Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

MAGYAR ZÁSZLÓ

 

Nimród-Hunor-Magor

Atilla Nagy király

Árpád igazi népe

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Hírek

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

Ismerjük meg valódi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.07.18. 16:10

Magyarságtudományi Füzetek / Magyar írás

Friedrich Klára - Szakács Gábor
Az ősi székely-magyar rovásírás

Borbola János
A Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata

 

Szabad Palesztinát! Szabad Magyarországot!

  2014.07.14. 18:50

facebokk.com- Tuntetés Palesztina mellett

Magyarország-Hunnia-Szkítia és Palesztina hasonló sorsa

  2014.07.13. 21:37

facebook.com- Képek

A magukat "kiválasztottnak" tartók ismét gyilkolnak

  2014.07.12. 18:25

facebokk.com- Képek

Kiállunk Palesztina mellett!

Bognár Ferenc - Véletlen egyezések? c. cikkéböl

– Szabó Árpád: Aranygyapjú, 1966-os kiadványú könyve belső borító térképén (a mai szíriai Halab város körül) ÁRPÁD nevű települést mutat az antik görög térkép! 

– A régi kiadású bibliák hátuljában térképek segítik az eligazodást. Megtalálni rajtuk Jézus idejében szintén Galileában, kb. 25 km-re Názárettől SKITOPOLISZ-t (mai neve BEJTSEÁN). Ismerősen cseng? 

– Nem tudom, hogy a régi „filiszteusok” mai leszármazottai, a palesztinok tudják-e, hogy az 1681-i magyar törvény 46. cikkelye 10.§. még latinul PHILISTAEUS-ként szerepelnek a hazai jászok. Ennek emlékét őrzi a PILIS hegység. (Forrai Zoltán: Putnok eredete és őstörténete). 

– A hettita alapítású Jeruzsálem neve a régi térképeken URU–SOLYMA ÉS HEROSOLYMA. (Állítólag Szolimának olvasták.) Herodotosz szerint a szent sólyom városa volt. A szomszédos pártus (hun) birodalomból ránk maradt ábrázolásokon akkoriban a király kitárt szárnyú „ragadozó madarat” hordott a koronáján. 

Kárpát-medencei birtoklevelülnk, a rovásirás

  2014.07.11. 18:27

magtudin.org- Friedrich Klára- Ház a hídon

A rovásírást elsõsorban az teszi igen jelentõssé, hogy Kárpát-medencei õsiségünk bizonyítéka. Ezt azért fon­tos bizonyítani, mert a hivatalos akadémiai történetírás legfeljebb ezer esz­tendõt hajlandó nekünk itt engedélyezni, azt is úgy, hogy nem mi akartunk jönni, hanem a besenyõk beüldöztek ide minket, idemenekültünk, egye­bünk nem lévén, néhány finnugor szavunkkal, majd itt a szlávok megtaní­tottak minket földet mûvelni, állatot tenyészteni és néhány szláv szóra, mi pedig hálából kiirtottuk a szlávokat és végigraboltuk a befogadó, „mûvelt” Európát.

Pedig vannak nekünk 6-7 ezer éves rovásemlékeink Erdélybõl, a tordosi kultúra rovásbetûs cseréptöredékei, amelyeket Torma Zsófia régésznõ ásott ki, miután egy helybéli tanító, Vén András felhívta rájuk a figyelmét. Vitatott,hogy a közel 11000 (!) darab korong és cserépedény, amelyeken Forrai Sán­dor 30 százaléknak találta a ma is használatos rovásbetûk arányát, mire szolgált. Olvasást, írást tanító pedagógusként meggyõzõdésem, hogy itt egy iskola mûködött, ahol a betûkorongokból szavakat, majd mondatokat rak­tak ki. Van 3 db. 8500 éves tatárlakai (Erdély, Tordostól 20 km-re) amulet­tünk, helyi égetett agyagból, amelyek közül a kerek formájún 3 székely-ma­gyar rovásjel van, mások még többet azonosítottak. Ez a mi birtoklevelünk, tulajdoni lapunk a Kárpát-medencére, és egyúttal bizonyíték a sumer-magyar rokonságra is, mert Dél-Mezopotámiában hason­ló írásjeleket találtak, de azok 1500-2000 évvel késõbbiek, tehát mi vittük le az írást „Sumeriába”.

A rovásírás bizonyítja továbbá a szkíta-hun-avar-magyar folytonosságot, mivel ezeknek a népeknek (népcsoportoknak) a tárgyi emlékein a székely-magyar rovásírás be­tûi megtalálhatóak. Ugyanakkor e népeknek központi államalakulataik vol­tak a Kárpát-medencében: a szkítáknak i.e. 400-800 között, a hunoknak a 4-5. században, az avaroknak a 6-8. században, tehát nagyon igaza van Ma­gyar Adorjánnak, hogy mindíg is itt éltünk, õshonosak vagyunk a Kárpát-me­dencében.

Újból és újból felperzselik õsi földjeinket. Kijev környékét a csernobili atomkísérlettel és az azóta is halálos sugárzást kibocsátó atomerõmûvel pusztítják, mert ott élt Emese és fia Álmos. Pusztítják Irakot, mert ott volt Suméria. Pusztítják Csecsenföldet, mert ott volt Levédia.

 

Öshazánk, a Kárpát-medence, amit megvédunk!

  2014.07.11. 18:25

 

Váradi Tibor elöadasa alapján- A Kárpát-medencéből kiáramlott szkita-hun-magyar népcsoportjaink

A Kárpát-medencéből kiáramlott népeink, tizenkét nagy hullámban tértek vissza a történelem folyamán.
 
Az első visszatérésről csak mitikus leírások születtek, amely arról szólt hogy Nimród fiai által történt az első visszaáramlás, nemsokkal az ataiszi vízözön után.
A második visszajövetel Kr.e. a harmadik évezredben történt, ez volt a szkíta magyarok visszaáramlása.
A harmadik visszatérés Trója pusztulását követően történt Kr. e. 1250-ben, és a Trója védelmében résztvevő magyarok telepedtek vissza a Kárpát-medencébe.
A negyedik visszatérés Kr. e. a hetedik században történt őket agatirszeknek hívták akik a magyar nép egyik ágát képezték.
Az ötödik visszaáramlásról pontos leírás nem maradt, de azok az ősmagyar népek akik ekkor visszatértek, szarmatáknak és jászoknak hívták.
A hatodik visszatérés a pannonok visszatérése, hazánk ekkor vette fel a Pannónia nevet.
A hetedik visszaáramlás a palócok visszatérése,
a nyolcadik a dákok visszajövetele, a
kilencedik hazajövetel Kr. u. 373-ban a hunok visszatérése.
A tizedik hullám Kr. u. 564-ben jött az avarok megjelenésével, akik a hazánkat megszálló longobárdok elűzésére tértek vissza az őshazába, később Kr. u. 670 ben újabb avar hullám
a tizenegyedik bejövetel érkezett hazánkba.
A tizenkettedik visszatérésnél 976-ban Álmos és Árpád magyarjai tértek vissza saját őshazájukba.Utolsó hazatérésünk törzsszövetségének egy része, közöttük éppen az Árpádi törzs a Kaukázustól délre eső területeiről származott, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal és a Van-tó központú tartománnyal.
 
A szkíta, agatirsz, szarmata, jász, palóc, hun, avar, mind az ősmagyar  nép csoportjait jelölő nevek.Ezen népek (népcsoportok, népcsoportjaink) között folytonosság van, e nevek hasonló nyelvű, vallású, és kultúrájú népet jelentenek.

Bognár Ferenc - Véletlen egyezések?

  2014.07.11. 18:11
Újabban egyre több helyen vetődik fel a sumér és a magyar nyelvi rokonság kérdése. ( ) Hihetetlen megegyezésekre bukkanni a régi és mai népnevek és helynevek között. Kutatóink ezeket a véletlen, vagy a bizonytalan olvasat számlájára írják. Pl. a mezopotámiai kultúrák Úr, Uruk és Kis városneveit nem fogadják el, mondván, hogy nem lehet tudni az akkori kiejtést. Ebben van bizonyos ésszerűség. Magam részéről is bizonyítottabbnak látom, ha nemcsak a szavak külalakja, hanem a jelentése is megegyezik. Pl. az angol cup és a magyar kupa szavak hangzókban is, és a jelentésben is megegyeznek, tehát igencsak nagy bizonyossággal kijelenthetjük, hogy közeli rokonságban állnak egymással, sőt azonosak. (Az angol a fejet HEAD-nak, az agyat BRAIN-nak, a koponyát SKULL-nak fordítja.) Érdekes, hogy a németben szintén megjelenik a KOPF hangsor, fej értelemmel. (Az agy GEHRIN a koponya SCHADEL.) Tehát van egy angol szó, a CUO, csésze, kupa értelemmel, másik nyelvben a németben megjelenik a KOPF, fej értelemmel. Most jön a véletlen? Magyarban a két különállónak tűnő fogalmat egy ugyanazon hangsor kifejezi, a KUPA. Ez bizony valóban véletlen (!) lenne, ha a kultúrtörténészektől nem tudnánk, hogy az emberiség hajnalán az első áldozó és ivó csészéket, kupákat a legyőzött ellenség KOPonyájából készítették. (KUPán vágták?) Márpedig a magyarban a KOPonya, a KUPa és a KUPos szó gyökerei szoros jelentési és alaki azonosságot mutatnak. 

Térjünk rá tehát az izgalmasabb, érdekesebb témákra. A Szentföld és környéke számtalan különös szálon érkező, de egy pontba futó véletleneket rejt. A mai Izrael térképén van RABA, HARIS, DURA, ABDA, GÁT, PAROD nevű település. Ez lehet még véletlen, ám Galilea tartományban mind a mai napig van TURAN, ALMAGOR ÉS MAGHAR település!

Egy Magar nevű település a Golán fennsiktól nyugatra

– Szabó Árpád: Aranygyapjú, 1966-os kiadványú könyve belső borító térképén (a mai szíriai Halab város körül) ÁRPÁD nevű települést mutat az antik görög térkép! 

– A régi kiadású bibliák hátuljában térképek segítik az eligazodást. Megtalálni rajtuk Jézus idejében szintén Galileában, kb. 25 km-re Názárettől SKITOPOLISZ-t (mai neve BEJTSEÁN). Ismerősen cseng? 

– Nem tudom, hogy a régi „filiszteusok” mai leszármazottai, a palesztinok tudják-e, hogy az 1681-i magyar törvény 46. cikkelye 10.§. még latinul PHILISTAEUS-ként szerepelnek a hazai jászok. Ennek emlékét őrzi a PILIS hegység. (Forrai Zoltán: Putnok eredete és őstörténete). 

– A hettita alapítású Jeruzsálem neve a régi térképeken URU–SOLYMA ÉS HEROSOLYMA. (Állítólag Szolimának olvasták.) Herodotosz szerint a szent sólyom városa volt. A szomszédos pártus (hun) birodalomból ránk maradt ábrázolásokon akkoriban a király kitárt szárnyú „ragadozó madarat” hordott a koronáján. 

Öshazánk, a Kárpát-medence, amit megvédunk!

  2014.07.11. 17:38

Szőke István Atilla: EMESE ÁLMA

Nevet adnak néki, Álmos lesz a neve, Mert az újszülöttet álom jövendölte,Turul-béli Álmos, nem jöttél hiába,Elvezeted néped, Atilla honába.

A magukat "kiválasztottnak" tartók ismét gyilkolnak

  2014.07.11. 17:33

facebokk.com- Képek

Kiállunk Palesztina mellett!

Könyvajánló

  2014.07.04. 17:26

facebook.com, maghun.com-Történelmünkhöz bővebben, magyarul- Ismeretterjesztő könyv

"A klónozás kutatása során kiderült, hogy minden testi sejtünk minden tudás-emléket hordoz, ezért vagyunk képesek hasonmást, klónt előállítani.
Ahol őseink éltek, ahol mi születtünk, testünk azokból a fizikai részecskékből épül fel, melyeket életünk során elfogyasztunk. Ezért vágyunk vissza halálunk óráján is abba az anyaföldbe, melyből vétettünk. Régi temetkezési szokásaink szerint a temetési szertartáson a végső búcsú így hangzott: „Fődbő lettél, fődbő éltél, főddé lészel.”
Sejtjeink nemcsak testünkről hordoznak pontos ismeretet, hanem eleink, őseink minden-minden ismert történelme is sejtjeinkben rögzült, azt hordozzuk! A tudott tudás ott van minden sejtünkben.
Agyunkat naponta támadják, történelmi emlékeinket igyekeznek kitörölni, beszennyezni! A történelemkönyveket mindig a győzők, a hódítók írják. Ötszáz éve, Mátyás király óta, a legyőzöttek félelmével nem mertük és sokáig nem tudtuk valós történelmünket megírni! Elérkezett a pillanat, a kizökkent idő visszaállni látszik. Kezdeti, fontos, megkerülhetetlen első lépéseket megtettük.
Önök olyan történelemkönyvet tartanak a kezükben, amelyet Magyarok írtak Magyar tudattal, Magyar emlékekkel. Gyermekeink csak ilyen könyvekből tanulhatják a Magyar Történelmet! A sátáni idők végéhez közelednek! A teremtő kegyelme a Magyarokkal. 
Papp Lajos, szívsebész"

Megvásárolható:

MAGHUN Magyar Világörökség és Hagyomány
1066. Budapest, Teréz krt 8.

Postai megrendelés ezen a drótpostacímen: info@maghun.com

A kiadvány ára: 1700 Ft.

Üzletünk a magyar kézműves termékek értékesítése mellett a magyar hagyományokkal, a jelképek és motívumok jelentéseivel is megismerteti a vásárlókat.

Várunk benneteket!

 

Meghivó

  2014.07.04. 17:22

Meghivó

  2014.07.04. 17:16

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2014. Augusztus
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

http://gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

http://gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

http://www.gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

http://gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

Rendeld meg most születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási horoszkópodat,képzett,diplomás asztrológustól. Nézz be!!    *****    AUGUSZTUSI NYEREMÉNYJÁTÉK* "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva:mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87    *****    VANESSA HUDGENS! 2 ÉVE ONLINE! YOUNG HOLLYWOOD AWARDS! VANESSA HUDGENS! 2 ÉVE ONLINE! YOUNG HOLLYWOOD AWARDS! VANESSA!    *****    http://dreamingwith-openeyes.blogspot.ro/ ~ KÖNYVEK MINDEN MENNYISÉGBEN ~ http://dreamingwith-openeyes.blogspot.ro/ ~    *****    chainsawlikeyourleg.gportal.hu > olvasd! :)    *****    ~ EGY CSAPAT ~ EGY NE MHÉTKÖZNAPI NEVELDE ~ LÉGY A CSAPAT RÉSZE ~    *****    Nézz filmeket ingyen, online, regisztráció nélkül! Nézz filmeket ingyen, online, regisztráció nélkül!    *****    MINDEN MÉRTÉKBEN MANCHESTER UNITED! GYERE ÉS NÉZZ BE!    *****    II. G-Portál Találkozó a Margitszigeten! Gyere és találkozz a G-Portál csapatával és a többi szerkesztõvel! :)    *****    Egy 17 éves lány blogja, aki megtalálta élete szerelmét egy lány személyében. A szüleinek azonban nem tetszik. Érdekel?    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon minden megrendelésért ajándék jár, most egy Természetgyógyász szoftver! látogass meg!    *****    Rendeld meg most születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási horoszkópodat,képzett,diplomás asztrológustól. Nézz be!!    *****    Nézz filmeket ingyen, online, regisztráció nélkül! Nézz filmeket ingyen, online, regisztráció nélkül!    *****    SZEREPJÁTÉK - Vannak lázadós játékok, és van ez, ahol Killjoy lehetsz. A My Chemical Romance után: Danger Days!    *****    AllAboutUs.gp | webes hírek, információk, grafikák | AllAboutUs.gp | webes hírek, információk, grafikák | AllAboutUs.gp    *****    KOREAN LESSONS \ KOREAN DRAMAS \ KOREAN DREAMS \KOREAN LESSONS \ KOREAN DRAMAS \ KOREAN DREAMS    *****    Új Design ~ Az emberek között viselkedned, alakoskodnod kell. Az állatok olyannak fogadnak el amilyen vagy ~ ÁllatiBlog    *****    HALLGASD MEG A NEON JUNGLE ELSÕ ALBUMÁT! MO. legjobb forrása a brit lánybandához! Ismerd meg a 4 énekesnõt! NEON JUNGLE    *****    DESIGN-WORLD.FLAUNT.NU / DESIGN-WORLD.FLAUNT.NU / DESIGN-WORLD.FLAUNT.NU / DESIGN-WORLD.FLAUNT.NU / Épits,szépits velünk    *****    [ FURRY FANDOM | ANTROPOMORF ÁLLATOK | FURRY FANDOM | ANTROPOMORF ÁLLATOK ]