Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Gyógyító eleink hagyománya
Meghívó VARÁZSLATOS HÉTVÉGE programra Veresegyház, Fő út 45-47., Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum kamaratermébe, 2007. március 24-én szombaton.
Ezen belül 15 órakor Temesvári Gabilla: MIT ÜZENNEK AZ ŐSI ROVÁSJELEK? előadására. Üdv-áldás!

***
GYÓGYÍTÓ ELEINK HAGYATÉKA

A XX. század elején Kínában végzett ásatásokból Shang-dinasztia kori(ie. Kb. 1600-2000) emlékek kerültek napvilágra, köztük írásos emlékek is, jóslásra használt csontokon. Ilyeneken találhatók először különféle betegségekre utaló írásjegyek, amelyek az első gyógyászattal kapcsolatos írásos emlékek.

Amikor megláttam a "kínai" jeleket, megdöbbentem az ősi székely- magyar rovásírással való hasonlóságán, illetve egyezőségén.
De azután rátaláltam Sima Qian kínai történetíró könyvére, megvilágosodni látszott előttem a rejtély.
Sima Qian a hunok kortársa volt, kr.e. 90-ig jegyezte fel a velük kapcsolatos eseményeket "A HUNOK története" c. könyvében. A hunok Kínában két részre oszlottak, az északi és déli csoportra. Később a déli csoport egy része beolvadt a Nagy Faltól délre eső kínai keleti Han-dinasztia birodalmába. Az északi hunok viszont nyugat felé tartottak.
Ma számos kínai, akárcsak Kínában élő kisebbségek ( ujgur, yugur, mongol) - akik a Nagy Fal környékén élnek, úgy tudják, hogy ők a déli hunok leszármazottai, a magyarokról pedig azt tartják, hogy ők Atilla király hunjainak ivadékai, azaz az északi hunok leszármazottai.
A HUN elnevezés kínai eredetű. Az iratok i.e. 1400-tól említik. A HU-írás a mágusok írása volt, és a mágus-hit kelet felé terjedésével került a kínaiakhoz. Az orosz régészek is úgy vélekednek, hogy ie. 2000 évvel Kínába kifejlett írásbeliséget vittek a hunok.
A kínaiak Hsjun-Hu, majd Hunnu-ként nevezték a szkíták kelet-ázsiai népét. Ma idősebb testvért, a Hsjunnu pedig hunt jelent.
Álmos hungarusai között (HUN-GAR, MAG-GAR) volt egy kis "törzs, amelyet magyarnak hívtak, Ők a tudás törzs, az ősi hit birtokosai, tanítói, papjai voltak. (Forrai - A MAG népének rejtett titkai. Ez pedig azt jelenti, hogy a kínai ősök gyógymódjai a mieink is lehettek!!! Az ősmagyarok eme tudását az idők folyamán tűzzel-vassal irtották, a papokat, táltosokat, magócokat, regősöket megsemmisítették, így elvesztek a régi tudások, de talán, ha a kínaiak tudását megismerjük, képet alkothatunk őseink akkori tudásáról.
Kína hatalmas ország, majd európa méretű, ezért különböző területein más-más gyógymódokat részesítettek előnyben. Délen akupunktúrát műveltek fémtűvel, keleten ugyanazt kőtűvel, nyugaton inkább gyógynövényekkel gyógyítottak, északon az égetéses gyógymód, a moxa dívott, Kína középső részén (Hunan tartomány) a masszázst alkalmazták előszeretettel. Maradvány: kőtűkészlet a Nemzeti Múzeumban. (érvágás még mindig szokás volt) Pohárvetés - nadályozás, piócázás - - - köpölyözés Radiesztézia - ősök lelkei - ingázás Gyógynövények - ételekbe, gyógyító konyha Gyógyító asszonyok - illem - bábúk
(kínai orvos, a falu addig tartotta, amíg egészségesek voltak.)
A masszázs a Messiás szóból ered Felkent, kenni, kenőasszonyok....

A KÍNAIAK SZERINT AZ EGÉSZSÉG A TERMÉSZET, A TÁRSADALOM, A CSALÁD ÉS A BELSŐ ÉN TAO-JÁVAL KIALAKÍTOTT ÖSSZHANG, "JÓL-VAGYOK" ÉRZÉS.

Bármelyik részlet nem stimmel, rossz közérzetet, lelki problémát, később testi betegséget is okozhat.
Ahhoz, hogy megértsük a régiek egészségfelfogását, és világnézetét egy kissé bele kell kukkantanunk a nézeteikbe.
A TAO alkotta az Egyet. A fenti sorokat Lao-Ce, az "öreg mester" írta. E néhány sor a lényeget, a Világ teremtését írja le. A kínai filozófiában a TAO az Út, a természet, mindennek a forrása, amelyben nincs irány, akarat, cél. "Az Út örök és tétlen, mégis minden végbevisz észrevétlen". "Úgy tekinthetjük, mint a VILÁG ANYJÁT". Minden létező ősoka, és az egység forrása. Az ember számára a "NAGY TÖRVÉNYT", etikai, életviteli normát is jelenti. Nem ember alkotta TÖRVÉNYT. Nem lehet kikerülni, átverni, megváltoztatni. Örök törvények.

Az EGY tulajdonképpen az életet adás, az ISTEN, a Qi, az energia, rezgés. Ez összhangban áll más népek világteremtési magyarázatával. Sok nép szerint egy "Kiáltás", vagy "HANG", az "IGE", tehát rezgés indította el a Teremtés folyamatát. "Kezdetben vala az Ige, és az Ige Isten vala." Ez az EGY, amely működtet, szervez, él! Az Életerő, az Életelv!!

Az ősi kínai népek világszemlélete "energiaalapú" volt. Nem mást állítottak, minthogy mindenek eredete, és minden létező csak rezgés, energia, még az anyag is csak az energia egyfajta megnyilvánulási formája. A modern atomkutatások ezt megerősítették. (az atomon belül "besűrűsödött" energiát, rezgést leltek.
Az EGY alkotta a KETTŐT
Földgolyó, yin-yang elmélet.
A Világ teremtésének része, "A sötétség és világosság szétválasztása, az Ég és Föld teremtése." Az ég és föld kínai írásjegyei együtt az Istent teszik ki.
Yin-yang energiapáros, ugyanazon dolog két oldala.
Yin - passzivitás, sötét, árnyék, Hold, éjszaka, hideg, tél. Nyugalom, anyag, nőies, tápláló, "Anyaföld".
Yang: aktivitás, világos, Nap, nappal, meleg, nyár, mozgás, energia, férfias, védelmező, az Ég.
A római Janus-isten erdetileg kétarcú (női és férfi arcú volt), a yin-yang egységet szimbolizálta. Az ősök Jób istene és Bál istennője is a kétpólusosságot -jobb-bal - fejezte ki. (Forrás:...)
Egyéb yin-yang példák.
Bármely yin, illetve yang jelleg tovább osztható
Folyamatos változásig....tavasz-nyár-ősz-tél..
A Yin-Yang és az idő

A ma emberének az idő egyenes vonalú, megállíthatatlan, A régiek szerint, mivel az idő haladása ciklusos, ábrázolása ésszerűbb egy körábrán. ŐSKÖR, VILÁGKÖR, NAPKOR, ÉVKÖR
Tavaszi napéjegyenlőség Egyforma a yin-yang hatása a földre, kiegyenlített energiák. A napéjegyenlőség-tengely Isten-Anyát jelképezte. Ezt őrzik ünnepeink: Gyümölcsoltó Boldogasszony márc. 25. és Földanya ünnepe, szept. 23. A napforduló-tengely a Nap-Isten, (Fény-Atya) és Fény-Fiú tengelye.
A nyári napforduló, június 21-én a legyangabb energiák hatnak, a legrövidebb az éjszaka, leghosszabb a nappal. Napszakban a délnek felel meg, a legkisebb az árnyék, legtöbb a fény. A június az ősmagyaroknál Napisten hava, és a Napisten ünnepe június 22.
Az őszi napéjegyenlőség idején, szeptember 23-án szintén kiegyensúlyozott a yin-yang, egyforma hosszú a nappal és éjszaka. Napszakban az estének felel meg. Még világos van, de hosszabbak az árnyékok... Földanya ünnepe szept. 23.
A téli napforduló, december 21-e, a legyinebb, a legsötétebb nap, amikor meghal a Fény. Karácsonykor, az ősmagyar kerecseny-ünnepkor (kerecsenysólyom-Turul-Fényisten) feltámad, ez a fény születése, Fény-Fia születése ideje is, amit fenyőfával, "fénylőfával" ünneplünk. (A luc is fényt jelent) Ősmagyaroknál a december Álom hava, 21. napja Karácsony, a búcsúzó Napisten ünnepe, 22. napja az Újjászülető Napisten ünnepe. (Éjféli mise!) Ezután erősödik a yang, hosszabbodnak a nappalok. Napszakban az éjfélnek felel meg.

-- A KETTŐ alkotta a HÁRMAT...
Egyik kínai mesterem úgy tanította, hogy amikor a "Hármas" kialakult, akkor teremtetett az emberi faj.
A három a legfontosabb szakrális szám. Azt szimbolizálja, hogy az ÉG (yang) és a FÖLD (yin) hozta létre az Embert.
Ilyen hármasunk az Apa és az Anya, és az általuk létrehozott Gyermek. A manicheus írásokban: Fény-Atya, Fény-Szüze, Fény-Fia, "Ők a Háromság, akik a lelkünket életre hívták."

A Qi kínai írásjegye két részből áll. A bal oldali része a FA, Életfa, Világfa, törzs és ágak együttese (KETTŐS KERESZT). A jobb oldali jegyen a felső és az alsó vonal az eget és a földet jelképezi. Az Ember középen, ég és föld között áll. Az ember bal oldalán a száj, jobb oldalán a kéz jele. (beszéd és cselekedet, ami emberré tesz)

A szarvas egyetemes jelkép agancsváltása révén az örök megújulás, a halhatatlanság, az újjászületés, a Nap-Istenanya szimbóluma. Az agancskorona világfával azonosul, melyen a levelek csillagok, az embereket jelképezi. (lehull valakinek a csillaga)
Agancsain hordozza a Napot, (férfi) méhében a Holdat (Női).
A csodaszarvas egy nap pataknál áll, ami a világot a túlvilágtól elválasztó határt jelképezi. A halhatatlanság-halál szimbolika fontos eleme a víz. Ez a víz az élet és halál vize.
A szarvas sok nép eredetmondájában szerepel, szintén a Nap és Hold után a Szarvas-Ős teremtését szimbolizálja.
Tehát láthatjuk az összefüggéseket, hogy a Természet, Isten alkotásai vagyunk. A Természet leigázására tett kísérletek az emberiség pusztulását okozzák. A túlélés feltétele a Természet törvényeinek megismerése, és alkalmazása révén való fennmaradásunk. A tünetek (fájdalom, stb.) szövetségeseink. Figyelmeztetnek, hogy vétettünk a "NAGY TÖRVÉNY", a TAO ellen. Javítsuk ki hibáinkat, és akkor helyreáll egészségünk.
Ebben segíthet nekünk őseink tudása, csak szeretettel, alázattal, kíváncsisággal kell felé fordulnunk, és megismerni rejtett titkait. Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, jó egészséget. Mindannyian tehetünk azért, hogy "táltos-csillag-útja
Turul-sólyom röpte Őseink tudását Jelenhez közötte."

A TAO alkotta az EGYET, Az EGY alkotta a KETTŐT, A KETTŐ alkotta a HÁRMAT, És a HÁROM alkotta a Tízezer Dolgot. A Tízezer dolog hordozza a Yint és magában Foglalja a Yangot, melyek a Qi-vel összevegyülve Elérik a harmóniát.

(Lao-Ce-Tao Te Ching 42. vers, 1-6 sor)

Forrás:

http://szebbjovoert.net/node/402?PHPSESSID=4342323f9eb4669c8d4f87fe5a6ae0b2

http://www.photo4u.hu/gabilla/cikkek.html

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!