Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Népirtások- avagy más népek holokausztjai

Az ukrán holokauszt- Az ukránok tragédiája
  

A népirtás gyakorlata- Több mint öt esztendeig tartott ez a rettenet. Fél évtized. Mértékadó történészek szerint is legalább tízmillió ukrán embert ítélt éhhalálra Sztálin. Más történészek ezt az időszakot nevezik modernizációnak. Ukrajna a birodalom egyetlen szeglete. Fél évtized. Nagy Éhség. Kicsi történelem.

A 20. század a népirtás terén előkelő helyet foglal el az emberiség történetében. „A történészek sokféleképpen magyarázzák az ukrajnai (és észak-kaukázusi) népirtást – írja a nemrég elhunyt nagyszerű lengyel író-riporter, Ryszard Kapu¶ciński A Birodalom című könyvében (Európai Utas–Századvég Kiadó, Budapest, 1993), amely érdekes módon nem volt akkora olvasói siker, mint a Futballháború, A Sahinsah vagy A császár, pedig (enyhén szólva) közelebbről érintett minket, magyarokat, mint az utóbbiak. Talán nem véletlen, hiszen A Birodalomban olvasottak kapcsán sokakban támadhattak rossz érzések, már persze, csakis olyanokban, akikben egyáltalán vannak még érzések (a lelkiismeretről nem beszélve). – Az orosz történészek eszközt látnak benne [mármint az említett népirtásban – K. L. M.], amellyel a hagyományos orosz társadalmat pusztították, és alaktalan, meghunyászkodó, félrabszolga tömeggel, a homo sovieticusszal helyettesítették azt. Az ukrán történészek (…) úgy látják, hogy Sztálin célja a Birodalom megmentése volt. A Birodalom nem létezhet Ukrajna nélkül.

A húszas évek viszont éppen az a korszak, amikor újjáélednek az ukrán nemzeti törekvések, s a következő jelszó alatt növekszenek: Minél messzebb Moszkvától! Az ukrán szellem fő letéteményese a parasztság. Sztálinnak, hogy ezt a szellemet letörje, el kell pusztítania a parasztságot. Az ukrán parasztság lélekszáma akkoriban harmincmillió volt. Technikailag jelentős részüket meg lehetett volna semmisíteni gázkamrák hálózatával, ám Sztálin nem követte el ezt a hibát. Aki gázkamrákat épített, az az egész bűnt magára vállalta, a tömeggyilkos szégyenbélyegét hordta. Sztálin ezzel szemben a gyilkosságért magát az áldozatot okolta: éhen haltok, mert nem akartok dolgozni, panaszkodott, miattatok éhezik a városi lakosság, az asszonyok nem tudják szoptatni csecsemőiket, mert nincs tejük, a gyerekek nem járhatnak iskolába, mert olyan gyengék.”

Az áldozatokat tenni bűnbakká! Ez tehát a nagy titok. Ez volt a Népek Nagy Tanítójának (és felszabadítójának), a Generalisszimusznak, a fasizmus legyőzőjének bravurstückje, amivel mind a mai napig eliminálni tudja a haladó értelmiség szemében áldozatai tíz- és tízmillióinak számát. Tömeggyilkos volt? Igen, igen, talán valóban voltak… hm, túlkapások, de ami történt: nem volt népirtás. Csak hát, ahol fát vágnak, ott (ugye) hullik a forgács. A forgács viszont csak eselék. Esetlegesség, hulladék. Megtörtént. De nem ez a „lényeg”!

Az írót Ludwik atya elviszi öreg édesanyjához, aki átélte (s csodák csodája: túlélte) a harmincas évek ukrajnai népirtását – s ez is csak azt bizonyítja, hogy egyetlen népirtás sem… tökéletes (vannak szándékon túli túlélői, lám) – s van lelki ereje fölidézni a történteket. Az asszony tíz gyerekéből hat halt meg a karjai között, éhen (az atya, az utolsó gyermek később született).

A Főtitkár akciója 1929-ben kezdődött a kollektivizálás elrendelésével, ezt követte a beszolgáltatási, majd az úgynevezett „kalásztörvény”, amely a kolhozvagyon védelméről szólt. Elég volt egyetlen sárgarépa eltulajdonítása vagy hogy bedöglött valaki alatt a traktor, máris vitték a gulágra. Jobb esetben! Mert a rosszabbikban a helyszínen agyonlőtték. Volt honnan tanulni tehát a módszert Sztálin legjobb magyar tanítványainak, hiszen mi is ismerünk olyan bírósági eljárásokat az ötvenes évekből, amelynek során a szalonnasütés következtében véletlenül kigyulladt tarló elég volt a halálos ítélethez. (Egy joviális öregúr mesélte ezt az esetet egy dokumentumfilmben – maga az ítélkező bíró. Hja, kérem, akkor ez volt a törvény! És törvény ellen nincsen apelláta.)

Sorjáznak Kapu¶ciński könyvében a kisebb-nagyobb történetek.

A hatéves Tanyecska kitép egy fej fokhagymát a szomszéd kertjében, a sérelmet szenvedett gazda aztán úgy megveri a gyereket, hogy belehal.

Egy másik, hasonló korú kisfiú halat lop a piacon. Őt is agyonverik.

Egy Vaszilij nevű parasztember energikus felesége valahonnan mindig kerít egy falat kenyeret, de mindig a gyerekeinek adja. Mire egyszer hazaér, a férje felakasztotta a két fiát – így talán egyszer végre ő is kaphat egy falatot.

Az emberek megették a halottakat.

A szülők megölték saját gyermekeiket, hogy megehessék őket.

„Felüvöltött a falu, amikor megpillantotta a halált. Az egész falu üdvöltött: nem eszére, a lelkére hallgatott, hanem ahogy a falevelek susognak a szélben, vagy a szalma zizeg. (…) És úgy rémlett, az egész föld együtt üvölt az emberekkel. Hát, nincs Isten, aki meghallja?” – Írja ezekről az évekről Vaszilij Grosszmann (Pantha rei).

Több mint öt esztendeig tartott ez a rettenet. Fél évtized. Mértékadó történészek szerint is legalább tízmillió ukrán embert ítélt éhhalálra Sztálin.

Más történészek ezt az időszakot nevezik modernizációnak.

Ukrajna a birodalom egyetlen szeglete. Fél évtized. Nagy Éhség. Kicsi történelem.

Vajon eljön, valaha is eljön-e egy olyan kor, amikor elszámol ezzel a történelemtudomány, a politikatörténet (akármi) mindezzel a modern kori apokalipszissel, amit a kommunizmus építésének (a Nagy Kísérletnek) nevezünk? Eljön-e?

És a másik kérdés, hogy lehet-e komolyan venni bármiféle baloldalt, amelyik nem képes, nem hajlandó vagy egyszerűen csak nem tud szembenézni a kérlelhetetlen tényekkel. (Vagy ebben is tévedett volna Lenin? És a tények mégsem annyira… makacs dolgok? Mert attól függ: honnan nézzük őket?!)

Lehet, kérem, nagyimrézni, kádározni (akár naponta konferenciázni), a demokratikus magyar baloldal és a nemzeti progresszió ígéretes képeit fösteni a kanavászra!

Az őszinte megrendülés nélkül semmi sem lehetséges. Semmi igazi változás. És bizalom sem.

Nem lehetséges a felejtés, ha nincs emlékezés.

Forrás:
 
 

Képek-csak erős idegzetűeknek
  2007.04.17. 21:49

Hiroshima és Nagaszaki- Japán városok az atomtámadás után

 

Hiroshima elleni atomtámadás

 

 

Hiroshima az atomtámadás után

Nagaszaki elleni atomtámadás

 

Nagaszaki az atomtámadás előtt 2 nappal

 

 

... és a támadás után három nappal

____________________________________________________

 
________________________________________________
 
 A cionisták háborús bűntetei számokban
  

Izraeli népírtás számokban

Az izraeli-palesztin konfliktus a világ instabilitásának egyik legsúlyosabb forrása. Az amerikaiak közvetlenül kapcsolódnak ehhez a konfliktushoz, és növekvő mértekben támogatják a pusztítást. A kérdéssel nem cionista szemszögből foglalkozó If Americans Knew amerikai honlap nemrégiben megdöbbentő adatokat tett közzé.

118 izraeli gyereket öltek meg a palesztinok, és 926 palesztin gyereket öltek meg az izraeliek 2000. szeptember 29. óta

1021 izraelit és 4070 palesztint öltek meg 2000. szeptember 29. óta

7633 izraeli és 31296 palesztin sebesült meg 2000. szeptember 29 óta

Az USA 15139178 dollárt ad naponta az izraeli kormánynak és hadseregnek, 232290 dollárt a palesztin civil szervezeteknek.

Egy izraelit tartanak fogva a palesztinok, míg 9599 palesztin van jelenleg Izraeli börtönökben.

Egy izraeli otthont se romboltak le palesztínok, míg 4170 palesztin otthont rombolt le Izrael 2000. szeptember 29 óta

Az izraeli munkanélküliségi ráta 9%, míg a palesztin munkanélküliség 40% körüli.

60 új, kizárólag zsidó telep épült kisajátított palesztin földön 2001 március és 2003 július 11 között. Egyetlen egy telep sem építettek és nem sajátítottak ki izraeli földet a palesztinok.

(If Americans Knew) - kuruc.info

Forrás:

http://www.szentkoronaradio.com/node/2087

_____________________________________________

A képen éppen egy zsidó gyerek ír "üdvözlő üzenetet" a libanoniaknak. Mint ismeretes, tavaly a zsidó műállam terrorcsapást mért egy önnálló független országra, Libanonra, s annak fővárosára, Bejrútra.- szerk.

_____________________________________________

 

 

DAVID IRVING

APOKALIPSZIS 1945. - DREZDA ELPUSZTÍTÁSA

1945. február 13-áról virradó éjjel Sztálin demokrata szövetségesei Drezda bombázásával az európai történelem legnagyobb tömeggyilkosságát hajtották végre. Ez a barbár gonosztett még a Hirosimára ledobott atombomba borzalmait és áldozatai számát is felülmúlta. Irving beszámolója percről percre, óráról órára mondja el e páratlan tragédia borzalmait és tárja fel annak történelmi hátterét. Tényekkel bizonyítja, hogy a bombázás célja a civil lakosság körében elérhető legnagyobb pusztítás volt.

Kemény borító, 344 oldal. Ára: 3500 Ft

Forrás:

http://hunhir.hu/gede_katalogus.php?id=16

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto