Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
A japánok elleni terror- Hiroshima és Nagaszaki

Ma van a japán holokauszt napja!!!!!!- A Hiroshimai atomtámadás évfordulója!
  2007.08.06. 12:26

Hirosima elleni jenki atomcsapásra emlékeznek Japánban, Képek-csak erős idegzetűeknek Hiroshima és Nagaszaki- Japán városok az atomtámadás után- A hun-magyar és hun-japán rokonságról- Rokoni üzenet ősi nemzetünknek

A japán kormányfő után az osztrák kancellár is az összes atomfegyver megsemmisítését szorgalmazta a Hirosima elleni amerikai atomcsapás 62. évfordulóján.

Alfred Gusenbauer Bécsben azt hangsúlyozta: nem az a lényeg, hogy mely országok rendelkezhetnek atomfegyverrel, hanem az, hogy a nukleáris katasztrófával szembeni egyetlen valódi védekezési lehetőség a tömegpusztító fegyverek teljes felszámolása.

A II. világháború utolsó napjaiban a Japán ellen harcoló amerikai hadsereg augusztus 6-án Hirosimára, majd három nappal később Nagaszakira dobott le atombombát: több mint 200 ezren haltak meg és még ma is tízezrek szenvednek a sugárzás okozta betegségekben.

(radio.hu)

Forrás:

http://kuruc.info/r/1/14907/

 

 

Képek-csak erős idegzetűeknek
  
Hiroshima és Nagaszaki- Japán városok az atomtámadás után

 

Hiroshima elleni atomtámadás

 

 

Hiroshima az atomtámadás után

Nagaszaki elleni atomtámadás

 

Nagaszaki az atomtámadás előtt 2 nappal

 

 

... és a támadás után három nappal

 

Részlet Koncz Hunkürthy Atilla: Vértesszőlősi Embertől Koppányig tartó Vezérfonál

A szkíta rokonnépeink- hun-magyar és hun-japán, illetve a hun-magyar és hun-maja rokonságról.

 

MINDEN JOG FENNTATVA ! ! ! !

A következő rész főszereplői a hun-japánok. A hunok nemcsak Koreáig (itt nem is maradtak sokáig, ha pedig igen, akkor gyorsan beasszimilálódtak), hanem a Japán-szigetekre is eljutottak Kr.e. II. évezred során, ahol a nem ők asszimilálódtak, hanem a kisebb népességű ottani őslakosok, a Mah-Gar őshun ajnúk. Kr.e. 1750 körül kezdődött meg a hun-japánok "honfoglalása". Szőreg Nagy Süán táltos és kapitány helyettese, a manzsu Tenno keletre hajózott Ordoszból. Tennó feleségül vette az ajnú vezér leányát Tikajót. A kína történetírás a hun-japán népről, mint nomád lovasíjász nép számol be, akik nyugatról jöttek. Japán régi neve a legmeghatározóbb Jamato-dinasztiából jött létre, a Jamato (jelentése Ja-Mata, azaz Jó-Föld) később elferdült névileg, így lett belőle Jamato-Japato-Japano-Japán. A régi címere ennek a népnek egy felkelő vörös nap a fehér háttérben, mely nap vörös sávokban sugarakat ont ki magából, megfigyelhető benne a Turul-sáv, vagy más néven az Árpád-sáv. A japánok antropológialag eltérnek a kínaiaktól és a koreaiaktól, sőt a bőrük színe europid, hófehér. Az, hogy megtalálható bennük néhány kínai külső vonás az annak köszönhető, hogy Kína nemcsak kereskedett Japánnal (Főleg  Kr.u. a VI.századtól), hanem érkeztek oda kínai vérű telepesek is, hiszen a Mah-Gar Japán sokkal jobb életlehetőségekkel kecsegtetett, mint nyugati szomszédai. Az, hogy nem keveredett el teljesen a hun-japánok országa, az az elszigetelt szigetvilágának köszönhető. A híres nevezetes szamurájok (Sam-Úr-Raj) erényvilága és erkölcsei is a szkíta-hunmagyar becsületességen és erkölcsi világán alapszik.

A hun-japánok nem álltak meg a Japán-szigeteknél, hanem áthajóztak az Amerikai kontinensre is kb. Kr.e. 600-500 között. E kontinensen már az ősi időkben átrajzottak a Mah-Gar népek a Bering-szoroson keresztül, ami akkor még átjárható volt, azonban a tengernyi idő és a teljes elszigetelődés végett kultúrában már csak kevés nép képviselte ősi és eredeti formájában a Mah-Gar kultúrát, ámbár töredékeket és foszlányokat magukon viseltek. A maja-hun népi azonosságot a maják északról délre történő vándorlása igazolja Kr.e. 500-tól, a kultúrájukban is rengeteg szkíta-hunmagyar hagyomány fellelhető. Az írásukat elvesztették és a nyelvük és gyorsan elkeveredett, ez azonban elkerülhetetlen volt, hiszen annyira kevesen voltak létszámban a körülöttük lakozó népekhez képest és annyira el voltak szigetelve, hogy párszáz év alatt meglehetősen elkeverdtek. Ha egy viszonylag kisebb nép naponta találkozik más nyelvű és másképp író népekkel és ez a létszámfölény egyáltalán nem nekik kedvez, s megszűnik a közeli rokonkultúrákkal való érintkezés, ilyenkor az adott nép fokozottan elkezd asszimilálódni minden szinten. Így járt a hun-maja nép is, bár 300 évig tartotta hun hagyományait.

Tovább haladva, itt az ideje, hogy egy kicsit csippentsünk - csöppet, csöppnyit, csipetnyit - a hun-japán nyelvből. Annál is inkább, mert külön okunk van rá, mégpedig Kazár Lajos nagyszabású munkája, a KO-DZSI-KI vagy ahogy mondani szokták, a japán Kalevala magyar fordítása. Micsoda szerencse és öröm, hogy akadt valaki a magyarok között a nagy szétszóratásban, Kőrösi Csoma Sándor lelki kisöccse, aki kínai, angol, német és olasz fordítás után magyarra is lefordította e különös művet. Kazár Lajos Vas megyéből származott. Először Hamburgban munkálkodott, régi japán történeteket fordított magyarra részben versben, részben prózában. Később a sors Sydneybe vetette. Milyen verseket is találunk e mintegy ezerötszáz éve keletkezett történetek között? Íme, négysornyi ízelítő:


Sás-mezei szegény lakban,

Hűvös gyékény-derékaljon,

Amely terítne susogott,

Ott háltunk mi egykor ketten.


           Énekelte ezt Isuka-Yori-Pime hercegnő a japán császárnak, valamikor másfél ezer éve. Már most jegyezzük meg - ezt Kazár Lajos is említi -, hogy a Pime szó egyik része, a "me" tudatja velünk, hogy nőrő1 van szó. Mindjárt mondjunk egy másik példát is a Kodzsiki jegyzetei alapján. Az egyik történet címadója és hőse Okime-O-Mina. Az O-Mina egyik része, az "O" - idős, ódon jelentésű, a mina pedig nő, asszony. Kazár Lajos rögtőn fölhívja a figyelmet a magyar menny szóra. Mert mina és menny ugyanazt jelenti!

Mielőtt tovább mennénk, fussuk át röviden Kondo Ken Japán nyelv (NIHON - GO) című tankönyvét és érdekes dolgokra bukkanunk! Természetesen ezúttal is a teljesség igénye nélkül adjuk a példákat. E néhány példa igaz, nem sokat bizonyít, tán semmit, de arra igencsak elég, hogy eltűnődjünk a jelenlétükön a japán nyelvben, illetve a hangzók jelenlétén a japán szavakban. mégpedig azonos vagy közeli jelentéstartalommal. Tehát japánul a nő=onna, néne=ane, hug=imoto, leány=musume, unokahug=mei,  menyasszony=nana-yome, meny, fiatalasszony =yome. feleség, nej=tanina, s érdekes, hogy a tehén=me-ushi, a tyúk=mer-doni stb. E szókat igen szűk szókészletű, kéziratos tankönyvekből vettük. Mindez, hangsúlyozzuk, még nem jelent bizonyítást, ám arra nézve elgondolkodtató, hogy ez az út, amelyen a mássalhangzók vezetnek, igencsak járható és logikus! A magyarra fordított verset olvasva azonban egyebet is észrevettünk. Ha néhányszor, hangosan elmondjuk: "Sás-mezei szegény lakban, / Hűvös gyékény-derékaljon...", máris rá kell hogy érezzünk valamire! Ugye, ismerős ez a versdallam? Íme: Vadat űzni feljövének Hősfiai szép Enéhnek... Ugye azt sem kell külön elmondani, hogy Eneh - másként Emese -őstörténetünkben Hunor és Magor anyja volt? De vegyünk egy kevéssé ismert szakaszt Arany János remekéből, éppen azt, ami az "ott hálás" következménye lett: Büszke lányok ott idővel
Megbékéltek asszony fővel; Haza többé nem készültek; Engesztelni fiat szültek...
           És most lássuk csak, miként született a híres Vejnemöjnen, a Kalevala csodás, nagy öregje? Ki volt az anyja?

 

Él egy szép szűz, ég leánya.
tündöklő teremtőasszony.
Él örökös tisztességben,
tisztességben, szüzességben,
hosszú égi udvarokon,
a mennyei sík mezőkön.

Bárhol lapozunk bele, ez a dallam fogad. ez hullámzik végig a roppant eposzon. Az, amit mi magyar ősi nyolcasnak nevezünk. (Az idézet Nagy Kálmán fordításából való.) Nyilvánvaló tehát, hogy a versek dallamában is az ősi rokonság találkozik. De hiába időfaló a távolság, ha távolságemésztő az idő!

Íme egy kevés ízelítő a japán-magyar nyelvrokonság terén:

 

Japán

magyar

atszu(i) 'forró'

izzad

ara 'üres'

árva

usi 'marha'

üsző

kuro(i) 'fekete'

korom

tabi 'enni'

táplál

szui 'savanyú'

sav, savó

furi 'forgat'

forog

voka 'domb'

boka

szaru 'elmegy'

száll

tunagu 'összeköt'

zsineg

szavaru 'gátol'

zavar

eme, ama

anya

itosi 'szeretett, kedves'

ómagyar ides

cubo 'edény, korsó'

csupor

sió

joi

mizu

víz

hakcsó

hattyú

furu

hull

onna

ane

néne, néni

ko 'öböl, tó'

saki 'fok'

sarki

haramu 'múlandóság'

halandó

koege 'orom'

kő ege

Kioto

kikötő

samuraj

Szem-Úr-Raj

 

Bemutatom a hun-maja azonosság régészeti bizonyítékait, amelyet úgy fedeztem fel, hogy el kezdtem olvasni egy hivatalos történelmi anyagot a majákról és megakadt a szemen néhány soron, amelyet azonnal a jegyzetfüzetbe írtam. 1902-ben a mexikói Tabasco és Veracrúz államok határán, a San Andrés Tuxtla város melleti dohányföldön egy fölműves különös kis szobrot talált: egy zöld nefritből faragott tizenhét centiméter magas kis figurát, amely madárszárnyú és madárcsőrű férfit ábrázol. Tehát ugyanaz, mint az egyiptomi Toth Isten és a sumér Turul (Turullu), ez is egy félig sólyom, félig ember alistent (DINGIR-t) ábrázol. A párhuzam nem is kétséges, azonban a szoborocska más meglepő információkkal is szolgált. A mellén látható keltezés szenzációsnak bizonyult. A dátum maja számjegyekből állt és amidőn a kutatók a 8.6.2.4.17. számokból álló keltezést aláírták a mai naptárunknak megfelelően kijött a Kr. utáni 162-es év. A kis szobor két fontos kérdést tett fel a tudósoknak és mindkettő olyannyira vakmerő volt – legalábbis a maga idejében – hogy eleinte bizalmatlanságot váltott ki. Elképzelni sem szeretném milyen nevetség tárgyává tették volna azokat a ma már helyes állításokat, hogy ha valaki felvetette volna a hun-maja rokonság kérdését és Ázsiából történő származását. A két kérdés a következő volt: először is, hogyan kerültek ide a saját hazájuk addig vitathatatlannak tartott határain túl sok száz kilométernyire a maják? Hiszen tulajdonképpen maják sem Kolumbusz előtt, sem az utána következő időben Tabasconak ezen részén, sem pedig Veracruzban soha nem éltek – állítólag. És másodszor: ha még feltételezzük is, hogy a kis szobrokat maja művészek alkották, hogyan magyarázzuk a madárember mellén honoló régi keltezést? Nekem már válaszolnom sem kellene ezena téren, hiszen egyértelmű az, hogy a maják északról levándoroltak dél felé és Kr. sz. körül már Mexikó területén jártak. Jellemző, hogy a leletet el is süllyesztették, rögtön el is rejtették a washingtoni Amerikai Nemzeti Múzeum egyik csendes zugában és csak 35 esztendővel később került nyilvánosság elé Matthew W. Stirling kutató vette elő, amidőn már nyílvántartásba vették az ún. La Venta kultúrát.

M. W. Stirling nevéhez fűződik Tres Zapotes település közelében talált kőfej megvizsgálása (1939) is. A kőfej arcberendezése etióp jellegű és a legrégebbi maja keltezéssel büszkélkedhet: Kr.u. 21.

A maják a sumér-egyiptomi-szkíta-hun-magyar szokás szerint zikkuratokba és kurgánokba temették el nagyjaikat. Ez is egy érv a hun-maja azonosság szempontjából, sőt megemlíteném, hogy ők is 365 napra osztottak egy esztendőt.

Meg kell említenem a dr. Simon Péter által megállapított észak-amerikai – Mah-Gar rokonságot is, melyeknek nyelvi és egyéb bizonyítékai mindenhol helyt állnának.

A Dakota észak-amerikai őslakosok lakota törzsénél tett látogatásakor Dr. Simon Péter nyelvész és történész és ugyanilyen szakképzettségű apja együtt vett részt a kisiskolás észak-amerikai őslakos gyerekek anyanyelvi számtanóráján. Az egyszeregyet dalolva fújták, valahogy így:(énekelve) „Ketó  ketó hetyen topa, ketó  ketó hetyen topa.” Az apa úgy tántorgott ki az ajtón és a fűben négykézlábra ereszkedve skandálta a hallottakat. Azt illusztrálta, hogy a topa a négykézlábra esett ügyetlent jelenti, mely régen a négy Mah-Gar szinonim szava volt. A  „ketó” értelmezése senkinek sem jelent gondot. Az apa elmondta, hogy 1910-ben,  szenyéri iskolájában így tanulta ezt az egyszeregyi részletet:  „Kétszer kettő legyen négy”. Ezt a „legyent” később több, 90 év körüli ember is megerősítette, ők is így tanulták a századelőn. Mivel hazafelé a lakotákkal rokon oglalák földjén jöttek át, megálltak, és egy észak-amerikai őslakos kisfiútól megkérdezte Simon Péter: „Mondd, hogy mondjátok ti a saját nyelveteken azt, ami angolul így hangzik: two by two is four (kétszer kettő, az négy). "On pár  on pár lecsen topa” volt a meglepett gyerek válasza. A meglepődés hatalmas lehetett, hiszen most egy másik, és nálunk is élő szóval fejezték ki ugyanazt. Az „on” szinte a világ valamennyi nyelvén egyet takar. A pár magyarul most is kettőt jelent. Tehát a jelentés: „Egy pár  x  egy pár legyen négy”.

 Amikor először alkalma nyílt Simon Péternek észak-amerikai őslakosokkal formális tanácskozáson részt venni, a tanácstűzhöz, kísérővel érkezett. Azonnal felpattant két ember, és helyet adott kettőjüknek. Akkor még nem tudta, hogy a tanácstüzet csak négyen, heten, vagy kilencen ülhetik körül. (Ezt majd a későbbiekben a teológiai résznél még érintjük.) A legidősebb észak-amerikai őslakos a lobogó tűz másik oldalán calumet-jét (békepipáját) magasra emelve így kezdett énekelve fohászkodni:

„Rakattu ja dizet, ill ja füsti Hezod  –  Rakattu ja dizet, ill ja füsti hezod”

„Vakonda Dédpa, att mö nek Atonhe! – Vakonda Dédpa, att mö nek Atonhe!”

Az észak-amerikai őslakosok nyelvét és az angolt egyaránt beszélő kísérőjét Simon Péter csak később kérdezte meg a hallottak angol értelméről. Ezt ugyanis magyar füllel is megértettem:

Megrakták a tüzet, száll a füstje Hozzád – Nagyszellem Dédapa (Öregisten), add nekünk Szellemedet!” Vagyis ugyanaz, amit bármely fontos tanácskozás előtt minden tisztességes Mah-Gar pap ilyenkor fohászként mond: „Teremtő Atyánk, küldd el hozzánk Szent Lelked!” (Mármint hogy  mi is bölcsek lehessünk és jó döntést hozzunk!)

 Az észak-amerikai őslakosok egy Isten hívők voltak, és a Nap képében tisztelték Őt, a Nagyszellemet, a Világmindenség Teremtőjét. Ábrázolásánál mindig a Nap és a sárga vagy arany szín szerepel. „Bouass, a Happy Lady, vagyis a Boldogasszony ábrázolásánál mindig a hold kísérete és a ruha kék színe a jellemző. Pontosan ezek érvényesek az Mah-Gar-okra is. Az első szakrális szám az észak-amerikai őslakosoknál a 4, mégpedig  3+1 formájában. A magyaroknál ugyanez a  3+1 szerkezet lelhető fel: „Három a magyar igazság, de negyedik a ráadás!” A beavatási szertartás során minden törzsfőnek vagy népvezérnek először a napba kellett néznie, aztán egy, a törzs különféle területeiről összehordott halomra, vagy meglévő dombra kellett fölmennie, és lándzsájával a  Négy  Égtáj felé  sújtania. A magas helyek egyébként is prioritást élveztek. Az orvosságos emberek magaslatokon imádkoztak, ennek hiányában magas fákra másztak. Történelmünkben a magyar királyok felavatásának egyik döntő momentuma volt, hogy egy összehordott dombon a Négy Égtáj felé kellett kardjukkal sújtaniuk.  A magas helyek itt is mindig prioritást élveztek, a táltosok dombokon imádkoztak, vagy ezek hiányában magas fákra másztak. -  A  7   és a 3  x  3 = 9 az észak-amerikai őslakosok szakrális számai a már említett  4  mellett. Amint később látni fogjuk, minden díszítő motívumuk erre a három szakrális számra épül. A Mah-Garok a 4-en kívül szintén a 7-et és a 9-et használták szakrális számokként. A „Bouass (Happy Lady), az észak-amerikai őslakosok Boldogasszonya 7 minőségben szerepel. A magyarok Boldogasszonyát az egész Kárpát Medencében máig is ugyanígy 7 névvel tisztelik. Nem kétlem, hogy a Mah-Gar fajú népek legősibb szellemi elöljárói az Ázsiában végig föllelhető „sámánok”-hoz hasonló szinten látták el tisztüket. A Hazatérés korára azonban a magyar szellemi vezetők már régen túljutottak ezen a szinten és „táltosok”-ként már abban a régi világban, amikor a krisztusi etalont még nem is ismerték az emberek ők már eljutottak a világosság tornácára. Ezért helyesebb a régen általánosan használt „táltos” megnevezésük, melyet mára sajnos még a legkiválóbb kutatók is mintha elfelejtettek volna. Ugyanígy fest a kép az észak-amerikai őslakosok „orvosságos emberé”-vel. Nála legalább nem használják a „sámán” kifejezést. - Itt az ideje, hogy tisztázzuk a mexikóiakkal kapcsolatosan folyvást emlegetett véres áldozatok, és az északiak skalpolási szokásának kérdéseit. Az aztékok a többi észak-amerikai őslakos előtt teljesen ismeretlen emberáldozati rítust mint legkésőbbi bevándorlók – ahogy láttuk -   Kr.u. 1168-ban mutatják be először. Ezt a szokást Ázsiából frissen hozták magukkal. Az ezen megütköző spanyol hódítók azonban egyrészt kegyetlen népirtásuk magyarázatául és ellensúlyozásául erősen eltúlozva adtak hírt erről. Másrészt az ókorban az egész eurázsiai kontinensen elszórtan mindenütt emberáldozatokat végeztek. Perzsián kívül a legismertebb Ibn Kab mór-arab történetíró közlése, mely szerint a mórok Hispániába vonulásukkor emberáldozatok véres helyeire bukkantak. Hérodotos ugyanerről a Hispániáról írja, hogy a hadjáratok során az elesett harcosok fejbőrét lenyúzzák és egymás előtt kérkednek velük. Az első fehér-észak-amerikai őslakos csatákban a holttesttel mindig tisztelettel bánó észak-amerikai őslakosok a spanyoloktól látták először ezt a test csonkításának megélt és részükre érthetetlen eljárást. Az évszázados harcok során azonban két-három törzs harci szokásként átvette a skalpolást fehér ellenfeleiktől.

Az észak-amerikai őslakosok Thunderbird-jének (Mennydörgésmadár) ornitológiai megfelelője a Havasi Sólyom (Falco rusticolus altaicus). Jelentése: az Észak-amerikai észak-amerikai őslakosok összefogásának jelképe. A magyarok Turulmadarának madártani megfelelője ugyanez a Havasi Sólyom, melynek édes, legközelebbi, kisebb termetű rokona a Kerecsensólyom. A sas ábrázolás teljesen hibás és túlhaladott. A Turulmadár jelentése: a turáni népek összefogásának jelképe.

Ecuadori-magyar rokonságot is megállapítottak, melynek felfedezője: Móricz László. A tudós az ősrégről Amerikába áttért Mah-Gar népekről ír, hogy még manapság is érzékelhető bennük a Mah-Gar kultúra és nyelv. Írásainak részleteit ezúton közlöm, amit személyesen írt vagy mondott, azt idézőjelbe raktam, mintha ő mondaná a részt.

 

1966. augusztus 26-án a quitói El Comercio közli Móricz kutatásainak újabb eredményeit. Ebből a cikkből tudjuk meg, hogy a jelenlegi Ecuador területén a világ legmagasabb tűzhányója létezett, amelynek a neve Capac-Urcu volt és az őslakosság a Hegyek Atyjának nevezte, ami jelentésben is megfelel az APA-ÚR-KŐ-nek. A spanyolok változtatták meg a nevét El Nevada del Altal-ra, ugyanúgy, mint sok más ősi magyar nevét ennek az országnak. Ugyanitt adja meg Móricz Quito és Guayaquil neveinek jelentését. Quito régi formája KIT-US. Így hívták a legrégibb őskorba visszanyúló királyságot is. KIT-US Két ős-t jelent, azaz Quito városa még ma is híven őrzi a magyarság KÉT-ŐS atyjának, Góg és Magógnak (Nimród) ősi emlékét.

Eredetileg nem Guayaquil, hanem Uaya volt a jelenlegi nagy kikötőváros neve. Az „U” „Ó”-t jelent, azaz régit, míg az „AYA” = Anya. Ugyanezen jelentéssel bírnak ezek a szavak egyébként több olyan törzsnél, amelyek megtartották régi magyar nyelvüket és ma is a hajdani KÉT-ŐS királyság területén élnek, Ecuadorban.

Ebben a cikkben Móricz felszólítja az angolszász kutatókat, hogy mint a tiszta tudomány pártatlan művelői, jól tennék, ha tisztáznák, hogy miként került a nyelvükbe és mely nép közvetítésével a KING szó, amellyel mindenkori uralkodójukat nevezik. Ez a szó ugyanis ősidők óta létezik Amerikában ugyanazzal a fogalommal, ahol mindenkor KINGA-ként ejtették és csak a spanyolok erőszakos fordítása eredményezte az INKA vagy INGA szavakat. Ennek a cikknek óriási visszhangja volt mind a tudományos körökben, mind a nép között.

 

Amikor Móricz János, 1966-ban, hogy kutatásait folytassa, visszatért Ecuadorba, arról értesült, hogy időközben a románok, akik tudomást szereztek a magyar-ecuadori rokonság felfedezéséről, több ecuadori tudóst és újságírót meghívtak Erdélybe, ahol hosszú hónapokon át nyaraltatták őket, persze minden költségüket megtérítve, átvállalva. Hogy miért kellett a románoknak meghívni az ecuadori Akadémia tagjait, akkor vált világossá, amikor az egyik tudós cikkében, amelyet Erdélyből küldött – és az El Telegrafe leközölt – jelezte, hogy az erdélyi nép szokásai, népviselete stb. azonosak az ecuadori népével, vagyis itt nyilvánvaló rokonságról van szó: a román és az ecuadori nép rokonságáról.

Bár Móricznak sikerült ezt az újabb román hazugságot semlegesítenie, mégis figyelmeztető, hogy míg a magyarság fel sem ocsúdott az első meglepetéséből, a románok már javában dolgoztak az újabb történelemhamisításon.

 

1966-ban az ecuadori Akadémia, mely több történészt bízott meg Ecuador történetének megírásával, a megbízást felfüggesztette, miután meggyőződött Móricz állításainak helyességéről. A történész csoportból kitűnt Guillermo Segarra, aki már magyarul is tanult és rendkívüli odaadással végezte az őshaza kutatását. Vele történt meg, hogy amikor még nem volt magyar szótára, felkereste Móriczot, hogy tisztázza vele az AZUNY tartományban sűrűn előforduló BALIN és BALHUG neveket, vajon az ősmagyar nevek közé kell-e sorolni ezeket. Móricz nagy örömmel közölte vele, hogy ezek a BÁLINT és a BALOGH családnevek megfelelői.

Az Instituto de Antropologia y Geografia del Ecuador (Ecuadori Antropológiai és Földrajzi Intézet) ugyancsak arra a megállapításra jutott, hogy a spanyolok önkénye által kiirtott ősnyelv a magyar volt. Az intézet szaklapját, amely a „Llacta” néven jelenik meg, azért nevezték el így, mert a szó az ősnyelven „lakhelyet” jelent, tehát az újságot mai nyelvünkön „LAKTA”-nak nevezhetnénk.

Cuenca városa, amely a hajdani, híres MÓR helyén épült, Ecuador legelőkelőbb városa. Magas kultúréletükre büszkék Cuenca lakói. Az őslakosság azonban ma is egyszerűen MORLCOS-nak nevezi magát, azaz MÓRLAKÓ(s)-nak, azaz móri lakosnak.

 

A Saraguro törzs – mely bár szerepel krónikáinkban, ennek ellenére mégsem található meg teljes bizonyossággal a Kárpát-medencében – ma is nagycsaládként éli életét Ecuadorban.

A Santo Domingo de les Colorados közelében élő „vörös indiánok” nyelve Mah-Gar volt, amelyet ma is beszélnek.

A kolumbiai határ közelében, a Santiago folyó felső folyásánál, az Onzole és Cayapas folyók közén élő „cayapas” törzs nyelve szintén Mah-Gar nyelv, amit ma is beszélnek.

A Keleti Kordillerákon túli ősrengetegben (Amazonia) lakó törzsek is megtartották Mah-Gar nyelvüket, bár a spanyol hódítók önkénye elől menekülve le kellett mondaniuk sok kulturvívmányukról, hogy függetlenségüket megőrizhessék.

Nagyon könnyű lesz megállapítani a magyarországi törzsek és nagycsaládok eredetét, mivel bölcs előrelátással úgy válogatták össze az áttelepítendő családokat, hogy minden egyes családnak csak egy részét vitték át, hogy az őshazában a családfa ki ne vesszen.

Móricz sohasem használja a „hungaro” kifejezést, ami spanyolul magyart jelent, mindenkor magyarnak írja és mondja. Ez úgy belevésődött az ecuadoriakba, hogy egy alkalommal két úr kereste fel, hogy eldöntse a köztük felmerült vitát. „Kérem – mondta az egyik – képzelje el, hogy ez az úr azt meri állítani, hogy a hungarok azonosak a magyarokkal. Még több sem kellene, hogy a hungarokat, a világ legnagyobb népével, a magyarral összekeverjék! Tessék csak elképzelni!” „Kérem – szólt a másik – én nem állítottam azt, hogy azonosak, mert ez képtelenség. Én csak azt mondtam, hogy úgy tudom, valami közük mégis csak van a hungaroknak és a magyaroknak egymáshoz.”

 

Amikor 1966. augusztusában a quitói rádió hullámain Móricz beszédet intézett a KÉT-ŐS királyság népéhez, kérte az ősi föld népét, hogy ne haragudjék a magyarságra, hogy ilyen sokáig nem tért vissza az őshazába, „de higgyétek el – mondta -, hogy ugyanúgy, mint Ti, édes testvéreim, mi is nagyon sokat szenvedtünk a Habsburgok vére terrorja alatt. Ma már tudom, hogy ti mireánk vártatok és helyettünk a spanyol hódítók önkénye jött. Az átvészelt sötét évszázadok elmosták az ide vezető utat, de lélekben mindig és mindenütt titeket kerestünk.”

Quito város kulturigazgatója a megindultságtól fátyolozott hangon vette át a szót és a rádió személyzete könnyes szemmel hallgatta hosszú méltatását. Amikor Móricz távozni akart, akkor vette észre, hogy az adás közben tömeg gyűlt össze és mindenki tudni akarta, hogy vannak-e rokonai és hol élnek.

  

 

Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!