Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Magya-ujgor-szittya-hun-magyar népek összefogása (részlet)

Pártus-szkíta-hun-magyar ősi nemzetünkről
  

Baskói Magyar János: Magya-ujgor-szittya-hun-magyar népek összefogása (részlet)

(...)
       A II. Világháború utáni időkben Nyugaton élő magyar történészek és nyelvészek, Badiny Jós Ferenc, Bobula Ida és mások munkálkodtak azon, hogy bebizonyítsák a szumír-magyar rokonság valódiságát. A politikai és egyes vallási vezetőknek ez komoly gondot okozott, ugyanis ha ezt a tényt hivatalossá emelik, akkor szükségessé válik a történelem újraírása mind politikailag, mind vallásilag.
       Az ősi írások szerint Mezopotámiában, a szumír birodalom területén Kr. e. 3500-ban beszélt nyelv, nagy nép nyelve volt. Ennek emléke fennmaradt a KU-MA-GAR-RI szóban, jelentése: NAGY-HATALMAS-NÉP. Tény, hogy a szumír kultúra már Kr. e. 5000-3000 években a Kárpát-medencében létezett; a szumír és a szittya - pelazg, a két nagy nép között a kapcsolat immár bizonyítható.
       Miután a szittya-magyar nyelv, a szittya-hun-magyar írásrend azonos a pelazg-etruszk nyelv- és írásrenddel, a magyar nyelv azonos a szumír nyelv- és írásrenddel, egyszerű algebra az egész: a=b, b=c és a=c; a = szittya-hun-magyar, b = etruszk-pelazg, és c = subar-szumír. Minthogy a szumír nyelv a mezopotámiai kultúrák nyelve, mely már a vízözön előtt is létezett, 60-65i-ban a magyarban fennmaradt, nyugodtan mondhatjuk, hogy az emberiség történelmének egyik kulcskérdése a magyar nyelv. Érthető, hogy miért vörösposztó a szumír-magyar rokonság egyes germán és szémi történészek és egyházi méltóságok szemében. Őszerintük el kell tünnie ennek a népnek a föld színéről, mert ameddig ez a nyelv létezik, addig a több évszázados történelemhamisítás bármikor kártyavárként omolhat össze.
       (...)
A szarmata szumír nyelven KIRÁLYI ORSZÁGOT jelent. Herodotos a szarmaták országának határait nem említi, de a Kaukázustól északabbra jelzi őket, szerinte a szarmaták a skytha nyelvet beszélték, és egy nyelvűnek mondja őket a mezopotámiai népekkel, azaz a szumírokkal (IV. könyv). Itt kell említenünk Tolsztov véleményét, őszerinte Skythia és a szarmata föld ugyanaz (lásd a térképet), és ezzel bezárul a kör: pelazg-skytha azonosság és az egynyelvűség mellé tehető a szumír-szabir-szarmata-királyi szittya azonossági kör is.
       Ha már a Nagy Erős Földről beszélünk, szólnunk kell annak Istennőjéről is, akinek neve a szumír földön ERŐS volt.
       Az Olt folyó melletti ERŐSD városban már Kr.e. 5000 éwel az ERŐS istennőnek nagy kultusza volt, és a város neve is őrzi emlékét. A Krim-félszigeten a Tolsztov-expedíció feltárta a királyi szittyák fővárosát, és az ásatások során előkerült ERŐS istennő szent alakja. E nagy népet hosszú vándorlásai alatt mindenütt kísérte a Nagy Föld Erőse, akit a szumírok ERŐS KI GÁL-nak neveztek. Vajon a Nagy Föld Erős Istennője és a királyi szittyák ismert Erős Istennője azonos-e a görög mitológia Eros-ával? A szittyák és a Kárpát-Duna-medence Erős-e a Szűzanya, a termékenység Istennője és a görög Eros pedig=a szerelem, a megtermékenyítő erő, amelyből az emberek születnek. A két név ugyanazt jelenti. A Duna-medence Erős-e újból visszatér a Babilonból jövő subar néppel, már jóval a szabírnak nevezett Árpád népe előtt, mivel ez a nép a kék Dunát valamikor ISTER-nek nevezte; az Ister folyásának nyugatról délre fordítása: ISTER GAM a szumír nyelvben (Duna-kanyar), a mai napig is fennáll, mint ESZTERGOM, az ÁRPÁDHÁZ egyik koronázó városa.
       Nem szabad megfeledkeznünk az erdélyi Erősd-ről, ahol több mint 4000 éwel a történelemírás atyja Herodotos, az örök mesemondó Homéros és még a görögök kialakulása előtt is az Eros Istennő-t tisztelték. Vajon honnan is vehették a görögök az ő Eros-ukat, ha nem Görögország őslakóitól, a pelazgoktól? Itt semmi kétség nem lehet, mert a görög Eros és a szittya Erős Istennő egy és ugyanaz, ahogy a pelazg és a szittya nyelv is ugyanaz.
       (...)
       Padányi Viktor szépen illesztette a subar-szabirokat a magyar történelembe, azért érdemes a következőket is figyelembe venni:

 1. Szabíriával kapcsolatosan nagyon érdekes adatokat találunk Lukácsi Kristóf könyvében: Szabíria Örményország része már hosszú idők óta létezett, és az asszírok mint UR-AR-TU néven jegyezték be a történelembe.
 2. Herodotos a IV. könyvében elmondja, hogy a skythák a médjek között telepedtek le. Tehát a szittyáknak UR-AR-TU-n kellett keresztülmenniök, ami igazolja a ciméria szittyáknak a Kaukázuson túli kapcsolatait is.
 3. Ők a királyi szittyák és szarmata földön laknak. (babiloni nyelven a szár- királyt, a matya (magyar) -országot, földet jelent. A szarmata szó helyesen így értelmezhető: királyi föld.
 4. A Kaukázuson át menekülő subar-szabír nép őnáluk talált menedéket és új hazát.
 5. V. Orbán és XI. Gergely római pápák, valamint Nicolos bizánci Patriarka a magyarokat nevezi királyi skythaknak.
 6. Herodotos szerint a szarmaták szittya nyelven beszéltek. Mármost, ha a magyarok királyi szittyak a Kr. u. X. században, és őket a Kr: e. századokban szarmatáknak nevezték, akkor a magyarok mind nyelvileg, mind fajilag a szarmatákhoz tartoznak.
 7. A királyi szittyák a transoxiniai és a Jaxartes melléki, Dárius perzsa király által el nem ért Skythaföld uralkodói voltak. Innen az Oxus folyó balpnrtjára áttelepedett, azaz elpártolt skytha törzsek: a sogdinai, a saca,a daha és a masszagéta megalakították a Nagy Pártus Bírodalmat Kr. e. 256-ban. A pártusok az Eufratesztől Indiáig, egy félévezreden keresztül uralták ezt a területet, beleértve az egész régi Szumíriát, Babilont és a szubarok országát is.

A pártus uralom alatt a szumír hagyományokat ápolták; ott nyugodtan élhetett minden szumír utód.
       Figyelembe kell vennünk, hogy innen, a Nagy Pártus Birodalom területéről indultak el Attila hunjai, és az avarok, a mai Franciaország területéig terjesztették ki országukat. Megállapítást nyert, hogy a hunok és az avarok nyelve azonos volt a Kr. u. 895-ben a Kárpát-medencébe érkező magyarok nyelvével. Az egynyelvűség tudata az 1848-as Szabadságharcig élt a magyar nép lelkében.
       Következésképpen a honvisszafoglaló Árpád népének nyelve, a magyar nyelv segítségével könnyen kimutathatók az alábbiak:

 1. a hunok és avarok előbbi hazájának, a Pártus Honnak nyelve;
 2. a pártus ékírásos felíratok a hun-magyar-szkytha írásrend szerint olvashatók;
 3. Árpád, a honvisszafoglaló magyarok Papkirálya a szabir uralkodó törzs-ből származott, így a pártus és a  szabír nyelvnek is egyeznie kellett;
 4. a szabírok pedig azonosak a subur-subarokkal, akik szumírul beszéltek, tehát a magyar nyelv azonos a  szumírral is.

       A székely-magyar és az etruszk rovásírással is azonosíthatók a skytha, avagy türk (nem török) betűk. A krónikák a hun népek írásának is nevezik. A Wylie-Journal Royal Asiatic Society 1860 közli: Dizabul kagán skytha betűs levelének keletkezése előtt, Kr. u. 518-ban egy Szünjün nevű kínai utazó meglátogatta  Góbi Sivatagtól nyu-gatra élő hun-türköket népeket, akikről azt állítja, hogy írásuk ugyanolyan, mint Kína északi részein lakó újgor-tatároké.
       Sajnos, az elmúlt évezred alatt, mi magyarok kevéssé becsültük ősi hagyományainkat, nem úgy mint az ősi időkben, amikor az ősi tradíciók ápolása a nemzeti vallás alapja volt.
       A KU-MA-GAR (nagy, hatalmas nép) a legősibb hagyományok letéteményese és alkotója volt.
       (...)


Baskói Magyar János

magyar és etruszk rovásírás

 

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Hírek,információk,érdekességek a Super Mario világából.Ismertetõk,leírások,játéktesztek. Folyamatosan megújuló tartalom.    *****    STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto