Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Szomorú hír- Meghalt Badiny Jós Ferenc + Káldeától Istergamig 1.rész (honlap cím)

Szomorú hír- Meghalt a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar nemzetünk múltját kutatók egyik legnagyobbika
  2007.03.11. 21:10

Gilgameshez „utazott” Badiny Jós Ferenc Elhunyt a magyar őstörténetkutatás legendás alakja

HunHír.Hu

Őszinte fájdalommal tudatjuk minden barátunkkal, hogy 2007. március 10-én 15 órakor 97 éves korában elhunyt Badiny Jós Ferenc, a magyar őstörénetkutatás legendás alakja, a sumér-magyar kapcsolatok kutatója, tudósa, szeretve tisztelt Mesterünk - jelenti az MVSZ Sajtószolgálata.

Badiny Jós Ferenc 1909. június 3.-án született a felvidéki Gácson. A Ludovika Akadémia elvégzése után repülőtiszt, a II. világháborúban az 1. nehézbombázó repülőszázad parancsnoka. A háború után nyugatra távozott és a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen a sumerológia kinevezett egyetemi tanára lett. Munkásságának óriási eredménye az, hogy az 1971. tanévre hirdetett előadásaira 21 argentin rendes hallgató iratkozott be. Tantárgyai:

1. a sumir nyelv és ékírás
2. a mezopotámiai kultúrák története,
3. a mezopotámiai vallások.

A sumir-magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója. A Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja, ahol 1967-ben Ann Arborban (Michigan, USA) az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumir és babiloni eredetét igazolta. Bizonyítását "Altaic People's Teocracy” címen fogadta el a Kongresszus. 1971-ben a canberrai (Ausztrália) kongresszuson - Argentínát képviselve - kimutatja a Pártus Birodalom sumir tradícióin át, a pártus nép magyar vonatkozásait “The Ethnic and Linguistic Problem of the Parthians” című előadásában.

A Miskolci Nagy Lajos Király Magánegyetemen megalapította 1997-ben az Ókori-közel-keleti és sumerológiai tanszéket, melynek tanszékvezető egyetemi tanára volt. Az Ősi Gyökér című kulturális szemlét 1972-ben alapította, melynek évtizedeken át szerkesztője és kiadója volt. A lap 35 éve folyamatos megjelenéssel segíti a magyar őstörténet eltitkolt területeinek kutatást, feltárását. A 90-es évek végén – felesége elvesztése után – Magyarországra költözött, ahol idős kora ellenére aktívan bekapcsolódott a hazai közéletbe. Az Ősi Gyökér szerkesztése Miskolcon folytatódott tovább. Könyvei hatalmas példányszámban fogytak az emigrációban, illetve később idehaza. Életművét sorozatba szerkesztve az elmúlt években kezdték ismét kiadni Magyarországon.

Legjelentősebb művei: Káldeától Ister-Gamig I.-II.-III.; Jézus király a pártus herceg; Mah-gar a magyar...!; Az Ister-gami oroszlánok titka; A Táltos Isten; Az istenes honfoglalók; A magyar Szent Korona; Jézushitű Attila.

Megrendülten búcsúzunk szeretett Feri bácsinktól, tisztelettel adózva hatalmas életműve előtt!

Kérjük segíts nekünk folytatni munkádat, megtalálni a bennünk élő Jézust!


2004. június 6-án a 95 éves Badiny Jós Ferenc volt a Magyarok VI. Világkongresszusa zárókonferenciájának egyik vezérszónoka. A Világkongresszus résztvevői ekkor szemtanúi lehettek nagy találkozásának Daczó Árpád páter Lukáccsal, a székelyek Babba Máriájának és Csíksomlyó titkának kutatójával.

A Magyarok Világszövetsége kegyelettel emlékezik Badiny Jós Ferencre.


Budapest, 2007. március 11.

MVSZ Sajtószolgálat -HunHír.Hu információ

Forrás:

http://www.hunhir.hu/index.php?pid=hirek&id=5934

 

___________

 

Ma hajnalban 98 éves korában elhunyt a magyar őstörténet-kutatás egyik legnagyobb alakja:

BADINY JÓS FERENC


Isten nyugtassa!
szigy

Badiny Jós Ferenc: KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG
Angelfire.com

Badiny Jós Ferenc 1909 június 3-án született Gácson, Nógrád megyében. Mint a balassagyarmati gimnázium egykori diákja, a Ludovika- Akadémia tüzér-, majd repülő-kiképzését elvégző tényleges tisztként kezdi pályafutását, azonban a m. kir. hadseregből 1940-ben kiválik és a Budapesti Műegyetemen folytatja tanulmányait, Sumerológiával Argentínában kezd foglalkozni, ahová 1946-ban érkezik. Az első irányítást a római Institutum Pontificum Biblicum-tól kapja, és mint P. Deimel iskolájának a követője tanul. Ugyanezen intézettől nyeri képesítését, mely jóváhagyja tanterveit és kidolgozott tananyagát a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen felállítandó Sumerológia tanszék létesítéséhez, mely tanszéknek a vezetésével az egyetem rektora 1966-ban megbízza. Azóta ugyanennek az egyetemnek ny. rendes tanára.

Munkásságának óriási eredménye az, hogy az 1971. tanévre hirdetett előadásaira 21 argentin rendes hallgató iratkozott be. Tantárgyai a következők:

1.) a sumir nyelv és ékírás,
2.) a mezopotámiai kultúrák története és
3.) a mezopotámiai vallások.

A sumir- magyar nyelvazonosság hirdetője és bizonyítója, A Nemzetközi Orientalista Kongresszus tagja, ahol 1967-ben - Ann Arborban (Michigan, USA) az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumir és babiloni eredetét igazolta, Bizonyítását "Altaic People's Teocracy" címen fogadta el a Kongresszus. 1971-ben a Canberra-i (Ausztrália) kongresszuson - Argentína képviseletében - vesz részt, ahol a Pártos Birodalom sumir tradícióin át a pártos nép magyar vonatkozásait mutatja ki "The Ethnic and Linguistic Problem of the Parthians" c. előadásában.

Egyéb munkái: Sumerian Syntax and Agglutination on Asian Languages, (Canberra, 1971). El Pueblo de Nimrud. Nuevas Orientaciones de las Lenguas Uralo-Altaicas (Valparaiso. Chile, 1966). Las Posibles Relaciones Intercontinentales (XXXVII. Congress Internacional de Americanistas, 1966.).

A megtalált magyar őstörténelem. (Ausztrália 1967) A Buenos Aires-i Jezsuita egyetem kiadásában: Etnographical Map of Turanians (Uralo-Altaians, 1966) és Signos Cunciformes (1966).

TANULMÁNYSOROZAT A MAGYAR SZÁRMAZÁS KUTATÁS DÉLI IRÁNYÚ EREDMÉNYEIRŐL
BADINY JÓS FERENC

KÁLDEÁTÓL ISTER - GAMIG A SUMIR ŐSTÖRTÉNET
1. Badiny Jós Ferenc: KÁLDEÁTÓL ISTER GAMIG I.


ELŐSZÓ A 2. KIADÁSHOZ

Huszonöt évvel ezelőtt jelent meg ez a könyvem, melynek most a második, ezúttal hazai kiadását veszi kézbe az olvasó.

Az elmúlt huszonöt év alatt a tudományok fejlődése óriási eredményeket mutatott fel és ez a fejlődés, szellemi fellendülés hatással volt arra is, hogy a világ népeiben felébredjen egy sajátságos összetartozási érzés, mely újra nemzetté akarja formálni a nemzetköziesítés járma alól éppen csak felszabadult azonos nyelvű, azonos gondolkodású, s mondhatni- azonos lelkivilágú népeket, akik igyekeznek ezt az "egybetartozást" valamiféle hagyományismerettel, származási öntudattal megerősíteni.

Egyedül a magyar hivatalos álláspont nem hajlandó a több, mint 200 éves megkövesedett állapotából kimozdulni és a ma "sumernek" nevezett ősi, káldeus ékiratok nyelvéhez módszeresen, szakmai elhivatottsággal hozzányúlni. Ezzel szemben most már a politika erejét is bevetve igyekeznek fenntartani az u. n. finnugor származási elméletet annak ellenére, hogy a legújabb kutatások egyre egyértelműbb cáfolatot adnak. Dr. Matsumoto japán tudós genetikai eljárása minden kétséget kizáróan kimutatta, hogy a finn, votják, vogul stb. népmaradványokhoz a magyarságot semmilyen vérségi kapcsolat nem köti.

A kiváló magyar szakemberek egy része nagyon is jól tudja, hogy a sumer -magyar nyelvazonosság való dolog, de ezt a hivatalos művelődési és közoktatási ellenkezés miatt - csak megközelítően tudják kifejezni. Említenek protougor, ősmagyar, ómagyar, magyar, protomagyar, iráni, alán, közép-iráni és hun nyelvet, de a mi magyar nyelvünkben csak, jövevényszavak" és "kölcsönszó-rétegek" léteznek ezekből. De milyen nyelvemlékekkel rendelkezünk ezen nyelvek létezésének bizonyítására?

Tény, hogy a sumer ékiratokon mindazok a "jövevényszavak" és "kölcsönszó-rétegek", melyeket a fent említett nyelvek tartalmaznak, megtalálhatóak. De lássuk, kiket rejtenek az említett elnevezések.

A protomagyarnak nevezettek azok a SUBAR-TU-i szabirok" és az UNUG-URI-ak (UR városból eredők), akik létrehozták Dentumagyariát és a kaukázusi Magyarországot.

Az iráninak nevezettek pedig azok a "pártusok", akiknek birodalmához tartozott egész Irán az Eufratestől az Indus folyóig, több mint 500 éven keresztül.

A felsorolt népnevek (alán, hun, sarmata, jazig stb.) megtalálhatók a sumer-káld ékiratokon és ha ezek a népek a Kaukázus északi térségében, a Pontus-vidéken, a Fekete-tengertől északra, a Don-Donyec vidékén éltek az általunk történelmileg beazonosítható időben, akkor ők nem lehettek mások, mint a Mezopotámiából északra vándorló sumer (s)KITA, azaz "vándorló" népek. Szerkezetében változtathatatlan ősi nyelvüket is magukkal vitték éppúgy, mint pl. a Délamerikát meghódító spanyolok, portugálok.

A történelmi zűrzavar amiatt keletkezik, hogy az ősi, sumernek nevezett nyelvünkben a foglalkozást, hivatást, feladatokat, tulajdonságokat jelölő elnevezéseket egymástól független népneveknek vélik: JAZIG (tejtermék-termelő), ALAN (égi fokos népe), SARMATA (királyi nép), HUN (előkelő), ABAR-AVAR (apa nép) stb.

A történelmi folytonosság elakad amiatt, hogy az 500 éven át fennálló Pártus- Birodalom történetét, művészetét, hitvilágát, monumentális építészetét egyszerűen száműzik a kutatásból. Pedig éppen ezek a bölcs, türelmes és igazságos pártus királyok építik fel a gyűlölet népei által lerombolt ősi sumer városokat, templomokat, csillagvizsgáló intézeteivel együtt, felélesztve egyúttal az ősi hagyományokat is.
Sokat írok ebben a könyvben a pártusokról is.

És milyen különös: az elmúlt huszonöt esztendő alatt derült ki az is, hogy Jézus Urunk halotti Leple olyan anyagból van, amit kizárólag a pártus királyi ház részére készítettek és annak viselése csakis a királyi leszármazottakat illette meg.

Ezért ajánlom újbóli elolvasásra, tanulásra e könyvet azoknak, akik az elmúlt évtizedek lelki és szellemi "kőkorszakában" hozzájuthattak kutatásaim gyűjteményéhez, valamint azoknak, akik tiszta ifjonti lélekkel csodálkoznak rá a világban végbemenő történésekre, összefüggéseit megérteni óhajtván.

1995. augusztus 28. Budapesten

Magyar szeretettel: a szerző

Badiny Jós Ferenc


A SZERZŐ ELŐSZAVA

A sumir- magyar rokonítási kísérletek eddig azért ütköztek össze az általános közvéleménnyel, mert e kísérletek lefolytatói - kevés kivétellel - dilettánsok voltak, akik nem tartoztak az úgynevezett "hivatásos" és egyetemi katedrával rendelkező kutatók közé. Gallus Sándor dr. egyik írásából idézem az idevonatkozó indokolást:

"Manapság elfogadott és a szaktudományok művelői által követelt társadalom- strukturális szerep szerint csakis "szakember" hivatott tudományos kérdések felvetésére és eldöntésére... "Az intenzív speciális kiképzés és tudás tudata és társadalmi szerepe a szakembereknek központi helyzetet, más szóval autoritást biztosít. Ez az autoritás a megszerzett tudás kizárólagosságán alapszik. "

Mint a "mezopotámiai történelem és kultúrák", valamint a "sumir nyelv és irodalom" egyetemi nyilv. rendes tanára - hivatkozva a dr. Gallus által meghatározott autoritásomra - kötelességemnek tartom azt, hogy a sumir-magyar vonatkozásokat és kapcsolatokat megvilágítsam. Miután a Magyarság sumir kapcsolatai nemcsak a nyelv, hanem a lelkiség és hitvilág területére is kiterjednek s e két megjelölés mögött élő népesség tulajdonképpen azonos történelemmel, mitológiával és azonos tulajdonsággal rendelkezik, egy kötetben nem tudom mindezt bemutatni.

KALDEÁTÓL ISTER-GAMIG című munkám tehát három kötetből áll:

I. A SUMIR ŐSTÖRTÉNET
II. A SUMIR-MAGYAR NYELVAZONOSSÁG BIZONYÍTÓ ADATAI
III. SUMIR-MAGYAR LELKISÉG ÉS MITOLÓGIA

E három kötet, sok adata és ténye mellett, útmutatást is ad a segíteni akaróknak. A SUMIR ŐSTÖRTÉNET fényt derít majd a magyar ŐSTÖRTÉNET-re is.

Könyvem ezen részében azt a sumirokra vonatkozó három szakaszt ismertetem, amely a legérdekesebbnek ígérkezik. Nevezetesen:

KIK IS AZOK A SUMIROK?
HONNAN JÖTTEK ÉS HOGYAN ÉLTEK?
HOVA LETTEK ÉS KIK AZ UTÓDAIK?

Annak a célnak az elérésében, hogy a Honfoglaló Magyarság egyik részének a sumir Babilonból-Esztergomig nyúló vándorútját bemutassam, sokkal célszerűbbnek látszott mellőzni a történelmi események kronológikus rendjét és azokat e három irányú kutatás szerint csoportosítani. Amikor a messze évezredekbe nézett kutató tekintetünk, mindig igyekeztünk a feledés ködét eloszlatni és sohasem mondjuk azt "így lehetett", hanem az eddigi kutatási eredményeket idézzük, s ezekből az olvasó egyszerűen kiveheti a "történelmi valóságot".

Nem célunk a "dicsőségkutatás" - hanem az, hogy a Magyar Nép történelmi igazságára rátelepedő sűrű fellegeket eloszlassuk s ledöntsük a "bús feledékenység koszorulatlan alakját" is.

Ennek a célnak az érdekében összesítjük a NIMRUD királyra vonatkozó eredeti, mezopotámiai adatokat is, mely - "NIMRUD KIRÁLY NÉPE" c. fejezet - az előtte felsorolt kutatási eredmények figyelembe vétele után - érdekes

megállapításokat tartalmaz a magyar nép mitológiájára és történelmi igazságára vonatkozóan.

A PÁRTOS-okkal is foglalkozom. Ugyanis a PARTOS BIRODALOM volt a sumir tudomány és műveltség utolsó megőrzője és beletartozik mindaz, amit eddig "szaszánida" eredetnek hirdetnek. Ugyancsak ennek az ötszáz évig álló birodalomnak a hagyatéka a sumir-pártos-jazig-hún-avar-magyar történelmi és nyelvi folytonosság is. A sumir-magyar vonatkozásoktól tehát el nem választható.

Dr. Varga Zsigmond dűlt ki az eke mellől, amellyel a teljesen feltöretlen mezőt igyekezett felszántani. Az ő ekéjét viszem tovább. Talán már az is érdem, ha valaki folytatja a megkezdett szántást.

Buenos Aires, 1970 karácsonyára,

Badiny Jós Ferenc

a Buenos Airesi Jezsuita Egyetem Sumerológiai Tanszékének ny. r. tanára

Teljes írás: http://www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyvek/kaldeaist1.htm#r005


http://www.angelfire.com/realm3/hmult1/konyvek/kaldeaist1.htm#r005

Egy kiváló őstörténeti kutatónk- Nyugodj békében!
  2007.03.18. 16:57

Badiny Jós Ferenc, a magyar tudományos gondolat megújítója

Dr. Gyárfás Ágnes - HunHír.Hu

badiny_fhl.jpg97 éves korában, március 10-én elhunyt Badiny Jós Ferenc, a magyar őstörénetkutatás legendás alakja, a sumér-magyar kapcsolatok kutatója, tudósa. Rá emlékezünk.

 

 


Dr. Gyárfás Ágnes


Badiny Jós Ferenc emblémája a rekonstruált esztergomi oroszlánA Ludoviceum tüzér- és repülőtiszti fokozatot elnyert fiatal hallgatója a magyar királyi hadseregtől 1940-ben kivált és a Budapesti Műegyetemen folytatta tanulmányait. Katonai és műszaki ismereteivel a humán tudományok sűrű erdeje labirintusának legmélyére jutott és szinte a világon egyedülálló tudományos karriert futott be.

A Nógrád megyei Gácson született 1909. június 3-án, s a palóc fővárosban, Balassagyarmaton érettségizett. A magyarság-szemlélet megújítását édesanyja szavai nyitották meg lelkében, aki már kisgyermekként sokat mesélt fiacskájának a történelmünkről, elmondta, hogy Keleten sok rokonunk él, de nem finnek egyedül, hanem Kínától a Kárpát hazáig sokfelé felfedezhetők. Nagy, régi kultúra maradt utánuk Mezopotámiában, az eufráteszi Mezőföldön, ahol írásos emlékek is maradtak. Ha ezeket el tudnánk olvasni, fény derülne a magyarság őstörténetére, ősi nagy műveltségére. Badiny Jós Ferenc professzorként is többször idézte édesanyja szavait, „…tudod fiacskám az lenne a jó, ha a ma ránk erőszakolt magyarság képet fonákjáról a színére fordítanánk”.

Valóban az anyai sugallat, mint jó földben a vetés szárba szökött a lelkében, mert életműve bizonyította, hogy lehet a fonák helyzetét tiszta színbe hozni.

Amikor az oroszok elfoglalták hazánkat, menekülnie kellett. Olasz ismeretsége révén, Rómába ment, ahol megismerkedett Anton Deimellel, az ékiratos tudomány doayenjével. Deimel iskolájában a római INSTITUTUM PONTIFICUM BIBLICUM tanult ékiratos nyelvi és művelődéstörténeti képzést, s itt készítette el tantervét, melynek alapján később Buenos Airesben a Jezsuita Egyetemen tanszéket nyitott 1966-ban, rektori felkérésre. Tanszékét nyugdíjba vonulásáig vezette.

Igazi egyetemi ember volt, mert az oktatás mellett aktív tudományos munkásságot folytatott. Tagja volt a nemzetközi Orientalista Kongresszusnak, ahol 1967-ben AN ARBORBAN (Michigan, USA) az esztergomi kápolna oroszlános díszítésének mezopotámiai eredetét igazolta. Bizonyítását „Altaic People’ s Teocracy” címmel fogadta el a Kongresszus.

1971-ben a CANBERRAI Kongresszuson (Ausztrália) vett részt, ahol a pártus kérdéssel foglalkozott és a mezopotámiai őslakosok, a pártusok és a magyarok rokoni kapcsolatát tárta fel a fennmaradt, hiteles dokumentumok alapján. Előadása címe: „The Ethnic and Linguistic Problem of the Parthians.”

Tanári munkájához tankönyv gyanánt adta ki a Káldeától ISTER-GAMIG c. három kötetes művét. A második kötet nyelvi kérdéseket, míg a harmadik a „…lelkiség és mitológia” kérdéseit tárgyalta.

Megrázó élmény volt számára, amikor hazatérhetett újra szeretett magyar hazájába. Díszdoktoravatásán 1977. június 25-én elmondta, hogy „…az ég angyalai nem lehetnek boldogabbak, mint én voltam akkor, amikor az esztergomi kápolna küszöbét átléptem. Hogy én ennek a kápolnának reliktumaival harcoltam ősi múltunk elismertetéséért és csak képekről ismertem, s íme kinyílt előttem a magyar Mennyország kapuja… és szemtől szemben láttam, lelkembe zárhattam az ISTER-GAMI oroszlánokat a magyar szent királyok művét védő égi erőket megjelenítő szimbólumait”.Badiny Jós Ferenc a Miskolci Vasgyári református templomban díszdoktoravatásán
székfoglaló előadását tartja (1997). Előtte a Károli Biblia két köteteEzután újra foglalkozott a rozettás oroszlánokkal és megírta többször kiadott művét az Esztergomi, Ister-Gami oroszlánok titka címmel. Ez a műve sokoldalú kutatómunkájának gerincét képezi. A lekapart, restaurálatlan oroszlános emblémát, amelyből valaha 14 volt, kiegészítette, rajzolatát hitelesen megtartva. Az oroszlán mögötti életfa dőlésszögéből – korábban szerzett matematikai ismeretei alapján – kiszámította a freskók korát, s a szimbolika megfejtése érdekében a csillagos éghez fordult. Ezzel a művel megadta az irányát a további kutatómunkának. A fonalat elindította: „…addig, amíg a MAGYAR CSILLAGREND égi térképét el nem készítjük a néphagyományban még élő elnevezések, mesék és adatok alapján, addig senki sem fog biztos választ adni az oroszlán vállán lévő paizs titkára vonatkozóan” (i.m. 81. old.).Az egyetlen megmaradt esztergomi oroszlán képe a kápolna falánA Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme Mezopotámia tanszéke a Badiny Jós Ferenc által felvázolt kérdések kutatását folytatja, úgy, hogy mindig odafigyelünk írásba foglalt szavaira. Életében éberen figyelte munkánkat, s bosszús volt, amiért az „ékiratos emlékek helyett bizonytalan tartalmú, régi táblákat kotortok elő”. Aztán megenyhült, mert megértette törekvésünket, s el is mondta, meg is írta. „Örülök, hogy az általatok Képjel-írásnak nevezett szakrális szövegek olvasása révén közel jutottatok a magyar mesevilághoz. Már értem, hogy az ékjelekkel rögzített szövegek nyelve kevert indoeurópai eredetre vall. Az általatok turáninak nevezett nyelv szakrális képjelekkel rögzítette liturgikus szövegeit.” (2004. június)Badiny Jós Ferenc miskolci tanítványai között (1999)Kutatásaiban olyan mélységekbe hatolt, ahová a történeti ember még gondolatban sem mert elindulni. Különböző apokrif evangéliumok hatására (Tamás, Mária, Arimathiai József stb. evangéliuma) Szűz Mária származásának nézett utána, s ezekkel igazolta, hogy a kis Mária papnői nevelést kapott, mert pártus királyi család sarja volt. Számomra ez a tény már némileg ismerőskén hatott, mert egyik kiváló professzorunk Medvigy Mihály erről ejtett szót óráin és a kora keresztyén művészetről írt tankönyvében is utalt rá.

Badiny könyvét másolatban Szekér Klára pszichológus adta a kezembe, s terjesztette széles körben. Döbbenetes erejű mű ez. Érvényesült benne a párthusokról szóló sok korábbi kutatómunka esszenciája, a jezsuita atyáknál szerzett mély Biblia ismeret és az az istenhit, amely hegyeket tud megrengetni. Műve több kiadás után, ma is keresett olvasmány. Akár évente ki lehetne adni.

Mint várható volt, sok oldalról támadták Jézus király a pártus herceg című könyvéért. Ne soroljuk fel, hogy kik és miért, mert reméljük, tudjuk, hogy sokan már most is elfogadják teóriáját és komoly, adatolt tudományos munkák sora tanulmányozza a Krisztus születése körüli írásos emlékeket és a halála utáni keresztyén, antik és keleti irodalmat (Schmidt Irén, Dr. Tomory Zsuzsa, Maxim Áron, Gyenes István, Detrich Attila stb.).

A Pártus Jézus név alatt emlegetett könyv kettéválasztotta a magyar tudományt művelők táborát, mert világossá vált, hogy aki ezt elfogadja, nem nevezheti magát európainak, mert az európai kultúra judeo-krisztianus, ami nevelő apai ágról lehet igaz. A mű hittel vallotta Jézus égi eredetét, édesanyja szüzességét és pártus származását.

A vita és Badiny Jós Ferenc meghurcoltatása akkor torpant meg, amikor a Szent István kiadó megjelentette három kötetes művét az Apokrif Evangéliumok (2000) címen, s immár magyarul is olvashatóvá vált, amire Badiny Jós Ferenc könyvében hivatkozott.

A világ nem követte meg a sértésekért, de a hívei még erősebb szeretet-lánccal kötődtek hozzá a megpróbáltatások idején.

1996-ban hívtuk meg Mezopotámiai tudományok professzoraként magánegyetemünkre. 1997-ben díszdoktorrá avattuk. Dr. Pap Gábor mondta a laudációt. 1998-ban az Őskutatási Fórumon (Miskolc) egy hétig tanította híveit a mezopotámiai mitológiára és történelemre, s részt vett a Borsod megyei Alacska község kazettás templomának közös megtekintésén, Rudabányán hosszan, barátságosan elbeszélgetett Vincze István mesterrel az iskola igazgatójával, s Edelényben, kedves feleségével Ilonkával együtt nagy örömmel kóstolgatta Béres Józsefné zserbó szeletét, kedves süteményét.Az Őskutatási Fórum vendégei között.
A háttérben Dr. Végvári JózsefFelesége halála után hazaköltözött, s egy kis apartmanban élt a Temető u. 2. sz. alatt. Jósága széppé tette idős éveit. Talált szerető szívet, aki mellette volt, és ahogy az igazakat megilleti gyöngéden zárta le a szemét 2007. március 10-én 1500 kor.Badiny Jós Ferenc Miskolcon a Himnusz éneklése közben (1998)


Ebben az időben a Magyarok Háza kávézójában éppen róla beszélgettünk. Rostás László felemlegette a Feri bácsi egyik könyvében megírt történeti adalékot, amikor Kossuth Lajos menekült a magyar nemes-ércből vert pénzeket letétbe helyezte egy amerikai bankban. Ma ez a halom pénz az USA dollár nemesérc fedezete. Eljött hozzánk elköszönt tőlünk, még utána, szinte kimerítő módon végig beszélgettük csodálatos életművét.
Buenos Airesből elcipelte és iskolánk harmadik emeletének folyosójára segítséggel, de maga ragasztotta fel a hatalmas reliefet, UR-NAMMU törvénytábláját, amelyen a történetiségben először jelent meg a szeretettörvény gondolata.
Isten áldja meg emlékét. Mi tudjuk, hogy csak félig volt tréfa mikor azt mondogattuk egy-egy gondolatát boncolgatva: bízzuk rá, ezt Ő jól tudja, hiszen Jézus Urunk barátja… Most már a fele sem tréfa. Ő ott ül mennyei barátja hajlékában, és helyettünk az angyalok hegyezik fülüket, ha megszólal.


Korai tudományos munkái

Sumerian Syntax and Agglutination on Asian Languages, (Camberra, 1971.)

El Pueblo de Nimrud. Nuevas Orientaciones de las Lenguas Relaciones Intercontinentales (XXXVII. Congreso Internacional, de Americanistas, 1966.).

A megtalált magyar őstörténelem. (Ausztrália 1967).

A Buenos Aires-i Jezsuita egyetem kiadásában: Etnographical Map of Turanians (Uralo-Altaians, 1966.) és Signos Cunciformes (1966.).

KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG I. Sumir őstörténet
KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG II. Sumir- magyar nyelvazonosság bizonyítékai
KÁLDEÁTÓL ISTER-GAMIG III. Sumir-magyar lelkiség és mitológia.Oszlopfő. Nemzeti Múzeum
A stilizált állattest hátsó tomporán a sokat emlegetett rozetta
(2006)
 
Kapcsolódó hírek:
 
 

Juhász László: Badiny Jós Ferenc, ki életet adott múltnak és jövőnek

admin, k, 2007-03-13 07:39

Az angyalok alászállottak az égből, és egy szombat délután szelíden magukkal vitték Feri bácsit. A nap is szelíden tekintett a földre, melyet a tavasz lehelete tölt be. Utoljára ezt vitte magával a jó öreg, mindannyiunk tanítómestere, ki életre keltette az elfelejtett múltat, és életet lehelt a jövőbe. Fáradt testét hagyták csak itt az angyalok, a föld jussát, lelkét a menybe vitték magukkal, de szelleme megsokszorozódva él közöttünk, az idők végezetéig, vagy azon is túl.

A feladat, amit az égtől kapott, hosszú időt igényelt. Szembeszállni az ostobasággal és rosszindulattal, visszaadni népünknek, amit elloptak tőle, emlékezetét, és küldetését. Az angyalok is türelmesen vártak rá, míg csak lehetett, hogy az üdvözültek örök honába térjenek vele. Ő maga is így élt, végtelen türelemmel és álhatatossággal, egy emberélet alatt sok munkáját elvégezve. Immáron ránk maradt, hogy tovább vigyük a karmáját.
Mikor az ember először olvasta könyveit, kételkedés támadt benne. Vajon igaz-e mindez, mit lángelméje felfogott és papírra vetett? Azután, jött a döbbenet, hogy igaz bizony, rátalált a mester az útra, mert birtokában van ez az örökéletű lélek és szellem a legfőbb tudásnak, a gnózis Isteni sugallatának. Nem, nemcsak a múlt titkát fedte fel, hanem a jövőt, létünk célját és értelmét. Igaz, az üdv útja rögös, de a legnehezebb szakaszán átvezetett minket. Sok-sok éve már, hogy kétkedő fiatalként olvastam a könyveit, és lassan már magam is vén vagyok, és hálát adok a sorsnak, hogy
láthattam a mestert, ki felnyitotta a szemünket. Még nagyon sok munkát kell elvégeznünk, de mindennek az alapját ő teremtette meg. A jó öreg oly tüzet gyújtott, amely egyre fényesebben világít, vezet mindannyinkat.
Nekrológot írni róla felesleges, hiszen velünk van, munkája beépül minden új felfedezésbe. Ma talán csak a történelem, nyelvészet területére, teológiára érvényes, holnap azonban a határtalan tudás világát változtatja meg. Ma még fel sem fogjuk, felfedezéseinek minden következményét és hatását. Egy önmagát erősítő áradatot, lavinát indított el, amely kitágítja a megismerés határait. Ő pontosan tudta, milyen következményekkel járnak a felfedezései, mennyire megváltoztatják az egész világképet. Megnyitotta előttünk a lét misztikus dimenzióit, rávezetett az ember eredetére, felfedezte, nem vagyunk egyedül, és nem utolsó sorban, rávilágított népünk és a világ többi népének is a szerepére és küldetésére.
Szembe mert szállni, a törékeny öregember a hatalmasokkal, nevükön is nevezte őket, és rettegtek tőle, és retteghetnek most is. Mert ma is él, és műve tovább növekszik, ahogy tudásunk bővül. Jó lenne még egy száz
esztendőt úgy lenni, hogy vele, de a test a földé, a lélek az égé, a szelleme, a víz mely életet adott nekünk, könyvei pedig tüzet gyújtottak lelkünkben. Nehéz lesz Feri bácsi nélkül. Jó volt érezni, hogy itt van velünk, dacolva az idővel. Soha nem kapta meg, azt az elismerést, amely kijárt volna neki, és a mi feladatunk, hogy tovább vigyük tanítását, hogy
minden magyar már az iskolában ezt ismerhesse meg. Most nekünk kell dacolni az idővel, tovább vinni a ránk maradt karmát. Minden évben meg fogunk róla emlékezni, március 10-én, de év közben is mindig ott lesz velünk.
Köszönjük, ég angyalai, türelmeteket, köszönjük, hogy Isten hozzánk engedte.
Feri bácsi, ha lenézel ránk, remélem nem hozunk szégyent rád.

Juhász László

Forrás:

http://szebbjovoert.net/node/392

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto