Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Szkíta kereszténység 5

A SZERZŐ AZ OLVASÓHOZ.

1976-ban írtam és kiadtam olvasásra ezt a kis könyvet azok részére, akik az emigrációban követelték a MAGYAR EGYHÁZ alapítását. Most ez az óhaj nem a nagyvilágban letelepedett, hanem a HAZAI HONFITÁRSAKTÓL érkezik hozzám.
Tanítói szándékkal bocsátom útjára ismét a BALLADÁT azzal a javaslattal, hogy fogjunk össze Boldogasszonyunk Gyülekezetében és tartsuk be Jézus Urunk azon parancsát is: Úgy szeressétek egymást, mint én szeretlek Titeket! Akkor valóban létrejön áldással A MAGYAR EGY-HÁZ.

(Badiny Jós Ferenc)

BALLADA: Ez a szó nagyon fontos a Magyar történelmünkben, mert ősi formájában így: BIL-LU-DU = ősi hagyonánytanunk összességét jelenti. Ugyanazt, amit a biblia akar kifejezni, de BIL-LU-DU értelme meg is magyarázza azt, amit valóságban jelent, mert
BIL (vil) tűz, fény, villám, világosság (tudás mint Isteni fény) LU ember, Isten fia. DU cselekedni és az elvégzendő munka is. BIL-LU-DU tehát AZ ISTENTŐL NYERT VILÁGOSSÁG, TUDÁS ÉS KÖTELESSÉG KÖNYVE.
Ennek az ősi BILLUDU-nak megmaradt részeit regélték regőseink, és igriceink s az ősi titok szentségét fejezték ki mindig azzal a titokzatosnak vélt ismétléssel, amit minden vers után tettek így: Hej! Regő Rejtem. Azoknak mondjuk, akik eddig a Saul-Pál által alapított judai-kereszténységben nem az Úr Jézust követték, hanem Őt bűnbocsánati áldozat-ként használták:
Péter Apostol szól Saulhoz az első jeruzsálemi zsinaton: (Pseudoklemens írások. Hom. 17-19. fejezetek és Johannes LEHMANN: Die Jesus GMBH ECON, Düsseldorf, 1972.)
Amikor Jézust Te, látomások útján ismerted meg, az csak olyanformán lehetett, ahogyan Jézus azt haragjában tette ellenfeleivel. Mert, hogyan lehet valaki tanító-hivatásra képesítve egyszerű látomás útján történt közléssel?
És ha Te ez ellen azt veted, hogy ez lehetséges, akkor miért oktatott a Mester három egész éven át minket, vigyázó hallgatóit? Hogyan higyjük el azt, hogy egyáltalában megjelent Neked? És miképpen jelenhetett meg Ő előtted, amikor Te az Ő tanításának éppen az ellenkezőjét hiszed?
Ha azonban tényleg az Igazság érdekében akarsz ténykedni, úgy előbb tanuld meg tőlünk azt, amit mi tanultunk Jézustól. TANULD MEG PÉTER APOSTOL ÚTJÁN, EBBŐL A KÖNYVBŐL, AMIT Ő TANULT AZ ÚRTÓL.

Én a világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. (János 12, 46.)

Köszöntünk Kedves Olvasó! Köszöntünk szívesen és szeretnénk, ha megértenél minket. Szeretnénk ha meglátnád jó szándékunkat, amely szerint az Eredetünk Igaz Forrásához, az Egy, Igaz, Örök Istenhez törekedünk. Igyekezetünk közösségét nevezzük MAGYAR EGYHÁZNAK, amiben azokkal megyünk együtt, akik jónak és igaznak látják az Istenhez vezető utunkat.
Magyar Testvéreink közül nagyon sokan nem ismernek minket. Vannak, akik azt mondják: minek még egy újabb vallás, amikor úgyis annyi van már! Mások a Magyar vallásban a természet örök törvényének tiszteletén alapuló Isten hitet követelnek. A mai materializmus emlőin nevelt fiatalok pedig egyszerűen lehetetlennek tartják pl. azt, hogy beszéljenek egy Názáreti Jézusról, aki állítólag szűztől született, Isten Fia volt és felment a mennybe. Ezeket felsorolva, szükségesnek tartjuk egy felvilágosítás (információ) előrebocsátását.
Nem alapítottunk új vallást a MAGYAR EGYHÁZ útján, hanem fel akarjuk támasztani a feledés és a hamisság börtönéből Magyar őseink azon Isten tiszteletét, amelyik valóban a Természet Tökéletességében való Isteni megnyilatkozások felismerésében rendszerezte az Isten-Ember kapcsolatának hitvilági részleteit.
Ha végig olvasod e könyvet, látni fogod, hogy az ősi Magyar Természettiszteleten alapuló ősvallás elemei valóban megtalálhatók a Magyar Egyház Magyar Hitének Tanaiban. És éppen azért van minden régi hagyomány befoglalva e vallásba, mert a
Magyar Egyház Jézus által hirdetett és rögzített Isten-Hitben halad és éppen ez a Názáreti Jézus volt az, aki a legtisztább Természettisztelet megtartásával vezet minket az Egy Igaz Istenhez, akit Ő hívott először így: ÉDES ATYA.
Tudjuk, hogy napjainkban az emberiség többsége az ideológiától van irányítva, amelyik Jézust bitófára szegezte e vallás hirdetése és tanítása miatt.
Tudjuk, hogy éppen azért követ el ma is mindent ugyanaz az ideológia, hogy Jézus tisztaságát, Istenfiúságát és emberi tökéletességét leértékelje és létezését egyszerűen lehetetlennek hirdesse. De azt is tudjuk, hogy éppen most van Jézus Urunkhoz csatolt emberi idealizmusra legnagyobb szüksége az irányítás nélkül tengődő ifjúságnak.
Éppen ezért kérdezzük Tőled kedves Olvasó: Érzed-e, hogy van Benned valami magából az Istenből? Érzed-e, hogy az anyagi szükségleted kielégítésén felül, a nagyszerű és kedvező üzletek nyereségén is felül, a kényelmes, luxuskocsis életed örömein és szórakozásain is felül van valami Benned, amit se súllyal, se léccel lemérni nem tudsz?
Ami ösztönöz, ami felemel, ami reményt is és könnycseppet is ad. Érzed-e? Hát mi ez? Mi ez Benned? Mi úgy tanítjuk és hisszük, hogy ez az Isten Szellem maga, s ami a Tied az Istenből, az a Te Lelked. Szóval Isten-Fia vagy, hisz minden ember az.
De láthatod, hogy ez az Istenfiúság nem egyenlő adagban van meg mindenkiben. Egyikben több, másikban kevesebb. Hát akkor nem képzelhető el az, hogy abban az EMBERBEN, akit Jézusnak hívtak Teljes volt az Istenfiúság adagja? Ő hozta a legtöbbet magával az Isten-Szellemből az eddig élő összes emberek között.
Így csak azt tette, amit az Isten akart, az Istentől eredő jóság, tisztaság, jóra való törekvés, kötelességteljesítés és minden-minden, amit az emberi erkölcstanok erénynek hirdetnek megvolt Benne. Ő volt a Tökéletes Isten-Fia e földön.
De mi a különbség Közte és Közted? Az első pillanatban talán semmi. Te is Isten-Fiaként születtél. Hozod magaddal az Isteni adottságokat. A tehetséget és a különféle szellemi, lelki és testi értékeket. Olyan lehetsz pontosan, mint Jézus, a Te Isten-Fiúságod adagja szerint.
Semmi mást nem kell tenned, mint felfedezni értékeidet. Azokat kiművelni, értelmedet kicsiszolni, tanulni és abban a láthatatlan szerződésű vállalkozásban, ami az Isten és Te közötted a születéseddel keletkezett, Neked, a másik szerződő félnek ugyanannyi befektetést kell az asztalra tenni, amennyit a Teremtőd Beléd helyezett.
Ha a Rád eső részt Te is beteszed ebbe a vállalkozásba, bizony boldogan élsz és éppen olyan leszel, mint Jézus Urunk volt, de a Teneked adott érték mennyisége szerint.
Ha ezt megteszed, biztosan nem fogod mondani az Ő létezését és földön járását lehetetlennek, hanem tudatosul Benned az az Isteni Akarat, mely szerint miképpen a mennyben, úgy legyen a földön is.
Az égen ott van a földi életet adó és megtartó örök forrás a NAP. Ennek anyagi sugárzása a Naperőny, parányi részecskéi tartják fenn az emberi életet biológiai vonatkozásban és az agysejtek fizikai táplálása ad módot a gondolat létrehozására.
A gondolat viszont a lelki tartalom függvénye. Miért nem hiszed el azt, hogy miképpen az égre Napot küldött a Teremtő, hogy fizikai lehetőséget adjon az embernek a gondolat létrehozására, úgy hasonlóképpen egy földi ember Isten-Fiúban elküldte a gondolat tiszta tartalmát sugárzó EMBER-NAPOT ide közénk, hogy megtanítson minket arra, miként kell a gondolattal is Istenben élni?
Részünkre az mutat irányt, hogy itt élt emberként a legtökéletesebb Istenfiú, aki az emberi rosszaság és gyűlölet helyett a Szeretetet adta Törvénynek. Nekünk Ő a férfiúság példaképe. Azt tanítjuk fiainknak: olyan légy mint Ő, a Te képességeid szerint. Lányainknak pedig azt mondjuk: keress madadnak olyan életpárt, aki olyan, mint Jézus. Okos, ápolt, tiszta, Istennel élő.
Hát értsél meg minket, kedves Olvasó, s légy olyan Te is, mint a Magyar Egyház Jézusa. Utoljára arra akarunk még felelni, hogy miért tanítja a Magyar Egyház így: a vérünkkel emberré lett Isten-Fia Jézus. Mi ezzel nem azt mondjuk, hogy Jézus Magyar volt, mint Te, hanem a történelmi tényekkel bizonyítjuk, hogy az a samáriai pártus nép, amiből Jézus származott és amit Sancherib asszír király telepített be Samáriába,
Babilon Kuta és Sippar Mah-gar (sumír) városokból, SUBUR-SUBAR-SAMAR Földről, ez a nép a nagy Mah-Gar ŐSI GYÖKÉRNEK éppen olyan hajtása, mint Nagy ÁRPÁD Papkirályunk ugyancsak SUBAR-SZABIR Népe.
Tehát a Jézus Urunk annak az ŐSI GYÖKÉRNEK, amiből a Szabir-Magyarság származik, a Legnemesebb Hajtása. Ezt hirdetjük, mert ez az Igazság és így a Jézus élete szorosam beletartozik a PÁRTUS-SZABIR-HUN-MAGYAR HAGYOMÁNYTANBA.

A MAGYAR HIT ETIKÁJA.

A Magyar Hit, és az erre épült MAGYAR EGYHÁZ, a Természet rendjének tiszta és egészséges szemléletén nyugvó erkölcsöt hirdet, tanít és gyakorol, melyet az Istennel közvetlen kapcsolatban álló hívő lelkek jóságára és jóra törekvésére alapít.
Ez az erkölcstan tehát nem szolgál vallási érdeket, hanem a Tiszta Lelkiismeretet tartja az emberi indítékok és megnyilatkozások forrásának én ennek az Istentől irányított Tiszta Lelkiismeretnek a szavát hiszi Isten Szavának és Isten Akaratának.
Az Istennel kapcsolatban álló hívő lelkiismeret-tudatának kifejlődéséhez és megerősödéséhez azonban a Magyar Egyház azt a tanítását fűzi, mely szerint az egyént a természet rendje szerint teremtett születési és származási kapcsolataihoz kötelezi.
Ugyanis az Isteni Gondviselés szerint minden embernek meg vannak az őt nemző és a világra hívó és tevő SZÜLEI. Tehát mindenki beletartozik abba a családba, amelyben született. A Mindenható rendelkezése szerint való az, hogy a családok nemzetségeket és nemzeteket alkotnak, melyeknek megvannak a sajátosságaik.
Társadalmi rend, szokások, nyelv, hagyományok, világnézet, életszemlélet és az Istennel való kapcsolat formája is azon nemzetség íze szerint mutatkozik meg az egyénben, amelyikbe tartozik. Miután pedig a Magyar Egyház és benne a Magyar Hitű-Magyar Vallás célja:
visszavezetni az embert az eredetének tisztaságához s ezáltal az emberi öntudatot a Mindenható tisztaságának tudatára emelni, önmagától adódik az etikai alap, mely az ember fizikai (testi) és lelki (szellemi) eredetforrásához vezető, egyenes és becsületes életút lejárását van hivatva biztosítani.
I. A testi eredetforrás tisztasága a szülők és ősök szeretete és tisztelete. Ugyanis senki nem léphet át az elődein anélkül, hogy önmagát meg ne semmisítse. A Mindenható rendelkezése a családi, törzsi, nemzeti folyamatosság, melyet mint fizikai egységet, úgy kell egybetartani az egymást szerető és egybetartozó Lelkek Közösségének, miképpen a fatörzsek tartják egybe az ágakat és mindegyik él az ősi gyökér Istenadta áldott életnedvével.
A Természetben csak egy mindenre érvényes Törvény van. A család, a Nemzetség éppen olyan nagyfa, mint egy hatalmas tölgy. De míg a növény egységét a Mindenható összeteremtette, addig az emberi Nemzetségeket az Isteni Szikrával rendelkező és szabad akarattal megajándékozott egyén az Isten-Fia szellemi és lelkiismereti erejére bízta.
Tehát a Nemzetcsaládok csak úgy lesznek az erős és vihartálló tölgyfák másai, ha a Nemzetséget az Isteni öntudattal rendelkező nemzettagnk tartják egybe egy Istenes, tehát erkölcsös és az egymást szerető lelkek Isteni szellemiségén alapozott olyan életben, amelyikben a Nemzetcsalád magához tartozónak vallja, mint családfőt, a Mindenható Egy Igaz Istent, az Úr Jézus Szerető Mennyei Atyját.
Így válik a Magyar Vallás a Nemzetcsalád összetartójává, lényegévé és így biztosítja az Isten megismerését és tiszteletét a Természet Rendje szerint, hiszen a szülők és ősök mögött látja mindig az eredetének édesatyját, az Egy Igaz Istent.
Ugyanis a Természetben senki és semmi nincs egyedül. Minden teremtmény tartozik valahová és mindennek van eredete, amihez kövesedett, gyökerezett, vagy amiből származott. A Természet Törvénye szerint való tehát a Nemzetcsaládi élet.
II. Szellemi eredetforrásunk Maga a Mindenható. A Magyar Hit ide akarja visszavezetni az egész Nemzetcsaládot és valóságos Isteni öntudatú tartalmat adni így az egyéneknek is és a közösségnek is.
Ebben az igyekezetben összhangot akarunk teremteni az egyének által formált közösségek és a Világegyetem között. Ezt csak úgy érhetjük el, ha tökéletesíteni tudjuk az egyének sajátos értékeit.
Ha kinek-kinek adottsága szerinti képességét valóságos tudássá tudjuk fejleszteni. E tudásra való törekvésben azonban mindig az abszolút lelkiismeret parancsolta tisztaság, jóság és jóra való törekvés az indíték, a Természet Törvénye szerinti jogos önvédelem és élniakarás elismerésével.
Az egyén kiművelését azért tartjuk legfontosabbnak, mert a szellemi síkon való ütközések, ellentétek és meg nem értések akkor állanak elő, ha az egyének érték-fejlődésében és a tökéletességre való törekvés munkájában törés, szakadás áll be.
Vagyis az egyén nem tudta elérni azt a szellemi szintet, ami képessége szerint neki, a Mindenható által előkészíttetett. Éppen azért, hogy az egyén megértse az élet legmélyebb értelmét és szellemiségében a Mindenható szintjére emelkedhessen, segíteni akarunk annak meghatározásában, hogy a Naptiszta abszolút lelkiismeret szerint, miképpen érheti el az egyén az Istenfiúi öntudatát, mely a megelégedés és boldogság ebben a földi életben.
Tehát azt tesszük vallási szervezetünkben, amit minden pozitív erkölcsű vallás tesz az egyénnek Istenhez való vezetésében. Mert mi is a vallás feladata?
Ezt legjobban megmutatja nekünk a vallás latin neve: re-ligión. Ebben re=vissza, ligión a ligere=vezetni igéből jön. Re-ligión, tehát annyit jelent, mint: visszavezetés, és ezzel van meghatározva a vallás feladata, mely eszerint:
visszavezetni az embert az eredetének tisztaságához, vagyis a Teremtő Mindenhatóhoz. Az embernek azonban kettős eredete van. Testi (fizikai) és lelki (szellemi). A vallásnak tehát két úton kell visszavezetnie az embert az őseredetéhez.
A fizikai visszatérés útján: minden nemzet a saját hagyományainak és ősiségének tiszteletén át jut a testi életet adó TEREMTŐ ÉDESATYÁHOZ, a MINDENHATÓ EGY IGAZ ISTENHEZ.
A lelki-szellemi visszatérés útját a vallásnak kell az erkölcstanával kikövezni. Éppen ezért rögzítjük le a MAGYAR HITŰ MAGYAR EGYHÁZ okmányaiban MAGYAR VALLÁSUNK ERKÖLCSTANÁT, hogy Teremtőnk Tiszta Őseredetéhez való közös és együttes visszatérésünk útját megmutassuk.
Miután ezek az utak minden faj és nemzetség által követhetők, felmerül a kérdés, hogy miért kell a MAGYAR EGYHÁZ keretén belül és szervezetének segítségével visszavezetni a hívőket a FIZIKAI és SZELLEMI EREDETÜNK TISZTA FORRÁSÁHOZ, AZ ATYAISTENHEZ, továbbá az is, hogy miért kell vezetni és miért nem teheti meg mindenki ezt önállóan?
Az előbbiekben megmagyaráztuk az egyének a családhoz és a Nemzethez való elszakíthatatlan és feloldhatatlan odatartozását. Akarja, nem akarja, egy családból és valamelyik nemzetből tétetett e világra.
Szüleit, őseit elhagyhatja, de őket megtagadni nem tudja, még akkor sem, ha politikailag más állampolgárságot vesz fel. (Éppen ez a származási odatartozás van törvényesítve sok mai állam alkotmányában, aholis a bevándorlókat születési helyük szerinti nemzetbe tartozónak sorolják.)
A pozitív alapú és nem politikai érdekeket szolgáló vallásnak tehát kötelezni kell a hívőt saját származási hagyományainak tiszteletben tartására, hiszen mint mondottuk szülein, családján és ősein keresztül jut ez az ő faját, nemzetét teremtő Isten tisztaságának forrásához.
A természet törvényeinek tiszteletére alapított tiszta és pozitív vallás minden nemzettől megköveteli a fizikai eredet tisztaságához vezető, saját nemzeti hagyományainak vallásos kegyelettel való ápolását.
A szellemi Isteni eredet tisztaságához vezető pozitív erkölcsi alapú vallás tehát nem követeli egyetlen nemzettől sem azt, hogy dobja el, felejtse el saját nemzeti hagyományait és a vallás által kiválasztott másik, idegen nép hagymányait tisztelje, mert az a Nép, amelyik saját őseit nem tiszteli sem fizikai, sem lelki-szellemi úton, Istent meg nem ismeri.
Ha egy magát vallásnak nevező ideológikus szervezet az Istent kereső hívőtők ilyent követel, bizony nem pozitív erkölcsi alapú vallás az, hanem politikai érdekű ideológia, mely a félrevezetett hinni akarók feletti szellemi egyeduralomra törekszik.
Miután a mai judai-keresztény egyházak mindegyike a nemzeti hagyományokat mellőzi és minden nemzetet a kiválasztott judai nemzetség hagyományainak vallásos kegyelettel való ápolására kötelez, a pozitív és tiszta erkölcsű, valódi vallás visszaállítását és a
MAGYAR NEMZETI HAGYOMÁNYOKON ÁT A TISZTA ISTENI EREDETHEZ VALÓ VISSZAVEZETÉS ÉS A TESTI EREDETFORRÁSUNK TISZTASÁGÁHOZ VALÓ ELJUTÁSUNK ÚTJÁT ÉS LEHETŐSÉGÉT mutatja meg a MAGYAR EGYHÁZ és benne a pozitív és tiszta erkölcsi alapú MAGYAR HIT.
Ezt a visszajutást, az ősök és nemzeti hagyományok tiszteletével és a felemelkedett szellemiség Istenhez való jutásával megteheti mindenki önállóan is. De akik együtt imádkoznak, azok együt is maradnak és a Nagy Magyar Család az egymást szerető Lelkek Közössége is.
Így megmaradásunk elsőrendű érdeke az összetartozás tudata, egymás szeretete és egymás segítése. Egy test, egy vér és egynyelvű Nemzetség vagyunk, melyet a MAGYAR LELKISÉG öntudata ural.
Nagyobb az erőnk, szebb és bolgoabb az életünk, ha egymást megbecsülve együtt megyünk eredetünk tisztaságához és szellemi öntudatunknak a Mindenhatóhoz való felemelésében is segítünk egymásnak. Ezt szolgálja a MAGYAR HIT és ezért szükséhes a Magyar EGYHÁZ. De a Magyar egyházban való tömörülést megköveteli egy olyan adottságunk és népi sajátosságunk is, amivel egyetlen más nép sem rendelkezik.
Ez pedig az a valóság, hogy az Isten-Fia, a Jézusban, a Mah-Gar Nép testével lett emberré és így a Atya-Isten ezt a népet a fizikai (testi) eredetforrás tiszitaságához való tartozásában megerősítette és kijelölte.
(Itt ismételten lerögzítjük azt, hogy az Úr Jézus ugyanannak az ŐSI GYÖKÉRNEK LEGNEMESEBB HAJTÁSA, amiből NAGY ÁRPÁD PAPKIRÁLYUNK SUBUR-SZABIR NEMZETSÉGE IS SZÁRMAZIK.)
Ez a Mah-Gar Népet arra kötelezi, hogy az Isten Fiát ne csak a szellemi-lelki eredet tisztaságához való visszatérésében higyje Útnak, Igazságnak és Életnek, (mint mindegyik más nemzetség is teheti), hanem a Tiszta TESTI ISTENI Eredet öntudatának megvilágosodásában és hitében is Jézus Urunkat tudja vértestvérének, családjának, hagyományának és ezzel a kijelöléssel,
az emberré lett Istenfiához való testi odatartozással, Istenfiúsági öntudattal vegye át a Magyar Nemzet a Mindenhatóság Szellemi eredetforrásának tisztaságához való VEZETÉS feladatát.
A Magyar Nemzetnek tehát folytatnia kell azt a munkát, amit az Úr Jézus megkezdett, vagyis a Magyar Egyházban való felkészülés útján meg kell tanítani a világ összes népeit a pozitív és tiszta erkölcsű, abszolut lelkiismereten alapuló,
igaz Jézusi vallás Istenes hitvilági gyakorlatára, amiben közös útján kívül, minden nemzet a saját nemzeti hagyománytiszteletében erősödve jut el a fizikai (testi) eredetforrásának Ős-Édesatyjához, a Mindenható Teremtőhöz.
Szükség van tehát a MAGYAR EGYHÁZRA, mert ez az Úr Jézus Szellemének visszatérése, megerősödve és Feltámadva ugyanabban a testben, mint amit Ő érdemesített emberré való levésében, és Ember-Fiaként történt létezésében.
Éppen ezért: A MAGYAR EGYHÁZ TÖRVÉNYE az URI HAGYATÉK. Az, amit a mi Urunk Jézus, a vérünkből lett Isten-Fia parancsolt nekünk és ez a: SZERETET. Belőle fakad minden kötelességünk és innen indulnak az eredet tisztaságához visszavezető útjaink, a testi és szellemi is.
Az emberi élet HÉT PILLÉRÉNEK nevezzük ezt az irányítást, azt amit a Magyar Egyház a Magyar Hit Erkölcsi Alapjaiként tanít, hirdet és a Magyar Nemzetcsalád fiai részére követendõnek rendel el azzal, hogy mindenki, bármilyen nemzetcsaládba tartozzék is, értesítve legyen erkölcstanunk-nak nevezett felfogásunkról, melyeket egyben életünkben követendő TÖRVÉNYÜNKNEK is elismerünk és tanítunk.

ISTENHEZ VEZETŐ TÖRVÉNYÜNK HÉT PILLÉRE

I. SZERESD AZ ISTENT, IMÁDKOZZÁL! Isten a mi szerető Édesatyánk, aki mindent adott nekünk és semmit sem kér érte. Ingyen kaptunk mindent, kegyelemből. Fiát is elküldte hozzánk, hogy könnyebbítse az életünket és a Hozzájutásunk útját megmutassa.
Ha imádkozol, kapcsolatot teremtesz Istennel és így azonosul, eggyé válik önmagad atya és fiú fogalma. Hiszed és tudod, hogy a FIÚ EGY AZ ATYÁVAL. Felfogod a MAGYAROK ISTENE FOGALMÁT, a véreddel emberré lett Istenfiának és a Jóságos Mennyei Atyának örök egybetartozását és imádkozásodban majd érzed, hogy TE IS EGY VAGY VELÜK, hiszen Te is Isten Gyermeke vagy, amikor szellemi öntudatod Hozzájuk felemelkedik.
Szenteld meg hát a Hozzájuk vezető fizikai úton a Nemzeti Hagyományaid Ünnepeit és tartsd meg szellemiségedben a lelki felemelkedés Istenes Ünnepnapjait.
II. SZERESD, ÁPOLD, TISZTELD ÉS BECSÜLD SZÜLEIDET, TESTVÉREIDET, HITVESEDET, CSALÁDODAT, ŐSEIDET, NEMZETEDET ÉS HAGYOMÁNYAIDAT! Belőlük teremtettél és ők képezik részedre az Egymást Szerető Lelkek Közösségét. Az élet egyedül nehéz, de a Szerető Lelkek Közösségében boldogságot, segítséget és örömöt lelsz.
Istenáldás csak ott van, ahol a testvér, család és Nemzetség egymás szeretetével, egymás támogatásával és a testvérnek okozott öröm teljesítésében éli le életét. Oszd meg tieiddel mindenedet és el ne feledkezz soha az ősök dicséretéről és emlékük megtartásáról.
III. SZERESD, ÁPOLD, TISZTELD ÉS ISMERD MEG ÖNMAGADAT! Fedezd fel képességeidet, amit Istentől kaptál. Műveld ki magadat e kapott értékek szerint, mert akkor szolgálog a Mindenhatót ha a Neked adott lelki, szellemi és testi valóságaidat gyarapítod, tökéletesíted azért, hogy az értékeid szerint megszerzett TUDÁSSAL hirdesd az Ő Valóságát.
El ne hagyd Magadat. Ne légy a nemtörődömség betege, mert tested, lelked gondozásra szorul. Lelki tisztaságodat őrizd a mindennapos lelkiismeret vizsgálattal és az így megtartott tiszta Lelkedet tartsd meg ápolt és gondozott testben, hiszen tested a Lelked temploma.
A tiszta és fennkölt Lélek tiszta, ápolt és gondozott testet követel, hiszen ezért mondja így a világ összes népeinek közmondása: ép testben, ép Lélek lakozik. Tehát testi és lelki gyakorlatokat kell végezned.
A testgyakorlás és szabad levegőn való torna munka okvetlenül szükséges mindenki részére. Ez Tested ápolása, karbantartása, erősítése. De ugyanezt kell tenned a lelkiállapotoddal is.
A Magyar Egyházban a Lelkigyakorlat egyenlő a LELKIISMERETVIZSGÁLATTAL. Mi a LELKIISMERETET azon Isteni szózatnak hisszük, mely örök értékű, örökkön örökké élő és soha el nem avuló és Istentől eredő TANÍTÁS is és aki erre hallgat, bűnös sohasem lesz.
Ápold tehát lelkiismeretedet: Tarts vizsgálatot, és ha megszokod, hogy lelkiismereted szavára hallgatsz, jó leszel. Napjaidat örömben és megelégedettségben töltöd. Ez az állapot a tiszta lelkiismeret boldogsága. Tiszta lelkiismeret nélkül nincs lelki egyensúly. Lelki egyensúly nélkül pedig nincsen boldogság. Tehát szeresd, ápold, gondozd így Testedet-Lelkedet és boldog leszel ezen a földön.
IV. NE ÖLJ! Ne ölj se fegyverrel, se szóval, se másnak ártalmas cselekedettel. Nincs jogod arra, hogy valakit megölj, feláldozz a Te jobb életedért. Viszont senkinek sincs joga arra, hogy Téged öljön meg s ha ellened irányulna ez az akarat, ha valaki Téged akar megölni Isteni jogod az ÖNVÉDELEM, hiszen minden teremtmény védekezik a létét megszüntetni akaró halál ellen.
Amiként a fizikai fegyverek és ölő szerszámok nem a tieid, úgy a szellemi fegyvereiddel se vidd véghez másnak elpusztítását. De ha a szellemi fegyverekkel támadnak Téged, ugyancsak kötelességed az önvédelem. Az életet az Isten adta és Ő rendeli annak befejezését is. Nincs jogod tehát ahhoz, hogy valakinek elvedd az életét, de az életedre, elpusztításodra törők ellen minden eszközzel védekezz!
V. NE LOPJ! Az Isten annyi szépet és jót teremtett körülötted a Te rendelkezésedre, hogy képességeid segítségével mindazt megszerezheted, amire szükséged van. Minél nagyobb a tudásod és szellemed, annál több gyönyörűség áll rendelkezésedre az Isten ajándékaiból. Szükségtelen tehát, hogy anyagi javakkal, a lopás útján gazdagítsd magadat, mert az ilyenen úgy sincs Istenáldás.
Minden Igazság Világosságra kerül, így a Te hamisságodat is felfedi az Igazság. Felesleges lelkedet terhelni olyan dolog eltulajdonításával, ami nem a tied. De nemcsak pénzt, anyagot lehet lopni, hanem gondolatot, eszmét, hitet és szerelmet is. Itt is tartsd be tehát lelkiismereted szent parancsát így: NE LOPJ!
VI. LÉGY HŰSÉGES! Mindenhez, aminek hűséget fogadtál. Mindenhez, amiből eredtél. Családodhoz, Nemzetedhez, Istenedhez. Szavad legyen olyan, mint a lelkiismereted Isteni szózata, mindig igaz. Légy hű mind halálig. Hűségedben osztozik a HIT-VES-ed, aki HITED részese, aki életednek a FELE, hisz úgy hívod: FELE-SÉG.
Ő Neked így mondja: URAM. Éppenúgy, mint az Istennek és ebben a szóban bent kell foglaltatnia az asszonyi hűségnek. Ősi szent hagyományokból erednek ezek az elnevezések, be kell tartani az általuk rendelt és parancsolt HŰSÉG változhatatlan törvényeit.
De vigyázzatok arra, hogy a HŰSÉGET csak az IGAZI TISZTA és Istenfiúsághoz méltó dolgokhoz kössétek, mert, aki a Hamissághoz marad hű, nem szabadlelkű, hanem szolgalelkű az, aki lelkiismeretének Isteni szózatát nem hallgatja meg.
VII. SEGÍTS AHOL TUDSZ! Jót tenni, másnak segíteni, adni annak, aki kér, mind olyan cselekedetek, melyek a Lelkiismeret szava szerint valók. Aki a Lelkiismeretére hallgat, az segít is és tudja hogyan és mikor.
De jó ha kötelességün közé iktatjuk mások segítését. Ez a segítés azonban elsősorban a Nemzettestvérek, és a Nemzet irányában kötelező, hiszen az apa is először a saját gyerekeit látja el, aztán gondol a szomszédaira. Segíteni sokféleképpen lehet.
A Gazdagok elsőrendű kötelessége a segítés, és itt nemcsak az anyagi javakban való gazdagságot értjük, mert sokszor egy lélekben gazdag, jószándékú bölcsnek az irányító segítsége többet ér az aranynál. A Lelkek megsegítése a legfontosabb, mert a Lélekerő Tisztasága uralja az anyagot. Mindenki segítsen azzal, amije van. Adj tehát oda, ahol szükséget látsz s majd Te is kapsz a Te szükségedben.
Ennyiben hirdetjük a MAGYAR EGYHÁZ MAGYAR HITÉNEK ERKÖLCSTANÁT. Mikor most elolvastad, tarts mindjárt Lelkiismeret-vizsgálatot. Hisszük, hogy Lelkiismereted Szava Hozzánk vezet, hogy együtt imádkozzunk, és az Egymást Szerető Lelkek Közösségében Együtt is maradjunk.

HAGYOMÁNYTANUNK.

Hagyomány kifejezés alatt a Magyar Ősiségének szellemi tartalmát értjük. Ez nekünk az Egyistenhívő és Isten-Fiát ismerő legalább 5-6000 évvel írásban rögzített, MAH-GAR ősvallás hitvilágának tanítása, ami hozzán az agyagtáblák üzenetével érkezett és amit a Magyar Nép lelkületében élő mondák, regék, népszokások és szájhagyományok megerősítenek.
Ebben a legfontosabb és ma minden újjáéledett és a MAGYAR HITBEN megvilágosodott Nemzettestvérre kötelező gyakorlati erejű az a hitvilági tartalom, amelyik a Papkirály kötelességét előírta. Ez a papkirályi kötelesség azonban mindenkire vonatkozott, mert mindenkinek ezzel a papkirályi felelősséggel kellett feladatát teljesíteni. A papkirályi kötelesség neve ősi nyelvünkön: PA-TE-SI.
Ebbe az egy szóba sűrítették bele az ékírással író sumirnak nevezett, Mah-Gar őseink azt a három fogalmat, amit annak a földi halandónak a feladatául hittek, aki szellemi és lelki világuk bizalmasa, gondjaik viselője és az ISTEN igazságának hirdetője volt.
PA: fogalma a mai pásztor-t jelenti. A gondoskodót, a nyájat terelőt és a rávigyázót. TE: azonos az ősi temen (tömény) szavunk értelmével, mely a jó erősre döngölt fundamentum maga.
SI: fogalomjegye az égi hatalomtól nyert láthatatlan fejék. Amikor a római pápa apostoli koronát adományozott egy uralkodónak, ennek a SI fogalomnak egyházpolitikává változtatott hasonlóságát gyakorolta, de a különbség óriási.
SI az égi ajándék, a TUDÁS MAGA, a glória, mely megkoronázza a tudós fejet s így ragyog az korona nélkül is. Viszont az apostoli királyok gyarlósága még arany koronával ékesítve sem szolgált az Isten áldására.

A PA HAGYOMÁNY

A PA-hagyományban van tudatosítva az Istenfiak pásztori munka végzésének feladata úgy, miképpen a Mah-Gar vérrel emberré lett Jézus Urunk is és Péter Apostol is tette. Az Ő követőik mindnyájan ebben a pásztorkodásban találtak békességet, örömöt és boldogságot.
Ez a PA-HAGYOMÁNY a Magyar Nép Istentől rendelt és az Úr Jézussal megerősített igehirdetési kötelességének tudatosítása.
Hiszen nevünkben is ezt a kötelezettséget hordjuk így: MAH-GAR (ahol MAH=TUDÓS, PAP (magus latinul) és GAR=NEMZETSÉG. MAH-GAR tehát PAPI NEMZETSÉG, TUDÁS NÉPE.
(Ősi földünk neve az ősi nyelven: KU-MAH-GAR-RI-ES-MÁD vagyis a hatalmas, nagy nemzetség földje, ahol az ékiratok szerint ott élt a MAH-GAR=papi nemzetség, tudás népe és a HUN-GAR=a kenyeret adó, földműves nemzetség. A mai Magyarságban egyesülve él e kettő.)

TE-HAGYOMÁNY ISMERETE

 

Másszóval annak magyarázata, hogy miképpen és hogyan rendelte az Úr a Mah-Gar Népünket a Tudás megkeresésére, megtartására és hirdetésére.
A régi népek története, társadalmuk és szellemviláguk tartalma mind sajátos népi, tehát egyéni tulajdonságokat mutat. Minden népnél más és más formában történik a világ felfedezése. Más a világ teremtésének elképzelése és más formája van a népek Istenhez való közeledésének is.
Mondhatjuk azt, hogy nemzetköziséget az ókori népek világában nem találunk és ez a fogalom ismeretlen náluk. A nemzetköziségnek éppen az ellenkezőjét fedezhetjük fel, mert minden ókori nép Istentudata olyan gondviselést ismer, amelyik csak az övé. Ez nem önzés és nem egoizmus, hanem a természet-törvény alkalmazásának és elismerésének kérlelhetetlen logikája, amelynek értelmében a Nép, Társadalom mint NEMZETCSALÁD mindent elkövet fennmaradása érdekében és létezését a saját jövendőjének biztosítása érdekéhez formálja.
Annak a változtathatatlan Isteni Akaratnak a következménye ez, mely Nemzeteket, Fajokat teremtett és azokon belül kialakítani engedte a nemzeti és népi szokásokat, felfogást, gondolkodásmódot és népi egyéniséget.
Mai világunk egyszerűen csak mitológiának nevezi az ókori népek ezen sajátosságát és ezeknek a régi szemléleteknek lekicsinylése ellenére is, ezek a mitológiák képezik a mai Istenszemléletek alapját még akkor is, ha azt hivatalosan el sem ismerjük.
A mi Magyar Világunk ősiségének érdekessége az, hogy az a szemlélet, vagy sajátos népi tulajdonságunk, amellyel elődeink az ókori társadalmukat kialakították, képezi alapját az élettérükben élő más népek társadalmi felfogásának és mitológiájának.
Ugyanis a mi ősi szellemvilágunkból mint kristálytiszta forrásvízből merítették a maguk által formált változatok alapjait. A mi őseink tudáskincse szolgált kovászul a más Istenszemléletek kialakításához, amelyek szintén magukon viselték az átformált, megváltoztatott ősi alaptudáskincsünk felfedezhető fénye mellett az elsajátítást végző népek sajátos tulajdonságait is.
Így lesz a mi Istenszemléletünk ősi Isten-Fia Én Lélek (En-Lil) a babilóniaknál Marduk, aki már nem Mah-Gar, hanem bab-il-ani. Mardukból fejlesztik ki aztán a judaiak Jehovájukat, aki szintén csak a judai nemzetcsaládé. Téves az a felfogás, hogy ezek a megváltoztatott Istenfiú alakok valóban istenek.
Nem azok, hanem a nemzet fennmaradásának biztosítékai, az istenített nemzetiesség megszemélyesített hatalmasságai. A népi sajátosságok és tulajdonságok olyan nagymérvű tudatosításai ezek, amelyikben nemzettudat saját magát az Isten égi trónjára helyezi.
Vagyis: ISTENSZOLGÁLAT AZONOS A NEMZETSZOLGÁLATTAL és Nemzetszolgálat nélkül NINCS ISTENDICSÉRET. Ez minden népnél a TE-HAGYOMÁNY, melyet ismétlem a mi sumirnak nevezett Mah-Gar őseinktől vettek át és átformálták saját nemzetük érdekéhez.
De miért kellett nekik átformálni? Miért nem tartották meg úgy eredetben amiként a Mah-Gar őseinknél ez meg volt? Nos ezzel a kérdéssel érkeztünk el a Mah-Gar nép Isteni Hivatásához és erre a nagy feladatra történő elhívásának megismeréséhez.
A kovászt eltulajdonító népek ma is olvasható mitológikus írásai beszélnek Isteni kinyilatkoztatásokról.
Ezeket az Istenlátásokat azonban olyan régi időre teszik, amikor ők maguk még nem léteztek. A logika tehát azt mondja, hogy ezek az Isteni kinyilatkoztatások annál a népnél történtek meg, amelyik tudáskincsét kovászul használták a többi népek, saját nemzeti létük éltető, legtöbbször kovásztalan eledelének elkészítéséhez.
És így is volt, hiszen a mi őseink magukat MAH-GAR-nak nevezték, ami a mi mai nyelvünkön, annyit jelent: TUDÁS NÉPE. Az a Nagy Nép, melynek okosai tudásuk és felemelkedett szellemiségük útján úgy látták meg az Istent, ahogyan azt a TEREMTŐ nekik sugallta.
Ebben az Istenlátásban a Tudás Népének Nyelve valóban az Isten Igéjéül szolgál, hiszen nincs más nyelve a világnak, amelyik egyetlen szóval ki tudná fejezni az Isten fogalmát, létezését, eredetét és ennek az Isteni Létezésnek emberi aggyal felfogható titokzatosságát így: IZ-TEN.
Ugyanis ebben a szóban IZ=Isten lelke, amelyik mindenütt ott van. Az emberben, gyümölcsben, fában, állatban, hiszen mindegyik más ízű. És ez a Mah-Gar IZ nem azonos sem a német Geschmack, sem az angol taste fogalommal.
Mert a mienk ÍZ, azaz az Istenlelke, mely öröktől fogva VAN és csak a mi nyelvünkön érthető már sokezer éve változtathatatlanul és változatlanul. És ennek az ÍZ-nek tartozéka a TEN, a nagy csend, az ősállapot nyugalma. A tudáskincsünket eltulajdonító és megmásító judaiak így írják mitológiájukban:
setétség vala a mélység színén és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. (I. Mózes 1,2.) Ennyi sok szót kell mondaniok arra, hogy megmagyarázzák a mi egyetlen szavunk értelmét az IZ-TEN-t, az ő saját népi ízük szerint.
A mi hagyománytanunk 5000 éves írott emlékei úgy mondják, hogy: IZ-TEN létezésében megjelent a VILÁGOSSÁG mint az Isten Akaratának következménye ÉN-LÉLEK alakban, és Ő az ISTEN FIA. Isten Lelke az Isten Fia, a fény, a tisztaság, a tudás és így mondja a Hatalmas ÉN-LÉLEK.
Tehát a Fiú is AZ ISTEN ÉN a Fiú és az Atya azonos, EGY így leírva az ékiratokon 5000 évvel azelőtt, ahogy a vérünkből lett Jézus Urunk is mondta: Én és az Atya egy vagyunk (Ján. 10,30.) és én vagyok a világ világossága. (Ján. 8,12.)
De a valóságos Istenfia nem kellett a többi népnek. Nem fogták fel ennek az Istenlátásban lévő ATYA-FIÚ EGYSÉGNEK világuralmi és univerzális hatalmát, mert nekik nem a lelkek megnyugtatására, hanem az emberek felett való uralmat elősegítő és biztosító Istenszemlélet megszemélyesített hatalmasságára volt szükségük.
Így született meg náluk az istenített nemzetiesség Istenalakja, mely ismétlem más népek feletti politikai uralmat biztosított nekik. Így ez a nemzeti Istenalak nem más, mint a politikai hatalomra való jutás népnevelő eszköze.
Hosszú ezredek és századok jelzik ezeknek a politikai Istenszemlélettel rendelkező népeknek földi diadalát és más népeken való uralkodását, míg ugyanakkor az Isten Fiában bizakodó Mah-gar nép sorsa a pusztulás, a vándorlás. Ősi otthonai, Istenházai felégetve maradnak mögötte. Aranya, földi java a támadó és gyilkoló népek zsákmánya lesz. Minden anyagi kincse, értéke elvész.
Csak egy marad meg, amit visz a Nép, a Nagy Mah-Gar Nép és ad tovább apáról fiúra, és ez az ŐSI TUDÁSKINCS s az a szent hagyomány, hogy az Isten Fia majd megjelenik úgy, amint sok ezer éve írva vagyon anyagi formában, emberben mint ÉN-ANYAG (ÉN-KI) majd akkor, amikor eljött az idők teljessége. És így is történt. Eljött az Úr, az Isten Fia, aki EGY az Atyával.
Eljött a Mah-Gar Nép testében és azt mondta: Azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam azt, ami elveszett. (Lukács 19,10.) Az Úr eljövetele Népénél a hivatásra rendelés betöltésének jele.
Az a Nép, amelyik a Tudás Népe nevet viselte évezredek óta és hitte, tisztelte az Isten Fiát, tanította létét s várta eljövetelét megszenteltetett hitében azzal, hogy vérével öltött testet az Isten Fia. És ez a nép sohasem akart más népek felett uralkodni.
Hirdette az Isteni Igazságot. Hitt az Isten Fiában és várta megérkezését. Ebben a hitben vállalta a keresztre feszítéseket, a pusztítást, az otthonának elégetését, de HITT és sohasem hirdette azt, hogy az Isten-Fia neki olyan, mint a babilóniak Mardukja, a judaiak Jehovája, aki azt rendelte itt is és ott is kiválasztott népének, hogy a más népeket írtsa ki.
Ilyen hagyomány és ilyen Istenszemlélet a Mah-Gar Népnél nem létezett. A Mah-Gar Nép fiai az Istenfiúság tudatával őrizték a Tudást és hirdették az Igét mindenütt, amerre jártak.
A Mah-Gar Népi öntudat az Istenfiúság tudata volt. Istenük: az Igazságos Egyetlen és nem az az Istenített, önző nemzetségtudat hatalmassága. És amikor a más népek sovinizmusa más istenné tette az önzést, a saját hatalmának istenesítésével s a leigázott népek, istenszemléleténél erősebbnek mondva a saját istenített nemzettudatát, akkor lett emberré az Isten-Fia a Mah-Gar nép vérével és éppen azon a földön, ahol az önzés is és a kegyetlenkedés is a legnagyobb volt.
A Mah-Gar Nép fiai megismerték és követték. Más népek nem értették és amikor cáfolhatatlan igazságaira választ már nem találtak, elhatározták, hogy megölik, mert csak embernek tartották.
Aztán amikor Ő legyőzte a halált, megijedtek. Az ősi Igazság meghamisításának vádja és a hamisság bukása volt az Istenfiú feltámadása. Most igazolódtak be legjobban azon szavai, mellyel a hazugság, a hamisság gyermekeinek nevezte a zsidókat akkor, amidőn nem ismerte el Istennek az Istenné tett nemzettudatukat.
(Itt János evangéliuma 8. rész 44. versét említem, melynek fordítása helytelen. Az eredeti szöveg értelme így hangzik: Ti a hamisságból eredtek és hazug érdekeitek kívánságait akarjátok teljesíteni.
Emberölők voltatok kezdettől fogva és nem álltok az igazságban, mert nincsen bennetek igazság. Hazugságotok a ti tulajdonságotok s hazugok vagytok úgy éppen, mint atyáitok. Senki se feltételezze a tökéletes emberben élő Isten Fiáról azt, hogy az ATYA fogalmát ördögre vonatkoztatta. Ő nagyon jól tudta, hogy ördög az Isteni Örökkévalóságban nem létezik, hanem a földi, emberi rosszaság az ördög maga.)
Ezekből a szavaiból meggyőződhetünk arról a szándékáról, mely szerint az istenített nemzettudati hatalom helyébe a mindenkiről gondoskodó, szerető Mennyei Atya Gondviselő Kegyelmét akarta visszahelyezni. Ez nem nemzetköziség, hanem a nemzetcsaládok visszavezetése a valóságos EGY Istenhez, a nemzetcsaládok szokása és sajátos egyénisége szerint.
Ezért mondja: adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré és Istennek, ami Istené. Ezért küldi tanítványait mondva: amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek Titeket. (János 20,21.) De a hamisság felfedezte az Igazság áldott következményeit és Kajafás ezt így fejezte ki:
Ha az Ő emléke fennmarad, az Ő Népe magára talál, vagyis akkor a Tudás Népe hirdeti az Ige Igazságát mindenütt az Úr rendelkezése szerint. És az Ő népe magára talált. Péter Apostol Babilon-i Egyházán keresztül vitte mindenüvé az Úr Igazságát és Törvényét.
Ez ellen az Igazság ellen tört Saul rabbi a keresztények mai Szent Pálja. Ideológiájával még jobban felfokozta a zsidóság istenné tett nemzettudatát akkor, amidőn az Urat a judaiak Messiásának nevezte ki, megerősítve ezzel a jehovai kiválasztottság tanának pilléreit.
A judaiak által formált római judai-kereszténység kanonizálta e messiási ideológiát is és Saul azon bűnbaki teóriáját is elfogadta, amivel a judaiak azon gonosz szándékát, mellyel az általa embernek hitt Isten-Fiú életére törtek bitófára szögezve Őt, egyszerű áldozatnak minősítette a bűn eltörlése végett.
Ha így egymásra tesszük e szintézis adatait, szinte hihetetlen az, amit látunk. AZ ISTEN helyett az istenített nemzettudat van szentesítve, de csak a judaiak részére. Más népek hazafiságát, nemzetszeretetét a judai-kereszténység nem tűri. A Mah-Gar vérrel emberré lett Jézus Urunkat zsidónak nyilvánítva a judai istenített nemzettudathoz csatolja a judai-keresztény teológia és az ősi időktől fogva Igazságként hitt, univerzális Istenfia tant, egyetlen nemzet érdekének fejlesztésére és világuralmi hatalmának gyarapítására messianizmussá süllyeszti.
A római egyház nemzetköziséget hirdet. A nemzetiséget írtja, de a judai nép nemzettudatát Isteni kiválasztódottságnak tudja, tanítja és szolgálja.
Támadnak Origenészek, Nestorok. Sokan rájönnek a hamisításra. Ezek azonban eretneknek nyilvánítva, vagy a boszorkányégetések, inkvizíciók áldozataiként tünnek el s lassan már Gallileik is alig akadnak. Így haladunk át az évszázadokon. Semmiképpen sem lehet tehát véletlennek, vagy indokolatlannak minősíteni például Mohamed lelki forradalmát, aki észrevette, hogy a judaiság és judai-kereszténység uniója minden nemzetet lelki szolgaságba visz, ahol a nemzeti öntudatot a judaiságot feltétel nélkül szolgáló egyháztudat helyettesíti be.
Mohamed okos volt és tökéletesen megcsinálta ugyanazt a nemzettudat istenítést az arabok részére, mint amit a judaizmus saját maga érdekének szolgálatára kialakított. És a nagyszerű ebben a munkában az, hogy még időben tette.
Amikor a népek még nem voltak beszervezve mind a mózesi iga jármába. Így született meg az Iszlám istenített nacionalizmusa és ennek ereje napjainkban is mutatja, hogy méltó ellenfele a judaizmusnak.
Aztán a középkori újraszületési szándék (rennaissance) próbálkozott a módosítással, de csak reformációk alakultak ki, ahol a római eredetű judai-kereszténység hamisságát a jóakaratú reformátorok szándékozták igazsággá változtatni.
Minthogy azonban az ősi Isten-Fia Tant nem ismerték, csak annyit értek el, hogy a római egység szerte-szét esett. Ma ez a Sauli ideológiára épített judai-kereszténység öt nagy felekezetbe és 272 szektába van szétszakadva és annak ellenére, hogy a hívektől nemzetköziséget követel, a nemzeti eszméket és megmozdulásokat ellenezve, minden felekezet a felekezeti öntudatot hirdeti.
Így a nemzetköziség és nemzetietlenség állapotát megteremtve, a felekezetiség sovinizmusa és érdekképviselete lép az Isten által teremtett nemzetcsaládok helyébe s helyettesíti be a nagycsaládi és faji szeretetet a heterogén lelkületű és nemzetközi egyházi érdek-tudattal.
Ennek eredménye az, hogy a római egyház magát egyetlen üdvözítőnek hirdeti. Hogy a protestáns felekezetek is csak az önös egyházi érdek sovinizmusával élnek. Mindegyik azt hirdeti, hogy az ő egyháza, jobban mondva, csakis az ő egyháza a Krisztus valódi gyülekezete. A többi nem az.
A sovinizmusnak pedig ma megvan a mértékegysége azokban a mamut-tőkékben és hatalmas vagyonban, amellyel ezek a Krisztust mindennap megfeszítő, vagy bűnbocsánatra használó judai-keresztény egyházak magukénak tudnak. Láthatjuk a célt.
Eltörölni minden faj és nemzet nemzeti öntudatát. Beolvasztani őket a nagy nemzetközi judai-kereszténység egyházkohóiba, hogy a nemzetcsaládjával nem törődő, sokszor annak kárát szolgáló, de judai-keresztény egyháztudattal rendelkező nemzetközi polgár kerüljön ki az új öntvényként, aki fajtáját, nemzetét megtagadja ugyan (legfeljebb csak a nyelvet beszéli), de a judai nép istenített nemzettudatát és isteni kiválasztottságát nemcsak elismeri, de judai-keresztény egyháztudatával szolgálja is.
Hát éppen ilyen nemzetközi polgár az a magyarul beszélő is, aki a Magyarság érdekei elé helyezi judai-kereszténységének szolgálatát. Aki a judai-kereszténység felvételét a Magyarság megmentésének hirdeti és semmit nemzetcsaládjáért nem tesz, hanem Magyar nyelven szolgálja judai-keresztény egyházának érdekeit, sokszor bizony a Nemzet kárára.
Ezeknek nincs nemzettudatuk, hanem csak Magyarul éneklő felekezet tudatuk. Hűségük sem a Magyar Nemzethez köti őket, hanem az Úr Jézus felé való igyekezetükben hűséggel szolgálják azt a judai-egyházat, melynek szellemi tartalmát nem ismerik.
Azt hiszik, hogy az Úr felé mennek és nem veszik észre, hogy a feléje vezető úton az egyetlen bezárt kapu maga az a judai-keresztény egyház, mely nem a Világ Világosságát hirdeti, hanem a zsidók messiását, és ez nem az ősi Isten-Fiú Tan, amelyet az 5000 éves írott bizonyítékaink szerinti Isteni Kinyilatkoztatások hirdetnek.
A Magyar nyelvű judai-keresztények legszebb nemzeti tulajdonságukat a HŰSÉGET tehát nem az ÚR JÉZUSNAK adják, hanem tudatlanul és bután dicsőítik és Magyar faji hűséggel szolgálják a judai-kereszténységükben a zsidóság istenített nemzettudatát, amelynek egyik tartozéka a Messiás.
A mi Urunk Jézust pedig Messiásnak senki sem nevezheti, mert Messiás nemzetpolitikai méltóság, amelyik csak a judaiaké. Ugyanis egyetlen más nép nemzettudatában sem találkozunk Messiással, vagyis olyan istenített személlyel, akinek csakis az az egyetlen feladata, hogy világuralmi hatalomra emelje azt a nemzetet, amelyből származik.
Az ide vetett Magyar Hűség tehát a kutyák elé vettetett, mert az Úr Jézus a Világ Világossága nem a judai nemzetség fia. A Mah-Gar nép vérével testet öltött MEGTARTÓ Ő. Az Ő Hatalma nem változtatható politikai uralommá, mert az Ő Igéje az IGAZSÁG és nem a judai-messianizmus politikájának huncutsága.
Ezzel elérkeztünk a feltett kérdésre való feleletadás legbelsőbb tartalmához. Azt kérdeztük, hogy miért kellett megváltoztatni így az ősi Isten-Fiú Tan igazságát?
Most láthatjuk, hogy azért, mert ha az Úr Népe tovább is hirdetheti az Úr Jézus Igéjét, akkor minden Istentől teremtett nemzetcsalád az ő sajátos adottságaival és a maga egyéni módján megy a Szerető Mennyei Atyához azon az EGY ÚTON, amit az Isten Fia jelölt ki, amidőn mondta: Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET.
Ha nem változtatja meg ezt a judai-kereszténység, akkor minden nemzet saját nemzeti öntudatával, saját hagyományaival, múltjának és őseinek tiszteletével biztosan megy a tiszta hagyomány tiszteletével az Úr Jézus felé.
A változtatással minden út a judai-nemzettudat szolgálatára kötelez. Népi, nemzeti sajátosságok éppen úgy nem léteznek, mint nemzetcsaládi öntudat sem. Csak egy hagyománytisztelet kötelező minden nemzetcsalád részére:
Az ó-testamentumnak nevezett könyvbe sűrített judai-hagyományok vallásos kegyelettel való ápolása, mert ez a judai-kereszténység fanatizmusa, minden nemzetcsalád részére, követendő és kötelező Isten Szavának tanítja.
Így vált az ősi TE-HAGYOMÁNY egy csaknem 2000 éves fondorlatos hamisítással és változtatással a judai nemzetcsalád istenített nemzettudatának szolgálójává. Pedig oly egyszerű a megoldás. Oly egyszerű a visszatérés az ősi TE(men)-re való visszaállással.
Ugyanis ez a fundamentum erős és biztos, mert az ékiratokon leírt Isteni Kinyilatkoztatások-at MAGA AZ ÚR JÉZUS ERŐSÍTETTE MEG azzal, hogy megismételte az ott írottakat.
Nem vagyunk mi az egyedüliek, akik erre az erős fundamentumra való visszaállást követeljük. De miután ez a fundamentum maga a Mah-Gar vérrel testet öltött Isten-Fia, az Úr Jézus a judai-kereszténység mai igyekezete az, hogy magát a fundamentumot szórja ki.
Ezért található a római szent zsinat jegyzőkönyvében az a megállapítás, hogy az eddig hirdetett és az Úr Jézusnak tulajdonított Világmegváltást nem Ő végezte el, hanem a judai nép, amikor a rabszolgaság földjéről (Egyiptomból) kivonult. (Lásd: Ec. Zsin. Jegyzőkönyvei a Hitben való Megerősítés könyvében.)
Testvérem, ki olvasod e sorokat, elmélkedjünk együtt. Keressük együtt az Igazsághoz vezető utat. Keressük együtt a kibontakozást, a lehetőséget arra, hogy Magyar Nemzetünket is és Jézus Urunkat is híven szolgáljuk.
Ha szavainkat mérlegre teszed, belátod biztosan, hogy igenis van kibontakozás. Van a Magyarságnak jövője Trianon és Helsinki halálos ítéleteinek ellenére is. Azt kérdezed, hogy mi a teendő? Ezt megmutatja a Magyar Nép részére az ősi SI-HAGYOMÁNY a következő fejezetben.

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!