Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

A Szentlélek jelképei a Tuz, valamint a Turul

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Versek

Szumír- Hunghar- Mahgar Őshimnusz

Országok országa
Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennység,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők,
Hős föld büszke népe,
Ez a te végzeted
Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy,
De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön
Győzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy,
Emeld fel a fejed!


Forrás: rovásírás alapján Dr. Bobula Ida nyelvész

{Letöltés .doc formátumban}

Kölcsey Ferenc-

Magyar Himnusz

Isten, áldd-meg a' Magyart
Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors a' kit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbünhödte már e' nép
A' multat 's jövendõt!

Õseinket felhozád
Karpat' szent bérczére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
'S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád' hõs magzatjai
Felvirágozának.

Érttünk Kunság' mezejín
Ért kalászt lengettél,
Tokaj' szõlõvesszejin
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk' gyakran plántálád
Vad Török' sánczára,
'S nyögte Mátyás' bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
'S elsújtád villámidat
Dörgõ fellegedben,
Most rabló Mongol' nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd Töröktõl rabigát
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain
Ozman' vad népének
Vert hadunk' csonthalmain
Gyõzedelmi ének?
Hányszor támadt tennfiad
Szép hazám kebledre,
'S lettél magzatod miatt
Magzatod' hamvvedre?

Bújt az üldözött 's felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett 's nem lelé
Honját a' hazában.
Bérczre hág és völgybe száll,
Bú 's kétség mellette,
Vérözön lábainál,
'S lángtenger fölette.

Vár állott, most kõhalom.
Kedv 's öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
'S ah szabadság nem virúl
A' holtnak véréböl,
Kinzó rabság' könye húll
Árvánk' hõ szemébõl!

Szánd meg Isten a' Magyart
Kit vészek hányának,
Nyujts feléje védõ kart,
Tengerén kínjának.
Bal sors a' kit régen tép
Hozz rá vig esztendõt,
Megbünhödte már e' nép
A' múltat 's jövendõt!

Szőke István Attila-

Esküszünk

Esküszünk a nemzet Magyar Istenére:
Piros-fehér-zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Õsi országunkat együtt vesszük vissza!

Büszke szemmel nézzük Nimród király fényét:
Az égen gyõzi le örök ellenségét
Csodaszarvasunknak követjük futását,
Hunort s Magyart hívó égi vágtatását.

Attila kardjáról csodákat mesélünk,
Ha e kard kezünkben senkitõl se félünk;
Csaba ifjú király, meghajlunk elõtted,
Fényes csillagösvényt az égre te szõtted.

Esztergomi falra festett oroszlánok,
Mint apáink régen: törjük szét a láncot;
Figyeljük a Turulmadár érkezését:
A Tudás Népének újjászületését!

Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát,
Ide tértek vissza Álmos, s fia Árpád;
Áhítjuk óvó, Szent Magyar koronánkat,
Ha királyunk fején, ránk senki se támad.

Nagy-Magyarország te sosem leszel árva,
Mindig szívünkben élsz szeretetbe zárva;
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Õsi országunkat együtt vesszük vissza!

Esküszünk a nemzet Magyar Istenére:
Piros-fehér-zölddel írjuk fel az égre,
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
ÕSI ORSZÁGUNKAT EGYÜTT VESSZÜK VISSZA !

 

Nem feledhetjük szkíta-hun-magyar múltunkat
  2007.01.12. 17:25

Szőke István Atilla versei őseinkről, Nimródról, Atilláról, Csabáról, Árpádról

Krónikás

 

 

S láthatjuk most a csodát,

A hazánkat ölelő Magyar Szent Koronát.

Amint reánk borul, felülről Fényesen,

Nem engedi meg, hogy nemzetünk szétessen.

 

Függői a Kárpát-medencét tartják meg,

Máig is érezni, föld szíve hogy remeg.

Dőlt keresztje jelzi, hogy véletek vagyok,

Turulmadár siklik, mögötte Nap ragyog.

 

Ékkövek szikráznak, Csodaszarvas figyel,

Árpád is égre nézz, s mutatja, mennyi jel.

Ott Nimród mosolyog, vállát öleli kar,

Két oldalt állanak, hős Hunor, szép Magyar.

 

Atilla mélyen néz Csabának szemébe,

Levente halkan szól, Istenem, megérte.

Ügyek ősz fürtjei vállait borítják,

Álmosnak újjai sebhelyét símítják,

 

S múltunk ekkor felénk kiálltja dörögve,

Élni fog a magyar, élni mindörökre.

 

Szőke István Atilla

 

Részlet

 

 

Hej párducos Árpád

 

 

 

Hej párducos Árpád, Nimród földi sarja,

Fohászt rebeg lelkünk, erődet akarja.

Magasztalunk mindig, magyarok vezére,

Páncélodon csillag, arany Napunk fénye.

 

Meghajlunk előtted, pártusok királya,

Fejeden Atilla gyémánt koronája.

Őrizzük hitedet, hazánknak vissza-szerzője,

Büszke szittya- hunok örök vezetője.

 

 

Szőke István Atilla

 

Hej, párducos Árpád

 

Ne sírj,székely...

Búsúlva és megalázva ül magában a tört székely,
Kalapját kezében tartva néz az égre bús szemekkel:
"Édes Isten, hát mi már a saját hazánknak se kellünk,
Ők s eldobtak maguktól, hová menjünk,sír a lelkünk.

Ős hazánkban hazátlannak neveznek a szolga népek,
Ahová szívünk húzna, csak jött-ment cigánynak néznek.
Keserűség,munka,s hajsza a lenézés lett a sorsunk,
Senki nem akarja tudni, elfeledték ősi múltunk."

nem akarnak emlékezni, hogy mit tettünk hazánkért,
Elfeledték, hogy ott voltunk mindenütt,halva e népért.
Ott voltunk a Dón-kanyarnál,hol a szörnyű vérfürdőben
Nagyapáink ,s dédapáink meghalatak a harc hevében.

Szibériát is megjárták hős eleink a fogságban,
Sokan pusztultak el étlen munkában Oroszországban.
Sosem féltünk,mindig mi jártunk élen a harcban,
Sokan vesztek közülünk a kuruc-labanc csatában.

A forradalom sem találta készületlen ezt a népet,
Amikor az idő kérte,fegyvert fogott,s lépett.
Senki se feledje: miénk volt Túroczy és Gábor Áron,
Hogy a csata mezején a Kökös-hídon ágyú álljon.

De mint általában minden, ez a csata is elveszett,
S megmaradt a székely búval,bárhogy is megmérettetett.
És mi megmaradt,a földjét,amit művelt sok munkával,
Azt a nagyok Trianonban elvették egy toll-vonással!

Így hát a gazdából megtűrt lett, csak a munkája szükséges,
Amit keres két kezével,legyen neki elégséges.
De a munkáját is sokszor lenézik,semmibe veszik.
Termését lábbal tiporják,lekacagják,fölghöz verik.

Aki mer munkát vállalni, és elmegy az anyahazába,
Amit keres,azt hűséggel,s verejtékkel meszolgálja.
Hazajön,mert haza vonzza hite,tudja,hazavárják,
Hogy gondozza s felnevelje hűséggel kicsiny családját.

S most, amikor valamiben segíteni tudtak volna,
Azon,hogy a kinti munka egyszerűbben alakulna:
A nép kimondta óhaját: nem kellünk a magyaroknak,
A magyar parlamentben ránk ím fogakat vicsorítnak!

elvesszük a munkahelyüket, az ő nyugdíjukból élünk,
Ellepjük Magyarországot, mind honpolgárságot kérünk.
Mi lesz veled magyar nép, s nyudíjas,ha jön a székely,
Ez a kiéhezett fajzat felér minden ellenséggel.

Arra nem gondolnak,hogy a minden évi szabadságot
Sokan Erdélyben töltik el,s mi minidg szívesen láttuk.
Sosem kértünk tőlük semmit,se forintot,se egyebet,
Mindenünket felkínáltuk,hogy elégedettek legyenek.

Ne sírj,székely!Székely testvér,ezt nem a magyarok tették,
Csak az ócska bevándorlók,kik a magyar nevet felvették.
Történelmünk nem a miénk!A magyar név rájuk szálott,
nem egyebek ők,bevándorolt zsidók,tótok és svábok!

Az ő népük lett a szeretett vendég az anyahazában,
Őket segítik, s pártolják.Árpád apánk szent honában.
Többre nézik ők és elismerik a japánt, s négert,
mint a hozzájuk tartozó testvérük, az ősi székelyt.

Ne sírj,székely!Te megtetted mindig ami tőled tellett,
Hogy sorsod csak bú maradt, ne sírj,törld le könnyeidet.
Téged Isten rendelt ide,s meg is maradtál földeddel,
Ezért vállald sorsod tovább megbékélve keserveddel.

Ne sírj,székely!Maradj meg földeden hűen gerincesen,
Dolgozz tovább és meglátod,hogy munkádon áldás leszen.
Veled az Isten,ne félj,nem hagy el Ő soha téged,
Mindig megáldja,s megtartja hűségének ezt a népet.

Ne eresszük fél árbócra lobogonk,hisz székely még van,
Hősiesen áll.kitartva Kárpát- kanyarulatban.
Lengjen bátran a nemzeti lobogó a magas bércen,
Hirdesse kitartásunk és ragyogjon, mint Nap az égen.

 

 

 

 

MAGYARORSZÁGHOZ


Mikor,mondd mikor térsz végre eszedhez
Magyrország,te népek szégyene?
Nem veszed észre szenvedésed?
Tested sebektől bűzlik!Érzed-e?

Nem volt elég,hogy egyszer mára múltban
Szétdaraboltad egész testedet,
Most ismét a szablya utánkutat
Jólétedben kövérre duzzadt kétkezed?

Hát nem fáj,hogy napról napra szúrod
Magadba gyilkos méreg-tőrödet,
Nem hatol el eszedig már egyszer
Hogy mások akarják végső vesztedet!?

Befogadtad s nevelted kebleden a kígyót,
Hogy utána sorsod döntője legyen,
Hová lett a nemzeti öntudat belőled?
Jövőd csak zsidó moslékot terem!

Teljesen átadtál minden erőt másnak,
Hogy megszabadulj a teher alól,
Jólétedben elhomályosult látásod,
Nem veszed észre,hogy más lett ittaz Úr.

Hallgatsz a jól diktált maszlagok szavára
Nem kell neked az igazi beszéd,
Csak jól élj,ezzel foglalkozol mindig,
Mert aki jólél,az biztos nem cserél!

Kárpátalja az orosz csákósoktól fényes,
Szlovákiában verik a magyart,
Újvidék felett a bombázók repülnek,
S te nyugton ülsz,békén kerülöd a bajt.

Erdélbyen székelyek ezrei kínlódnak,
Hogy megtarthassák mi még menthető,
Nem törődtök,csak saját mahatokkal,
Csak néktek legyen minden telhettő!

E tájak nketek filmezésre kellnek,
Mondani róluk szép,dicső éneket,
De népe hogy,és mint aprít tejbe,
Az nem érdekli büszke éneket!

Hogy nincs munkájuk,mert így hozta sorsouk,
Hogy kílódással nebelik gyermekük,
Hogy meg akarnak maradni magyarnak,
Azt nem hallják meg,mert nem érdekük.

Ál-köszöntőket küldenek Erdélyről,
Hogy mily büszke, s hős volt székely nemzetünk,
Magyarok,ezt nem most kellett volna,
S nem velünk osztani meg történetünk.

Hanem azokkal,akik nagy NEM-mel szavaztak
Az elmúlt év december ötödikén,
A történelmünk nem ismerő korcsokkal,
S így nekünk is talán lett volna csöpp remény.

Nem mutassuk mi bánatunk,dolgozunk tovább
Bár lelkünk mélyén a fájdalom zokog,
Nem könnyeztünk, ti úgysem vesztek észre
egy búját sirató székely rokont.

nem kellünk.Tudjuk,megértettükvégre,
Hogy csak púp vagyunk hátatokon,
Hogy számotokra csak gondot jelentünk
bár csak tudnátok,mit veszít a Hon.

Maholnap a büszke,szép Magyarországból
nem marad más,zsidók,s tótok hona,
De a kevert népnek e földön nincs hazája,
Az ilyen népnek csak volt,de nincs Ura!

Szállj le a magas trónodról Magyarország!
Öleld magadhoz síró gyermekeid,
Zokogj vele, ha fáj neki az élet,
Szorítsd nagyon,töröld le könnyeit!

Vesd ki magad közül az árulókat,
Ne hagyd,hogy tönkre tegyen tégedet
Lásd,a sok gaz, s a jövevény uralja
Országodat és ősi földedet!

Engedd,hogy magyar legyen vezéred,
Mnt egykor szent István népe tette ezt,
Okos Gyúrcsányok ivadékit szórd szét
A magyar nemzet megbékélését keresd!

Ne minet,akik kisebbségben élünk
Nézz ellenségnek,ó szállj magadba hát,
Fogd meg kezünket,azt a kérgest,s durvát,
Zengjük együtt el a Magyarok Himnuszát!

Így lesz belőled egy szép és tiszta ország,
Hol nem más nemzet diktál majd neked,
Hanem Te önmagad Ura leszel végre
Magadhoz karolva a hű testvéreket.

A Szent Szűz imáját és áldását kérve
Magyar hazánkra, székely emberek,
Imádkozzunk,hogy egy legyen e nemzet,
Aki holtáig hisz,ki remél és szeret!

 

 


 

Ősi hazánkért

 

 

Ha egy magyar zászlót az égen lobogva látsz,

Mond ki a jelszót, s mond el mit látsz.

Legyél büszke hazádra, mert van egy ország a világba,

Melynek neve Magyarország, ez a hazád, ez az ország.

 

Mert ez a föld a tied is, mi egyszer majd eltemet,

S hullajtani fogod drága szép könnyeket.

Itt nőtt fel apád, s itt hal meg gyermeked,

Úgy, ahogy a szép Hunnia adott neked életet.

 

Mégis ez a bölcsőd és életed színhelye,

Atilla és Árpád büszke nemzete.

Ők voltak az őseid, és ez a büszke nemzet,

Mi emléküket őrzi, és új életet nemzett.

 

Mert rá fogsz jönni te is, mit jelent a haza,

Ha az élet útján érzed, nincs már hova.

S nem borulhatsz reá őseid földjére,

S nem mondhatsz már imát Nimród népére.

 

Rédai Zoltán

 

 A képet szerkesztette: Szkíta

 

--------------------

 

Nimród ősi hitét őrző Szittya dala-

 

Álmot teremtő tűz vagyok,

Életfán rügy, a ragyogás,

Sumer vagyok, Szabír vagyok,

Létezésem lobogás.

 

Méd vagyok, kun Pártus vagyok,

Gyémánt küllős ős szekér,

Székely vagyok, Avar vagyok,

Magyar múltam mába ér.

 

Folytonosságomban tisztelj,

Milliós éves származást,

Tiszta lelkem tárt virága,

Nem tűr már gyalázkodást.

 

Íjfeszítő testvéreket,

Végtelenbe vezetem,

Csodaszarvas fény patája,

Kopogtat kék egemen.

 

Derengő új hajnalomat,

Szárnyak után vezetem,

Turulmadár üzenete,

Segíts büszke népemen.

 

Táltos álmok bölcs tudását,

Csillag nyomon érzem én,

Felhők felett szépe szálló,

Szél szava a népzeném.

 

 

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

//gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

//gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

//gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

//gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!