Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Siklósi András újabb üzenete

 Hanganyag:

Siklósi András: A magyar sors szüntelen küzdelem (Meghallgatom)

1. Siklósi András: Hunniáról- Néhány gondolat Hunnia állam megalapozásához, sajtóügyeihez, nevelési-kulturális és külügyi kérdéseihez

2. Siklósi András, a Turul Szövetség elnökének beszéde a Hősök terén- Szeptember 15.

 

Siklósi András újabb üzenete
  

Siklósi András: Hunniáról- Néhány gondolat Hunnia állam megalapozásához, sajtóügyeihez, nevelési-kulturális és külügyi kérdéseihez- Ha Hunniát komolyan vesszük, akkor nyilván nem törhetünk másra, mint a jelenlegi törvénytelen, hazug, zsarnokian magyarellenes rezsim elsöprésére- Azt már tudjuk, hogy a hóhéraink által felkínált rabszolgalét nem méltó hozzánk, büszke hunmagyarokhoz.- Hunnia gazdaságilag és politikailag független, katonailag semleges, szabad, önálló ország. Lakói a nemzetté összeforrt, államalapító magyari (magyar ajkú) népek (hunok, magyarok, kunok, palócok, jászok, székelyek, csángók stb.)

"Ha Árpád, Szent László, a Hunyadiak, Zrínyik, Rákóczi kurucai, Kossuth honvédjei, Horthy katonái s az 56-os pesti srácok gyáván meghátráltak vagy elfutottak volna, bizony Magyarország rég nem létezne már. Most rajtunk a sor..."

Előzetes, általános érvényű megállapítások

Ha Hunniát komolyan vesszük, akkor nyilván nem törhetünk másra, mint a jelenlegi törvénytelen, hazug, zsarnokian magyarellenes rezsim elsöprésére, s egy minden téren gyökeresen új rendszer fölépítésére. Terveket, álmokat, programokat lehet ugyan dédelgetni, ám csupán az ér valamit, amit majd megvalósíthatunk belőlük. A részletek kimunkálása helyett sokkal inkább a hatalomátvételre s a magyar megmaradás alapfeltételeinek biztosítására kell energiáinkat összpontosítanunk, nehogy elvi ellentétek, presztízskülönbségek férkőzhessenek közénk. Pontosan fel kell mérnünk erőinket, lehetőségeinket, főbb céljainkat, s mindig többet kell követelnünk annál, mint ami elérhető. Legyünk realisták, de bátrak, sőt vakmerőek is olykor; ne féljünk esküdt ellenségeinktől, ne alkudozzunk velük, s ne törődjünk sirámaikkal. Szabadság vagy halál? – ez itt a kérdés. Azt már tudjuk, hogy a hóhéraink által felkínált rabszolgalét nem méltó hozzánk, büszke hunmagyarokhoz. Fél győzelem, felemás függetlenség, csizmatalpak alatti osonás, nemzetrontó „másságok” eltűrése nem lehet a mi előre elrendelt végzetünk.
Mi csak ott érezhetjük otthon magunkat, ahol minden a népünket szolgálja, ahol mi szabjuk meg fajtánk életkörülményeit s az idegenek (vendégek) jogait és kötelességeit. Számunkra semmilyen náció sem lehet fontosabb önmagunknál, egyetlen nyelv, kultúra vagy hagyományvilág sem előbbre való a miénknél. Külső kifosztóinkkal, eltipróinkkal és belső árulóinkkal, lakájainkkal nem köthetünk különalkut, különbékét, nemzetünk balsorsában nem lehetünk – magyarként – boldogok. Vagy együtt jutunk el az üdvösségre Istentől rendelt őshazánkban, vagy robbantsuk föl a Kárpát-medencét, hogy csak egy nagy büdös szakadék maradjon a helyén, ahol a betolakodó megszállók egyenesen a pokolba zuhannak! Mit ér az egyéni jólét, a júdáspénzen vett érvényesülés, ha drága nemzettestvéreink kilátástalan nyomorúságban, embertelen gondok és kínok közt vergődnek egy gyilkos hatalom szorításában?
Mindenekelőtt a ránk váró harcra szervezkedjünk Barátaim, mert fogy az időnk, s egyre gyöngébbek, egyre kiábrándultabbak leszünk, míg pofátlan, mohó vérszopóink lassanként csűrdöngölőt járnak (klezmer-zenére?) jeltelen sírhalmaink fölött. Nem könnyű a helyzetünk, de van okunk a reményre: győzhetünk, ha fölkészülünk, és semmilyen áldozattól sem riadunk vissza, amit meg kell hoznunk közös jövőnkért. Ha Árpád, Szent László, a Hunyadiak, Zrínyik, Rákóczi kurucai, Kossuth honvédjei, Horthy katonái s az 56-os pesti srácok gyáván meghátráltak vagy elfutottak volna, bizony Magyarország rég nem létezne már. Most rajtunk a sor, hogy megvédjük a magyar érdekeket külső és belső ellenségeinktől, s mi sem lehetünk hitványabbak dicső elődeinknél!
Az alanti 4 fejezetben sorakozó mondataimat megfontoltságuk dacára sem programnak szánom, bár örülnék, ha sokakban keltenének megértő rezonanciát. Még csupán annyit, hogy Hunnia vagy győz és megvalósul, vagy a magyarsággal együtt hamvába fullad. Utóbbira gondolni sem merek, tehát a most következők eleve föltételezik a pozitív fejleményeket, s a sikeres hatalomátvétel utáni idők kezdeti lépéseiről, ill. ideológiai megalapozásáról szólnak. Mint látható lesz, ilyen nagy ívű változásokra esély sem mutatkozik egy felemás „békés rendszerváltás” után, kevesebbért viszont fölösleges koptatni a számat, pláne az életemet (életünket) kockára tenni. Vabankot játszunk tehát Testvéreim, azaz mindent vagy semmit; mert ennyi fölösleges önámítás, zsákutca után köztes megoldás számunkra már elfogadhatatlan.

Állam(forma), alkotmány, képviselet, közigazgatás stb. (1. csoport)

Alighanem ez a fejezet a legsokrétűbb, legterjedelmesebb mind közül, hiszen a benne foglaltak egyben Hunnia fundamentumát is jelentik, s ha ebben hibázunk, akkor az egész felépítmény (is) összeomolhat. Mivel nincs zsebemben a bölcsek köve, csupán javaslatokat tehetek az optimális megoldásokra, többnyire abból kiindulva, ami a gyakorlatban már levizsgázott, s melyet véletlenül sem tanácsos megismételnünk vagy változatlan formában továbbvinnünk.
Hunnia gazdaságilag és politikailag független, katonailag semleges, szabad, önálló ország. Lakói a nemzetté összeforrt, államalapító magyari (magyar ajkú) népek (hunok, magyarok, kunok, palócok, jászok, székelyek, csángók stb.), valamint a történelmileg együttélő, államalkotó nemzeti kisebbségek (pl. vendek, tótok, oláhok, ruszinok, horvátok, rácok, bunyevácok, zsidók, cigányok stb.). Területe az egységes és megbonthatatlan, Istentől adományozott Kárpát-medence (átmenetileg a trianoni Csonkaország). Mindenkori uralkodója, legfőbb közjogi méltósága a magyarok Istenét szimbolizáló, élő, szakrális személyiség, a Szent Korona. Hunnia földjének minden darabkája a Korona tulajdona, tehát külhoniak számára elidegeníthetetlen, s a magyariaknak is csak birtokba (hitbizományba) adható, mely érdemtelenség vagy árulás esetén bármikor elkobozható. Hunnia államformája Apostoli Királyság, tényleges Vezére s egyben katonai főparancsnoka (aki közmegegyezés szerint lehet nádor, kormányzó, fejedelem vagy koronázott király) nem törhet egyeduralomra, hanem a nemzettel együtt a Szent Korona alattvalója, azaz csupán egy jól körülhatárolt, megosztott hatalmat gyakorolhat. Az állam legfőbb hatalmi szerve az Országos Népgyűlés (ha úgy tetszik: Nemzetgyűlés), melynek döntése kötelező érvényű mindenkire nézve. Összehívása a Vezér által történik, vagy az Alsó- és Felsőház több mint 50 %-os egyetértésével, ill. alulról induló szándék esetén 2 millió aláírás összegyűjtésével (a szavazók kb. 25 %-a).
Hunnia alkotmánya a magyarság jogfolytonos, eltörölhetetlen ősi Alkotmánya, mely a Szentkorona-eszmén (ill. a Szentkorona-tanon), valamint egyéb írott forrásokon (pl. Szent István Intelmei, az Aranybulla, Werbőczy Tripartituma stb.), s íratlan, de bevett szokásrendszerünkön nyugszik (A jelenleg hatályos, alkotmánynak csúfolt posztbolsevista förmedvény eltörlése, ill. a régi-új Alkotmány helyreállítása, korszerűsítése és írásba foglalása egy egyszeri Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladata lesz, melyet egy országos népszavazáson kell megerősíteni! Amíg ez meg nem történik, addig minden törvény és jogszabály, valamennyi államközi szerződés – pl. a NATO-hoz és az EU-hoz való csatlakozás, ill. az egyes szomszédainkkal kötött Alapszerződések – érvénytelen!). Hunnia Alkotmánya a legmagasabb rendű alaptörvény, semmilyen bel- vagy külföldi paktum, rendelet vagy háttér-megállapodás nem helyezhető fölébe; amiből az is következik, hogy minden betűjével és szellemével ellentétes, függetlenségünket és szabadságunkat, ill. kardinális érdekeinket sértő, fondorlatos „gyarmatosító tákolmány” eleve lenullázódik.
Hunnia szerkezeti fölépítése alulról szerveződő, hierarchikus, tekintélyelvű, alkotmányos monarchia (nem „parlamentáris democsokrácia”, nem „köztársaság”, de nem is diktatúra!). Az anomáliák, az uralkodói vagy egyéb (pl. kormányzati, helyi hivatalnoki) törvényszegések, túlkapások, hatásköri visszaélések ellen – más jogorvoslat híján – a nemzetnek mindenkor joga, sőt kötelessége lázadni, akár fegyveres úton is! (Végső soron bárki visszahívható, eltávolítható pozíciójából, amennyiben méltatlan tisztségére, ill. a nemzet érdekeivel, elvárásaival szembe helyezkedik. Elvégre nem a vezetőknek van népe, hanem a nemzet választ magának arra érdemes szolgálókat.)
A közigazgatás legkisebb egységei a helyi települési önkormányzatok. A lakosság bizalmából választott képviselők (szintén a nép által választott) elöljárója, s egyben a település „főnöke” a polgármester. Az önkormányzatok létszámuktól függően delegálhatnak képviselőket a megyegyűlésbe, akiket a vármegye lakossága választáson fogad el, vagy utasít el. Az érvényesített megyegyűlés önmagából választ elnököt és elnökhelyettest, valamint jegyzőt, akiket szükség esetén el is mozdíthat. (Hasonló módon, Budapesten a kerületek választott önkormányzatai delegálnak képviselőket a fővárosi közgyűlésbe, melyet szintén a lakosság általi választáson erősítenek meg. A főpolgármestert és 2 helyettesét, ill. a főjegyzőt pedig a közgyűlés a saját tagjai közül választja ki.) Az egyes vármegyék (létszámuktól függően) kb. 10-10 főt, Budapest pedig kb. 40 főt delegál a területi elv szerint létesülő Alsóházba (összesen kb. 230 fő), akik megyéjüknek kötelesek elszámolni, s visszahívásuk is kizárólag onnan indítható el. A képviselők maguk közül házelnököt és 2 helyettest, valamint miniszterelnököt választanak. A kormányfő tetszőlegesen nevezheti ki minisztereit és államtitkárait (egyben felelősséget is vállalva értük!), de ezt mindkét Háznak jóvá kell hagynia. A hivatásrendű Felsőház (kb. 150 fő) tagjait viszont nem választják, hanem az egyes szakmák, kamarák, hivatások, egyházak, nemzetiségek, civil szerveződések stb. (társadalmi súlyuknak megfelelően) delegálják. A törvényjavaslatokat általában a kormány terjeszti be az Alsóháznak, de az ottani képviselők is kezdeményezhetik esetenként. Az Alsóházban elfogadott törvények csak akkor léphetnek hatályba, ha a Felsőházon is átmennek. Utóbbi módosításokat szorgalmazhat, de vétójoga is van. A Felsőház nem nyújthat be önálló kezdeményezéseket, ám javaslatokkal élhet az Alsóház, ill. a kormány felé. A rendkívül felemásan (inkább negatívan) értékelhető Alkotmánybíróság megszűnik, s az alkotmányossági kifogásokat, ill. vétókat (összeférhetetlenség esetén) a Legfelsőbb Bíróság elnöke (az ország főbírája) eszközölheti. A kormány mindkét Háznak számadással tartozik, az Alsó- és Felsőház viszont nagyjából mellérendelő (egyenrangú) viszonyban dolgozik; ellenben a Vezér (az uralkodó) mindkettő fölött áll (közvetlenül a Szent Korona alatt), s csak a nemzet többsége menesztheti. A képviselői és kormányzati funkciók 4 évre szólnak (de többször is meghosszabbíthatók), ellenben a vezéri mandátum 10 éves, s legföljebb egyszer ismételhető (újraválasztással). Minden tisztségviselő vagyonával és szabadságával (ha kell, életével) felel tevékenységéért! (Ez nem játék, vagy farsangi tréfa, hanem egy nemzet sorsának halálosan komoly intézése.)
Hogy az egyes választások nyíltan (pl. szótöbbséggel vagy közfelkiáltással), ill. titkosan bonyolódjanak, azon még lehet vitatkozni. Mindkettő mellett szólnak hatásos érvek, ezért most nem foglalnék állást. Abban viszont igen, hogy a szavazatokat valamiképpen súlyozni kell (pl. képzettség, foglalkozás, társadalmi tekintély, gyermekszám szerint), s hogy a „mezei” polgárok se bújhassanak ki a felelősség alól, ezért kötelezővé tennék minden választást, s persze az igazolatlan távolmaradásokat szankcionáltatnám is. Továbbá a csalások és egyéb manipulációk kizárása végett minden szavazatszámlálást gépi és kézi módszerrel is elvégeztetnék, s ha az eredményekben 1 %-nál nagyobb eltérés mutatkozna, azonnal megismételtetném az egész választást. A szavazócédulákat s az összesítő jegyzőkönyveket pedig legalább 50 évig páncéltrezorban őriztetném, hogy bármilyen gyanú esetén kideríthető legyen a turpisság. (A jelenlegi, kabaréba illő libsibibsi módszerek egy tisztességes Hunniában elképzelhetetlenek!) A föntiekből egyértelműen következik, hogy nem lesznek „kisebbségi önkormányzatok”, mert Hunnia nem tűrhet semmilyen „államot az államban” A kisebbségeknek joguk van megméretkezni bármelyik helyi vagy megyei választáson, s a Felsőházba egyébként is küldhetnek 1-1 (összesen kb. 10) képviselőt. Az is világos, hogy a közutálatnak „örvendő” pártok híján pártlisták sem lesznek, tehát mindenkinek egyénileg kell elindulnia; valamint elmaradnak az igen költséges kampányok és országgyűlési választások is. Fontos megemlíteni, hogy a választójog 20-tól 80 éves korig érvényes, választott tisztség pedig 20 és 70 év közt tölthető be (ill. a felső határ a 4 éves mandátum lejártáig meghosszabbodhat). Természetesen a legsötétebb pokolfajzatokat (főkomcsikat, ügynököket, fehérgalléros bűnözőket…) határozottan kiselejtezném még a közélet környékéről is!
Tervemben annyi hiányt magam is észlelek, hogy a Vezér megválasztásáról még nincs pontos elképzelésem, ebben szívesen meghallgatnám mások véleményét is. Továbbá az is gondot okoz, hogyha mondjuk egy önkormányzati képviselőt delegálnak a megyegyűlésbe, majd az Alsóházba is (ez már 3 funkció egyszerre!), s ha ad abszurdum még miniszterelnök is válik belőle, akkor hogyan küszöbölhető ki az álláshalmozás az egész rendszer borulása nélkül? (Rögtön szeretném leszögezni, hogy szerintem egy fenékkel csak egy lovat szabadjon megülni!) Vagyis a följebb lépő személyek helyén keletkező „lyukak” miképpen tölthetők be úgy, hogy a költséges (és alkalmasint kellemetlen) választási procedúrát ne kelljen megismételni pl. egy-egy városban vagy egy egész megyében? Vagy ha ezt nem akarjuk, akkor a rendszer működhet-e úgy, hogy a 4 éves ciklusban nem pótoljuk a feljebb lépők, esetleg visszahívottak vagy más okból kiesők megüresedett helyét? Stb. stb.

Oktatás-nevelés, tudomány, kultúra, vallás (5. csoport)

Az iskoláztatás célja, hogy – ép testben ép lélek alapon – az élet megpróbáltatásaira jól felkészített, teherbíró, gondolkodni és alkotni képes (kreatív) fiatalságot adjon a magyarságnak, amely egyénenként és együttesen is eligazodik a világ útvesztőiben, no meg pontosan tudja, hogy nem önző célokért teremtetett, hanem hogy odaadóan szolgálja nemzete és hazája érdekeit, s csak felebarátaival együtt próbáljon boldogulni. A mai lélektelen, álliberális, szabados, legföljebb óraadásra korlátozódó intézményeket föl kell váltani olyan iskolákkal, amikben rend, fegyelem, tisztesség és tisztelet honol, ahol valódi nevelést kapnak a diákok, s a lexikális tudás helyett inkább a magyaros észjárásra, a problémamegoldásra, a nemes emberi tulajdonságok és érzelmek kibontakoztatására helyeződik a hangsúly. Ez azt is jelenti, hogy az individualitást szorítsa háttérbe a közösségi szellem, az „egy mindenkiért” szemlélet.
Az általános iskolákban a tanterv legalább 80 %-ban mindenütt legyen azonos, az osztályzás és számonkérés egységessége pedig biztosítsa a szabad átjárást. Folytonos „reformálgatásokkal”, dilettáns intézkedésekkel, tanterv-változtatásokkal senki ne zavarhassa a pedagógusok munkáját, viszont jól képzett szakfelügyelők rendszeresen ellenőrizzék a tanítók és tanárok felkészültségét, a rájuk bízott nebulók képességeinek optimális kibontakoztatását. A kiemelkedő tehetségek kapjanak plusz feladatokat, de ne különítsék el őket az átlagtól. A gyengébbeket segíteni kell a felzárkóztatásban, azonban ez nem akadályozhatja a többség haladását. A deviáns magatartásra hajlamos egyéneket szigorúan meg kell fegyelmezni, beleértve az enyhébb fokú testi fenyítésüket s a közösség előtti nyilvános megbüntetésüket („pellengérre állításukat”) is. A nevelő és oktató pedagógusoknak legyen abszolút tekintélye az apróságok előtt (elképzelhetetlen olyan skandalum, hogy egyes „túlfejlett”jómadarak – pl. cigánypurdék – kezet emeljenek rájuk!), de ezt türelemmel, megértő szeretettel is ki kell vívniuk, nem csupán mogorva kőszívűséggel. Lehetőleg olyan körülményeket kell teremteni, hogy minden érdekeltnek hasznos és örömteli legyen az iskolában eltöltött idő.
Az elemiben a legfontosabb, hogy a diákok üzembiztosan tanuljanak meg anyanyelvünkön írni, olvasni, beszélni, továbbá ismerjék meg valódi történelmünket (beleértve „nem finnugor”őstörténetünket!) és nemzeti irodalmunkat főbb vonalaiban, s persze a természettudományok (matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia) alapjait, ill. az életet gazdagító zenéből és képzőművészetekből (beleértve népművészet, népszokások, népzene) is kapjanak ízelítőt. Igen lényeges a hazafiságra, jó erkölcsre, istenhitre (s vallási toleranciára) nevelés azonnali megkezdése is, megfelelő gyakorlati példákkal illusztrálva. Támogatom ugyanakkor ősi rovásírásunk kötelező elsajátítását a felső négy osztályban, míg az idegen nyelveket kihagynám az órarendből (legföljebb különóraként, tanfolyamszerűen engedélyezném), ezek bevezetése ráér a középiskolákban is. (Mivel a magyar a világ legtökéletesebb, legkifejezőbb nyelve, bőven elég, ha egy 14 éves gyermek ennek elsajátításában magas szintre jut, fölösleges más satnyább nyelvekkel gátolni anyanyelvében történő elmélyedését.)
A középiskolákban már megkezdődhet bizonyos szakosodás. A technikumok és szakközépiskolák adjanak egy jól használható szakmát a diákok kezébe, ugyanakkor biztosítsák az általános műveltség megszerzését olyan fokon, mely elegendő vértezetet nyújt a fiataloknak akkor is, ha később nem folytatják tanulmányaikat. A gimnáziumok továbbra is a felsőfokú oktatás előkészítő helyei legyenek, de a humán tárgyakat részesítsék előnyben a reáliákkal szemben. Ne felejtsük azt sem, hogy „világnézeti semlegesség” nincs, tehát ne szégyelljük fölvállalni az egészséges nacionalizmust, hogy az érettségi (nincs emelt szintű, csak normál!) után határozott történelmi és nemzettudattal rendelkező ifjak indulhassanak az élet küzdelmeibe, vagy a főiskolákra és egyetemekre. Nem elhanyagolható sajnos az a tény sem, hogy az elmúlt évtizedekben egy minden téren hibásan képzett, ferde nézetrendszerű pedagógus nemzedék (tisztelet a kivételeknek!) látott munkához, s a csorbák kiküszöbölése bizony elengedhetetlen, ha nem akarjuk, hogy vak vezessen világtalanokat a verembe.
A tovább tanuló fiúk a felvételi után 1 éves sorozott katonai szolgálatot töltsenek (a többiek számára ez 2 év, de részletezésére most nem térhetek ki, hiszen ez egy másik csoport témája), míg a lányok 1 esztendős kiképzésre induljanak a fegyvertelen polgári védelem kötelékébe (légó-ismeretek, betegápolás, romeltakarítás, katasztrófavédelem stb.). A felsőoktatásban nincs szükség (sem idő) a nevelésre, mert feltételezzük, hogy a kellő alapokat mindenki megszerezte. Itt már teljes a szakosodás s az intézmények autonómiája, de ügyelni kell arra, hogy magyar mérnököket, magyar orvosokat, magyar tanítókat stb. bocsássanak ki, hiszen ők lesznek a jövő hazai értelmisége, s egyáltalán nem mindegy, hogy majdan a népünkért dolgoznak-e, vagy esetleg idegenek zsoldjába szegődnek. Minden tehetséges fiatalnak joga van a tanuláshoz, s az esélyegyenlőség csak úgy valósítható meg, ha az oktatás az első diploma eléréséig teljesen ingyenes, sőt szociális juttatásokkal a lakhatás és étkezés is garantált.
Szólnom kell még röviden a kultúra és vallás helyzetéről is. A természettudományok (a közgazdaságot kivéve, már ha egyáltalán ide soroljuk) viszonylag sínen vannak, hiszen beléjük ritkábban szüremkedhetnek torz ideológiák, bár a kutatás-fejlesztés irányultságát itt is gyakran motiválják káros lobbi-érdekek és pénzügyi összefonódások. Más a helyzet az irodalomban, a történelemben, a filozófiában, a művészetekben stb. Sommásan azt mondhatnám, hogy semmi sem stimmel, mert minden fejtetőn áll. Vagyis az igazságot, az értékeket, a tehetségeket szisztematikusan eltaposták, s csak a hazugság, a zűrzavar, a talmi idegenség tobzódik, eszmei-morális vonalon is kiszolgálva azt a brutális népirtást, ami 60 éve minden szinten folyik ellenünk. Ha valahol, itt aztán kegyetlenül takarítanunk kell, elsöpörve a teljes áruló „élcsapatot”, fölszabadítva és levegőhöz juttatva fuldokló kulturális életünket! Nemcsak a tankönyveket szükséges újraírnunk, hanem féregteleníteni kell az Akadémiát s több tucat más intézményt, változtatni kell a pályázatok, a könyvkiadás, a kiállítások, a színházi és zenei előadások s az egész mecenatúra rendszerén, s valamennyi ágazatban az igazságot, a szépséget, a világosságot, a hamisítatlan nemzeti szellemet kell fölkarolnunk. Felszínre kell hoznunk szándékosan elsüllyesztett ősi kultúránk és hagyományvilágunk csodálatos kincseit, ki kell bányásznunk minden magyar értéket a feledés s az enyészet bűzlő mocsarából!
Szegény népünk máris ezerféleképpen megosztott, vétek lenne még vallási téren is fokozni ezt. Noha magam is tudok a Biblia (főleg az Ószövetség) furcsaságairól, ferdített „fordításairól” s a judaizmus kereszténységre kifejtett mérgezéseiről (mind a katolikus, mind a protestáns felekezetekre áll ez!), mégsem támogatom azokat, akik szét akarják verni történelmi egyházainkat, s helyettük valami ködös „ősmagyar vallást” emelnének piedesztálra. (Ezt már Kanadában, Ausztráliában s másutt is megpróbálta az emigráció, s nem jutottak vele semmire. Ez olyan elemi fölháborodást okozna sokak körében – nem csupán a papságon belül –, hogy akár Hunniát is elsöpörhetné!) Nem tehetjük meg azért sem, mert nincsenek pontos ismereteink őseink hitéről, tehát jobbára csak fantáziálásra kényszerülnénk; s a Teremtőn kívül ugyan ki birtokolhatja a tökéletes világképet? Viszont bízom abban, hogy egyházaink apránként megtisztíthatók a zsidó mételytől, a liberálkommunizmus s a szabadkőművesség rákos daganataitól, s (a nem-zsidó!) Jézus személyének centrumba helyezésével a kereszténység ismét magyarossá tehető, fokozatosan átitatva mindazokkal az elemekkel, amiket régi mágus-vallásunkból és táltos-hitünkből földeríteni és megtartani érdemes. Úgy gondolom, Hunniában a vallás legyen szabad és sokszínű, de persze szűrjünk ki minden olyan téveszmét és elfajult szektásodást, ami a magyarság önazonosságát, küldetéstudatát és lelki egyensúlyát bomlasztja. (Az önjelölt mai „táltosokkal” is legyünk óvatosak. Tapasztalataim szerint a zömük csak pénzszerzésre használja mások naivitását, s „tűzön járásaival”, gyorstalpaló „táltos iskoláival”, dilettáns „csontkovácsolásaival” lejáratja az égiekkel valóban bensőséges viszonyban álló, születésétől kiválasztott, különleges képességű szellemi nagyjainkat.) Hunnia minden polgárának illik elfogadnia, hogy Boldogasszony Anyánk (Babba Mária) s a Szent Korona országa vagyunk, mely eleve bizonyos (mások által irigyelt s fölfoghatatlan) védőernyőt és szakrális magasságot jelent számunkra.

Sajtó, hírközlés, propaganda (8. csoport)

A média napjainkban tán a legkiemelkedőbb hatalmi ágazat, egyesek tudatiparnak is nevezik. Nyilvánvalóan megengedhetetlen, hogy ez a közvélemény jóhiszemű formálására, ám alattomos népbutításra is használható erő a legocsmányabb eltipróink hídfőállása maradjon. Tárgyilagosan, nagy körültekintéssel, fajra és vallásra (talmudista sivalkodásra) való tekintet nélkül fel kell térképeznünk az elmúlt 60 esztendő visszaéléseit, hazugságait, rágalmazásait, csúsztatásait, s kíméletlenül ki kell szórnunk a szakmából mindazokat, akik bizonyíthatóan közreműködtek a magyar értékek besározásában, a hazaárulás, az erkölcstelenség, a sátáni dögszag terjesztésében, vagy egyéb szempontok szerint váltak alkalmatlanná hivatásuk gyakorlására. Ha valahol fertőtleníteni, lomtalanítani kell, akkor az a médiumok dzsungelszerűen burjánzó, pestises világa. Külön oda kell figyelnünk a magukat nemzetinek valló, noha valójában csak a hungarus színekbe burkolt mózesi maceszt öklendező sajtótermékek bálványozott munkatársainak leleplezésére. Máris nekiláthatunk a listák összeállításának; jómagam is számtalan alvilági bértollnokot ismerek, letagadhatatlan irományain és közszereplésein keresztül. (Ezekből a csatornatöltelékekből még remek aratómunkás, esztergályos, tetőfedő, esetleg szénfejtő bányarém válhat, elvégre meg van írva, hogy orcád verítékével keresd meg a betevő falatodat, ne pedig a szerencsétlen magyarokat nyúzva.)
Ne befolyásoljon bennünket a(z éppen miattuk) soha nem létezett sajtószabadság farizeus módon történő fölkárogása. Nélkülük minden jobb lesz, a kutyának sem hiányzanak majd satnya produktumaik, sem a betűk közül, sem a képernyőkről. Olyan egyszerű az egész: tisztesség kell, igazmondás, értékközpontúság, korrekt tájékoztatás, szakmai felelősségérzet, hazaszeretet, meg némi tehetség is (legalább annyi, mint egy fanyüvő filiszteusnak). Mivel Hunnia léte, fejlődése múlhat a hatékony, becsületes propagandán, itt igazán semmilyen engedményt sem tehetünk. A legnagyobb szigorral muszáj eljárnunk mindenkor, s kivétel nélkül mindenkit csontig át kell világítanunk, később is gyakran ellenőrizve, korábbi érdemeire (leánykori nevére?) való tekintet nélkül, s ha elkurvul, jöhet a farba rúgás. Persze a dolog ennél kissé bonyolultabb, hiszen a személyi feltételek mellett az intézményi hátteret is meg kell teremtenünk, szerintem a következőképpen.
Összesen 2-3 központi (országos) napilap lehet, melyet az Alsóház finanszíroz és ellenőriz; továbbá 2 budapesti s 1-1 (azaz 19 db) megyei terjesztésű napilap engedélyezhető, melyek fenntartói és kontrollálói a fővárosi, ill. a megyei közgyűlések. Természetesen ez városokra, falvakra lebontva is áll: az itteni heti- vagy havilapok létét a lakossági, ill. önkormányzati igények indokolhatják. Mivel Hunniában a megosztó pártokat, az ordas „demokrácia” eszközeit eleve megszüntetjük, így csupán arra kell ügyelni, hogy virágozhasson minden virág (azaz politikai irányzat) a józan ész határain belül, s a nemzetrombolás sehol se üthesse föl a fejét. Közszolgálatiként megmaradhat a Kossuth, a Petőfi és a Bartók Rádió, valamint az M1, az M2 és a Duna Televízió. Ezek szigorú elszámoltatású fenntartásáról és ellenőrzéséről, adásainak gyökeres átformálásáról közvetve vagy közvetlenül az Alsóház gondoskodik. S most lehet, hogy botrányos dolgot mondok, de semmilyen ún. kereskedelmi médiumra nincs szükség Hunniában. Már a puszta létük is mérgező, s még ha a mostaninál ezerszer színvonalasabb, nacionalistább műsorokat sugároznának, akkor is a sokkal hasznosabb időtöltésektől, pl. az olvasástól, természetjárástól, múzeumlátogatástól, színháztól, a lelki elmélyüléstől (imádság, meditáció), a családi és baráti körben megült ünnepektől rabolnák el drága perceinket. Tudom, hogy a tévét s a rádiót ki lehet kapcsolni, még szerencsésebb azonban, ha be se lehet kapcsolni őket, mert nincsenek, s így nem is kísérthetik gyengébb jellemű honfitársainkat. Hunnia célja nem az, hogy konzumidióta, agymosott fogyasztókat gyártson, hanem az, hogy egészséges, művelt, sokoldalúan képzett, teherbíró nemzedékeket neveljen az egyetemes magyarság javára.
Minden médium alapfeladata a nyelvápolás, a hagyományőrzés, ill. a nemzeti öntudat növelése belül, valamint az ún. országimázs erősítése kívül. Meggondolandó egy külföldnek sugárzó, angolul beszélő (német feliratos) műholdas tévécsatorna fenntartása is, hogy a nem magyar nézők közé is elvigye jó hírünket. Az apróbb belföldi magánlapokról, irodalmi, művészeti, tudományos és szakmai folyóiratokról itt nem szólnék, de megemlítem, hogy minden írott és elektronikus hírközlő eszközre érvényes, hogy tilos a ferdítés s a társadalom bármilyen manipulálása, bármely csoport vagy „lobbi” érdekében. (Hunnia egyébként sem tűrhet meg olyan elkülönüléseket, „földalatti” szerveződéseket, tőkés társaságokat, „platformokat” önnön kebelében, melyek céljai antagonisztikusan ütköznek a többség érdekeivel; hiszen akkor vagy a rendszer szorul totális korrekcióra, vagy inkább a szeparatisták, diverzánsok kívánják aláaknázni a gondosan fölépített és széles körűen elfogadott rendszert.)

Külügy, nemzetegyesítés (9. csoport)

A magyar külpolitika (ha 1945 után egyáltalán beszélhetünk ilyenről) lépfenéje – rendszertől függetlenül – a megalkuvás, a passzív beletörődés, a nemzeti érdekek következetes föladása; s amit illegitim vezetőink sikerágazatnak hirdetnek, valójában nem más, mint folyamatos kudarcok, megaláztatások szomorú sorozata. Nemhogy képtelenek vagyunk elérni minimális céljainkat bármilyen téren (pl. egyéni és kollektív emberi jogok kivívása, gazdasági-politikai-kulturális intézmények működtetése, korlátlan anyanyelvhasználat, vallásszabadság, kettős állampolgárság, 3 szintű autonómia stb.), hanem megfogalmazni sem merjük jogos követeléseinket, a merészebb törekvésekről (pl. nemzetegyesítés, területi revízió) nem is szólva. Olyan sértéseket, magyarveréseket, tervszerű diszkriminációkat, genocídiumokat hagyunk válasz nélkül, melyeket semmilyen nép sem tűrne el a helyünkben, s igaza biztos tudatában harsányan föllármázná az egész világot, s teleordítaná annak valamennyi használható fórumát, hogy elégtételt vegyen.
A leendő Hunnia diplomáciájában nem az a legfontosabb, hogy ki hány nyelvet beszél (tolmácsot könnyű szerezni!), hanem hogy fölkészült, ravasz, tárgyalóképes, kötélidegzetű, mindenre elszánt, alázatos és ütésálló emberek dolgozzanak hazánk és nemzetünk jó hírének öregbítésén. Elég a birka-mentalitásból, az eddigi áldozati szerepkört és események utáni kullogást váltsa föl egy offenzív, kezdeményező, agresszív külpolitika. Európa s a világ nagy részének fogalma sincs a magyar kérdésről; el kell tehát érnünk, hogy fölfigyeljenek ránk, és segítsék ügyünk méltányos megoldását, az ellenünk elkövetett történelmi gazságok lehetőség szerinti orvoslását. Árasszunk el minden mérvadó országot hatékony propaganda-anyagokkal, szüntelenül bombázva azok politikusait, közintézményeit, sajtóját. Eddig első volt az internacionalizmus, majd a globalizmus terveinek kiszolgálása, második a trianoni rablókkal ápolt „jószomszédi viszony” (a békés egymás mellett élés), s legföljebb utolsóként próbáltuk saját fajtánkat képviselni. Most meg kell fordítani a prioritásokat: toronymagasan első az összmagyar érdek, jóval kevésbé számít az utódállamok „érzékenysége”, s szinte csak formális lehet a nagyhatalmakhoz való bármilyen kötődés. Külön felhívnám a figyelmet az ún. „civil diplomácia” jelentőségére; ha a kikövezett utak bedugulnak, olykor kerülő ösvényeken is messzire juthatunk.
Külpolitikusainknak (is) föl kell vetniük – mint Hunnia hivatalos álláspontját – a trianoni és párizsi diktátumok tarthatatlanságát, s revíziójának elkerülhetetlenségét. Európában már minden nemzet önrendelkezése megoldott, kivéve a magyarságét. Az összes elrabolt területünket vissza kell követelnünk, hogy legalább az etnikai határok meghúzhatók legyenek; de nem nyughatunk addig, míg a Szent Korona országának vonzásköre ki nem terjed újra az egész Kárpát-medencére. Ettől függetlenül is, Hunnia pozitív kisugárzását, elismertségét rendre növelnünk kell, ami leginkább külügyéreink hűségén és szorgalmán múlik.
Néhány azonnal megoldandó további feladat. Minden 90-es években kötött tragikomikus (a magyarságnak semmit sem garantáló, viszont jogos igényeinkről egyoldalúan lemondó) Alapszerződés fölmondása, arra való hivatkozással, hogy ez az utódállamok hibájából történik, hiszen még minimális vállalásaikat sem tartják be ottani magyar nemzetrészeinkkel szemben. Amennyiben a magyarellenesség nem szűnik, Szlovákiával, Ukrajnával, Romániával és Szerbiával a diplomáciai kapcsolatok megszakítása, nagyköveteink, konzuljaink visszahívása. Mivel mind a NATO-ba, mind az EU-ba átveréssel gyömöszöltek be bennünket, rendkívül kedvezőtlen feltételekkel, ezért ezen szervezetekből mielőbb távoznunk kell. Szakítanunk kell továbbá a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és a Világbankkal, megtagadva minden ez utáni adósságszolgálatot és kamattörlesztést. Erkölcsi és anyagi jóvátételre kell kötelezni Oroszországot (a volt SZU örököseként) a kommunizmus alatt, ill. 1945-ben és 1956-ban ellenünk elkövetett gaztetteiért; Franciaországot, Angliát és az USA-t, valamint a Kisantant országait a mindmáig tartó trianoni gyalázatért; Izraelt pedig a sosem volt hollókosztjukért (ezt számos szakértőn kívül már a Vöröskereszt is igazolta!) kizsarolt súlyos dézsmákért. A maffiamódszerekkel, áron alul elkótyavetyélt, idegen tulajdonba síbolt nemzeti javainkat (gyárak, ingatlanok, infrastruktúra stb.) egy tollvonással vissza kell államosítanunk, (ill. vissza kell vásárolnunk, amennyiben bizonyítható csalás és/vagy korrupció nem történt). Földbirtok még elvétve sem kerülhet nem magyar kezekbe!
Hunniának biztosítania kell azt is, hogy a liberális áldemokrácia, ill. köztársaság helyett választott régi-új államformánkat (alkotmányos királyság) külföldön is elismerjék, melyhez rajtunk kívül senkinek semmi köze nem lehet. Át kell értékelni szövetségi rendszerünket: el kell távolodnunk Izraeltől s az USA-tól (nehogy a biztos pusztulásba rántsanak!), nem szabad Kína függésébe kerülnünk, viszont keresnünk kell Lengyelország, a balti államok, Itália, Írország, Törökország, Japán, egyes arab államok s főként a turáni rokonnépek barátságát. Meg kell akadályoznunk az idegenek (kiváltképp a zsidók, cigányok, kínaiak és színesek) beözönlését, ill. a már rosszhiszeműen itt tartózkodókat ki kell toloncolnunk. Ugyanez a sors vár az utóbbi 87 évben a Kárpát-medencébe erőszakkal betelepített szláv és oláh „honfoglalókra” is. Magyarország, ill. Hunnia a magyaroké, ide csak olyan népek fiai jöhetnek, akik elfogadják a Szent Korona fennhatóságát, ill. nyelvükben, vallásukban és szokásaikban magyarokká válnak. Vége a további oktalan toleranciának! Egyetlen rosszarcú idegennek sem kötelező Hunnia szent földjén élnie!

Megjegyzés: A pillanatnyilag még csak körvonalazódó, de remélhetőleg hamarosan megvalósuló Hunniát alapítóként Toroczkai László és Budaházy György jegyzi, melyhez az első hívó szóra magam is csatlakoztam, mivel pártfogolásra méltó jó szándékot vélek benne. Ez az írásom nem közös álláspont nyomán, s nem is programként vagy programrészletként készült, hanem egyfajta eszmei alapvetés kíván lenni (az általam választott témakörökben), mely bárki által továbbgondolható vagy kiegészíthető.

Siklósi András

Forrás:

http://www.szentkoronaradio.com/node/7972

 

Siklósi András, a Turul Szövetség elnökének beszéde a Hősök terén- Szeptember 15.
  2007.09.22. 10:38

Siklósi András: Egységben az erő - 2007.09.15. Hősök tere-Kedves Tüntetők, tisztelt Honfitársaim, szeretett magyar Testvéreim! Az egykor hatalmas és virágzó magyarság, Nimród népe, Atilla népe, Árpád népe, Szent László, Hunyadi Mátyás, Bocskai, Bethlen és Rákóczi népe, Széchenyi, Petőfi és Horthy népe, a Kárpát-medence csodálatos, páratlan kultúrájú, anyanyelvű és írású, Istentől kiválasztott népe ma koporsókba szögezve, akasztófákon lengve és keresztekre feszítve tengeti kiüresített, másoknak gyümölcsöző, a puszta biológiai vegetációnál alig különb életét.

"Kedves Tüntetők, tisztelt Honfitársaim, szeretett magyar Testvéreim! Az egykor hatalmas és virágzó magyarság, Nimród népe, Atilla népe, Árpád népe, Szent László, Hunyadi Mátyás (...)"

Mottó: Szent István „a soknyelvű országot mondotta a legerősebbnek. A mi korunkban ez a politikai bölcsesség már rég idejét múlta, s mindenki az egyfajú, egynyelvű, egyvallású országot tartja a leghatalmasabbnak, lévén az egység mindig erő, s a sokszínűség mindig valamiféle széthúzás, gyöngeség.” (Prohászka: Az egységes Magyarország, 1902.)

Kedves Tüntetők, tisztelt Honfitársaim, szeretett magyar Testvéreim!
Az egykor hatalmas és virágzó magyarság, Nimród népe, Atilla népe, Árpád népe, Szent László, Hunyadi Mátyás, Bocskai, Bethlen és Rákóczi népe, Széchenyi, Petőfi és Horthy népe, a Kárpát-medence csodálatos, páratlan kultúrájú, anyanyelvű és írású, Istentől kiválasztott népe ma koporsókba szögezve, akasztófákon lengve és keresztekre feszítve tengeti kiüresített, másoknak gyümölcsöző, a puszta biológiai vegetációnál alig különb életét. Bizony foglyok vagyunk, túszok lettünk a saját hazánkban, s tehetetlenül, bárgyú rabszolgaként lessük fölkapaszkodott elvtárs-uraink, valamint az őket is dróton rángató láthatatlan háttérhatalom utasításait. Roppant különös, érthetetlen viselkedés ez, hiszen zivataros, megpróbáltatásokkal telített, harcokban, küzdelmekben bővelkedő történelmünk során bármely veszedelembe került is nemzetünk, arra méltó vezetői és egyszerű napszámosai áldozatainak árán, mindig sikerült megmenekülnie s a fölemelkedés útjára lépnie. Mert a bajban képes volt összefogni, s kellő bátorságot és kitartást tanúsított az idegen ellenségek, valamint a honi akadályok elsöprése érdekében. A múltban sem győztünk mindig, de mindenkor vállaltuk a ránk mért feladatokat, azaz sohasem adtuk meg magunkat a végzet kénye-kedvére, sosem hagytuk cserben üldözött, kisemmizett, szenvedő véreinket. Nagy kérdés, hogy vajon ma mindez miért van másképp, s miként süllyedhettünk bennszülött páriákká a tulajdon édes szülőföldünkön? Ugyan most miért nem működik sok évezredes immunrendszerünk, s mért vagyunk képtelenek megvédeni elemi érdekeinket és értékeinket, sőt jószerivel legádázabb pusztítóinkat, tönkretevőinket egyáltalán felismerni? Miért hiszünk el minden ocsmány hazugságot az első hízelgő szóra, s vajon mért szolgáljuk teljes önfeladással ördögi megrontóink akaratát, ahelyett, hogy minden sérelemért elégtételt vennénk, s valamennyi káros gondolatra és cselekedetre, pláne hazaárulásra méltó választ adnánk? S miért a javunkat kereső radikális(abb) társainktól, ill. ártatlan jelképeinktől határolódunk el, noha számtalan személy és eszme ezerszer inkább kivívta jogos megvetésünket és haragunkat? Ennyire még a posztkommunista globalizmusban sem lehetünk süketek, vakok és bénák, hogy porban csúszva tűrjük megtiprásunkat, vagy föltartott kézzel megadjuk magunkat az elvetemült világhódítóknak! Arra kell törekednünk, hogy keményen talpra álljunk, illúziók nélküli önvizsgálatot tartsunk, tárgyilagosan felmérjük helyzetünket és lehetőségeinket, majd okosan, körültekintően megszervezzük magunkat, hogy eredményesen, a megmaradásunk reményében szállhassunk szembe az ingyenélő országvesztők, a gyalázkodó idegenszívűek, a lakájszellemű szálláscsinálók siserehadával. Mert ezek a férgek csak addig nagypofájúak, addig ilyen gátlástalanok, amíg mi hagyjuk, s amíg az orrukra nem koppintunk! Ha mi ismét erősek leszünk, igazságot és rendet teszünk elgazosodott portáinkon, s újra a saját vérünkből való vezéreket választunk magunknak, ezek a rákos daganatok úgy eltűnnek majd nemzetünk testéről, mint a fűszálakról napfelkeltekor az éjszakai harmat. Bizony, a gonoszság csupán addig tobzódhat, amíg a becsületes hazafiak meg nem állítják, s vissza nem parancsolják eredeti helyére, Lucifer birodalmába.
Barátaim! Bíznunk kell magunkban, s tudnunk kell azt is, hogy a mi problémáinkat senki sem old(hat)ja meg helyettünk, hiszen a legtöbb nép hasonló kihívásokkal birkózik, s még ha szeretné, sem segíthetne rajtunk. Úgy látom, napjaink élethalálharcát egyszerre két fronton kell megvívnunk: páros lábbal a valóságban gyökerezve, tehát fizikai síkon; ugyanakkor imádságos lélekkel, a földtől elrugaszkodva, az égiekhez kapcsolódva, tehát misztikus, metafizikai síkon. Mindkettő egyformán fontos, s egyik sem nélkülözheti a másikat; sőt hangsúlyozom, hogy eleve kudarcra ítéltetik valahány heroikus elképzelésünk, ha bármelyiket figyelmen kívül hagyja. Így volt ez mindig a múltban is, és bizonyára a jövőben is így lesz. Másképpen fogalmazva: a Magyarok Istene nélkül vagy ellenére nem tehetünk semmit, de kötöznivaló bolondok lennénk akkor is, ha karosszékben (vagy oltárnál) fohászkodva várnánk a jó szerencsére, azaz, hogy Isten majd leveszi vállunkról a terheket, s elrendezi viselt dolgainkat. Nem, nem és nem! A magyar közmondás itt is világosan eligazít: „Segíts magadon, s az Isten is megsegít!” De árnyaljuk egy kicsit ezt a képet. Emberi erővel a világot átszövő válság nem küzdhető le, hiszen maga a Sátán hozta azt létre (fullajtárjaira támaszkodva), mely legborzalmasabb formájában éppen hazánkban, a Kárpát-medencében bontakozott ki. Tehát írhatunk remek programokat, verekedhetünk mindenre elszánt vitézséggel, sohasem győzhetünk, ha szándékaink nem találkoznak Isten kifürkészhetetlen akaratával. Hajónk így bizonyosan zátonyra fut, s újabb kudarcainknak felhőtlenül örülhetnek az alvilág gyilkos pribékjei. Ha ellenben nem teszünk semmit önnön megmentésünkre, sőt félelemből és/vagy jellemtelenségből megtűrjük láncainkat, ahelyett, hogy bármely eszközzel és módon leráznánk magunkról, s csupán Istenre hagyatkozunk, akkor az eredmény ugyanaz lesz, vagyis előáll a „Gyáva népnek nincs hazája!” változat. Őseink nagyszerűen érezték ezt, azaz nem imádkoztak az ütközetek helyett, de nem is harcoltak silány, önző, materialista célokért, hanem Isten fegyvereit viselve, ajkukon és zászlóikon Jézus és Mária nevével védték a hazát körömszakadásig. Sikerült is megőrizniük a Teremtőtől nyert örökségünket évezredeken át, egészen a trianoni szétszabdalásig.
Valaha különbek voltunk bármelyik „nagy” népnél, nemcsak lelki- és kultúrfölényünknél fogva, hanem azért is, mert maradéktalanul betöltöttük hivatásunkat, végrehajtottuk égi és földi küldetésünket: azaz szolgáltuk az igazságot, a szabadságot és az örökkévalóságot, hordoztuk a tudást és a fényt, példát mutattunk a világ elfajzott nemzeteinek szeretetből, szolidaritásból, a szegények és elesettek védelméből, a jóság, a szépség és a tisztaság ügyének felkarolásából. Rendíthetetlen hittel hittük, hogy hazánkat-népünket Boldogasszony Anyánk, a Turulmadár, a Csodaszarvas, a Vérszerződés s a Szent Korona óvja, s ennél fogva a Regnum Marianum legyőzhetetlen és elpusztíthatatlan. Túléltük minden ellenségünket, megdöntöttünk minden olyan rendszert és zsarnokságot, amely a vesztünkre tört. Így lesz ez most is: a Szovjetunió, a KGST s a Varsói Szerződés után szétrohasztjuk majd a NATO-t, az EU-t, de kényszer-szövetségeseinket, az USA-t és Izraelt is megtorpedózzuk! Nem lehetünk hitványabbak mi sem dicső elődeinknél. Nézzünk magunkba, vállaljuk örök magyarságunkat, szálljunk le a gyökereinkhez, s tegyünk eleget kötelességeinknek, takarítsuk el a jöttment, „sorstalan” rágcsálókat! Annyira nem vagyunk még puhányok, nyomorékok és agymosottak, hogy föladjuk az értelmes nemzetmentő harcot, hogy külső és belső ellenségeink elől a halálba hátráljunk. Nemcsak magunkért felelünk, nem csupán a saját rongyos életünket kell átvinnünk a túlsó partra, hanem a jövő nemzedékek biztonságos létét, megtartó szellemiségét, elvitathatatlan jogait is meg kell alapoznunk. Azért születtünk, hogy boldogok legyünk, hogy keressük és megleljük a mennyei üdvösséget, ám azért is, hogy tapasztalatainkat azokkal a jóravaló népekkel is megosszuk, melyek hallgatnak ránk, tisztelnek és követnek bennünket. Mert nélkülünk, magyarok nélkül, szürreális, radioaktív sivataggá, monopolizált, profitközpontú, élhetetlen gettóvá válna egész bolygónk. Azért jutottunk máris a katasztrófa széléig, mert a világot nem az építő magyari szellem igazgatja, hanem a barbár szemita fölforgatás és nihilizmus, ha úgy tetszik, terrorizmus uralja. (Más nációk tán nem is sejtik, hogy mennyit köszönhetnek nekünk; pedig a mi fajtánk olyan a lezüllesztett, posványban dagonyázó emberiségnek, mint a friss forrásvíz, vagy a kristályos havasi levegő.)
Bajtársaim! Miért küzdjünk, mit cselekedjünk mi számkivetettek, mi büszke hazafias „csőcselék”? Egy éve nem kevesebbért bontottunk zászlót, mint a jelenlegi istentelen és embertelen rezsim fölszámolásáért, s a totális rendszer- és államforma-váltás megvalósításáért. Nekünk már nem elég, ha ezt a bitang kormányt menesztjük, de egyébként az összes bűnöző élősködőt s nemzetvesztő pártjaikat a helyükön hagyjuk. Itt minden a velejéig mérgezett és törvénytelen, itt az utolsó sejtig minden aljas és hamis, itt minden apró és jelentős dolog változásért kiált! Lépten-nyomon egy végsőkig megnyomorított, kizsigerelt nép halálhörgése rázza meg lelkiismeretünket, s addig nem nyughatunk meg, míg erre a szörnyűséges fájdalomra gyógyírt nem találunk. Nem lehetünk boldogok, sikeresek külön-külön addig, amíg egész népünk nem az! Némi júdáspénzért, néhány lehulló morzsáért nem adhatjuk el legfőbb kincsünket, a saját becsületünket, s még kevésbé gyermekeink, unokáink életterét és érvényesülési lehetőségeit. Nem délibábokat kergetünk, nem ködös ábrándokért csatázunk, hanem meleg otthont, tisztes munkát és kenyeret, emberhez méltó életfeltételeket, jog- és esélyegyenlőséget, igazságot és szabadságot, nemzeti sajtót, oktatást és kultúrát, megfelelő infrastruktúrát és egészségügyi ellátást, s valamennyi magyarnak idegen basáskodástól és kizsákmányolástól mentes önrendelkezést követelünk gúnyhatárainkon innen és túl. Csupa vállalható cél, csupa olyan törekvés, melyek elérése nélkül nem lehet béke sem az országban, sem pedig a szívünk mélyén. (Hitvány áruló, sötét gazember, aki kevesebbel is beéri, vagy aki ennél kevesebbet szán nekünk!) E minimális tervnél persze százszor többet szeretnénk megvalósítani, de sajnos be kell látnunk, hogy pillanatnyilag népünk elböszmésített zöme még felfogni sem képes, nemhogy elfogadni, mondjuk a Szentkorona-eszme, az ősi alkotmányosság, a szakrális királyság, a tekintélyelvűség, vagy a trianoni revízió jelentőségét. Ehhez alighanem egy új, romlatlanabb és műveltebb nemzedéknek kell fölnőnie, amely képes távlatokban gondolkodni, s a nélkülözhetetlen stratégiai áldozatokat meghozni. Mi csak elkezdhetjük az önvédelmi forradalmat, de kívánatos beteljesülését aligha érhetjük meg; ez kizárólag utódainknak lehet osztályrésze. Azonban ezzel az ürüggyel nem menthetjük fel magunkat, s nem menekülhetünk el a cselekvés elől, mert ha nem tesszük meg a kötelességünket, s kései leszármazottainkra – ha egyáltalán lesznek ilyenek – nem hagyunk mást, mint a balsorsot, akkor csak a megsemmisülés várhat a magyarságra. Mindnyájan felelősek vagyunk egymásért és őseinktől átörökített közös jövőnkért, számadással tartozunk megmaradásunkért és egész életünk hasznos vagy haszontalan voltáért. Ne lamentáljunk tehát, ne lopjuk tovább a drága időt, hanem haladéktalanul fogjunk össze mindazokkal, akikkel lehetséges, akik lényegében ugyanazt akarják, mint mi. Takarítsuk el végre az előttünk tornyosuló szeméthegyeket, kötözzük be népünk sebeit, s mentsük meg elárvult hazánkat, Magyarországot! Szerezzük vissza elbitorolt javainkat, kaszáljuk le a gyomokat, kergessük el a fő-fő patkányokat! Ha mi derekasan kivesszük részünket ebből az elkerülhetetlen ország- és világjobbító szent háborúból, akkor az Isten is megáld majd bennünket, s nem hagyja széthullni leghívebb nemzetségét. Rajta hát magyarok, föl a győzelemre!

(Siklósi András)

Forrás:

http://www.szentkoronaradio.com/node/14355

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!