Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Szkíta rokon népeink 2

Szkíta rokon népeink zászlói a menüben, a képeknél találhatók

----------------

1. Valójában egy ma élő "ősi dinoszaurusz" a Kárpát-medencei nyelvünk? - Dr. Horkovics-Kováts János

2. A sumer- pártus- szkíta- hun- magyar nemzetünk  szkíta keresztény táltosai és a pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink táltosai, és az azonosság, hasonlóság-

Badiny Jós Ferenc, Bakos Atilla és Cey-Bert Róbert Gyula könyvei alapján összeállította Szkíta

1) Valóban egy ma élő "ősi dinoszaurusz" a Kárpát-medencei nyelvünk?

Amikor ezeket a gondolatokat papírra vetem 2006 májusát írjuk. Az utolsó 10 évben a legtöbb könyv, ami a kezembe került, őstörténeti témakörű volt. A világ minden részéről sikerült különböző könyvekhez hozzájutnom, melyek a magyarságról és az ősi hun múltunkról írtak. Egyre jobban izgatott a Kárpát-medence etnikumának a kialakulása. Itt persze nem az utolsó évezredre gondolok, hanem sokkal régebbi időkbe szeretnék elkalandozni. Az olvasott könyvek egyre jobban erősítették bennem a felismerést, hogy a ma magyarnak nevezett nyelvet, már évezredek óta beszélik itt a Kárpát-medencében. Ezt megerősítették azok a hírek is, mint amit pl. a genetikusok állapítottak meg. Ugyanis ők azt állítják, hogy a Kárpát-medence népe genetikailag 40 000 éve alig változott, illetve változatlan.

 Ehhez jöttek Varga Csaba zseniális logikával levezetett könyvei, nyelvünk gyökrendszeréről, és rovásírásunk 40-50 000 éves múltjáról. Ezeket az adatokat tudomásom szerint csupán az Európai adatok alapján állította össze. Szóval sok minden kavargott az agyamban, amit logikai rendszerbe próbáltam összefoglalni. Itt kezdetben csupán egy pár címsort szeretnék egymásután felsorolni.

   1,  A Biblia azt állítja, hogy a Bábeli nyelvzavarig egy nyelv létezett.
   2.  Mario Alinei prof. azt állítja: az etruszk az ős magyar nyelv egyik formája(nyelvjárása)
   3,  Varga Csaba rengeteg szópárhuzammal bizonyítja az ógörög nyelv csángó magyar eredetét.
   4,  Az ujgur nyelvben északnyugat - Kínában temérdek magyar szó megtalálható. Sőt még olyan szavainknak is megtalálhatók a megfejtéseik, amelyekről már mi elfelejtettünk, de használunk.: pl Hunyad – ujgurul hun őrzőt jelent.
   5,  A mongol nyelv több mint 1500 magyar szóval dicsekszik, ehhez hasonló számmal a kazakok is előjöhetnek.
   6,  A török nyelvben nem nagy nekirugaszkodással rövidesen összehozunk durván 2000 magyar szót.
   7,  De csodák csodájára az ősrégi szanszkrit nyelv is hemzseg a magyar szavaktól.
   8,  Már talán nem is kell csodálkoznunk, amikor Bobula Ida közel 2000 szumír szó magyar párhuzamát publikálja. Nem beszélve a nyelvtani egyezésekről.
   9,  Ha nyugatra tekintünk, ott sincs ez másként. A kelták nyelvéből, akik valaha egész nyugat – északnyugat Európát belakták megismerhetünk dr. Timaru Kast könyvéből 1650 szópárhuzamot.

Most megállok az eurázsiai kontinensen és nem bandukolok át a tengeren, mert hát ott is folytathatnám észak-Amerikában a dakotákkal a lakotákkal és a siuxokal, vagy az aymara indiánokkal Equadorban stb.

Ezek után vajon állítható az a képtelenség, hogy a magyarok a népvándorlás alkalmával végigjárták a világot és minden lehető nyelvből összelopkodták nyelvüket?

Ezt az állítást a magyar nyelv logikája és szerkezete egyértelműen kizárja. Elég ha ezzel a témával kapcsolatban valaki elolvassa Varga Csaba könyvét a magyar gyökrendszerről és szavaink ebből való kialakulásáról. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas fát, melynek minden ága tovább oszlik, de az ágacskák kapcsolata visszakövethető egészen a törzsig, illetve a gyökerekig. No most már, ha bármely szavunk ebbe a csodálatos rendszerbe beleillik, mind gyöki szerkezetével, mind a képi mondanivalójával, akkor biztosan magyar szórol van szó.

Követve a fenti nemzetek nyelveinek szópárhuzamait a magyar nyelvel, nagyfokú bizonyossággal megállapítható a szóátvétel iránya. És itt jön a döbbenetes eredmény! A szóátvételek szinte mindig magyarból mentek át az idegen nyelvekbe. Az átvevő nyelvekben hiányzik a gyökrendszerbe való beilleszthetőségük. Szinte azt kell mondanom, hogy azzal a fogalommal, hogy idegen nyelv most már óvatosan kell bánnom, mert lehet hogy pontosabb definíció lenne a magyarból kialakult ,,leánynyelv” megfogalmazás.

Miután most már bátran állítom, hogy a ma magyarnak nevezett nyelv Európa, de talán a világ legősibb nyelve, mely megmaradt napjainkig mint egy élő dinoszaurusz, felvetődik ennek a sok népnek a rokonsága a Magyarokkal kapcsolatban.

Tekintsük meg testvéreinket egy kicsit figyelmesebben és adjuk össze a 2x2-t, hátha ki jön belőle a négy és nem maradunk csökönyösen az öt mellett?

Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy a kelták mint nép a Kárpát-medencében alakultak ki, és innét rajzottak szét szerte Európába. Ne felejtsük, hogy a Kárpát-medence őshonos nyelvét csupán Árpád bejövetele óta nevezzük magyarnak, megtisztelve nyelvünket a bejövő talán legnagyobb törzsének a nevével. Hogy azelőtt ezt a nyelvet pontosan hogy hívták, nem tudom, de az biztos, hogy egy kőkori, ősi nyelvről van szó.

Szóval kik is a kelták?

Bizony ők a nyugaton szétszóródott azon testvéreink, akik még Árpád bejövetele előtt részben elhagyták hazánkat és most őket Íreknek, Skótoknak, Bretonoknak és Etruszkoknak hívják, illetve hívták. Sajnos ők elvesztették nyelvüket, és most már csupán vallási különbséggel próbálják megtartani identitásukat. Gondoljanak bele, ha mi rádöbbentjük testvéreinket az ősi testvéri kötődéseikre, mennyire megváltozna pl. Amerikában a velünk szemben álló hozzáállás, ha az ott élő közel 50 millió Ír és Skót testvérünk támogatásunkra sietne.

De hagyjuk a politikát és nézzük a közvetlen nyugati szomszédjainkat az Osztrákokat és Bajorokat. A Bajorok magukat Bajovároknak nevezik. Miből ered ez a szó?

A testvér kelta bajókból és a testvér avar keverékből. Csak később lettek belőlük a germánok által leigázott bajorok és osztrákok. A deli szomszédaink az Olaszok, elődjeinek nagy többségét éppen az Etruszkok teszik ki, akik megalapították gyönyörű fővárosukat - Rómát. Ezeknek az imperiális politikájuk következtében alakultak ki az úgynevezett modern (?) európai nyelvek, mint a spanyol, portugál, francia, angol de maga az olasz is.

Van az emberiségnek egy veleszületett tulajdonsága, mégpedig az, hogy testvérét, családját, nemzetét előnyben részesíti. De ez a tulajdonság erősen követhető az állatvilág legkülönbözőbb vonalán is. Hát használjuk végre ki ezt a tulajdonságot és egyszer bátran döbbentsük rá világszerte testvéreinket a családi hovatartozásukról. A testvéri szeretet biztos nem fog kárára válni az emberiségnek.

Varga Csaba, az általam nem eléggé dicsért műveiben, gyönyörűen rávilágít a különböző nyelvek szópárhuzamainak statisztikai jelentőségére. Ugyanis pontos számításokkal bizonyítja, hogy két nyelvben két ugyanolyan szó azonos értelemmel, milyen elenyésző valószínűséggel fordulhat csupán elő, amennyiben a két nép nem élt egymás mellet, illetve nem azonos gyökerű.

No most én végigfutok egy pár nyelven és nem csak egy pár szópárhuzamot fogok felállítani, hanem szavak seregeit. Legyen mindegyikből mondjuk kilencven a papíron való elférhetőség miatt. A többit megtalálja az érdeklődő a megfelelő könyvekben. Ehhez kívánok Önöknek jó ráeszmélést és gyönyört a testvéreink nyelveinek tanulmányozásában.

A felsorolt szópárhuzamok: magyar-kelta, magyar-ujgur, magyar-sumér, magyar-szanszkrit, magyar-ógörög, magyar-latin, magyar-mongol, de lehetne folytatni a magyar –török a magyar- baszk , magyar –örmény stb. nyelvekkel. Az összehasonlítások örömét ezúton másnak is meghagyom. A szavak egy része fonetikusan van leírva. Az esetleges pontatlanságokért elnézést kérek 

Kelta - Magyar  

Fair-Vár
mar-már
pacáil-pakol
Fear-férfi
mír-morzsa
puiciúil-pokol
Fiar-ferdít
rinc-ráng,ringat
faichill-figyell
Fuarán-fúrás
rionn-róni
faigh-fog
Mair-marad
fiuch-fô
imigh-megy
Mart-marha
borr-forr
cabhall-kabát
Fual-folyás
leian-leány
gean-gyám
Fuileadan-(folyó)véredény
furán-fúrás
bisigh-bôsít
Maille- mellé
fiar-ferdít
maze-mezô
Moal-málé
maigh-magyaráz
mez-méz

Pus-pusmog
sann-szán
ban-banya
Bat-bot
seáp-csap
bain-bánya
Gabh-kap
séimhigh-simít
bénaid-bánt
Bobán-góbé
seinn-zene
meth-metél
Acaoineadh-könnyes
maith-méltó
nuadhu-nádor
Égen-igény
feadail-fütyöl
dám-támasz
Ceann-kán-fônök
fid-fa
eadan-edény
Cuan-kanyar
tapa-tapog
tonn-tenger
Cunús-gonosz
mínigh-mond
nemed-menedék
Sábh-szab
mná-nô
fonn-vonz

Luadar-lódul
caor-kerek,kör cuaolle-kalló
Imigh-megy
car-kerék
koll-kallódik
Iarr-jár
carr-karéj
yar-jérce
Tar-tér
call-kell
cath-csata
Corraigh-kerül
gorm-korom
cóitin-kötény
Sith-siet
coir-kár
tóch-tôke
Fuadar-fut
corróg-forog

tóg-tákol
Rith-rajt
cur-kör
ceawch-csuk
Tanaigh-tűnik
cealg-csalik
chich-csecse
Achair-akar
chell-csel
dúidin-duda

Magyar - Ujgur:  

Kap- kapmak
Bôszít- buzulmak
Csiklik- redzsiklik
Söpör-szüpürmek
Bukás-putlas
Csipked-csimdas
megtisztítani-szürgen
Bűvöl -büje, büjebol
Csók- csokkine
Adni-ödne
Csacsog –csacsras
Tömör,Vas-tömör, tömördek
Ugrik-jügür
Kicsi-kicsik
Csö (lovat biztató szó)-csu
ér – erek
Csalán-csakak
Döcög-dübcsek
bátor- bátur
Csap- csap

Gôgös- Gög ucs( mennybe repülni)
kocsi- kos
homok –kum
kisértet - kisi ertilet(egy ember elhalastotja)
jegyezni- jezik
környék - körnidzsek
kever –kaur
nyal- jala
kökény-kökend
macska- müsük
tanya –tanha(teljesen egyedüli)
göndör-bödür
koros - kéris
késik- kecsikmek
kavar- kavur
kévéz – kévez
patkó- taka
nyűgôs- jögösüs
padló-padval
rák- rák
sikoltás - csíkaras
kellék-kereklik

só-sor
papucs- tapust
sok - dzsök
Tas –Tas(kôszivü-bátor)
suba –dzuva
Tölt-toldur
szám- szán
Türtôzik- tuzit
szeplô- szepkin
Vezér- vezér
szeplô- szepkin
Vezér- vezér
szörny – szörün
Zokog- zokuldas-bokuldas
szűz – kiz
Kapu- kapö
tagol- takbol
Ól – hoila
tar – takr
Szó- szöz

Dörög- güldör
szakál- szakal
ôrzô pár- Csardas
Dug- tyk,tykmak
atya-ata
Csatol –csatmak
Máj- dzsiger
anya-ana
Csökken-csökken
Gége- gel
Csalogány- csalgan=éneklô
Öccs- üke

Szótár-szözluk
Ökör- ököz
Tudás- tonede-tonus
Majom-majmun
Kegy- kedzsür
Arany - altun
Zöld- zezild(jezild)
Tűz - ates
Tojó(tyúk) – tochu
Szemüveg- közeneg
Tô(növény töve) - tövi
Sárga- szárök

Magyar - Sumér:  

Abrázat-Abru azaad
csuka-suga
gúzs-guz
Abrosz- Ubarasu
dalia-deli
göröngy-girin
Aka-akó
darab-dar
derék-dirig
Bab-ubub

bánya-banü
deszka-dusuge
Bába-baba
barack-baru
dézsa-dusu
Babona-babuna
barázda-bar
dolog-dugluag
Babrál-babar
birka-birga
gally-gal
Borda-barda
bolond-balandu
ganaj-gan
Csata-sata
bolt-baltu
kád-kad
Csipke-siip
gát-gutu
kakas-gagasu

Kalapács-kalappatu
konkoly-kankal
megye-mada
Kantár-gantur
kór-guur
méh-me
Kapa-kapa
hála-haala
mér-mer
Kapta-kabta
hiba-hipü
mészáros-masaru
Karácsony-guurasumu
hörcsög-ursag
mocsár-musir
Kása-kas
huszár-gisar
munka-muunga
Kasza-kaz
irha-irih
néma-numu
Katona-kadunu j
egenye-iagina
ösztön-astin
Király-kuruigi
kabát-gubbutu
kosár-kusurra
Kocsonya-kusunu
kacsa-kusu
kuckó-kuku

Kúp-guub
pocok-pusru
párba-barnu
Kuruzsol-kuruslu
pohár-bahar
sás-sasa
Labda-libdu
palást-palasutu
sáv-saba
Lepény-lebenu
pálca-palusu
séta-sid
Lencse-lubsu
palota-balatu
suba-suba
Lom-lum
pap-pap
súly-sul
Lúg-lug
pára-bara
sulyok-suluag
Párol-barlu
paraszt-baarasutu
szablya-zublu
Patak-badag
parázs-bar
szakács-sakasu
Pecsenye-pes
párduc-baartusu
szarka-sarraku

Magyar – Ógörög  

Velő - müelo- sz
csizmadia-szüszmatia
ház-hász
cipô-szüpö
esik-eszik
édes-édesz Savanyú - zumono- sz
biztos-pisztosz
kellemes-kallimosz
Apó, após - apphu- sz
cölöp-szkolop
mérges-márgosz
pokróc-pikrosz
nézés-neoszisz
Gyönyörű - gonüro -sz
csendes-cendesz
az-osz
Forró - purro- sz
segít-szegít
fényes-phanosz
penész-pinosz
Fiú, fijú - hüjo- sz
most-moszt
retesz-rütész
Kapa - szkaposz
szurtos-szürtosz
Kád - kád-osz
füles-filesz
Kampó - szkambo- sz (görbe)
Gyűrű-güro-sz(kerek)

Kör - gür-osz
ôriz-oüriz
ék-éké
Őr - oür-osz
ôr-oür
üres-eürosz
Luk - lak-osz
citera-kithara
fülemüle-filoméla
Szirt - szirt-isz
bolond-bolinda
gólya-güalon
Szó, szav - pszof-osz
hosszas-hosszosz
Rokon - progon-osz
korpa- kureba
inas-inasz
izom-iszma
dél-dejlé
szekrény- szekarion
kalap-kalüpto
Iker-ikel-osz (hasonló)
gonosz-agoniosz
Kapor - kuper-osz
andalog-anthologe
fonák-fenaksz
Liszt - aleszt-osz (őrölt)
Ár (érték) - ár-osz (haszon)
szomszéd-szümpszuaté
fakó-fakosz

Hiéna - hüaina
Gyere! - deüri!
Horog - korok-sz
Karéj - khoreja (kör)
Halk - holk-osz
Piros – pürrosz
Zeng, cseng,
peng-ftheng
Ügyes – hügieisz
Ecet-oszüté
Teljes - teleiosz
Fekély - szfakel-osz
Csinos - sztenosz
Baj - boa
Út - oud-osz
Rizsa, rizs - orüza
Vörös - eürosz
Áld - alth (segít, üdvözít)
Mocsaras-muszarosz(szennyes,piszkos)
Árok – oruk
Fény - fain
Kút - kut-osz
Főz, fő - fóz (pirít, süt)
Tábor - taphro-sz
Eredj! - erejde! (eredj, kotrodj)
Kopasz - kopasz
Alusz-ik-alussz-,alu-,(henyél, álmos) alusz(restség, henyélés) alu-ma(álom)
Rág - rago-(szétszaggat, tép) tróg-(rág)
Himbáll - hübball (aláfordul, aláhjlik)

Magyar – Szanszkrit:

Agg-agh
ér-ár
csák-cákh
Arat-arv
rés-ris
csap-csap
Szeg-szagh
ragya-ráds
ég-agnis
Szö-szi
lé-lí
gyám-jam
Szöv-sziv
lobog-lábh
kiált-khjá
Dús-dús
lép-laip
tapad-tup
Dárda-dár
suhan-szu
tör-tar
Durcz-dhars
dívik-div
idô-it
Taszít-tasz
hat-pat
iram-ir
Tapad-tap
tol-tul
ill-il

Jár-já
kártol-kart
mag-mah
Hiány-há
sarol-csár
mar-mar
Garád-garh
ondó-und
marad-mur
Kasza-kasz
viskó-vic
bot-badh
Kong-kan
fartat-vart
berreg-barh
Kunyhó-kut
válik-val
pohos-bah
Kaczag-kakh
vál-vil
beszél-bhas
Kupak-kup
metsz-mas
bujik-bhud
Kurjant-kur
mond-man
pata-pat
Karc-karc
meder-mid
piti-pi

Idv-íd
Kampó-kamp
Zarándok-szar
Int-ní
Gyalu-dal
Tenyész-tan
Üget-ikh
Villan-vail
irigy-írszi
Hab-ap
kérd-gardh
Teli-tal
máll-mal

Magyar – Latin:

Szeg-seko
piszkál-piskis
szappanlé-saponatum
Szegô-sektor
nép-nepos
szarv-sarvus
Eredeti-hereditarius
puszta-posito
tud-tudo
Rovátkás-rabdotos
polyva-palea
irigy-ira
Torzsa-thyros
sír-sirus
vígad-vigendo
Poronty-parentes
tart-tardo
vagyok,való-volo
Pall-pello
tégla-tegile
tapló-tepeo
Ész-assis
templom-templum
rág-rodo
Ék-akies
kapu-kaput
rab-rapio
Öröm-oramen
híány-hiátus
lé-luo

Ég-ignis
magas-magnus
szöv-suo Idô-ito
marcangol-mordeo
tör-tero
Hiu-hio
marad-moror
csel-scelus
Garád-gyro
bot-batuo
csalárd-scelerat
Kaczag-cachinnor
berreg-barrio
csille-scale
barrioKupak-cupula
kamp-camus
csípô-scapula
Sarol- sarrio
gyalu-dolo
csáp-scapus
Metsz-meto
kér-quaero
csatorna-scotia
Mond-moneo
arat-aro
csámpás-scambus
Meder-madeo
szakad-seco
csattan-scateus

Szervez-servio
száraz-surulo
Marad-morando
Soroz-sero
szálka-surculus
Morcos-martos
Sorozat-series
sűrü-surkularius
Morzsa-morsa
Sors-sors
serken-surgo
kullog-kolligo
Sorsolás-sortitio
surran-surripio
ad-addo
Szerénység-serenus
szár-sarissa
martalék-mordeo
Szörpöl-sorbeoszirt-syrtis
szármány-sarmenta
Mamlasz-mammulatus
Cseresznye színü-cerasinum
szárad-seresco
pergô-pergit
Cserfa-cerrus
kampít-kampio
Bólint-bolon
Szár-surus
kötöz-katadeo
seper-szeperat

Magyar - Mongol: 

Író-urag
bélyeg-belge
bika-buqa
Alma-alima
betü-bicsig
béklyó-bugaju
Árpa-arbai
bilincs-bilisük
borsó-burcsai
Árkány-argan
borju-biraju
csôdör-csovidar
Oroszlán-orszlan
bor-bor
saru-csarug
Ól –ail
búcsú-bosig
sereg-cserig
Bátor-bátor
bölcs-bögrcsi
csepp-csöb
Bojtorján-baldurjana
bôséges-bögen
csökken-csökö
Balta- balta
bögöly-bögüne
som-csöm
Béka-baga
búza-búdai
tábor-dobqur

Gyürű-dörô
karika-garxi
kebel-kebeli
Dél-dül
kölyökkutya-gölök
kép-keb
Tűr-dűr
iker-ikeri
köpenyeg-kebeneg
Örökké-űrd
ér-íru
kender-kencsir
Ölyv-elé
gyárt-jar
kicsi-kicsig
Eme-eme,nô
tű-jű
küllô-kili
Érdem-erdem
gyúr-júr
karvaly-kirgui
Erô-erke
ildom-dzildam
kék-kök
Üröm-erme
gyümölcs-dzims
kökörcsin-kögoldzirgene
Kar-gar
ír-jur
kende-kündü

Köszön-küse
csapda-qabqan
homok-qumai
Kôris-kürüs
kantár-qantarja
kor-qurom
Orosz-oros
kos-chus
szatócs-sadaja
Szakáll-sagal
szálfa-sál
szám-sana
Szeplô-sebke
serke-sirke
tanú-tani
Zerge-serke
sár-siroi
tarló-tarij
Söpör-sűr
szűnik-sönö
tepsi-tebsi
Süldô-silüge
tár-tár
teker-tegerme
Sárga-sira
tyúk-takija
teve-teme
Tengely-tenggelik
tôr-tór
torma-turma

Tenger-tenggis
tükör-tögerik
tömény-tümen
Túzok-tódog
törvény-törö
ok-ug
Ige-ige
ökör-ükör
ünô-une
Ürge-ürge
ôr-üre

Most ugorjunk egy úgynevezett szláv-nyelvcsaládba sorolt bolgár nyelvbe, akikrôl tudjuk, hogy elszlávosodott hun testvéreink.

Magyar- Bolgár:

Bük-buk
kocsány-kocsan
róka koma- kuma lisza
Kakas-kokoska
kocsma-kröcsma
kutya-kucse
Tepsi-tepsija
macska- macska
barázda-brazda
Tabló-tablo
szoba- szoba
sonka-sunka
Lucerna-ljucerna
mostoha-mascsecha
szita- szito
Gereblye-greblo
gesztenye-keszten
karfiol- karfiol
Kulcs-kljuc
zseb- dzsob
tészta-teszto
Vihar-vichör
vasvilla- vila
kupa-kupa
Udvar-dvor
rozsda-rözsda
ebéd- objad
Kukorica-kukoruz
sapka- sapka
puska- puska

Szemét- szmet
bolha-bölxha
Buzogány- buzdugan
dinnye-dinja
Pogácsa-pogacsa
Szappan-szapun

Kormány-kormilo
Rák-rak
Báty-batko
Tiszta-csiszto
Csizma-csizma
Szalma-szlama

Ha ezen rövid gyűjteményt, mert valóban rövid, ha a sok száz meg helyenként több ezer szópárhuzamot veszem figyelembe, összevetem a tamana eredményeivel, mely 94 ősi Kárpát-medencei magyar egy-két szótagos nevet mutat be négyszázhetvenöt azonos párjával az öt földrészen, akkor gondolom nem csak nekem adatik meg az a szabadság, mely átvilágít azon a történelmi ködön, mely övezi ősmúltunkat.

Dr. Horkovics-Kováts János

2) A sumer- pártus- szkíta- hun- magyar nemzetünk 

szkíta keresztény táltosai és a

pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink táltosai,

és az azonosság, hasonlóság.

 

A pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink táltosai, a druidák éppen úgy Egy Istenhez imádkoztak, mint a sumer- pártus- szkíta- hun-magyar nemzetünk táltosai.

A sólyom az Isten egyik jelképe, éppen úgy, mint a sumer- pártus- szkíta-hun- magyar nemzetünknél (lásd. A Turul, a Szent Sólyom, amely a Szentlélek jelképe volt, s amelyet Nimród ősapánk mellett Atilla Nagykirályunk és Árpád fejedelem-királyunk is használt.)

A pártus- szkíta- arámi rokon népeinknél (galileai, szamaritánus, kánaáni, föníciai) is a sólyom az Istent, a Szent lelket jelképezte. A szkíta Kánaán fővárosa Uru-Solyma volt, vagyis a Szentlélek városa. A zsidó megszállók nevezték el Kánaán megszállásakor Uru-Solymát Us-Salemnek, vagyis Jeruzsálemnek.  

A sólyom díszítette a szkíta-kelta vezérek sisakját is.

A ló ugyanúgy fontos szerepet töltött be a szkíta- keltáknál, mint a szkíta- hun- magyaroknál.

A fehér ló különösen nagy hangsúlyt kapott, akárcsak a szkíta- hun- magyaroknál (Lásd Nimród fehér loval nézte meg a Pártus- Hun- Magyar Birodalom némely területét, Atilla, Árpád fehér lovon vonult be a Kárpát-medencébe. Ősi nemzetünk 12 hullámban tért vissza a Kárpát-medencébe. Horthy Miklós 1919-ben fehér lovon vonult be Budapestre.)

 A pártus- szkíta- hun- magyari fehér hun ághoz tartozó hun-japán rokonainknál is a fehér ló is jelkép volt. A második világháborús Japánban is Hirohito császár fehér lovon, hadserege élén vonult a parádékon.

Artúr király, a pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink őse, amit az angolok elloptak, és mint „saját történelmükként” adják elő. Artúr király- Atilla Nagykirályunkhoz hasonlóan- rendelkezik Isten kardjával.

A pártus- szkíta- hun- magyari- kelta rokon népeink egy része (ír, skót, walesi) az európai kontinenstől független szigeteket választotta hazájának. Mikor az Ókori Kelettől a Kárpát- medencéig is kiterjedő Pártus- Hun- Magyar Birodalom összeomlóban volt, a pártus- szkíta-hun- magyari nemzetség egy része, a fehér hunok a Távol- Keletre vándoroltak ( hun- ujgur, hun-japán, fehér hun- hunzák), a másik része a fekete hunok egy része, a pártus- szkíta- hun- magyar, a Nimród- Hunor- Magyar- Atilla- Csaba- Álmos- Árpád-vonal, vagyis mi pedig a Kárpát-medencébe tértünk vissza. A fekete hunok egy másik része a keletiek, vagyis a kelták Nyugat- Európába, az un. „brit” szigetekre mentek (írek, skótok, walesiek), míg volt rész, amely délebbre vándorolt (baszk, katalán, etruszk, pelazg). Egy ideig persze a Kárpát-medencében voltak, de onnan mentek tovább a szigetekre. 

Míg a pártus- szkíta- hun- magyar visszatérés a Kárpát- medencébe 12 hullámban történt meg, így Hunor és Magyar, Atilla és Csaba, Álmos és Árpád vezetésével, akik szkíta- hun- magyar fajú, velük azonos nyelven beszélő népeket találtak (mivel a sumer- pártus- szkíta- hun- magyar nemzeteink első őshazája a Kárpát-medence volt, s ahonnan csak a jégkorszak miatt vándoroltak le az Ókori Keltre. Ahol létrehozták a nimródi Pártus- Hun- Magyar Birodalmat, s onnan csak visszatért ősi nemzetünk), addig a pártus- szkíta- kelták három hullámban mentek be a szigetekre. Mil vezér az, aki befejezi a szigetre való beköltözést, s akit megválasztásakor szkíta-kelta szokás szerint pajzsra emeltek.

Érdekes, hogy a Kárpát-medencébe való 12. visszatérés vezetőjét, Árpád fejedelem- királyunkat, Nimród ősapánk és Atilla Nagykirályunk vér szerinti leszármazottját is pajzsra emelték. Ezzel is elismerve, hogy ő egyesítette a Kárpát-medencében mindig is helyben maradó szkíta- hun- magyarokat a 12 hullámban visszatérő (Hunor és Magyar, Atilla, Árpád) szkíta- hun- magyarokkal, vérszerződéssel.

Mil lehetet az, aki a három hullámban beköltöző szkíta-keltákat egyesítette, s nem kizárt, hogy vérszerződéssel.

 

A cikk Badiny Jós Ferenc, Bakos Atilla és Cey-Bert Róbert Gyula könyvei alapján íródott.

Szkíta

 

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!