Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Lajdi Tamás: Atilla királyunk folyamatosan jelen van a magyar történelemben

Emlékezzünk szumer-pártus-szkíta-hun-magyar őseinkre ! ! ! !
  2007.10.29. 22:26

Lajdi Tamás: Atilla királyunk folyamatosan jelen van a magyar történelemben- A magyar nemzet közismert és egyben írott történetének Nimrud utáni legnagyobb alakja Atilla király, akit nyugodt szívvel nevezhetünk akár császárnak is, hiszen nem egy ország, hanem egy kontinensekre kiterjedő birodalom, sok-sok nép teljhatalmú uralkodója volt. Ezenkivül ne nevezzük Őt eztán fejedelemnek amiatt sem, mert bebizonyosodott, hogy Ő is már a Szent Koronával felkent, és Isten kardjával felövezett, Jézus-hitű táltos-, azaz apostol-királyunk volt.- Atilla, aki a magyar nemzetnek sorshatározó nagykirálya volt, ezt a spirituális vágyat teljesítette meg. Atilla Élet Vize még a kései utódok, Ügyek apa, Álmos nagykirályunk, majd Árpád idején is éltető áramlattal ömlik szét Európán, amint ezt Emese fejedelemasszonyunk viziója is bizonyítja. A hagyomány tehát Atillával, a földi, testi uralkodóval nem szállt sírba, hanem folyamatosan jelen van a magyar történelemben továbbra is.

Lajdi Tamás: Atilla királyunk folyamatosan jelen van a magyar történelemben

 
 
 

A magyar nemzet közismert és egyben írott történetének Nimrud utáni legnagyobb alakja Atilla  király, akit nyugodt szívvel nevezhetünk akár császárnak is, hiszen nem egy ország, hanem egy kontinensekre kiterjedő birodalom, sok-sok nép teljhatalmú uralkodója volt. Ezenkivül ne nevezzük Őt eztán fejedelemnek amiatt sem, mert bebizonyosodott, hogy Ő is már a Szent Koronával felkent, és Isten kardjával felövezett, Jézus-hitű táltos-, azaz apostol-királyunk volt.

Inkább azoknak a magyarságon kivüli uralkodóknak, nyugati és keleti császároknak és királyoknak az uralkodói volta kérdőjelezhető meg, akiket nem ezzel a koronával, azaz nem Isten közvetlen hatalmával kentek fel az uralomra.
  Atilla nevét az Etil - folyóvíz - jelentésre vezetjük vissza. A magyar nép vándorlásai során mindig kereste az éltető, tápláló vizet, ezért folyóvölgyekben telepedett minden alkalommal, amikor helyváltoztatásra kényszerült. Spirituális léte pedig -kis kitérőktől eltekintve- mindig követte az Élet Vizének Forrása felé vezető égi ösvényt (Élet Vize = anyatej - Élet Vizének Útja=Tejút, vagy másként Hadak Útja), s ezt teszi ma is. Atilla, aki a magyar nemzetnek sorshatározó nagykirálya volt, ezt a spirituális vágyat teljesítette meg. Atilla Élet Vize még a kései utódok, Ügyek apa, Álmos nagykirályunk, majd Árpád idején is éltető áramlattal ömlik szét Európán, amint ezt Emese fejedelemasszonyunk viziója is bizonyítja. A hagyomány tehát Atillával, a földi, testi uralkodóval nem szállt sírba, hanem folyamatosan jelen van a magyar történelemben továbbra is.
 

 
  Még egy csillagmitoszi jelenségről szót ejtek most  Atilla kapcsán. A vizzel, az ihletett magyar népi tudás, nem csupán az egyik földi elemet jelzi, mert ugyanígy megjelenik a víz az égen is. Ez a megjelenési forma pedig, amint már zárójelben jeleztem, a Tejút, az égi tápláló életvíz alakjában. A magyar néphit még 'halastó-állásról' is tud a csillagvilágban, melyből az égi szarvas, a csodafiúszarvas iszik, s amely így a világmindenség forrásaként a 'magyar kozmoszt' léttel tápláló középpont lesz. Ezt az értelmezést erősíti az ősi magyar szarvasagancs-kozmosz metafóra általános megléte hagyományunkban. Tehát a víz a népi kozmoszértelmezésben az égi rendben is jelen van, s így Atilla személye is olyan mély összefüggéseket hordoz a földi, az emberi társadalom számára, melyeknek eredete a csillagvilág törvénytárából származik le uralma idején a társadalomba. Atilla/Etil éltető, frissítő, életet permetező forrásvize sem csupán a nagy államférfi, a nagy népvezér, a karizmatikus vezető egyéniség szellemi-lelki energiáinak szétáradását jelenti Európában, hanem mindefölött és mindenek előtt a Felső Világ, Isten teremtő szféráinak földi társadalmunkba, az emberiség történelmébe ömlő, életadó szándékát is az Atilla-jelenségen keresztül. Így már maga Atilla is -eredendően- hordozza a szakralitást, az Isten szándéknyilatkozatából származó született szentséget, mely majd vér szerinti leszármazottainak, az Árpád-háznak csodálatos európai uralma során válik minden addigit meghaladó mértékű földi realitássá Európa történelmében. Így Atilla is természetszerűleg a megszentelt földön, a Kárpát-medence szentséget indukáló, sugárzó, isteni energiákból táplálkozó erőforrás-vidékén csillogtatja meg azt a felülről származó hatalmi és uralmi rendet, mely az égi útról kezébe adott ún. 'Isten Kardjában'
 

 
fogalmazódik a földi ember számára is érthető jelképpé. Ez az égi 'eszköz' ugyanazt a szakrális szubsztanciát hordozza, mint  a szumer őskor mitikus idején Iz-Ten-nel  kötött atya-fiúi szövetség jele, az Égi Fokos, melynek megléte a későbbi, a római történelmi korban a 'fascio' népi-nemzeti összefogást sugalló jelében földiesedik társadalmi erővé. Isten égi kardja valóban ott lebeg Atilla korában Európa feje fölött, de ez a 'Damoklész-kard' nem öl, csak fegyelmez, s olyan, mint a ragyogó reggelben felkelő, égi üstökös fénye, mely bevilágítja a sokévezredes szkíta-hun  történelmi kor Európájára lassan rátelepülő peremkultúrák pirkadó, ősemberi világát, Kelet mesés kultúrájával és civilizációs ragyogásával. Hátborzongtató, bicskanyitogató szemtelenség, hogy mind a nyugati, mind pedig a 'hivatalos' hazai történetírás ('hivatalosnak'  annál is inkább nevezhető, mert 'történetirói' inkább páholyaik hivatalnokai, mint tudósok) ezt a máig meglévő kardot a sosem élt Nagy Károly kardjának tartja, melyet az aacheni császári székesegyház kincstárában őriznek. Ezen a kardon, mely nyilván rablás útján került Hunországból, vagy a későbbi Nagy Avariából mai helyére, akárcsak a középkor Nyugat-Európájának szinte teljes udvari és egyházi aranykincs tömege, látható az a palmettás, növényi ornamentika, mely a hun kori, ill. az azt követő ún. kora-avar kori sírleleteken, tarsolylemezeken, halántéklemezeken, függőkön is kimutatható. Érdekes, hogy ez a kard sehol nem tűnik föl a kora-középkori, egyébként fiktív, Nagy Károly ábrázolásokon. A 'Leges-Barbarorum' XI.századi kéziratában látható 'Nagy Károly és fia, Pipin' című képen az uralkodó fiával együtt 1-1 egymás alá rendezett X-formákkal, amolyan egyszerű, bőr keresztfonatokkal díszített, egyenes kardot visel, de a Musée Carnavalet-ban őrzött, és az uralkodóval egykorúnak tartott elefántcsont faragványon sem ez az enyhén ívelt, hunkori fegyvercsoda látható, hanem egy primitiív, egyenesen formázott, a császári Róma hadseregében rendszeresített, durván kidolgozott, nehézkes fegyver. Az az érzésünk támad első látásra is, hogy a nevezett szobor maga is eredetileg valamely ókori római uralkodónak, főnemesnek, vagy katonai előljárónak a figuráját ábrázolta, melyet egy kicsit -eszmeileg- 'megdolgoztak' a kor 'akadémikusai'.
   Atilla nagykirály fellépésével, mint a kozmoszi szférákban megáradó folyóvíz, élővízként, éltető, mindent elborító, tavaszi áradatként ömlik el a kegyelem a korabeli világban. Atilla király fellépése Istennek az emberi történelem vége előtti egyik utolsó kisérlete Európa kultikus és társadalmi életének helyreigazítása, mely küldetésnek egyrészt a vén kontinens istenképének, Jézus tanítása szellemében való helyreállítása, másrészt pedig egy olyan egyesült európai népszövetség létrehozása nyújtott volna kereteket, melynek valóra válásával Eurázsia méltóvá válhatott volna Isten Országának földi leképzésére. Ha Atilla személyének asztrális jelentőségét és jelentését vizsgáljuk, azonnal két kérdés vetődik fel :
•    Miért és milyen szempontból volt szüksége Etil-Atilla vizére Európának ?
•    Mi volt az a történelmi szükségszerűség, ami Atilla küldetését sorsszerűen meghatározta az európai történelemben ?
   Habár nem a forró égövön, sem a Kelet hatalmas, füves, sík terein fekszik, Európa ókor óta eltelt történelme során -amint azt napjaink tapasztalata is élesen mutatja- mindig szikes lelki talaj volt. A 'szik' és a 'sík' szavak is mély szimbolikai összefüggéseket tárnak elénk : a sík az alföldek talaja, melyre merőlegesen hullanak alá a perzselő, forró déli fénysugarak, akkor szikesedik el, ha nem öntözi éltető folyóvíz, mely termékenyítő erejével áldottá teszi a földet. Atilla fellépésének és alakjának kibontásakor ki kell tehát térnünk a kor történetének azokra a sajátosságaira is, amelyeket a mai történettudománytalanság elhallgat. Talán szimbolikus  módon Atilla szent városának neve is utal erre a szakrális küldetésre, mely keretbe foglalja Atilla asztrális szerepének lényegét : Szikambria, mely szó utótagjának ellatinosított formája az 'ember' kezdetleges állapotának, az 'embrió'-nak fogalmát rejti (a-M-B-R-i-a). Az embrió természetes közege a magzatvíz, s ha az embrió körül megszűnik ez a nedv-állapot, akkor válik szik-embrió-vá. Ez a város volt az, mely a Kelet hatalmas 'sik' -azaz- 'szik'-világának, valamint  a Nyugat domb- és hegyvilágának határán terül el a Duna pilisi partjai felett, s összekötő kapocsként, szellemi energia-központként, és egyben összetapasztó energiaforrásként is működik a Kárpátok ölelte medence melengető valóságának, de ugyanígy Európának is a kellős közepén. Földrajzi, lelki és szellemi középpont, megkerülhetetlen lényeg e város materiális helye Európában egészen napjainkig.
   Amiként Péter, a választott apostolkirály, azaz Ké-fa, Szántai Lajos szófejtésében megkövesedett fa, azaz megkövült élet jelentéssel, a kőszikla (szik-es, azaz élettelen anyag) Jézus felkenő tanítása során vált éltető víz-hordozóvá, melyet az 'emberhalász' cím is megjelenít, melyet magától Jézustól kapott Atilla nagykirály, de a többi e házból származó magyar királyok apostolságának vize is ebből a forrásból buzog a korai magyar történelem és Európa történetének szikes talajára. Innen ered péteri, azaz Istentől egyenes úton való, elhivatott, küldetéses apostolsága is, s rajta keresztül ömlik ez a felülről jövő áldás az Árpád-ház majdani királyaira is.

 
 

Az 'Ébredés' c. sorozatban jelent meg
Lajdi Tamás: Búza és konkoly II.rész c. füzete,
melybõl készült e (6.) kivonat
A füzet csak megrendelés útján kapható :
Ambrus Pál
Tel.: 66 / 440 267
Forrás:
 
 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto