Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

 

 

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Hírek

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

Könyvajánló

  2014.09.29. 20:36

Váradi Tibor: Isten, áldd meg a magyart...napfenyes.hu-- Váradi Tibor- „Isten áldd meg a magyart….” (Gondolatok a magyarság múltjáról, jelenéről, jövőjéről) 4.rész

 1. Az ősi magyar hitvilág, Vallási periódusok a magyarság életében, a „táltos hit” (szkíta egyistenhit!- szerk.), szkíta kereszténység (kései változata a manicheizmus), valamint a hivatalos „kereszténység” (római vallás),

A nimródi tanítás, Istenhit és természettisztelet, A lélekről,

 1. A magyar ősvallás egyházi hiearchiája Első rész- A hét papi nemzetség eredete, A 7 beavatási  fokozat, A 7 fokozat szellemtudományi értelmezése,
 2. A magyar ősvallás egyházi hiearchiája Második rész- A hét papi rend, Bácsok, a regs papok, Az írás szellemi vonatkozásai, A mágusok, A táltosok, A javasok, A garabonciás, a nép lélekismerete, A harsány, A gyula, A karcsanok, a kádárok és a rabonbánok,
 3. Nimród, a magyar nép ősatyja Első rész- Nimród gyermekkora és képzése, Az oroszlánok ura, Az Orion, mint beavató csillagkép, Nimród hyd szerepe, A kard, a korona és a gyűrű, Nimród szakrális építészete, Nimród, a magyar népi hagyományban,
 4. Nimród, a magyar nép ősatyja Második rész- A Szent Korona Égi eredete, A magyar rovásírás eredete, Nimród távozása a földi világból, Tűz neve, a Nap száma, Az Orion csillagkép, mint dimenziókapu, Az Orion öve, mint a rezgésszintváltás segítője, Az Él vagy Mintaka csillag, Az An vagy Alnimal, Rá vagy Alnitak, Az Orion és a beavatás,
 5. Atilla szent kardja, Atilla neve, A hun/magyar nép vallásossága, Atilla és Buda, Az Isten kardja, Az új keresztény impulzus, Atilla küldetésének szellemi jelentőssége, Atilla Szent Kardja, A Szent Kard és a Szent Kupa,
 6. A mindennapi kenyér misztériuma Első rész- A kemence szimbólikája, A kemencék típusai, A kenyér, A kenyérsütés,
 7. A mindennapi kenyér misztériuma Második rész- A kenyérkészítés tizenkét fázisa, A régi magyar étrend,
 8. A mindennapi kenyér misztériuma Harmadik rész- A kenyér szellemi hatásai, A négy elem megjelenése, A kenyér története, Az élet kenyere, A testi, lelki és szellemi kenyér

Könyvajánló

  2014.09.29. 20:34

napfenyes.hu- Váradi Tibor- „Isten áldd meg a magyart….” (Gondolatok a magyarság múltjáról, jelenéről, jövőjéről) 3.rész

 1. A magyar ősműveltség Magyar Adorjánkutatásai alapján Első rész                                                          A „kétéltű” emberős, A Kárpát-medence története, A magyar őshaza, a Kárpát-medence, Az ősvallás (szkíta egyistenhit!- szerk.) jellemzői,Váradi Tibor: Isten, áldd meg a magyart...
 2. A magyar ősműveltség Magyar Adorjánkutatásai alapján Második rész

      Magyarok, Hunok és kunok, A szemere törzs, A besenyők, A jászok, A székelyek, A kabarok,

 1. A magyar címer Első rész- A hármas halom és a címer oroszlánja, A címer oroszlánjai, Az oroszlán szellemi megközelítése, Az oroszlán, mint az áldozatkész akarat megtestesítője, Az oroszlán, mint az egyensúly jelképe, A hármas halom,
 2. A magyar címer Második rész- A kettős keeszt és az árpádsávok, A kettőskereszt, Az árpádsávok, Az ősi Isten-elnevezések, A címer jelentése,
 3. A magyar Himnusz Első rész- A Himnusz, min t ima, A Himnusz üzenete, „Isten áldd meg a magyart/jó kedvvel, bőséggel”
 4. A magyar Himnusz Második rész- „Általad nyert sép hazát/Bendegúznak vére”, A hun-magyar testvériség/azonosság igazsága, A hunok ruhaviselete, kultusza, nyelve, hite ugyanaz, mint a magyaroké, lévén hunok, azaz a magyarok, egy és ugyanazon nemzet,                                          A hunok, vagy hun-magyarok Balambér király uralkodása alatt indultak el családostul Szkítiából, vagy Szittyaországból,  „S merre zúgnak habjai/Tiszának,Dunának/ Árpád hős magzatjai/Felvirágozának.” Árpád is királynak tekinthető. (Akárcsak ősei, Nimród, Arszák, Atilla stb.!- szerk.), Krónikás hagyományaink: Árpád őse Atilla,
 5. A magyarság és a Grál-hagyomány, A zsarmata törzs, A szarmata elnevezés vizsgálata, A szarmata törzs jellemzői,Bárdok és regősök, Boldogasszony Anyánk,
 6. Az Arthúr-mondakör- Magyar voatkozásai,Artúr kardja, Artúr és Atilla kardja (A kelták, akárcsak a magyarok, szkíták!- szerk.), A holló szimbóluma, Szent Grál és Szent Korona,
 7. A pálos rend Első rész- A Pilis mint pálos centrum, Jeletős pálos pontok a Pilisben, A Pilis múltja, A Pilis a római hódításig szkíták által lakott terület (I.e. I. század), A római hódítók a szkíta-magyar lakosságot romanizálták, A szkíta véreink után a hunok (Atilla magyarjai) a magyarság második jeentős (!) népcsoportja a Pilisben, A Pilisben végzett kutatások megerősítik azt a képet, hogy itt történelmi folytonosság, gaji-nemzeti azonosság figyelhető meg: szkíta-hun-avar/várhun-magyar népek/népcsoportok jelennek meg.

E népneveket külön népként kezelték, holott szkíta-hun-avar/várhun-magyar egy és ugyanazon nemzet!,

„A történelmi folytonosságnak a Pilisben van az alfája és omegája, ugyanis a hun-magyar-avar  kontiniutásnak megdöbbentő szellemi és anyagi azonosságát bizonyítják a helyi régészeti  kutatások. És van itt még egy adalék a hun-magyar-avar kontinuitáshoz. Hozzá lehet és kell tenni még valamit: a szkíta-hun-magyar-avar kontinuitást.” (Gönczi Tamás)

A Pilis jelentőssége, A pálosok hite, Táltos rendszer a Pilisben, Fekete Mária,

 1. A pálos rend Második rész- A pálos rend születése, Mátyás király és a pálosok, A holló szimbólum, A pálosok szellemisége,
 2. Gondolatok a magyarságról- Széchenyi István, Wass Albert, Kölcsey Ferenc, Tamási Áron

Könyvajánló

  2014.09.29. 20:31

Váradi Tibor: Isten, áldd meg a magyart...napfenyes.hu- Váradi Tibor- „Isten áldd meg a magyart….” (Gondolatok a magyarság múltjáról, jelenéről, jövőjéről) 2.rész

 1. A magyar ősvallás, Az egyistenhit és a fényhármasság tana,

 Az ősvallás szkíta keresztény elemei (a szkíta kereszténység előzménye az ősvallásnak nevezett szkíta egyistenhit, a Káldeusi Ősi Szövetség/Káldeus Biblia!- szerk.), Tűzzel való keresztelés, Jézus hozta el, Nimród az első „tűzimádó”. (A Tűz a Szentlélek jelképe, tehát Nimród ősapánk az első Szentlélek tisztelő. Lásd. a Szentlelket tűzzel jelképezik akkor is, amikor Jézus tanítványaira rászáll a Szentlélek!- szerk.)

A magyarság vallásának fejlődése, Nimród, Zarathusztra, Buddha/Buda, Jézus, Szkítiánosz, Mani

 1. Az ősi táltoshit alapelemei: tündérek, sárkányok és a világfa (A táltos a szkíta egyistenhit, illetve szkíta kereszténység papja, lásd.

Lajdi Péter- A táltos, mint a szkíta kereszténység papjának jellemzői tanulmányát!- szerk.), Tündér Ilona, az Ősanya,

 1. A Nap tisztelete, A Nap, mint Isten megtestesítője (A Nap Isten jelképe!- szerk.),                  „Napisten”( Napot Teremtő Egy igaz Isten) egyik neve, Él (Lásd. Jézus is Élhez szól a kereszten!- szerk.!), A Nap megjelenése a kultúrákban, Szellemi tanítások a Napról, A háromszoros Nap titka- Az életet adó Nap, A lélekadó Nap, A szellemi Nap
 2. A lovak tisztelete
 3. Keresztény elemek a magyar ősvallásban (szkíta egyistenhitben, illetve szkíta kereszténységben!- szerk.), Rovásírás és szájhagyomány, Magyar szentek,
 4. Vízkereszt a magyar hagyományban
 5. Bagyboldogasszony és a Szent Korona tisztelete, A Szent Korona, mint beavatókorona, A korona képei, A fény felszabadításának tana,
 6. A Magyar Szent Korona szellemisége, A János-kereszténység

Könyvajánló

  2014.09.29. 20:22

napfenyes.hu-- Váradi Tibor- „Isten áldd meg a magyart….” (Gondolatok a magyarság múltjáról, jelenéről, jövőjéről) 1.rész

Váradi Tibor: Isten, áldd meg a magyart...

 

 1. A magyarság küldetése
 2. A magyar őshaza- A Kárpát-medence, A magyar nyelv magyar eredetű- A hun-avar/várhun-magyar folytonosság/azonosság, A szűzfoglalással szerzett őshaza: A Kárpát-medence, Sumeria, a közel-keleti őshaza, Az ataiszi őshon
 3. A szűzfoglalással szerzett őshaza és a honvisszafoglalások/hazatérések, a 12 nagyobb hazatérés- A hun, avar/várhun, magyar, szkíta név azonos nyelvű, vallású, műveltségű népet takar, Szokások, illetve tárgyi bizonyítékok a hun-magyar azonosság mellett-   A szkíta-hun- avar/várhun-magyar azonosság bizonyítékai,Hérodotosz, ruházat, nadrág
 4. A harcászat, mint újabb bizonyíték,  A szkíták-hunok-magyarok harci takitikája, megfutamodás színlelése,
 5. A magyar rovásírás, Az élet templomai
 6. Az ősmagyarok vallásossága és a Turul-szimbólum, A székely- hun-magyar rovásírás, A keresztény ősvallás bizonyítékai, Az ősmagyar Karácsony és a Turulmadár
 7. A pálos rendről
 8. A magyarság érdemei, A szkíta nép, mint a magyarság őse, A szkíta műveltség elterjedése, A szkíta vallásosság, A magyarság alapvető érdemei
 9. A Pártus birodalom, Pártus- hunmagyar azonosság, A pártus vallásosság, A manicheista Pártia, Az ősi hit (szkíta kereszténység) elvesztése,                                                               A pártus- hun-magyar kulturális örökség
 10. A magyar nép gyógyászat

Ismerjük meg valódi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.09.29. 20:18

A HUN-AVAR-SZKÍTA-MAGYAR AZONOSSÁG

Isten Áldd meg a magyart…” Gondolatok a magyarságról

Váradi Tibor előadása

Magyarok Háza 2001. november 9.

- részlet -

A Kárpát-medence egy ideig avar birodalom néven működik. A hun és a magyar egyezése, közössége megtalálható a nép mítoszaiban, legendáiban. Lásd Hunor és Magyar testvérisége. A Hun-Magyar-Szkíta-Avar mind egy!

 Kalanusz püspök i.sz. XII. században megírta Atilla történetét. Ma is létezik még 6 példány ebből. Ő írja azt A hunok, akik avarok s most magyarok”

Azért titkolják ma az avar és a hun egyezést, mert e két népcsoport olyan nagy hatalommal és olyan kultúrával rendelkezett több száz éven keresztül Európában és Ázsiában amely múltat szeretnék a magyarság elől eltitkolni, elvenni.

Istenítéletek - Jóslatok - Jelek a magyar hagyományban

  2014.09.28. 18:52

2014. OKTÓBER 4. - SZOMBAT - 14.00 órától

Istenítéletek - Jóslatok - Jelek

a magyar hagyományban

Íjászat és kézműves foglalkozás

az előadások ideje alatt gyerekeknek, felnőtteknek !

Pogácsa mellett lehet beszélgetni az előadókkal az előadások szüneteiben 

Dr. ANDRÁSFALVY BERTALAN - A magyarság megosztottságának okai.

Dr. BAKAY KORNÉL - A magyarság szkíta hagyományai.

Dr. HIDÁN CSABA - Híres párbajok, híres fegyverek.

Dr. VARGA TIBOR - Istenítéletek, jóslatok, jelek a magyar hagyományban.

* ZSOLNAI GÁBOR - Bajvívó magyarok, végvári vitézek.

XXII. Tarsolyos Találkozó 2014. október 05. vasárnap.

  2014.09.28. 18:40

XXII. Tarsolyos Találkozó

2014. október 05. vasárnap.

Kapunyitás: 12:00 óra

Megnyitó: 13:00 óra

 

Előadók:

Dr. Papp Lajos Népünk doktora szívsebész

dr. Daubner György Kelet kutató

 dr. Bencze István Magyarság – Ázsia kutató

Bunyevácz Zsuzsa írónő

 Kiss Mao-Ton István Magyarság kutató

 Tar Mihály Magyarság kutató és népdalkör vezető

 Bernád Ilona természetgyógyász

XXII. Tarsolyos Találkozó 2014. október 05. vasárnap.

  2014.09.28. 18:35

Amit a szkíta kereszténységről tudni érdemes 2

  2014.09.09. 19:30

Makai Roland-A magyar nemzet vallásának alakulása-A "honfoglaláskori" sírokban, hatalmas mennyiségben találtak mellkereszteket. Ezeken a mellkereszteken pedig, az egyik oldalán Jézus Krisztus, a másikon pedig egy női alak, valószínűleg Szűz Mária látható. A múzeumainkban ezeket a leleteket elfelejtették kiállítani, inkább a raktárok mélyén rejtegetik, nehogy az igazság napvilágot lásson. Már Atilla királyunk idejében működött keresztény egyházszervezet a birodalmában és ő nem üldözte, nem akarta kiirtani őket, mert az ő alá tartozó emberek jelentős része ismerte és gyakorolta a keresztény kultúrát. Ez nem az a judeokeresztény irányzat volt, amit jelenleg a magyar egyházakban hangoztatnak, hanem a kereszténységnek egy keleti ága a szkíta kereszténység.

Másik érdekes kapcsolata még a magyarságnak a kereszténységhez, pár szimbólumában lelhető fel számunkra. Az egyik ilyen a körkereszt, amelyet más néven körosztónak neveznek. Ez a rovásírásunk F betűje is egyben. F, mint Fény. Jézus Krisztus magát a Világ Világosságának nevezte és van, hogy Istent is és a szentséget is a fénnyel ábrázolják, próbálják kifejezni. Például a szentek feje körül lévő glória is a belőlük kiáradó fényességet jelenítette meg. Ez a körkereszt pedig érdekes módon fellelhető elnevezésügyileg Jézus Krisztus nevében is! Körosztó, Körosztós, Jézus a Körosztós! Jézus a Krisztus! Jézus a Fényességes, magyarán szólva.

A másik példa a magyarságnak a kereszténységhez fűződő kapcsolatához a „kerecsen” ünnep, ami érdekes módon pár nap eltéréssel a „karácsony” ünneppel egy időben volt. Ekkor röptették először őseink a fiatal sólymokat és ez a téli napforduló december 21-ének a megünneplése is volt. Ez a leghosszabb nap az évben, amikor a sötétség legtovább borítja be életünket. Az onnantól számított időben pedig egyre nő a nappalok hosszúsága az éjszakák sötétségének rovására. Érdekes módon a kereszténység ekkor ünnepli a karácsonyt, azaz Jézus Krisztus, a Világ Világosságának születését, amely elhozza számunkra a Fényt. Őseink is ekkor ünnepelték a Fény születését. A sólyom pedig azért volt röptetve, mert a Fény madaraként tekintettek rá, és a Szentlelket jelképezte számukra.Ezért lett a magyarság egyik fontos jelképe. Aki a turulmadarat megtagadja, az magának a Szentléleknek mond ellent. Meg is lehet nézni őket, hogy milyen elvek nélkül viselkednek a világban! Lelketlenül, mert nem az élet szava szerint élnek.

Karácsonykor pedig szokás az egész világon fenyőfát állítani. A Fény születésének ünnepén fenyőfát, azaz fÉnyLőfát állítanak a világ nagyon sok országában az emberek.

 

 

Amit a szkíta kereszténységről tudni érdemes

  2014.09.09. 19:20

Az ősi magyar kereszténység kialakulása  Dr. TÚRI GÁBOR írása- A "Szent" István-i térítés előtt létező, ma már sokak számára tudott ún. szkíta kereszténységünk kialakulása, gyökereinek feltárása hazánkban a Kárpát-medencében, az utóbbi évtizedek állhatatos kutatásai alapján egyre élesebben és egyre biztosabban, politikai torzításoktól és érdekektől mentesen mutathatja meg magát.

Ennek alapján készült ez az írás, dolgozat is.

A mágus-magyar vallást ekkor már a 4+1 elem tisztelete jellemezte. A víz, a tűz, a levegő, a föld és a szeretet fénylőfája.A víz, - amely, mint ma már tudjuk- folyadék kristály és ezért információ-tároló szerepe is van, a tűz, amely ebben az esetben az égést, a perzselést jelképezi, oxidáció és energiát adó szerepe van, mint a Napnak, a levegő, mint lég, amit csodálatos nyelvünk meglátása alapján a lélegzéssel, a lélekkel is asszociálhatunk, és végül a föld, amit a Földdel, mint bolygóval is kapcsolatba hozhatunk, ez a mindent hordozó, és minden anyagot adó és visszafogadó elem, amiből ered anyagi életünk és létünk és ezekhez kapcsolódott az ötödik elem, a fa, amit a kínaiak és később az európaiak is átvettek a mágusoktól, de hibás fordítással “Holz” (élettelen)fa-ként és nem a valódi jelentésében, mint az nálunk volt: vagyis élőfa; “Baum” értelemben.

Ez volt a mi Életfánk, mint ötödik elem, az ezen látható „fénymagokkal“, ami a növekedést és ezen keresztül az élet folytonosságát szimbolizálta (ld. a gyügyei ref. templom kazettás mennyezetfreskóit és Velemért, Pap Gábor idevonatkozó tanulmányival). A Mag, amely mindig a szeretet termése, így egyben annak szimbóluma. 

Így állt előttünk Jézus is, mint a Fény-fia, aki maga mondta:
“Én vagyok a világ világossága” és életével maga volt a megtestesült szeretet.
Így lett ez a mi ötödik elemünk a szeretet fája, az Életfa, amit táltosainknak kellett megmászniuk, ha spirituális közelségbe akartak a mindenség Urával, a TERAM-TU-val kerülni.
Ennek szimbolikája testesült meg a fenyőfában, ami népünk szemében a krisztusi “fény-fája” (a fénylő vagy FÉNYÖs-fa) és így ezt mászták meg táltosaink, mint vallásunk Életfáját, szellemi átlényegülésük transzában.

Mani ennek az apostolnak, vagyis Péternek, mint a Jézus-i egyház valódi alapítójának a követője.

Mint írtam ez a vallás, amelyet szkíta kereszténységnek nevezünk, gyökeresen különbözött a Vatikán által akkor és ma is képviselt Saul-Pál-i judeo-christianismus-tól.

Péter nem volt Rómában, bizonyítottnak láthatjuk Pálnak a „Rómaiakhoz írt” leveléből is. Itt a megszólításban Pál nem említi Pétert, holott a Vatikán mai tanítása szerint, ekkor Péternek már Rómában kellett volna lennie.

Péter, az Egyház kanonizált felfogása szerint, ekkor már a kialakult római kereszténység elismert vezetője volt.
Így tehát ha Saul-Pál, mindezen állítások ellenére, nem szólította meg levelében, az csak egyet jelenthetett, hogy Péter nem volt ott, vagyis Péter –mint ahogy ezt az előzőekben már említettük- ekkor Antiochiaban volt.( ! )
Így tehát kimondhatjuk, hogy a nyugati kereszténységet nem Péter apostol alapította, hanem Pál, aki a jeruzsálemi közösségnek is a vezetője volt.

Múltunk a Jövőnk!

  2014.09.01. 19:23

 

youtube.com-A magyarság sors-története 1-2-3.

Thóth Ferenc -- meta-történész: A magyarság sors-története A magyar történelem Atillától máig, más szemmel.

 

Múltunk a Jövőnk!

  2014.09.01. 18:56

youtube.com- Dr. Aradi Éva indológus - keletkutató "Szkíták, hunok, magyarok" c. előadása Pápán az Edvy malomban

https://www.youtube.com/watch?v=_oXqPdkLYHM

youtube.com- Dr. Aradi Éva indológus "Szkíták és magyarok őshazája" előadása Pápán az Edvy malomban 2014-ben

https://www.youtube.com/watch?v=C6XRFBQqVVs

youtube.com- Aradi Éva_Indoszkíták, heftaliták és kusánok

https://www.youtube.com/watch?v=lE6OWAkOeaw

 

Ismerjük meg valódi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.09.01. 18:52

youtube.com- Herceg Ferenc: Szkíták, Hunok, Magyarok!

https://www.youtube.com/watch?v=KgF8X6PhpEk

youtube.com- Herceg Ferenc:Történelmünk legnagyobb győzelme

https://www.youtube.com/watch?v=b1eT541R6dY

youtube.com- Herceg Ferenc:MAGYARORSZÁG SZAKRÁLIS HELYE A PILIS.

https://www.youtube.com/watch?v=Tq-xNxq0aAM#t=22

youtube.com-Herceg Ferenc: Eltitkolt ősi múltunk a Pilisben

https://www.youtube.com/watch?v=MWo_mBAu9-U

 

 

 

Amiről hallgatnak a hivatalos erők

  2014.09.01. 18:47

magyartaltos.info - Lajdi Péter : A Táltos-- Ősvallásunk papjai, a táltosok, mindenben megfeleltek a jézusi elhívásnak: „Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!” (Mt. 10./7-9.) Ők nemcsak mindenben megfeleltek Urunk parancsainak, de eleget is tettek nekik. Csak egy zsidókeresztény papot, pópát vagy lelkészt mutasson nekem manapság valaki, aki minden részletében komolyan vette e küldetést. Az illetőnek rendkívül nehéz dolga lesz. Csak nagyon kivételes esetben találkozunk egyházi emberek személyében olyanokkal, akik képesek e feladatok elvégzésére és végre is hajtják ezeket. Őket nevezzük szentnek. E tételt tovább vezetve pedig kijelenthetjük, hogy minden hiteles magyar táltos egyben szentéletű ember is.

Most pontokba szedve és a lényegre összpontosítva körbejárjuk a

szkíta-magyar kereszténység papjának, a táltosnak alakját. Molnár V. József: „A Teremtő folyamatosan elhív papi szolgálatra embereket. Ők nagyon ritkán tartoznak az egyházhoz mint intézményhez. ... A magyarság a szkíta gyökerek óta keresztény, a Teremtő közénk születése előtt is keresztény volt, akármilyen furcsán hangzik is ez. Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkítafajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ószövetsége annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való. Annak semmi köze Jézus tanításához! Ne keressünk hát semmiféle ’pogánykodást’ táltosainknál, ami nem jellemzi őket! ...  Ezek a táltosok kivétel nélkül mind keresztények. Nem a judeokrisztiánizmus rabjai, hanem keresztények. Ezt hangsúlyozom. A kettő között lényegi különbség van. A judeokrisztiánizmusban elsősorban a judeo hangsúlyos, és az európai népek, amelyek kereszténynek tartják magukat, judeokereszténynek, azok a mózesi törvény szerint élnek és viselkednek a világban. Ezeket a táltosokat, akik valóban keresztények, üldözték a római egyház papjai. Ez két különböző dolog. Ettől még ők, a táltosok a keresztények! ”-

A magyarság, mint neve is mutatja, mindig is a táltos-mágusok, a MAG-TUDÁS népe volt. A méd (mat-madai) mágusok ugyanúgy, akárcsak a csillagvezérelte, Jézusnak születésekor a galileai Beth-Lahmiban (Beth-lehem) hódoló turáni pártus mágusok, ebből az Istentől reánktestált őskinyilatkozásból és hagyományból merítették tudásukat és erejüket.Nem árt tudni, hogy az átkozódó és szitkozódó zsidó rabbinikus hagyomány (Talmud, Sulhan aruch, Toledót Yeschu stb.) Jézust sokhelyütt „pártus mágus”-nak, majd pedig „Nimrud fiának”, a bábeli toronyépítő, a magyarság ősatyja, a mágikus művészetek szerzője fiának, sőt, „Rabbi ben Panther”-nek nevezi, ami annyit tesz, mint „Párducfia Mester”. Ez egyben utalás párducos Nimródra, és ne feledjük el, hogy Árpád apánknak is állandó epitheton ornansa, sokrétű jelentésű eposzi díszítőjelzője a „párducos” (párduckacagányos, a párducos Nimród és Gilgames leszármazotta stb.) jelző: párducos Árpád. Nimród a sumér ékiratokban NIB-UR-ként jelenik meg, ami annyit jelent: PÁRDUC-HŐS. NIB = PÁRDUC, UR = HŐS, URASÁG, BÁTOR.  A csángó és a székely néphagyomány Jézust Égi Táltosnak vagy Főtáltosnak nevezi. „Tessék Máté evangéliumát elolvasni! A táltosi gyógyításnak szinte minden módszere Máténál és Lukácsnál megtalálható.” (Molnár V.József) Népünk Bibliától független hagyománya őrizte meg Nimród apánkról azt az információt, hogy ő a bábeli torony építője. Erről nincs említés a zsidó iratokban. Ezt nagyon fontos tudnunk!

 

Amiről hallgatnak a hivatalos erők

  2014.09.01. 18:41

magtudin.org- Lajdi  Péter- Részlet az „A szkíta gyökerektől a magyar kereszténységig” című könyvből- Néhány szó a manicheizmusról

szkíta kereszténység kialakulásának tárgyalásával nagy lépést teszünk az első keresztény évezred vége felé végleges képet öltő magyarság hitvilága felé,

Máni (vagy máshogyan: Mánész), Jézus apostola 216. április 14-én látta meg a napvilágot Dél-Babilóniában, azaz a régi sumér területek övezetében. 

Máni gnosztikus tanításának központi gondolata: az anyagtalan jó, a spirituális Fényvilág és az ördögi, anyagban megnyilatkozó világ közötti kibékíthetetlen harc. Ezzel a dualista felfogással  összefüggésben meg szokták említeni, hogy ez a tanítás Zarathusztra vallásából (Ahura Mazda – Angro Mainju vagy Ahriman; ez az ördögi lény neve „ármány” szavunkban él tovább) ered, azt azonban elfelejtik, hogy Jézus tanainak központi gerince szintén e problematikában ölt testet: az anyagban megnyilvánuló, kísértő, lefelé húzó erőktől való elfordulásra ösztönöz, az emberben dúló két hatalom, a jó és a gonosz harcáról beszél, és főleg tömeges ördögűzései és gyógyításai során megmutatva a benne lakó Isten végtelen erejét, tettekre is váltotta, amit tanított, megdicsőítve ezzel azt, aki őt küldte, az Atyát.

Atilla nagykirály alattvalói között is minden valószínűség szerint igen tarka lehetett a kép a különböző vallások jelenlétének terén. Hadseregében a Zarathusztra tanait vallóktól a buddhista hitűeken s a különböző animista természeti vallások sokrétű skáláján át a legnagyobb mértékben jelenlévő manicheista és szkíta kereszténységig minden bizonnyal  megtalálható volt egész Eurázsia szinte minden hitirányzata. A hun-magyar nagykirály uralma alatt mindenki szabadon, félelmek és üldöztetés nélkül hódolhatott saját szabad lelkiismerete szerint annak a kultusznak, amelyiknek csak akart.

Arra nézve, hogy az eredetileg szkítakeresztény magyarság köreiben gyökeret vert a szintén szkíta hagyományból szárba szökkent manicheizmus is - Szent Gellért már korábban idézett megjegyzése ellenére, miszerint a magyarok vallása őt leginkább a manicheizmusra emlékezteti, de nem az -, további bizonyítékok is léteznek. Ennek a kettősségnek a magyarázatát a legátfogóbb bizánci lexikonban, a Suda Lexikonban (Kr. u. 970 körül) találjuk meg. Ez egyébként Szent Gellértet látszik igazolni. Ott az áll Mániról, hogy megörökölte egy özvegyasszony könyvtárát, amelyben szereplő könyvek elsajátítása nagy segítséget jelentett számára tanainak kialakításában. Az özvegyasszony férjét, akié a könyvtár volt, Buddásznak hívták, aki ugyanakkor tanítványa volt egy Alexandriában működő nagy szkíta bölcsnek, Skythianosznak, e könyvek szerzőjének, aki tudását közvetlenül az égből kapta. Azonnal fölfedezhetjük, hogy ez a tudósítás nem szó szerint értendő, hanem a képes, átvitt értelmű beszéd példája. Arról szól, hogy a szkíta ősbölcsességből táplálkoztak az indoszkíta királyfi, Siddharta Gautama herceg, a későbbi Sákjamuni (, mely szkíta herceget jelent) Buddha tanai és életpéldája. Máni tanítása jeleníti meg ugyan a Nagy Szintézist, ő sokat merít Buddha tanításából is, ám tudása csupán másodkézből való tudás, számunkra, szkíta magyarok számára tehát annakidején valóban létező, meglévő hitirányzat volt, de csupán mellékvonalat jelentett. „Ez az őstudás – amint arra Albert Steffen is rámutat – közvetlen átadással kerül tovább a buddászi (értsd: buddhai, buddhista) tanrendszerbe, s onnan, most már csupán áttételesen, könyvek közvetítésével jut tovább Mánihoz. Amit tehát a manicheista hagyomány közvetít felénk, az másodlagos, mellékúton érkező tudás. A szkíta ősbölcsességnek azonban van egy közvetlen, egyenesági örökösödési vonala is, s ez Atilla népén át vezet a magyarsághoz.” (Pap Gábor: Gondolatok a szkíta nép-nemzeti szertartásrendről) Máni tanaiban azt az őstudást mentette át az utókor számára, melyben a káld-sumír mágusvallásnak, a sumír papkirály, Gudea szeretetvallásának és a szkíta erkölcsi felfogásnak Jézus tanításában megtisztult és tökélyre vitt szellemisége tükröződött egyesülve a buddhizmus egyes letisztult és mindezekkel egybecsengő tanításaival.

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2014. Október
HKSCPSV
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

http://gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

http://gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

http://www.gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

http://gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

*Októberi NYEREMÉNYJÁTÉK* "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva:mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87    *****    Amanda Seyfried Fan - Amanda Seyfrid legnagyobb magyar rajongói oldala - Amanda Seyfried Fan - Amanda Seyfried Fan - ASF    *****    { BLOG } * álmomban mindig egészen enyém vagy.. *    *****    SAILOR MOON! Olvasd el a mangát, nézd meg a részeket, töltsd le a zenéket, ismerd meg NAOKO világát!    *****    Minõség, letöltés, segítség, társaság... Ez mind egy helyen fellelhetõ, itt a SimsLine oldalán.    *****    GYÓGYNÖVÉNY ISMERETI és SZÉPÍTÕSZER KÉSZÍTÕ TANFOLYAM gyógynövénygyûjtéstõl a parfümkészítésig EGYEDI TANÍT&Aa    *****    GYÓGYNÖVÉNY ISMERETI és SZÉPÍTÕSZER KÉSZÍTÕ TANFOLYAM gyógynövénygyûjtéstõl a parfümkészítésig EGYEDI TANÍT&Aa    *****    TAROT TANFOLYAMOK kezdõ és haladó * MESTER KÉPZÉS * Minden, ami Tarot * LEGJOBB TEMATIKA és TANÍTÁS!    *****    TAROT TANFOLYAMOK kezdõ és haladó * MESTER KÉPZÉS * Minden, ami Tarot * LEGJOBB TEMATIKA és TANÍTÁS!    *****    Casanova Ezoterikus Akadémia A SZERELEM MÁGIKUS ISKOLÁJA Párkapcsolati és szexual parapszichológus képzõ    *****    Casanova Ezoterikus Akadémia A SZERELEM MÁGIKUS ISKOLÁJA Párkapcsolati és szexual parapszichológus képzõ    *****    Casanova Ezoterikus Akadémia A SZERELEM MÁGIKUS ISKOLÁJA Párkapcsolati és szexual parapszichológus képzõ    *****    Versenyt indítottál a portálodon de nincsenek jelentkezõk? Regisztrálj, küldd be és népszerûsítsd versenyedet!    *****    *Egy portál, melyben saját mûveket és blogot találsz egyben. - *ESZTII BLOGJA* >> KATT ÉS LÁSS CSODÁT TE IS! :)    *****    Gyere és látogass el Magyarország egyetlen aktív Darren Criss rajongói oldalára! Glee hírek, képek és videók. Nézz be!    *****    Magyarország egyetlen aktív Adelaide Kane rajongói oldalai! A legfrissebb hírek az ausztrál színésznõrõl, csak itt. :)    *****    SZEPTEMBERI NYEREMÉNYJÁTÉK "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva:mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87    *****    REIGN-THE-SERIES.GP - Az uralkodón&#245; cím&#251; sorozat els&#245; számú rajongói oldala! Napi frissek - REIGN HUNGARY ~ KATT ~ REIGN    *****    Gyere Mo. egyetlen Revenge(Bosszú) rajongói oldalára, ahol egy remek maraton vár rád , remek nyereményekkel!Ne maradj le    *****    MECHI LAMBRE -- a VIOLETTA Ludmila-ja -- MECHI LAMBRE -- a VIOLETTA Ludmila-ja -- MECHI LAMBRE -- a VIOLETTA Ludmila-ja