nekünk amatőröknek a népdalok szövegei adnak gondolkodni, elemezni valót. És itt valóban elem-zés történik, mivel a legrégebbi népdalok gyakran hordozzák az ősi, mágus, táltos hit elemeit - föld, víz, tűz és levegő elem - és természetesen ezek egységét, az Isten elérésének egyetlen útját, a szer-elem-et. Az alábbi népdal is ennek felel meg. Tartalmazza a mágikus tudás összes elemét, még ha rejtetten is. Tudjuk már, hogy a legtöbb tanító dal a gyerekeknek, gyerekekhez szól, ők azok, akikbe bele kell tenni az ősök szellemiségét, vagy éppenséggel őket kell elrontani, hogy képtelenek legyenek megtalálni a vissza és ennek tudatában az előre vezető helyes utat (az ellenerők is tudják ezt és nem véletlenül butítják az ifjúságot a legválogatottabb módokon). De ez a dal, nem gyerekdal érzésem szerint. A megértése ugyanis már csak kellő tapasztalattal lehetséges. Jó pap holtig tanul! Bátran kijelenthetjük, hogy olyan ősi tanítás is előbukkan a sorok közül, aminek igazságát ugyan sejtjük, de mindmáig remélni sem mertük, hogy egy Erdélyben megőrzött dalunkban bizonyítást nyerünk róla. Ez pedig nem más, mint... De előbb lássuk magát a népdalszöveget és akár egy hagymáról, hántsuk le héjait, míg elérkezünk az ősi csírához, az életerőt továbbvivő maghoz.

Nem úgy van most, mint volt régen...

1. Nem úgy van most, mint volt régen, Nem az a nap süt az égen. Nem az a nap, nem az a hold, Nem az a szeretőm ki volt. Aki volt már rég elhagyott, Szebbre vágyott, de nem kapott. 2. ||: Nem az a nap, nem az a hold, Nem az a szeretőm ki volt. :|| Szebbre vágyott, de nem kapott, Még olyat se, mint én vagyok.

3. Azt gondoltam, míg a világ, Mindig ég a gyertyavilág. De már látom, hogy elalszik, Halálomat sokan lesik. 4. Azért lesik halálomat, Vegyék el a galambomat. De én azért sem halok meg, Hogy a szívük szakadjon meg. 5. Azt gondoltam eső esik, De csak a szemem könnyezik. Az én szemem sűrű felhő, Onnan ver engem az eső. 6. Hull elömbe, hull a földre, Hull a gyászos kötényembe. Árkot mos a két orcámon, Mint a zápor az utcákon.

Első olvasatra is érezhető, hogy a vers két részre oszlik. Az első két versszakra és az azt követő négyre. Az 1-2 szakasz abban is eltér a többitől, hogy azonnali ismétlés van benne. Már a kezdet-kezdetén belénk sulykolja a lényeget, nehogy elterelje a figyelmünket bármi a legfontosabb közlendőről. Sejthette az egykori szövegíró, hogy az idő múlásával a daloknak csak az első szakasza marad állandó, és a témakifejtés változhat akár még tájegységenként is.

(2. ||: Nem az a nap, nem az a hold, Nem az a szeretőm ki volt. :|| Szebbre vágyott, de nem kapott, Még olyat se, mint én vagyok. )

Érzésem szerint itt is valami hasonló történhetett. Az első két versszak valami nagyon-nagyon ősi (archaikus) népdal töredéke, amihez a későbbi korokban toldások, helyi változtatások kerültek. Ez érződik ki a szövegből, bár a második rész (3-6 versszak) is szépen illeszkedik. De amíg az első részben a főtéma kétszer is ismétlődik, utána elfeledkeznek róla, bár a második versszak refrénként visszatér, mégis az az érzésünk lehet, hogy nem ugyanarról énekelünk a második részben. De nézzük részletesen a hagymahéjakat és így talán könnyebben érthető lesz mire is gondolok. A kettéválás érezhető a versszakok hangulatán is. Bármily meglepő, de a dal elején nem érezni a második rész keserűségét. Inkább egy belenyugvásos ténymegállapítást hallunk:

1. Nem úgy van most, mint volt régen, Nem az a nap süt az égen. Nem az a nap, nem az a hold, Nem az a szeretőm ki volt. Aki volt már rég elhagyott, Szebbre vágyott, de nem kapott.

Míg a második rész igen keserű, a lélek fájdalmát gyönyörűen ábrázoló sorokból áll: Pl.

4. Azért lesik halálomat, Vegyék el a galambomat. De én azért sem halok meg, Hogy a szívük szakadjon meg. 5. Azt gondoltam eső esik, De csak a szemem könnyezik. Az én szemem sűrű felhő, Onnan ver engem az eső.

A mostani gondolathalmozás csak az első két versszakra fog szorítkozni, az említett feltételezés miatt (talán egy ősibb dal töredéke vagy csak ennyiből állt az átörökítendő tudomány). Nézzük mi is rejtőzhet a szavak mögött: Nem úgy van most, mint volt régen... Valóban, hiszen akár egy év távlatából is elmondhatnánk ezt a mondatot, de egy kérdés azért felmerül: milyen régen? Ezt csak tovább mélyíti a következő sor: Nem az a nap süt az égen. Nem az a nap, nem az a hold, Mit is hallunk? Nem az a nap süt az égen? Persze rávághatnánk, hogy egy elkeseredett szerelmes, elhagyatva még a Napot és a Holdat sem olyannak látja, mint korábban. Ez a magyar népdalok egyik titka: legalább három szinten meséli el a történetet. Ha akarom, akkor a fizikai világban szól bárkihez ez a dal is. A legegyszerűbb olvasata valóban ez. Az említett, általam későbbi hozzátoldásnak nevezett, 3-5. versszak pontosan ezt példázza. A továbbíró ezt az érzetet ragadta meg és egészítette ki a dalt. De gondolkodjunk csak tovább! Ha követjük sok hazánkfia és lánya példáját, és nyáron mondjuk, a déli országokban nyaralunk, azonnal rájöhetünk, hogy ott nem az a Nap süt az égen, hiszen itthon a negyven-ötven fokos melegek nem megszokottak, míg odalent igen, és igencsak szenvedhetünk a túlzott hőségtől. Ha belegondolunk őseink történelmébe, akkor láthatjuk, hogy a Napváltás már nem is annyira meglepő állítás. És a Hold? Bizony a Hold sem olyan máshonnan nézve, mint itthonról. Sőt, aki már járt délen tudhatja, hogy a csillagképek elhelyezkedése, látványa is más. Ez pedig már a tájékozódás alapfeltétele. Most is, a régmúltban pedig egyértelműen az volt. Ha ebben változás áll be, törést okozhat az emberekben. Tehát ez a dal, akár jelentheti egy valamikori élettérváltás következményét is, mégpedig olyan váltásét, ami az egész nép számára jelentős volt, távolságban és időben. De gondolhatunk akár arra is - és ez már magas csillagászati tudásról árulkodhat, erre vonatkozóan a népművészetből tudunk igazolást találni -, hogy a dal egykori szerzői tisztában voltak a precessziós mozgással, vagyis a Nap hátráló mozgásával a csillagképek előtt, ami egy nagy Napévet ad ki. Jelenleg a Nap a Halak csillagképben kel fel (Tavaszpont). Egy másik Nap emlegetése, költői módon, jelentheti talán egy korábbi világkorszakra való hivatkozást is. Az ezt megelőző a Kos, Bika, Ikrek stb. korszak volt a precesszió szerint kb. 2160 évenkénti váltásban. A mikor lehet a következő kérdés. Nem tudok rá választ adni. Segítségül a következő sor szolgálhat: Nem az a szeretőm ki volt. Aki volt már rég elhagyott... A szerető siethet segítségünkre, hiszen tudjuk a már említett kutatóktól, hogy amikor egy népi versikében a régi szerető kifejezés megjelenik, akkor egy korábbi, ősi vallásnak és annak egyik főszereplőjének a felemlegetése történik. Vagyis népdalaink - nem csak ez az egy, hanem tucatnyi - őriz valamilyen ősvallás nyomot magában. Szántai Lajos kutatta ezt a területet és elhihetjük neki, hogy ez a vallás a szeretet vagy szerelem vallás volt, amit nevezhetünk a szkíta ős(keresztény)vallásnak is. Szerencsére ennek az irodalma egyre bővebb, utána lehet nézni ennek. (Az előbb említett precesszióra hivatkozva egy támpontunk lehet talán az időbeliségre, mégpedig a szeretet vagy szerelemvallásra alapozva. Van egy bolygó, amit a néphagyomány Szerelemcsillagnak is nevez. Ez a Vénusz bolygó, az Esthajnalcsillag. Ez pedig a Bikára és Mérlegre is utalhat, ha ez a nyom nem téves. Ugyanis mindkét jegy uralkodó bolygója a Vénusz, és eszerint két dátum is szóba jöhet. Az egyik egy 5-7000 éves datálás, Bika világhónap, a másik ennél sokkal távolibb 15-17000 év, Mérleg világhónap. Az előző lehet elfogadhatóbb, elég, ha a tatárlakai korongra gondolunk, ami szintén ennek a korszaknak a terméke.) A tárgyalt versünk, mint sok másik, arra figyelmeztet, hogy ebben a vallás-vállalásban törés következett be, mert Nem az a szeretőm ki volt, Aki volt már rég elhagyott, Szebbre vágyott, de nem kapott, Még olyat se, mint én vagyok. A hiba, úgy tűnik nem a népben volt, hiszen nem mi hagytuk el, hanem Ő minket, de csalódnia kellett, mert nem volt méltó utánpótlás. Nehezen lehet magyarázni ezeket a sorokat, hiszen ha az előbbieket (vallás) elfogadjuk, hogyan lehet, hogy a szeretetünk tárgya hagy el minket (Isten?). Vagy mégis mi hibáztunk volna? Talán nem is dönthető el a kérdés... (Bár eszünkben kell jusson a Boldogasszony anyánk című himnuszunk, amiben minden versszak végén emlékeztetni kell az Istenanyát, hogy ne feledkezzen el rólunk...) De még egy magyarázatot szabadjon adnom a vers ezen szakaszaihoz. Ez viszont már nélkülöz minden korábbi kutatási alapot, csak pusztán szellemtani elmélkedés. Sokaknak talán túlzott lesz és a sci-fi kategóriájába (kicsi, zöld marslakók közé) fogja sorolni, engem pedig kővel fog meghajigálni... Az emberiség különböző szellemcsoportokból áll. Igazából én szellemiség csoportoknak nevezném, nehogy félreértsék néhányan és holtak lelkeit sejtsék a szó mögött. A szellemtan úgy tartja, hogy minden szellem(iség)csoport, állandó fejlődésben, alakulásban van. Az egész Univerzumban előfordulnak e csoportok, különböző galaxisokban, csillagképekben, naprendszerekben és bolygókon jelennek meg. Ezeken a helyeken a szellemeknek különböző tanulási, fejlődési folyamaton kell átesni. Természetesen a teljes szellemtant pár sorban nem tudom kifejteni, de a lényeg röviden ennyi. A Föld ebben rendszerben egy állomás: az ingyen kegyelem megtanulásának és tapasztalásának állomása. (Pap Gábortól kölcsönözve a kifejezést) Ez a valódi emberré válás feladata minden ide érkező népszellemnek. Akiknek sikerült már rég tovább álltak... Akiknek tanulni kell még, itt vannak, de azok is, akik segítenek a többieknek tanulni. Ez sem kis feladat!!! A sci-fi most következik kérdés formájában: Lehetséges, hogy egy nép ill. szellemcsoport (a magyarság szellemcsoportja) emlékezhet a földi állomást megelőző kozmikus megállóra, ami akár egy másik galaxisban, naprendszerben vagy bolygón volt? Ha igen, akkor könnyebben érthető a másik nap, hold és még a szerető is, hiszen ott más kozmikus környezetben élt(ünk) és az akkori formánknak megfelelően a világnézetünk és így, feltételezhetően, a vallásunk is teljesen más volt. Többen foglalkoztak már a magyarság és más népek szellemcsoportjainak a Földre való megérkezéséről. Annyiban megegyeznek, hogy az elsők között jöttünk valamikor a réges-régmúltban. Bizonyítékkal persze nehéz szolgálni ebben a témában, de talán ez a régi magyar népdal a segítségünkre lehet ebben is.

Aradi Lajos

Forrás:

http://dobogommt.hu/dobogo/cikk.php?id=20050101092494&evfolyam=I&szam=3

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!