Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

Nimród-Hunor-Magor

Atilla Nagy király

Árpád igazi népe

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Hírek

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

  2014.04.21. 19:16

angelfire.com,ahimre.blogspot.hu,Hunhír.info,fenymag.hu - Atilla és az egységes hun-magyar Európa gondolata-

Az örökség bemutatása


Néhány szobor is hiányzik még Magyarországon. Kik és mik is lennének ezek?

Nimród, Tudó, Lugalzagasi, Ur-Nammu, Nagy Arszák, Berozamad, Atilla, Baján, Opos, Ügek, Emese, Álmos, Nagy Árpád és fiai, a Turul, mint jelképe az új fénynek, a téli napforduló ünnepének (sumirul Tur-Ullu) és talán még találhatunk jeles magyar személyeket, akik példája méltó az utódok tiszteletére. Van már újra hely is a nagy elődök számára, Ópusztaszernek hívják. Az embernek szinte vissza kell fognia magát, ha arra gondol, mi minden hiányzik még Ópusztaszerről, mit kellene még ott felépíteni és láttatni, tanítani és megmutatni, mert irdatlan a bemutatni érdemes anyag. A sumirok szekere, a fokos népének jelképei, a magyarok istene -a Nap - megörökítése, az aranyszarvas, a párduc, az oroszlán, a kos, Én-Lil ligetének lakói, Tündér Ilona - Dingir Mama és a többiek, a Tündérkert lakói, népeink családfája, a népeink által belakott világ bemutatása, népművészetünk emlékei és jelképei, a történelemelőttiben fogant jelképek bemutatása, tanítása mind az elkövetkezők feladata. Eljött az ideje annak is, hogy a romantikus lovasmesékkel is leszámoljunk. Tekintsük ezentúl a lovat-minden tiszteletünk, szeretetünk és vonzódásunk mellett - egyszerű közlekedési eszköznek, harci társnak.

Vajon hány magyar várost építettek fel eleink, a kelták, hunok, pártusok, avarok és szkíták, mielőtt hazajöttek volna? Tízet, százat, ezret?

A pártus Jézus leple

  2014.04.20. 10:36

karpatiharsona.info, karpathaza.network.hu- Dr.T.Túri Gábor : A Torinói Szent Lepel

A Szent Lepelt, Jézus szemfedőjét, Szűz Mária, Mária-Magdolna, valamint Tadeus és Pál (a kánáni Simon!) vitték Edesszába. Edesza, Jézus keresztrefeszítésének és halálának a helyszínétől Jeruzsálemtől É-Keletre, légvonalban 678 km-re fekszik. A város a mai Törökország területén fekszik és Sanhurfának nevezik.  A város másik ismert régi neve Urfa, amelyet a törökök, mivel a város a bibliai Harran városához is közel fekszik, azonosnak tartják az ősi Ur városával. Ma többségében kurdok lakják, akik viszont a városukat Riha-nak hívják. Jézus halálának az időpontjában ez a terület a Pártus Birodalomhoz tartozott, amely Kr.e.250-től 500 éven keresztül uralta ezt a területet. Miért pont ebbe az Edeszába ment Szűz Mária és a kisérete?Ekkor ezen a területen az un. Arszákida származású pártus királyok uralkodtak, akik nevüket a fehér-hun származású Arszákról, a pártusok első királyáról kapták.Ebböl a családból származott V. Abgár király is, akinek székhelye ebben a városban volt.

Rendkívül fontos, hogy III.Béla, már fiatal kora óta, Piroska nagynénje révén, tudott a Jézus-i Lepel meglétéről. Ezt egy ládában tartották a bizánci udvarban, az alatta lévő Arsacida királyi koronával együtt, amelyet ma Magyar Szent Korona néven ismerünk. Ez volt az a Korona, amely először a hunok révén került a Kárpátmedencébe és az itt megalakuló Arszakida eredetű  hun királyság szimbóluma lett. Atilla birodalmának bukása után a korona visszakerült örmény földre, ahol ekkor szintén Arszakida származású királyok uralkodtak. Majd ez a korona, nem sokkal ezután, az avarok révén másodszor is a Kárpát-medencébe került .És ez volt az a korona, amely az avar kincsekkel együtt elkerült nyugatra, Nagy Károly, frank király avarokat ért fosztogató hadjárata során. Végül pedig ettől a Nagy Károlytól került aztán a Szent Koronánk a Vatikánba. Innen hosszú ideig nem sikerült az avarokkal(vagyis a fehér magyarokkal) rokon Árpád-i magyaroknak ezt visszaszerezniük, csak az első évezred fordulóján. 

A Lepel valamikor, egy a pártus királyi udvarból származó személy számára készült, és ez a személy ezzel is lett beborítva. Ez a valaki pedig Jézus Krisztus volt.Ő, aki abból az udvarból számazott, amelynek tagjai azok az Arszákok voltak, akik pedig ugyanakkor a magyar Árpádházi királyok ősei is voltak.

Ősi szkíta-hun-magyar nyelvünkről

  2014.04.20. 10:34

network.hu/drturigabor/blog/gabor-blogja- Dr.T.Túri Gábor-  András-kori ima

Amit a szkíta kereszténységről tudni érdemes

  2014.04.20. 10:33

dobogommt.hu- Az ősi magyar kereszténység kialakulása- Dr. TÚRI GÁBOR írása- A"Szent" István-i térítés előtt létező, ma már sokak számára tudott ún. szkíta kereszténységünk kialakulása, gyökereinek feltárása hazánkban a Kárpát-medencében, az utóbbi évtizedek állhatatos kutatásai alapján egyre élesebben és egyre biztosabban, politikai torzításoktól és érdekektől mentesen mutathatja meg magát.Ennek alapján készült ez az írás, dolgozat is.- A mágus-magyar vallást ekkor már a 4+1 elem tisztelete jellemezte. A víz, a tűz, a levegő, a föld és a szeretet fénylőfája.A víz, - amely, mint ma már tudjuk- folyadék kristály és ezért információ-tároló szerepe is van, a tűz, amely ebben az esetben az égést, a perzselést jelképezi, oxidáció és energiát adó szerepe van, mint a Napnak, a levegő, mint lég, amit csodálatos nyelvünk meglátása alapján a lélegzéssel, a lélekkel is asszociálhatunk, és végül a föld, amit a Földdel, mint bolygóval is kapcsolatba hozhatunk, ez a mindent hordozó, és minden anyagot adó és visszafogadó elem, amiből ered anyagi életünk és létünk és ezekhez kapcsolódott az ötödik elem, a fa, amit a kínaiak és később az európaiak is átvettek a mágusoktól, de hibás fordítással “Holz” (élettelen)fa-ként és nem a valódi jelentésében, mint az nálunk volt: vagyis élőfa; “Baum” értelemben. Ez volt a mi Életfánk, mint ötödik elem, az ezen látható „fénymagokkal“, ami a növekedést és ezen keresztül az élet folytonosságát szimbolizálta (ld. a gyügyei ref. templom kazettás mennyezetfreskóit és Velemért, Pap Gábor idevonatkozó tanulmányival). A Mag, amely mindig a szeretet termése, így egyben annak szimbóluma.
Így állt előttünk Jézus is, mint a Fény-fia, aki maga mondta:
“Én vagyok a világ világossága” és életével maga volt a megtestesült szeretet.-
Így lett ez a mi ötödik elemünk a szeretet fája, az Életfa, amit táltosainknak kellett megmászniuk, ha spirituális közelségbe akartak a mindenség Urával, a TERAM-TU-val kerülni.
Ennek szimbolikája testesült meg a fenyőfában, ami népünk szemében a krisztusi “fény-fája” (a fénylő vagy FÉNYÖs-fa) és így ezt mászták meg táltosaink, mint vallásunk Életfáját, szellemi átlényegülésük transzában

Sahpur halála után fia Hormizd került a trónra, aki alatt már államvallássá tudott válni Mani reformációja.Ez a vallási irányzat nem fogadja el a „jeruzsálemi keresztény közösség“ ószövetségi alapú Krisztus-hitét, és magát, mint az ősi, még Péter apostol által alapított antiochiai és babiloni keresztény közösség követőjének és képviselőjének tartja. Ez a Péter apostol volt Jézusnak az a tanítványa, akit Jézus “sziklának” vagyis latinul “Petrusnak” nevezett, majd így nevét Simonról Péterre változtatta.Itt érdemes megemlíteni azt a nem éppen elhanyagolható tényt, hogy Péter apostol másik neve a Kefas, vagyis v=f változással KeVaS, illetve KöVeS volt, ami jól összehangolható a Petrus (vagyis sziklás, köves) szóval. Meglátásom szerint, ezzel a névvel Jézus - csak a mi nyelvünkön érthető - isteni parancsot is ad Péternek, mert a köves melléknév egyben a KÖVESS felszólítást is magában hordja és ennek a felszólításnak hitünkben sokkal mélyre hatóbb értelme van, mint a sziklának. Tehát ő az az apostol, aki megalapította az antiochiaia egyházat, melynek ünnepe február 6. mind a mai napig ünnepe az ortodox egyháznak. Ő az az apostol, aki soha sem járt Rómában, így a római egyházat a Vatikánban nem is alapíthatta meg, így ott nem is feszíthették keresztre. Ezt támasztja alá, hogysírja, ami szent hely még ma is, Antiochiában található.Tehát Mani ennek az apostolnak, vagyis Péternek, mint a Jézus-i egyház valódi alapítójának a követője.

Őseink hite, a szkíta kereszténység

  2014.04.20. 10:31

hungarcos.wordpress.com- Mágus vallás – szkíta kereszténység – ősmagyar kereszténység-A mennybéli Magosságos Úristen, a Teremtő és Egy igaz Élő Isten, az ős Öreg Isten, a magyarok Istenének vallása, a megtartó és megváltó Krisztus Jézus Urunk hite. Boldogasszonyunk, az Ég Királynőjének tisztelete.
Az Atya-Anya-Fiú hármasságának egysége a Szentlélek által. Őseink, és a teremtett világ tisztelete, egységes isteni rendjének megőrzése. Magyarságunk megtartása.
Az ember Isten képmása. Az ember gyermekek nemzése, szülése és nevelése, tiszta családi élete, alkotó munkája és kimondott szavai, jóságos gondolatai révén gazdagítja a teremtett világot, sokasodva és betöltve azt Isten szeretetével és olthatatlan szerelmével. 
Jócselekedetekre,  igazságosságra, szabadságra és a teljes tudásra való törekvés. Az élet védelme és a jó szolgálata.
A fény felszabadítása anyagi világunkban.

Őseink szkíta keresztény hitéről

  2014.04.20. 10:29

magyartaltos.info- Lajdi Péter : A Táltos- Ősvallásunk papjai, a táltosok, mindenben megfeleltek a jézusi elhívásnak: „Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!” (Mt. 10./7-9.) Ők nemcsak mindenben megfeleltek Urunk parancsainak, de eleget is tettek nekik. Csak egy zsidókeresztény papot, pópát vagy lelkészt mutasson nekem manapság valaki, aki minden részletében komolyan vette e küldetést. Az illetőnek rendkívül nehéz dolga lesz. Csak nagyon kivételes esetben találkozunk egyházi emberek személyében olyanokkal, akik képesek e feladatok elvégzésére és végre is hajtják ezeket. Őket nevezzük szentnek. E tételt tovább vezetve pedig kijelenthetjük, hogy minden hiteles magyar táltos egyben szentéletű ember is.

Most pontokba szedve és a lényegre összpontosítva körbejárjuk a szkíta-magyar kereszténység papjának, a táltosnak alakját.

Molnár V. József: „A Teremtő folyamatosan elhív papi szolgálatra embereket. Ők nagyon ritkán tartoznak az egyházhoz mint intézményhez. ... A magyarság a szkíta gyökerek óta keresztény, a Teremtő közénk születése előtt is keresztény volt, akármilyen furcsán hangzik is ez. Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkítafajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ószövetsége annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való. Annak semmi köze Jézus tanításához! Ne keressünk hát semmiféle ’pogánykodást’ táltosainknál, ami nem jellemzi őket! ...  Ezek a táltosok kivétel nélkül mind keresztények. Nem a judeokrisztiánizmus rabjai, hanem keresztények. Ezt hangsúlyozom. A kettő között lényegi különbség van. A judeokrisztiánizmusban elsősorban a judeo hangsúlyos, és az európai népek, amelyek kereszténynek tartják magukat, judeokereszténynek, azok a mózesi törvény szerint élnek és viselkednek a világban. Ezeket a táltosokat, akik valóban keresztények, üldözték a római egyház papjai. Ez két különböző dolog. Ettől még ők, a táltosok a keresztények! ”-

A magyarság, mint neve is mutatja, mindig is a táltos-mágusok, a MAG-TUDÁS népe volt. A méd (mat-madai) mágusok ugyanúgy, akárcsak a csillagvezérelte, Jézusnak születésekor a galileai Beth-Lahmiban (Beth-lehem) hódoló turáni pártus mágusok, ebből az Istentől reánktestált őskinyilatkozásból és hagyományból merítették tudásukat és erejüket.Nem árt tudni, hogy az átkozódó és szitkozódó zsidó rabbinikus hagyomány (Talmud, Sulhan aruch, Toledót Yeschu stb.) Jézust sokhelyütt „pártus mágus”-nak, majd pedig „Nimrud fiának”, a bábeli toronyépítő, a magyarság ősatyja, a mágikus művészetek szerzője fiának, sőt, „Rabbi ben Panther”-nek nevezi, ami annyit tesz, mint „Párducfia Mester”. Ez egyben utalás párducos Nimródra, és ne feledjük el, hogy Árpád apánknak is állandó epitheton ornansa, sokrétű jelentésű eposzi díszítőjelzője a „párducos” (párduckacagányos, a párducos Nimród és Gilgames leszármazotta stb.) jelző: párducos Árpád. Nimród a sumér ékiratokban NIB-UR-ként jelenik meg, ami annyit jelent: PÁRDUC-HŐS. NIB = PÁRDUC, UR = HŐS, URASÁG, BÁTOR.  A csángó és a székely néphagyomány Jézust Égi Táltosnak vagy Főtáltosnak nevezi. „Tessék Máté evangéliumát elolvasni! A táltosi gyógyításnak szinte minden módszere Máténál és Lukácsnál megtalálható.” (Molnár V.József) Népünk Bibliától független hagyománya őrizte meg Nimród apánkról azt az információt, hogy ő a bábeli torony építője. Erről nincs említés a zsidó iratokban. Ezt nagyon fontos tudnunk!

Gudea, Jézus előhírnöke

  2014.04.20. 10:28

"A te szíved a szeretet kelyhe (forrása),

melynek úgy kell kiáradnia,
mint az én kezemben lévő korsoból az ÉLET-VIZE árad." (Gudea)

 Gudea tanítása szerint: „a kenyér az Isten maga”és amint írja az itt közölt szövegében: „Im-Ti-A-Ta …”Az élet vizével meghinti” …Ninda-Gis-Bisum… „megtöri a kenyeret” …Al-Inin-Ni-De… „Istenanyához kiált” …Bagar (lelkiséget adó) Királyomat …és most szó szerint fordítva így: „meg-neki-töm imát meg-neki-töm” - vagyis, a kenyeret adó Istent halmozza el imádsággal, mialatt mindenkinek ad a kenyérből. Mily érdekes visszhangja ennek a 2000 évvel későbbi jézusi intés így: „Egyétek4 ez az én testem, amit adok a világ életéért!” A „kenyér” benned isteni erővé válik. Az ilyen „istenes gondolkodás másik alapja az „Élő-Víz”. Jézus így tanított erről: „…Valaki pedig azon vízből iszik, melyet én adok neki, soha meg nem szomjúhozik, hanem ez a víz örök életre buzgó kútfeje lesz őbenne.” (Jn. 4:24) Gudea nyíltan hirdette a Szeretetet, és itt láthatjuk ránk maradt emlékét, az élet vizének kútfejét kezében tartó szobrát. - És így tanít:A Te szíved a SZERETET kelyhe, melyből úgy kell kiáradni annak, mint a kezemben lévő pohárból az életvize árad.”

A szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkról, amit tudni érdemes

  2014.04.20. 10:27

buddha-tar.hu- A magyar szellemiség eredete

Magyar ősnép, ősnyelv, ősműveltség

A régi görög források szerint a szkíták nemzetsége a legősibb a Földön. Az élő buddhista hagyomány Buddhának, a szkíta királyfinak a családfáját Földünk első uralkodójáig vezeti vissza, a legősibb időkbe.

Eredetkutatásunk egy újabban kialakult vonalának képviselői a legújabb genetikai kutatásokat egybevetve a régészet leleteivel, arra a tudományos érveléssel alátámasztott eredményre jutottak, hogy a magyarság őshonos a Kárpátmedencében, aminek ténye visszavezethető egészen a jégkorszakig.                                          

Eszerint mi magyarok a jégkorszakig visszavezethető genetikai, kulturális és nyelvi folytonosságot képező ősnép vagyunk, a magyar nyelv ősnyelv, ősi rovásírással, a magyar kultúra pedig ősműveltség. Fajunk, nyelvünk, műveltségünk és hazánk, a Kárpát-medence – szemben az eddigi elképzelésekkel – népek, nyelvek és műveltségek kirajzásának forrása.

1 A Kárpát-medencébe beáramló szkíta-hun őseink ezzel az őshonos szkíta népességgel egyesültek. (Helyzetünk e szemlélet szerint érdekes hasonlóságot mutat a tibetiekével, akik őshonosnak tartják magukat a Tibeti fennsíkon, és ugyanakkor hirdetik fajuk és műveltségük szkíta rokonságát.

(Őshazánk a Kárpát-medence, ahonnan ősi nemzetünk kirajzott, majd több hullámban a szkíta-hun-magyar nemzetünk hazatért. Lásd. pl.  Váradi Tibor, Salamin András és Mesterházy Zsolt kutatásait!- MAGHAR oldal, szerk.)

Amit ői nemzetünkről érdemes tudni

  2014.04.20. 10:26

Nimródtól Atillán keresztül Árpádig- Thúróczy János Kronikája

Noé-Khám-Kus-Nimród-Hunor-Bor-Dáma-Keled-Keve-Bondofard-Bökény-Csanád-Budli-Beszter-Mike-Miska-Ombóde-Kölcse-Levente-Lél-Zámbor-Zombor-Balog-Bulcsú-Szultán-Berend-Kadicsa-Opos-Ete-Személy-Torda-Bendegúz-Atilla (Etele)-Csaba-Ügyek-Álmos-Árpád-Zoltán.

A HUN-AVAR-SZKÍTA-MAGYAR AZONOSSÁG- Isten Áldd meg a magyart…” Gondolatok a magyarságról- Váradi Tibor előadása Magyarok Háza 2001. november 9.- részlet -

A Kárpát-medence egy ideig avar birodalom néven működik. A hun és a magyar egyezése, közössége megtalálható a nép mítoszaiban, legendáiban. Lásd Hunor és Magyar testvérisége. A Hun-Magyar-Szkíta-Avar mind egy!                                                                                                                     Kalanusz püspök i.sz. XII. században megírta Atilla történetét. Ma is létezik még 6 példány ebből. Ő írja azt A hunok, akik avarok s most magyarok” Azért titkolják ma az avar és a hun egyezést, mert e két népcsoport olyan nagy hatalommal és olyan kultúrával rendelkezett több száz éven keresztül Európában és Ázsiában amely múltat szeretnék a magyarság elől eltitkolni, elvenni.                                                                         Az avarok egyik csoportját úgy hívják, hogy GRIFFES AVAROK, a másikat pedig INDÁS AVAROK-nak. A Griffesek őrizték a Turul hagyományt. Ez ma tőlük származik. A Kaspi Aral-tó térségében éltek. Rájuk jellemző, hogy gyűrűs védelmi rendszert építettek. Amikor visszatelepednek ide, megalapítják saját központjukat, ami a mai GYŐR-nek felel meg. Tehát a mai Győr, a Griffes Avarok központja.                                                                                 „Az avarok a manicheus vallás követői, akik a rovásírást is hozzák magukkal a Kárpát medencébe” (Fehér Jenő: Korai Avar Kagánok c. művéből) Ekkor már létezik a rovásírás a Kárpát medencében, de az avarok ugyanezt az írást hozzák. A Manicheizmus volt az ősmagyarok ősvallása, ezért nem meglepő, hogy az avarok is ilyen vallást hoznak magukkal.                                                                                                                       Az Indás avarokról azt tudjuk, hogy Kangar néven is futnak. Ők is manicheista hiten voltak. A perzsák üldözték a Manicheizmust, és ezt az Indások átérezték. A hitüket titokban kellett tartani, de ősi szimbólumokkal igyekeztek fenntartani vallásukat. Róluk azt kell még tudni, hogy a Pártus birodalomból érkeztek a Kárpát medencébe. A 4 népcsoportunk között nagyon szoros kapcsolatot mutat a hasonló művészet, temetkezési szokás, harcmodor stb.

Amit érdemes tudni

  2014.04.20. 10:25

youtube.com- Világpanoráma- 2012.június 1.,  Vendég: Csurka Dóra, történész, Műsorvezető: Szaniszló Ferenc.

Csurka Dóra: "Atilla örökét jöttek visszafoglalni eleink. Felmerül, milyen öröksége van Atillának. Maga a származás, ez a hun-szkíta származás. Másrészt az ehhez kapcsolódó vallás, tehát a szkíta kereszténység, s történelmi csúsztatás, hogy mi 1000-ben Istvánnal a római kereszténységhez csatlakoztunk."

Amit Atilla Nagykirályunkról tudni érdemes

  2014.04.20. 10:24

magyarmegmaradasert.hu- Dr. Mihály Ferenc- Isten Ostora

Ő volt az első, aki „Pán-európát” tervezett „connacionalista” alapon és az összekovácsolást meg is kezdte, de korai halála és tragédiája meggátolta a keresztülvitelben. Az ő uralma alatt még lett volna lehetősége és értelme az „EURÓPAI UNIÓNAK”, mert akkor még az Atlanti-óceántól az Urálig, mint azt a HAMMOND HISTORICAL ATLAS Isaac Asimov GUIDE TO THE BIBLE c. nagy művében bizonyítja – mindenütt NOÉ unokáé NIMRÓD fiai, Gómer és Javan, Góg és Magóg leszármazottjai éltek, akikben még élt a mítosszá magasztosult tudat, hogy Atilla a Nimród és Noé egyenes leszármazottjai voltak-

Mostanában több történész állítja, hogy Árpád papkirályunk, sőt Atilla, az Isten Ostora is keresztények voltak.

Az „ÁRPÁD NAPOT” immár tíz év óta megünnepeljük nemzeti ünnepként. Illő tehát, hogy a hun-magyarok nagy királyának napját nemzeti ünnepünknek tekintsük és megünnepeljük, mint ATILLA NAPOT

 

Amit a szkíta kereszténységről tudni érdemes

  2014.04.20. 10:22

magtudin.org, valamint a magunk.hu honlapokon-Lajdi Tamás- 

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása
A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. Ennek a vallási kontinuitásnak egyik mellékága a manicheus vallás, melyből aztán a középkori Európa nem zsidókeresztény vallás mozgalmai merítették tanaik nagy részét. A magyarság azonban ma ajándékként kapja vissza a lehetőséget ősvallásának felélesztésére, mely a legtisztább értelemben vett jézusi kereszténység.

Könyvajánló

  2014.04.20. 10:17

webshop.animare.hu- Aradi Éva- Egy szkíta nép: a kusánok- Aradi Éva 2005-ben megjelent, nagysikeru "A hunok Indiában" címu könyvében a fehér hunokról, azaz nemzetközileg ismert nevükön a heftalitákról írt. Mostani kötetében a heftaliták részbeni elodeirol, egy másik Belso-Ázsiából származó néprol: a kusánokról számol be. Ez a nép idoszámításunk kezdetétol körülbelül háromszáz évig uralkodott a mostani Afganisztán, Kelet-Irán, Pakisztán területén és India északi felén. Miután az osi Selyemút nagy részét ellenorízték, gazdag, virágzó, hatalmas birodalmat hoztak létre. Mind kultúrájukban, mind muvészetükben maradandó, az egész térségre ható alkotásokat teremtettek. Érméik muvészi ábrázolásuk miatt máig híresek és keresettek Aradi Éva: Egy szkíta nép: a kusánok könyv ára: 2000 Ft.

Képek:

Programajánló

  2014.04.20. 10:07

elokotossegek.hu- DR. ARADI ÉVA- Szkíták vagy indoszkíták? 

Széchenyi István Általános Iskola, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

youtube.com- Aradi Éva_Indoszkíták, heftaliták és kusánok

A valódi magyar holokausztokról mikor fognak megemlékezni?

  2014.04.17. 16:34

magyartudat.com- Menyegző helyett temetés – amerikai terror-bombázás Győr-gyárváros ellen

1944. április 13-án történt az első bombatámadás a II. Világháború során Győr városának legnagyobb üzeme a Magyar Vagon és Gépgyár, valamint a repülőtér ellen. A légitámadást az amerikai légierő 163 darab B-17. típusú bombázója hajtotta végre. Ezek a repülőgépek egy dél-olaszországi repülőtérről szálltak fel és a városunk feletti bombázást 11 óra 47 perckor kezdték meg. A légitámadás 15-18 percig tartott és hatalmas pusztítást végzett. Összesen 349,9 tonna bombát, valamint 30,000 darab gyújtóhasábot dobtak le a 17 percig tartó légitámadás alatt. A bombázókat kísérő vadászgépek alacsony támadásból lőtték a menekülő embereket.A gyár – ahol Messerschmitt harci repülőgépeket gyártottak a német és magyar légierő számára – üzemképtelen lett.

A bombázás áldozatainak száma: 564 halott és 1132 sebesült, az akkori polgármesteri jelentés szerint.

A pártus Jézus leple

  2014.04.17. 15:19

karpatiharsona.info, karpathaza.network.hu- Dr.T.Túri Gábor : A Torinói Szent Lepel

A Szent Lepelt, Jézus szemfedőjét, Szűz Mária, Mária-Magdolna, valamint Tadeus és Pál (a kánáni Simon!) vitték Edesszába. Edesza, Jézus keresztrefeszítésének és halálának a helyszínétől Jeruzsálemtől É-Keletre, légvonalban 678 km-re fekszik. A város a mai Törökország területén fekszik és Sanhurfának nevezik.  A város másik ismert régi neve Urfa, amelyet a törökök, mivel a város a bibliai Harran városához is közel fekszik, azonosnak tartják az ősi Ur városával. Ma többségében kurdok lakják, akik viszont a városukat Riha-nak hívják. Jézus halálának az időpontjában ez a terület a Pártus Birodalomhoz tartozott, amely Kr.e.250-től 500 éven keresztül uralta ezt a területet. Miért pont ebbe az Edeszába ment Szűz Mária és a kisérete?Ekkor ezen a területen az un. Arszákida származású pártus királyok uralkodtak, akik nevüket a fehér-hun származású Arszákról, a pártusok első királyáról kapták.Ebböl a családból származott V. Abgár király is, akinek székhelye ebben a városban volt.

Rendkívül fontos, hogy III.Béla, már fiatal kora óta, Piroska nagynénje révén, tudott a Jézus-i Lepel meglétéről. Ezt egy ládában tartották a bizánci udvarban, az alatta lévő Arsacida királyi koronával együtt, amelyet ma Magyar Szent Korona néven ismerünk. Ez volt az a Korona, amely először a hunok révén került a Kárpátmedencébe és az itt megalakuló Arszakida eredetű  hun királyság szimbóluma lett. Atilla birodalmának bukása után a korona visszakerült örmény földre, ahol ekkor szintén Arszakida származású királyok uralkodtak. Majd ez a korona, nem sokkal ezután, az avarok révén másodszor is a Kárpát-medencébe került .És ez volt az a korona, amely az avar kincsekkel együtt elkerült nyugatra, Nagy Károly, frank király avarokat ért fosztogató hadjárata során. Végül pedig ettől a Nagy Károlytól került aztán a Szent Koronánk a Vatikánba. Innen hosszú ideig nem sikerült az avarokkal(vagyis a fehér magyarokkal) rokon Árpád-i magyaroknak ezt visszaszerezniük, csak az első évezred fordulóján. 

A Lepel valamikor, egy a pártus királyi udvarból származó személy számára készült, és ez a személy ezzel is lett beborítva. Ez a valaki pedig Jézus Krisztus volt.Ő, aki abból az udvarból számazott, amelynek tagjai azok az Arszákok voltak, akik pedig ugyanakkor a magyar Árpádházi királyok ősei is voltak.

Nemzeti zászlónkról

  2014.04.16. 21:49

magtudin.org- Kárpáti Gábor CsabaÁrpád-sávos lobogónk szimbolikájáról

A zászlók elemzésének nem csak történeti, hanem szimbolikai módja is van. Ha elfogadjuk, hogy egy zászlón minden színnek, minden formának és azok elhelyezkedésnek tudatos szerepe, üzenete van, akkor magasabb szinten is képesek leszünk megérteni az adott lobogó rejtett jelentéstartamát, de azt is meghalljuk, amit a zászló - jelképei segítségével - elmond a zászlót büszkén felemelők (nemzetek, emberi közösségek) jelleméről, lelki világáról és küldetéséről.

A következőkben így fogjuk megvizsgálni egyik legrégebbi ereklyénket, a piros-ezüst csíkos Árpád-sávos lobogónkat, mely jóval ősibb szimbólumunk, mint amire neve alapján gondolhatnánk.

A vörös és az ezüst színek egymásba szövése igen mély jelentéssel bír.

Indiában - melynek É-Ny-i része (Radzsasztán) egykor kusán és fehér-hun (heftalita) őseink szállásterülete volt - az ezüst szín a Holdat, míg a vörös a Napot jelképezi: utalva egyfelől a Tűz elemére, másfelől pedig vöröses színére, ami a lenyugvó és már nem az égen magasan tűző Nap jellemzője. E két szín Radzsasztán zászlójában ugyanúgy megjelenik, mint az Árpád-sávos lobogóban. 

Mi mást jelent még ez a történelmi jelkép? Vizsgáljuk meg a csíkok, azaz a Nap és a Hold jelentését:

A Nap az égi erő, a szellem, a férfias, aktív oldal, az atya, a király, a Hold pedig az égi bölcsesség, a lélek, a nőies, befogadó oldal, az anyaság, a királynő szimbóluma. Kettejük egysége és egymásba alaklulása (a zászlón a csíkok egymást váltják, a színek átszövik egymást) ha egy nemzet jelképeként jelenik meg, az erő és a bölcsesség összekapcsolását, a harcos kaszt és a papi kaszt szövetségére utal. Ez az ideális állam, az égi törvények földön való megjelenésének előfeltétele.

Őseink tudatosan tűzték zászlajukra küldetésüket: az égi tudáson alapuló földi rend megvalósítását, melynek szervezőerejét a nemes harcosok, szakralitását, vallását és a belőlük fakadó tudást pedig a papok (mágusok, táltosok) adták.

Ez egyből ahhoz az őstörténeti-mítikus kettősséghez - illetve a belőlük fakadó egységhez - vezet, amit hagyományunk a két testvér: Nimród fia Hunor és Magor mondájában, a hunok és a magyarok szövetségében, valamint a szakrális és a világi fejedelem (kende és gyula) intézményében (kettős királyság) tart számon. Egyik a másik nélkül nem a teljességet, hanem csak a rész tökéletlen működését vonja maga után.

Atilla nagykirályunk Buda szakrális királyunk nélkül nem lett volna képes világbirodalmat létrehozni - és Buda rejtélyes halála (meggyilkolása??) után nem sokkal Atilla is cselszövés áldozata lett, és a Hun Birodalom egyből darabokra hullott.

Egy buddhista tanító, Mireisz László: A magyar vallás c. kiváló könyvében a hunokat etnikai népcsoportnak tartja, míg a magyarokat a méd mágusok rendjének. Ezek a mágusok (a továbbiakban magyarok) a szkíta népek között jelennek meg, és a harcosok rendjével szövetséget kötve az adott nemzet tanítói, gyógyítói, mágusai lesznek.

Összefoglalásként, visszatérve Árpád-sávos lobogónkra, az egymást váltó csíkok a hunok és a magyarok közös eredetét, későbbi vérszerződését, a lovas kultúrájú harcosok és a mágikus, természetközeli valláson alapuló papi rend szövetségét és szellemi irányultságát jelképezik. Üzenete ma különösen időszerű, mert mi, kárpát-medencei (de főleg csonka-magyarországi) magyarok - a több évszázados, idegen érdeket szolgáló agymosás következtében - nem emlékezünk valós eredetünkre és közös küldetésünkre.

A kollektív tudatunkban jelentkező emlékezet-vesztés, zavar, nemzetsorsrontó közöny, kishitűség és belső megosztottság a turáni átok máig élő megnyilvánulása, amelyet leghatékonyabban nemzetünk önazonosságának tudatosításával és teremtő nyelvünk használatával, szerkezetének tanulmányozásával lehet feloldani.

A büszkén magasra emelt Árpád-sávos lobogónk pedig azt üzeni nemzettársainknak és a világnak, hogy ismét önmagára talált és újra egységet alkot a hun-magyarság.

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

  2014.04.16. 21:34

magtudin.org- Rev. Dr. Mihály Ferenc- ISTEN OSTORA- Mostanában több történész állítja, hogy Árpád papkirályunk, sőt Atilla, az Isten Ostora is keresztények voltak. 

     Az „ÁRPÁD NAPOT” immár tíz év óta megünnepeljük nemzeti ünnepként.  Illő tehát, hogy a hun-magyarok nagy királyának napját nemzeti ünnepünknek tekintsük és megünnepeljük, mint ATILLA NAPOT. 

Ismét elhunyt egy igaz hazafi

  2014.04.14. 17:26

vilagmagyarsaga.hu- TAMANA- A nagy világutazók sosem feledkeznek el hírt adni arról, hogy bármerre jártak a világon, mindenütt találkoztak magyarokkal. A magyar helységnevekről azonban nem kaptunk tudósítást ilyen mértékben. Már majdnem két évtizede, hogy megszületett a TAMANA segédtudomány, melynek segítségével kimutathatjuk, hogy nem csodás véletlenekről van szó, hanem egy ősi műveltség nyelvemlékeiről, melyek azonos társakra találnak a Kárpát-medencében.

Dr. Vámos Tóth Bátor szakszerűen nyúlt ehhez a kérdéshez, mégis akadtak gáncsoskodók, akik a magyar nyelv szellemét igyekeztek palackba zárni a titokzatos keleti mesék nyomán. A valóság az itteni szerény, állami támogatást nélkülöző munkából is kitűnik, és minden középiskolás előtt világossá válik, hogy ezt eddig politikai okokból titkolták el előttünk.
Ha fordított nézőpontból vizsgálnánk a névtár állományát vagy a világ valamely országának névtárát vennénk alapul, ez a nagy munka néhány lapra zsugorodna össze. Annak ellenére, hogy ez a tájékoztató füzet csak azokat a neveket, névszerkezeteket öleli fel, melyek alakilag azonosak, mégis messzemenő következtetéseket vonhatunk le a földgömbön való elhelyezkedésükkel kapcsolatban.
A magyar nevek, ellentétben az angol és egyéb gyarmatosítók névadásaival, nem hadihajókon és repülőgépeken érkeztek rendeltetési helyükre, hanem már a történelem előtti időkben is jelen voltak, több tízezer évre tekintenek vissza. Mondavilágunk és ősi regéink az idők végtelenségébe vesznek, mint az elmúlt századok hamisított történelme.
(Megjegyzés: 2005-ben megjelent Budapesten a több, mint hatezer helységnevet tartalmazó TAMANA VILÁGNÉVTÁR, s az interneten is elérhető tudományra már azóta a világ minden részén felfigyeltek; jelenleg a Móricz János kutatásaival foglalkozó egyesület szakirodalmának fontos része.)
Simon Endre 1996 (Kanada)

Simon Endre - gyászjelentés

Meghivó

  2014.04.12. 09:07

A Krím példája kihat Olaszországra is

  2014.04.10. 13:31

hifo.net- DARABOKRA HULLIK OLASZORSZÁG - SZARDÍNIA IS FÜGGETLENEDNE- Szardínia szigete is függetlenedni akar Rómától, a helyi pártok és civil mozgalmak a Veneto tartományban lezajlott referendumhoz hasonló internetes népszavazást szerveznek.

Veneto tartomány 3,8 milliós lakosságából több mint 2 millióan vettek részt a március 16-21 közt lezajlottreferendumon, melyen a szavazók 89%-a támogatta a kiszakadást Olaszországból és a független Velencei Köztársaság helyreállítását. A Szardíniai Cselekvés Párt tervei szerint nemsokára a venetoihoz hasonló referendumot tartanak és Szardínia szigete függetlenedik Olaszországtól, hogy helyreállítsa saját gazdasági, népi egységét és visszatérjen saját helyi tradícióihoz a Róma által erőltetett nyugati életvitellel szemben.

Elszlávosodott szkíta rokonnépeink és himnuszaik

  2014.04.09. 14:32

magtudin.org- Lajdi Péter- A hun-magyar testvériség és azonosság legújabb nyelvi bizonyítékai 

Az orosz szókincs és nagyobb általánosságban a szláv népek művelődési alapszavai között rengeteg hun-magyar szót találunk. Ilyen az orosz csaj, azaz tea jelentésű szó is. Az orosz népesség három etnikai összetevőből ötvöződött össze: a szláv, a szkíta és a skandináv viking népcsoportok keveréke, így szkítaági messzi rokonaink. Az ukrán nép, de a lengyelek egy részének is igen nagy hányada elszlávosodott szkíta-leszármazott, ugyanis genetikailag – és ez a döntő -  legközelebbi vérrokonaink közé tartoznak, akárcsak a horvátok, akiknek ereiben nagy mennyiségű hun-avar vér is csörgedezik. És ami a legmeglepőbb, a szlovákokra ez ugyanígy jellemző. Így már jobban érthető a horvát-szerb történelmi ellentét: Ehhez genetikai és ebből fakadóan alapvető mentalitásbéli különbözőség szolgáltatja a hátteret. A szerbek ugyanis túlnyomórészt valóban szlávok, mégha a hosszú török hódoltság alatt a hódító oszmán-törökökkel el is keveredtek. Ennek nem csak vérségi, hanem kulturális következményei is láthatóak, sőt hallhatóak is a török-arabszemita motívumokkal átitatott népzenéjükben.

    A Magyar Tudomány 2008. októberi számában ez áll: „A genetikusok a magyarok esetében tudnak arról a látszólagos ellentmondásról, hogy míg a nyelvük és eredetük nem-indoeurópai, a genetikai összetételük viszont európai ... Elgondolkodtató, hogy az EU19 marker (markergén; LP) a magyarokat a lengyelországi és ukrajnai recens népséghez kapcsolja (Semino et al., 2000; Bosch et al., 2006), márpedig azt komolyan senki sem gondolná, hogy a magyarok lengyel vagy ukrán, vagy fordítva: a lengyelek és az ukránok magyar származásúak volnának.” E csak látszólagos ellentmondás által felvetett kérdésre pofonegyszerű a válasz. E népcsoportok közöttaz összekötő kapocs az európai ősnép, a szkítaságmelynek nagy területeken való jelenléte már az indoeurópai invázió előtti időkben is történelmi ténynek számít.

A teljes cikk:

http://www.magtudin.org/Lajdi%20-%20hun-magyar%20testveriseg.htm

Az elszlávosodott szkita népek himnuszai 

Tovább bomlik Ukrajna?!

  2014.04.09. 14:29

hidfo.net- LESZAKADNAK UKRAJNÁRÓL A LENGYEL TERÜLETEK IS

A MIÉP elnökének közleménye

  2014.04.09. 14:17

facebook.com- Kedves Barátaim!

Aludtunk egy éjszakát az országgyűlési választásra, és talán higgadtan tudjuk nézni az eredményeket. Tudom, hogy vannak, akik úgy látják, hogy kudarc az elért eredmény, én azonban némileg másként látom. A gyenge eredmény nem nekünk szól, hanem a kis pártoknak. Jól látható, hogy a parlamenti pártokon kívül nem hogy más pártok is bejutottak volna a parlamentbe, (pedig némelyeket igencsak favorizáltak – gondoljunk csak Szili Katalin és Schmukk Andor mindennapi szerepeltetésére a televíziókban) – de még az 1 %-ot sem sikerült senkinek nem hogy átlépnie, de még megközelítenie sem.Mivel az ország sorsáról volt szó, a szavazók csak azokkal törődtek, akiknek esélyük volt a parlamentbe jutni, a többiekre csak a szűk törzstábor szavazott. Én igenis eredménynek tekintem azt, hogy jelöltjeink több helyen is olyan pártok jelöltjeit tudták megelőzni, amelyek 100 milliókat költhettek a kampányra (FKgP, Szociáldemokraták, KTI, Összefogás párt, JESZ, SEM, ÚDP, ÚMP, stb.). A hogyan továbbról nyilván majd beszélnünk kell, de mivel kezdődik az aláírásgyűjtés az Európa Parlamenti választásra, ezzel kapcsolatban is dönteni kell.

A MIÉP önállóan nem indul ezen a választáson (az okot talán nem kell magyaráznom), de részben a MIÉP-esek által is fémjelzett Összefogás Magyarországért Párt igen. Ennek a listavezetését Drábik János elvállalta. Kérem tehát, hogy aki szívesen részt venne az indulással kapcsolatos aláírásgyűjtésben, vagy aki ilyen segítőről tud a környezetében, az ezt mielőbb jelezze nekem.

Jó egészséget, és kitartást kívánva, üdvözlettel:
Dr. Fenyvessy Zoltán
a MIÉP elnöke
2014. április 7.

 

Cion cirkuszolás egy "emlékmű" körul

  2014.04.08. 21:16

Hunhír.info- 

Nyert Orbán, máris bontják a német megszállás emlékművét

Megjelentek az őrjöngö cionbohócok: Mégis építik, s nem bontják Gábrielt

Megszállták a Szabadság téri építkezést a romboló neocionok

Bogár kimondta a lényeget! A Fidesz fogja elvégezni azt a piszkos "munkát", amit eredetileg a gyurcsanyistákra bíztak

  2014.04.08. 21:10

Hunhír.info- Bogár László: Ezért engedte győzni Orbánt a háttérhatalom- A „birodalom” mint globális SZDSZ, egyszerűen belátta, hogy a „lokális SZDSZ” – ami most Összefogás logó alatt semmisült meg éppen – kényelmesen kifosztható állapotban tartaná az országot, de az ennek nyomán kibontakozó permanens polgárháború miatt aligha szerezhetné meg a zsákmányt. Ezért járult hozzá most sajátjai bukásához, és Orbán Viktor évtizedes uralmához.r!

(Vigyézz Bogár! Ha tulságona kimondod az igazat, örulhetsz, ha csak a Magyar Hírlap mond bucsut neked!- MAGHAR oldal, szerk.)

Remélhetöleg a gyurcsanyisták összes pártja is így végzi!

  2014.04.08. 21:06

Hunhír.hu- Megszűnik a Milla - kár, kár, hess, madár!

Részlet Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása? cimu könyvéböl

  2014.04.07. 13:02

magyarmegmaradasert.hu-

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Egymást támadják a gyurcsanyisták

  2014.04.07. 05:36

Hunhír.info- Megy az egymásra mutogatás az összefosásnál: Az MSZP megutálta Gyurcsányt és Bajnait

Maradt, ami eddig

  2014.04.07. 05:26
magyarhirlap.hu- LISTÁS EREDMÉNYEK: Fidesz 44,7, Összefogás 25,6, Jobbik 20,8 LMP 5.2%Kevesebben szavaztak, mint négy éve: A választásra jogosultak 56,7 százaléka járult az urnákhoz fél hatig
A szavazatok 80 százalékának összeszámlálása után a Fidesz a szavazatok 45 százalékát szerezte meg az országgyűlési választásokon. A kormánypártokra 1,7 millióan szavaztak, ami kétszer annyi mint az ellenzéki pártszövetségre. Az előzetes mandátumbecslés szerint ez pár mandátum híján kétharmados többséget jelent a kormánypártoknak. Az ellenzéki pártszövetség egy kivétellel az összes vidéki választókerületben vesztésre áll. A Jobbik, bár jobban teljesített, mint négy éve, de Vona Gábor csalódásként élte meg az eredményt. Az LMP viszont ünnepelhet, hiszen átlépték az 5 százalékos határt és öt képviselőjük a következő Országgyűlés tagja lehet.
 
(Buktak a gyurcsanyisták, az lmp sajnos bejutott, Orbánék szép szavakkal továbbra is kormányoznak, Vonálk pedig bizonyíthatnak, hogy valóban nemzetiek, vagy csak azt mondják magukról!- MAGHAR oldal, szerk.)

Jézus pártus-szkita-arámi származása

  2014.04.05. 19:05

A Fény Fiáról, a pártus Jézusról + Könyvajánlók

 

 Bunyevácz Zsuzsa - HunHír.HuLehull a titok leple?- Bunyevác Zsuzsa

A Leplet olyan rombuszmintás fedelű aranyládában őrizték egykor, amilyen a pártus királyok köntöseinek a motívuma. A szövésminta tehát a pártus királyi családokban használtakkal azonos. 

Ezt bizonyítja Ian Wilson is (1) aki könyvében bemutatja Hatra pártus királyának a szobrát, a Mandylion képét, ahogy az a X. században kinézett, illetve annak a nagy valószínűséggel a pártusok által készített takaróját. A képek alapján megállapítható, hogy mindhármon jellegzetes rombusz-minta látható. 

Vajon miért kapott Jézus a pártus királyok által is használt különleges vásznat halotti lepelként, ha ő egy szegény zsidó ács fia volt? 

A pártus kapcsolatot azonban még több más tény is igazolja: Leplen szabad szemmel is láthatók a szemekre helyezett érmék nyomai, de a háromdimenziós kép is mutatja. A Pártus Birodalom területéről terjedt el az úgynevezett pontuszi szkíta kultúrkörben az a szokás, hogy a halott szemére aranyból vagy fémből készült szemlemezeket helyeztek. Érméket találtak Jeruzsálemben a pártus Adiabene Helené fejedelemnő szarkofágjában is. 

A pénzérmés temetkezés Palesztina őshonos lakosságának szokása volt. A régészek szerint az érmés temetkezés szokása csak a pártus térhódítás idején, tehát kb. 40. körül terjedhetett el Palesztinában - ott is elsősorban Galileában és Szamáriában. Ez a temetkezési mód a belső-ázsiai lovasnépek többségét is jellemezte: így temetkeztek a pártusok, szkíták, a hunok, avarok és a magyarok is. A kínai arany szemlemezek is a hunoktól való átvételek. A szemérmés temetkezés a napvallást gyakorlók körében volt használatos, az elhunytnak tehát napvallásúnak kellett lennie. A szkíták a halottak jobb szemére arany a balra ezüst érmét raktak, ami a Napra illetve a Holdra utalt. 

(A Nap Isten jelképe volt!- MAGHAR oldal, szerk.)

"Szem-érmesen" ma is ravataloznak a Kárpát-medencében parasztembereket. A magyar nyelvben összefüggés van a "szemérmes" jelző, és a szemekre helyezett érmék között, hiszen a szemérmes lesütött szemekkel jár, ugyanúgy mintha érem lenne rajta. (5) 

(AJÁNLOTT KÖNYVEK:

Bunyevác Zsuzsa- A Szent Grál és annak magyar vonatkozásai.Bunyevác Zsuzsa-Félni csak... Kinek is lehet?- MAGHAR oldal, szerk.) 

 

 

Elindult lavina

  2014.04.05. 18:59

kuruc.info- A krími példa ragadós: "Alaszkát vissza Oroszországhoz" jeligére folyik az aláírásgyűjtés

Szkíta öseink hagyatéka ismét napvilágra kerult

  2014.04.05. 08:13

Hunhír.info- Szkíta lelethegyek Heves megyében

Elhunyt Szabó Gyula...

  2014.04.05. 08:06

facebook.com, Hunhír.hu-Életének 84. évében, hosszú betegség után elhunyt pénteken Szabó Gyula Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze...

A színművész évek óta betegeskedett, otthonában érte a halál. 
Szabó Gyula emlékezetes színpadi alakításai mellett számos filmben és tévésorozatban játszott, ő volt a Tenkes kapitánya Buga Jakabja, a Princ, a katona Csontos őrnagya, a Robog az úthenger Józsija.
Hangját is jól ismerhette a közönség: szinkronszerepei mellett az ő hangján szólalt meg több rajzfilmfigura, köztük dr. Bubó és Frakk. Mesemondása legendás volt, generációk nőttek fel például a Magyar Népmeséken.

Ismerjük meg valódi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.04.04. 13:04

magyarmegmaradasert.hu- A szkíták székely eredete

Modi professzor (Modi, 1926) és Aradi Éva (Aradi, 2005) könyveiből tudjuk, hogy a szkíta-magyar-hun kultúra alapvető hatást gyakorolt az indiai történelemre és műveltségre (Grandpierre, 2007). Hiteles történetíró, Josephus Flavius (i. sz. 37) írja Antiquitates c. munkájában (Flavius, 1957, 59), hogy Magóg és Gomer népei a vízözön után „a Don folyóig, nyugaton pedig Gadeiráig (ma Cadiz), elfoglalván a térséget, amelyre rábukkantak, s amelyet előttük senki sem lakott, a saját neveik szerint nevezték el a népeket”. A Hérodotosz feljegyezte szkíta ősmondában Hargita első emberként „néptelen tájon” született, vagyis a szkítasággal jelent meg az ember a Kárpát-medencében.

Középkori krónikáinkban, néphagyományainkban megőrződött annak hite, hogy a magyar hajdanta a világ legnagyobb lélekszámú népe volt. A magyar őskirályok a négy égtáj urai, ők szervezték meg a négy égtáj őreinek hálózatát, szorosan ide tartozik a négy folyó, az esztergomi oroszlános címer négy sávja. Az őshazához ragaszkodás fejeződik ki a középkori „Extra Hungariam non est vita” (Magyarországon kívül nincs élet) szólásban is (Grandpierre K. Endre, 1996c, 68). A székelység többezer éves erdélyi őshonosságára nemrég derült fény (Orbán-Grandpierre, 2009).

Mindezek fényében ideje felismernünk: a székely-magyarság szkíta-hun eredetének tétele helyett helyesebb ma már a szkíta-hun nép székely-magyar eredetéről beszélni.

A "mag" szógyök fontossága 2

  2014.04.04. 12:56

arvisura.van.hu- A  "MAG" szógyökű szavak jelentései

Minden MAG, MAH, MAK, MAJ, MA kezdetű szó a világ minden nyelvén a legszebbet, leghatalmasabbat, legcsodálatosabbat jelenti, ezt tőlünk, a magasok népétől, a magyaroktól kapták.

A MAG szógyök benne van az önragozásunkban is: MAGam, MAGad, MAGa, MAGunk, MAGatok, MAGuk.

Továbbá a MÁGUS – MAGAS – MAGUS (MAGÓC)  a

hun-pártus tudóst, a hatalmasok papját jelenti.

A MAGY-ÁR, MAH-GAR, azaz MAGYAR jelentése tehát:  a legelsők, a nagyok árja – áradata – garja, tömege, azaz a (szellemi) hatalmasok tömege.

A "mag" szógyök fontossága

  2014.04.04. 12:55

A mag szógyök fontossága a magyarság számára

magyarvagyok.com- A mag szógyök fontossága a magyarság számára

MAG - MAG(Y)AR - MAGYARUL - MAGYARÁZ
Értelmezhető magyarázata: a lényegről, a magyar, saját nyelvén, érthetően beszél.
 
 MAG(y)ar-áz = érthetően beszél
 MAG(y)ar-ul = mag ember nyelvén
 MAG(y)-ar = jelentése: mag erő lénye (mag-ember)
 MAG = az élet lényege, kezdete, titka
 
A MAG-gal kapcsolatban egyet nagyon meg kell jegyeznünk: nélküle élet nincs és élet folytonosság sincs. Az élet az élő MAG-ban legfeljebb csak pihen, alkalmas időre várva, hogy újból felfakadhasson.
Az élet folytatásának feltétele a mag léte. Ha a MAG elpusztul, az életfolyamat pusztul vele, ha a MAG elpusztul nem nőhet már a „romon virág”. Mert a szerves Él-et LÉT-e és élni akarása csak általa valósulhat meg.
Adódik a kérdés: vajon a MAG népének is van feladata az emberiség élet-adása terén? És miben áll ez?
A Kárpát-medence a MAG háza, ami védi - a Kárpátok - a MAG bőre, vagyis burka. A Kárpát-medence egészének, felismerhetően minden isteni adottsága megvan ahhoz, hogy a szerves lét egyik kiapadhatalan forrása lehessen. Olyan ő, akár egy életet átmentő bárka.

Nem árt, ha tudjuk

  2014.04.04. 12:53

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Teljes cikk: 

1.

 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

 

Ismerjük meg valódi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.04.04. 12:44

domonyi.aries.hu- A MAGYAR TUDÁS HATALOM! Tudod-e?

IN MEMORIAM KISS DÉNES

  2014.04.04. 12:37
 
retorika.hu- Kiss Dénes: A “TITOKZATOS” MAGYAR NYELV TÖRVÉNYEI ÉS JÁTÉKAI
 
A magyar, ragozó - aglutináló - nyelv. Ez azt jelenti, hogy a szavakhoz RAG-okat, - képzőket, jeleket, toldalékokat - RAG-asztgatunk, RAK-osgatunk. (Igy szó-rak-oz-unk!). Ám nem csak a szavak végéhez, hanem azok elejéhez, sőt a közepéhez is. A RAG jelentése maga is rész. A háztetőnek azt a részét - eresz-rész - eresztékét nevezik ragnak például Zalában, ahova a kulcsot s egyéb kisebb tárgyat “eldugtak”. De benne van - s lehet! - több szavunkban a “rag” szórész, például a sa-ROG-lya szóban, amelynek jelentése, a kocsi vagy szekér megtoldása, öblös, keretes farésszel. Azaz maga a saroglya is toldalék! (De föltételezhető, hogy benne van a nyelvfejlődés korábbi idejére utalva, például a farag, fa-rag, s tán reg-gel stb. szavainkban?)
 
E nyelvi alapelemek - rag, képző, jel - ide-oda rak-os-gat-ha-t-ók. Látható, hogy a rakosgat szavunk ragozása, pontosabban a “rak” szavunké milyen érdekes. De mondhatunk más példát is. Íme:
   meg-hí-v-at-tat-hat-ná-tok
valakit valahova. Ezt a világ legtöbb nyelvén legkevesebb négy-hét szóval fejezik ki! A magyar is tudná így is: “Szóljatok, hogy hivattassanak meg engem.” Vagy: “Mondjátok meg, hogy ők (valakik!) hívjanak meg engem.” stb. 
Lássunk példát a rag-képző szóhoz kapcsolódó lehetőségeire:
   SZER - SZOR - SZÖR
egy-SZER, SZER-ez, több-SZÖR-öz, rend-SZER-int, sok-SZOR, SZOR-galom, stb. Csak egy logikai példát arra nézve, hogy e szó-elemekkel valóbanazonos vagy közeli jelentéstartalom jelenik meg a szóban: sok-SZOR. Ebben az esetben a SZOR a szó végén található, és azt jelenti a szó, hogy valaki valamit folyamatosan vagy gyakori ismétléssel tesz. S ha a szó elején: SZOR-galom, találjuk a SZOR-t, akkor az előbbi, a sokszor jelentése világlik elő ebből a szóból is. Hiszen az a szorgalmas, aki valamit sokszor, rendszeresen vagy folyamatosan csinál! De e szótagok, részek jól látszanak a több-ször-ös-en szavunkban is. (Szándékosan választjuk el a szavakat a későbbiek folyamán is, hogy az olvasó lássa, lát-ha-s-sa, lát-ha-tó legyen nyelvünk ragozó jellege - lám: jel-leg! - mert leg-es-leg így leg-én-ked-he-t-ünk nyelvünkkel.) Később még mutatunk példákat a -ra-re, -ban-ben, -tól-től, -nak-nek stb. ragokkal s tán még kép-zők-kel - kép-ző-k-vel, vel-ük - is.

Könyvajánló

  2014.04.04. 12:35

magyarmenedek.com,magyarbolt.ro- Palócz Mihály János-Mágushagyományok-Mágushagyományok A Melkizedek rend magyar máguspapjai nem jóspapok voltak, hanem egy előző civilizáció nyelvét, erkölcsét, és tudását tanították. Olvassa velünk együtt a 4000 éves sumernek átkeresztelt ékjelírást magyarul, hogy feltáruljon az elfeledett magyar múlt! Győződjön meg róla, hogy a hun rovásírás 10000 éves, és hogy a világ vízözöntörténetei eredetileg magyar nyelvű erkölcsi tanmesék voltak! Fejtse meg velünk együtt a matematika, a fizika, és a csillagászat segítségével a mitológiák kódját, ami bebizonyítja, hogy a mitológia nem más, mint egy előző civilizáció csillagászati tudásának leírása a xx.század végi földi tudásunk szintjén! Ismerkedjen meg a tudásalapú kereszténységgel Saka Buda /Buddha/ és a Melkizedek rend főpapja, Jézus tanításain keresztül!

Őshazánk, a Kárpát-medence

  2014.04.04. 12:19

 

Váradi Tibor elöadasa alapján- A Kárpát-medencéből kiáramlott szkita-hun-magyar népcsoportjaink

A Kárpát-medencéből kiáramlott népeink, tizenkét nagy hullámban tértek vissza a történelem folyamán.
 
Az első visszatérésről csak mitikus leírások születtek, amely arról szólt hogy Nimród fiai által történt az első visszaáramlás, nemsokkal az ataiszi vízözön után.
A második visszajövetel Kr.e. a harmadik évezredben történt, ez volt a szkíta magyarok visszaáramlása.
A harmadik visszatérés Trója pusztulását követően történt Kr. e. 1250-ben, és a Trója védelmében résztvevő magyarok telepedtek vissza a Kárpát-medencébe.
A negyedik visszatérés Kr. e. a hetedik században történt őket agatirszeknek hívták akik a magyar nép egyik ágát képezték.
Az ötödik visszaáramlásról pontos leírás nem maradt, de azok az ősmagyar népek akik ekkor visszatértek, szarmatáknak és jászoknak hívták.
A hatodik visszatérés a pannonok visszatérése, hazánk ekkor vette fel a Pannónia nevet.
A hetedik visszaáramlás a palócok visszatérése,
a nyolcadik a dákok visszajövetele, a
kilencedik hazajövetel Kr. u. 373-ban a hunok visszatérése.
A tizedik hullám Kr. u. 564-ben jött az avarok megjelenésével, akik a hazánkat megszálló longobárdok elűzésére tértek vissza az őshazába, később Kr. u. 670 ben újabb avar hullám
a tizenegyedik bejövetel érkezett hazánkba.
A tizenkettedik visszatérésnél 976-ban Álmos és Árpád magyarjai tértek vissza saját őshazájukba.Utolsó hazatérésünk törzsszövetségének egy része, közöttük éppen az Árpádi törzs a Kaukázustól délre eső területeiről származott, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal és a Van-tó központú tartománnyal.A szkíta, agatirsz, szarmata, jász, palóc, hun, avar, mind az ősmagyar  nép csoportjait jelölő nevek.Ezen népek (népcsoportok, népcsoportjaink) között folytonosság van, e nevek hasonló nyelvű, vallású, és kultúrájú népet jelentenek.

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

  2014.04.04. 12:13

magtudin.org- BORN GERGELYATILLA, NEMZETÜNK TÁPLÁLÓJA

Azért különösen fontos épp a temetkezést megidézni, mert ez tárja fel számunkra, hogy az atillai örökség milyen formában működik a jelenben és az eljövendőben! Atilla nagykirály temetkezésének pediglen két – látszólag egymásnak ellentmondó – mondája van. Az egyik (Móra Ferencnek és Gárdonyi Gézának köszönhetően közismertebb és többször hivatkozott) változatban Atillát folyóba temetik el, mégpedig úgy, hogy a folyót elterelik és az így szárazon maradt folyómederbe helyezik hármas koporsóját, majd a segédkező szolgákat lenyilazva, a folyót visszaterelik a medrébe. Az aradvégi hagyomány a temetéshez, illetve a nagykirály életének három/!/ sarkalatos pontjához még három helységnevet is hozzákapcsol, miszerint Atilla Engadiban született, Zeleméren nevelkedett és Dombegyházon halt meg. Ha eltekintünk attól az igencsak kézenfekvő lehetőségtől, hogy itt tipikus beszédes nevekkel állunk szemben és inkább e három hely konkrét földrajzi fellelhetőségét keressük, akkor is érdekes eredményre jutunk. Engadit találhatunk a mai Svájc területén, mégpedig Uri kantonban, a Tárim-medencében és – mintegy a legérdekesebb lehetőségként – a Szentföldön! Zelemér Debrecen mellett található, Dombegyház pedig Békés megye délkeleti csücskében.
Visszatérve azonban a temetkezéshez, érdemes végiggondolni, mit is közöl velünk rejteki nyelven ez a monda? A folyó motívuma, mint ismeretes, a tradicionális gondolkozásban az időt (is) jelenti, így tehát ebben a változatban a temetés szertartásának idejére magát az időt terelik el addigi medréből/!/, hogy majd a szertartás végeztével újra eredeti medrében áramoljon tovább, immár az az ”atillaságot” is magába fogadva. Atilla halálával tehát két irányba ágazik szét az időfolyam: egy elterelt, azaz „máshol” lévő és egy medrében tovább áramló időre! Maga az „atillaság” pedig mindkettőben tetten érhető lesz, mégpedig annak lényegeként: az üdvtörténeti és a történeti , azaz a mi időnkben egyaránt. Ugyanakkor azt is tudhatjuk, hogy ez utóbbi esetén elsősorban melyik nemzetnek szólóan! A meder szónak ugyanis van egy olyan hangalaki változata, hogy: magyar! Az atillai folyam (testetlen, hullámtermészetű létezés!) testetöltése tehát a magyar történeti időben várható és az adott pillanatban be is teljesedik, amikor Emese ágyékából az égi folyam elindul, hogy belőle Álmos vezetésével dicső szent királyok támadjanak…. 

Kommentár nélkul

  2014.04.04. 12:01

youtube.com- Kubínyi: Vona négy éve fizet egy magyarellenes provokátort

A gyurcsanyistáknak ma kellett volna összegyulnie, nem vasárnap

  2014.04.04. 09:21

magyartudat.com- 69 éve kezdődött Magyarország szovjet megszállása

Programajánló- Szkíta kincseink kiállítása

  2014.04.04. 08:00

Hunhír.info- Szkíta aranykincseket mutatnak be Veszprémben- Szkíta aranykincseket mutat be a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum csütörtökön délután megnyíló időszaki kiállítása - tájékoztatott a múzeum. A szkíta birodalom Kazahsztánból származó aranykincseit felvonultató tárlat a magyar és a kazah nép közös gyökereit, a sztyeppei, lovas-nomád birodalmat mutatja be, mely az ókor legnagyobb hadereje és az innováció bölcsője volt - írták.

A május 25-ig látogatható kiállítás nemcsak az ásatások kézzelfogható eredményeire, azaz a tárgyak bemutatására alapul, hanem a teljes izgalmas feltárási folyamatot is bemutatja - közölte a múzeum.

Nem árt, ha tudjuk

  2014.04.03. 14:25

youtube.com- Molnár V. József - Ki a táltos és milyen szerepet tölt be a magyarság életében

"A magyarság a szkíta gyökerek óta keresztény, mondom keresztény.Egyre több bizonyítékunk van erre. A másik dolog, ami szorosan ehhez tartozik.A magyarság a Teremtő közénk születse előtt is keresztény volt. Akar milyen furcsán hangzik ez. Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földre szállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!” 

(Molnár V. József)

 

Atilla koronája, a magyar Szent Korona

  2014.04.03. 14:20

magtudin.org- Lajdi Péter     Amit a Magyar Szent Koronáról tudni illik  Pap Gábor, Szántai Lajos és Csomor Lajos kutatási eredményei alapján saját gondolataimmal, meglátásaimmal kiegészítve- Azt, hogy keresztényként érkeztünk vissza a kárpát-medencei őshazába (ld. Luitprandt, cremonai érsek 910-ben:„A magyarok nyilvánvalóan keresztények.”), ám nem képviseltük a kereszténység elzsidósított változatát! A Magyar Szent Korona tehát az Új Szövetség Koronája, éspedig a sumér-káld-szkíta-magyar Új Szövetségé! 

Böszme és Putyin

  2014.04.03. 09:51

facebook.com-Kép a szemkilövetöröl- Na Gyurcsány, akkor most ki-kinek a pincsije!?

Emlékezzunk egy igaz östörténészre

  2014.04.03. 09:38

facebook.com- 1909.04.03.- Megszületett Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor, a magyar őstörténet kutatója.

Megszületett Badiny Jós Ferenc sumerológus professzor, a magyar őstörténet kutatója.

Gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton végezte. A Ludovika Akadémia tüzér-, majd repülőkiképzése után kezdte el tiszti pályafutását. A Magyar Királyi Honvédségből 1940-ben kivált és a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. 1946-ban érkezett Argentínába. Itt kezdett sumerológiával foglalkozni.
Az elméleti alapokat a római Institutum Pontificum Biblicumtól kapta, és mint Anton Deimel iskolájának a követője tanult. Ugyanezen intézettől nyerte képesítését, mely jóváhagyta tanterveit és kidolgozott tananyagát sumerológia tanszék létesítéséről a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen, mely tanszéknek a vezetésével az egyetem rektora 1966-ban meg is bízta.
Tagja volt a Nemzetközi Orientalista Kongresszusnak, annak 1967-es összejövetelén az USA-beli Ann Arborban az esztergomi királyi kápolna oroszlános díszítésének sumer és babiloni eredetét vizsgálta „Altaic People's Theocracy” c. munkájában. 1971-ben a canberrai (Ausztrália) kongresszuson – Argentína képviseletében – vett részt, ahol a párthus nép magyar vonatkozásait vizsgálta „The Ethnic and Linguistic Problem of the Parthians” c. előadásában. Néhány külföldön kiadott művének szerzőjeként, mint Francisco Jos Badiny szerepel.

A hagyományőrzés Kézdiszentléleken

  2014.04.02. 10:25

facebook.com-  A hagyományőrző Kézdiszentléleki lovasíjász csapat idén is felvonult Kézdivásárhely főterén Március 15-én- Képek

Ismerjük meg valódi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.04.01. 19:19

magtudin.org- Lajdi Péter- A magyarság hiteles őstörténetének alapjai   avagy   Ami történelemkönyveinkből kimaradt 

Kárpát-medencei ősi jelenlétünknek korai bizonyítékai azok az Erdély területén a sors iróniájából pont egy Vlassa nevű román régész által Alsó-Tatárlaka (románul: Tartaria) falunál talált feliratos ún. tatárlakai amulettek3 a Kr. e. V. évezredből, az Erdélyben, a Maros folyó mentén virágzó Vinca-Tordos kultúra idejéből, melyeken rovásírásunk egyes jelei is láthatóak már és megegyeznek a Mezopotámiában, sumér földön egy évezreddel később megjelent, az ékírást megelőző sumér írásjelekkel. A betűírásos ős-ABC minden bizonnyal a Kárpát-medencében élő szkíta őseink szellemi vívmánya. Ebből a jelrendszerből fejlődtek ki később a magyar rovásírás több, mint 40 jelénél jóval kevesebb betűből álló, egyéb betűírásos rendszerek, így az általánosan elterjedt latin ABC, de az ógörög alphabét is, mely etruszk ill. pelazg közvetítéssel jött létre. (Lásd e témában Varga Csaba Jel, jel, jel avagy az ABC 30.000 éves története című és egyéb könyveit e témában.)

Pap Gábor elöadása

  2014.04.01. 14:13

youtube.com- Pap Gábor - Atilla , Szkíta

Pap Gábor- Vidd hírét a Magyaroknak!

  2014.04.01. 13:46

youtube.com- Pap Gábor: Lúdas Matyi csillagmítoszi értelmezése (VHM-előadás)- A Vidd Hírét a Magyaroknak Alapítvány nagyszerű előadását Pap Gábor tartotta Fazekas Mihály művéről csillagmítoszi értelmezésben.

Pap Gábor- Vidd hírét a Magyaroknak!

  2014.04.01. 13:26

youtube.com- Az ember tragédiája című Madách-mű csillagmítoszi értelmezése a nagy Nap-évben. - Pap Gábor előadása a Tűzoltó utca 57.-ben 2014.01.03.-án.

A HUN-AVAR-SZKÍTA-MAGYAR AZONOSSÁG

  2014.04.01. 12:36

Isten Áldd meg a magyart…” Gondolatok a magyarságról, Váradi Tibor előadása, Magyarok Háza 2001. november 9. - részlet -

A Kárpát-medence egy ideig avar birodalom néven működik. A hun és a magyar egyezése, közössége megtalálható a nép mítoszaiban, legendáiban. Lásd Hunor és Magyar testvérisége. A Hun-Magyar-Szkíta-Avar mind egy!

 Kalanusz püspök i.sz. XII. században megírta Atilla történetét. Ma is létezik még 6 példány ebből. Ő írja azt A hunok, akik avarok s most magyarok”

Azért titkolják ma az avar és a hun egyezést, mert e két népcsoport olyan nagy hatalommal és olyan kultúrával rendelkezett több száz éven keresztül Európában és Ázsiában amely múltat szeretnék a magyarság elől eltitkolni, elvenni.

Az avarok egyik csoportját úgy hívják, hogy GRIFFES AVAROK, a másikat pedig INDÁS AVAROK-nak. A Griffesek őrizték a Turul hagyományt. Ez ma tőlük származik. A Kaspi Aral-tó térségében éltek. Rájuk jellemző, hogy gyűrűs védelmi rendszert építettek. Amikor visszatelepednek ide, megalapítják saját központjukat, ami a mai GYŐR-nek felel meg. Tehát a mai Győr, a Griffes Avarok központja.

„Az avarok a manicheus vallás követői, akik a rovásírást is hozzák magukkal a Kárpát medencébe” (Fehér Jenő: Korai Avar Kagánok c. művéből) Ekkor már létezik a rovásírás a Kárpát medencében, de az avarok ugyanezt az írást hozzák. A Manicheizmus volt az ősmagyarok ősvallása, ezért nem meglepő, hogy az avarok is ilyen vallást hoznak magukkal.

Az Indás avarokról azt tudjuk, hogy Kangar néven is futnak. Ők is manicheista hiten voltak. A perzsák üldözték a Manicheizmust, és ezt az Indások átérezték. A hitüket titokban kellett tartani, de ősi szimbólumokkal igyekeztek fenntartani vallásukat. Róluk azt kell még tudni, hogy a Pártus birodalomból érkeztek a Kárpát medencébe.A 4 népcsoportunk között nagyon szoros kapcsolatot mutat a hasonló művészet, temetkezési szokás, harcmodor stb.

Bunyevácz Zsuzsa: Vidd hírét a Magyaroknak!

  2014.04.01. 10:30

https://www.youtube.com/watch?v=hxmR-54I4RY

Egyik sikerkönyve:

Az isteni küldöttek mind a szkíta nagycsaládhoz tartoznak: perzsának mondják a szkíta-pártus Zarathusztrát,indnek mondják a szkíta-szaka Guntama Sziddhárta-ot, azaz Buddhát  (Budát),zsidónak hazudják a szkíta-pártus Jézust és tanítványait,perzsának hazudják Jézus későbbi tanítványát, a szkíta-pártus Manit

(Melkezidek és Gudea szintén szkíta volt!)

Hunok= avarok (várhunok) = magyarok. A legszkítább szkíták. A magyar mellett a kínai, tibeti, mongol, szír, örmény, arab, iráni, perzsa források is a SZKÍTÁKKAL AZONOSÍTJÁK A MAGYARSÁGOT!

Saját néphagyományunk, krónikák, külföldi korabeli források is meg voltak győződve, hogyszkíta= méd = hun =pártus =magyar= avar (várhun) rokonságról, mi több, azonosságról!

A természettudományos vizsgálatok is ezt támasztják alá: ökogenetikai vizsgálat, vércsoportmegosztás, un. bőrlécrendszer, a GM-markerek, DNS-vizsgálatok,

Az ősnyelv:

A néphagyomány szerint ennek az ősnyelvnek a birodalmát Nimród ősapánk alapította. Néphitünk: az első emberek Nimród nyelvén beszéltek, s ezen a nyelven beszélt az „Árpád-ház” (Turul dinasztia) is.

G.S. Kranzt amerikai antropológus: „Az összes helyben maradó európai nyelv közül az általa magyarnak nevezett a legrégebbi. mezoliktikus nyelv.”

Lenormant: első alapos szumír nyelvtan alkotója: a szumer az ural-altáji nyelvek- így a hunmagyarral- minimum rokon.

Novotny Elemér: A tihanyi apátság alapítólevele szumírul olvasható. Badiny Jós Ferenc ugyanezt bizonyította a Nemzetközi Orientalista Kongresszuson.

Ősi írásaunk a Kárpát-medencében alakult, s onnan terjedt át az Ókori Keletre. A magyarok-hunok-szkíták évezredek óta ismerik a rovásírást! Lásd: a tatárlakai agyagkorong!   

Az „Árpád-ház” (Turul dinasztia) Nimród egyenesági leszármazotta, ebbe a vérvonalba tartozó volt Arszák, Atilla és Árpád! (Az „Árpád-ház” hibás elnevezés, mert azt a tévhitet ábrázolja, hogy csak Árpádtól kezdődne a családfa, pedig legősibb ősapánk Nimród, tehát lehetne használni a Nimród-ház kifejezést is, de a leghelyesebb a Turul-dinasztia, mint egyfajta családnév!)

Az isteni küldöttek mind a szkíta nagycsaládhoz tartoznak:

perzsának mondják a szkíta-pártus Zarathusztrát,

indnek mondják a szkíta-szaka Guntama Sziddhárta-ot, azaz Buddhát  (Budát),

 zsidónak hazudják a szkíta-pártus Jézust és tanítványait,

perzsának hazudják Jézus későbbi tanítványát, a szkíta-pártus Manit

(Melkezidek és Gudea szintén szkíta volt!)

A kaukázusi remekmű, a hunmagyar megrendelésre készült Szent Korona:

Az elrabolt kincsek nyomában, Csomor Lajos kutatásai, A Szent Koronához kapcsolódik a hun-szabír-magyar kincsek,

A pápa visszaadta, amely a Grál királyok koronája. Szent Korona visszaadása: a hun-avar (várhun)-magyar állami és vérségi folytonosság (azonosság!) elismerése!

Szakrális hagyományaink bölcsője a Pilis.

Tovább…

Programajánló- Vidd hírét a magyaroknak

  2014.04.01. 10:10

vhm.hu- Programok

Április 4. péntek 18 óraSzűcs Cecília:
Összefüggéstan - anyanyelvünk belső kapcsolatrendszere

Április 18. péntek 18 óraDr. Lange Irén:
A magyar (nyelvi) észjárás megvilágítása

Május 2. péntek 18 óraJuhász Zsolt:
A magyar nyelv mint útikönyv az élet nevű túrához

Május 16. péntek 18 óraPap Gábor:
Kezdetben vala az ÍGE

Május 30. péntek 18 óraMolnár Zsolt – Molnárné Czeglédi Cecília:
Magyar nyelv és gondolkodás

Június 13. péntek 18 óraEckert Judit:
Írás-olvasástanítás a magyar szerves műveltség jegyébenAz előadások ingyenesek. Adományokat köszönettel elfogadunk.

Az előadások helyszíne: 2D Irodaház -- Budapest, IX. ker. Tűzoltó utca 57. földszinti előadóterem

Szokásos primitív formájukat hozzák a gyurcsanyisták

  2014.04.01. 09:04

mno.hu- Mesterházy megmondta: szexuális aktusra ajánlja a kecskét,  Szexuális aktusra ajánlja a kecskét a kormánypárti politikusoknak a baloldal miniszterelnök-jelöltje. 

Honlapajánló, könyvajánló

  2014.04.01. 08:57

maghun.com- Felejtsd el, amit az iskolában tanulsz vagy tanultál a magyar nyelvről! Ez a nyelv őrzi a tudást! Ha többet akarsz róla tudni, olvass a témában...

MAGHUN Magyar Világörökség és Hagyomány 1066.Budapest, Teréz krt 8.

http://www.youtube.com/watch?v=SfjMJ9nrHLM&list=FLDm3sF8kMINP-xaICXqTAeg&index=11

A táltosok utódai, a pálosok

  2014.03.31. 12:32

magtudin.org- Bunyevácz Zsuzsa- Az örök bölcsesség útján- A Grál magyar lovagjai, a pálosok- A pálosok egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok szféráiban láttak – tartotta a rend történetét megíró Gyöngyösi Gergely, aki 1520 és 1532 között a pálosok generálisa volt. Novemberben óhatatlanul foglalkozunk az elmúlással. A halál azonban - a régmúlt nagy beavatottaihoz hasonlóan - a pálosok számára sem az elmúlást jelentette. A rejtett barlangokban folyó, csak beavatottak számára ismert szertartásaikon az „örök bölcsesség útját” keresték.

A Nagy Piramis belsejében is hasonló szertartások folyhattak. Alátámasztja ezt az ott talált kőszarkofág, amelyben holttestet nem találtak. Több kutató van azon a véleményen, hogy a Nagy Piramist nem temetkezési céllal építették. C. Knight és R. Lomas és mások is úgy gondolják, hogy a piramis belsejében, úgy, mint egy barlangban, a fáraó beavatása zajlott. A „halott” fáraó a csillagokba repül, hogy befogadja őt az istenek társadalma, spirituális értelemben megkoronázták őt, majd „feltámadt”. A fáraó, így az istenek általi beavatás révén vált valódi uralkodóvá.

Véleményük szerint hasonló szertartást alkalmaztak a kumráni közösség tagjai a jelöltek beavatására. Többen jutottak arra a következtetésre, hogy Jézus is ennek a közösségnek volt tagja. C. Knight és R. Lomas szerint a kumráni barlangrendszer olyan, hogy akár kánaánita barlangrendszer is lehetett. A kánaániták eredetétől pedig a Biblia azt írja, hogy Noé fia Hám, az ő fia többek között Kús és Kánaán, Kús fia pedig Nimród.

Próbáljunk meg utána nézni annak, hogy a Nimródig, sőt sokak szerint a vízözönig visszanyúló, csak a beavatottak számára ismert rítusnak van-e nyoma idehaza!

A Pilisben találhatók az ősi Pálos-rend kolostorainak nyomai, a Pilis rejtekhelyein éltek a pálos atyák, s a barlangok legmélyén folytak titkos beavatási szertartásaik. Történetírásunk Boldog Özsébhez, IV. Béla királyunk kortársához fűzi az egyetlen magyarországi alapítású, Róma által is elismert rend létrehozását, azonban sok kutató van azon a véleményen, hogy maga a pálos tudás és eszme a messzi régmúltban gyökerezik. A rend megalapításának célja talán csak az lehetett, hogy Róma ne akadályozza tevékenységüket.

A Pilis körvonala hatalmas szívet formáz, amelynek a közepén található Dobogókő, a Kárpát-medence energetikai központja. Őseink nem véletlenül adták a terület középpontjában álló csúcsnak ezt a nevet, tudniuk kellett, hogy itt „dobog” a világ szíve. A területet a ma itt élők is a Föld szíveként emlegetik.

Egy „külföldi tudósító”, Kapisztrán János, miután végiglátogatta a pálos kolostorokat, a következőt írta: „Ezek egytől egyik szent emberek, és ha valaki élő szentet akar látni, menjen… Pilisszentkeresztre, mert itt a régi atyák – szinte az összes – romlatlan testtel várja a feltámadást.” Tudni kell azonban, hogy nem egyetlen romlatlan testről van szó, hanem kolostoronként több százról.

A szkíta kereszténységröl, Jézus valódi tanításairól

  2014.03.31. 12:27

magyarmergmaradasert.hu- Lajdi Péter- Tiltott tanítások- Minket, magyarokat semmilyen szál sem köt a zsidók törzsi istenségéhez!

Mi ősidőktől fogva a Mennyei Atyához fűző „köldökzsinóron” keresztül kaptuk mindig lelki táplálékunkat, az Ő népe vagyunk, s a pártus-szkíta Jézus (a magyar ősvallás Világügyelő Fiúja, aki mindig testet ölt, ha nagy a baj a földön) testvérré avató személyén keresztül vagyunk az Ő gyermekei. Ezért mindent latba vetve meg kell mozgatnunk minden követ annak érdekében, hogy megtisztítsuk végre a magasabbrendű világgal kapcsolatos fogalmainkat a reárakódott idegen elemektől, és hogy régi fényében visszaállítsuk a bennünket hozzá fűző kultuszt! Ne imádjunk hamis isteneket! Jahve imádata bálványimádás.

Ismerjük meg valódi szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.03.31. 12:13

youtube.com- Herceg Ferenc - Hova temették Árpád fejedelmet?

(A képen Árpád papkirályunk szépnagyapja, Atilla Nagykirályunk látható.- MAGHAR oldal, szerk.)

Békemenet 2014- Kommentár nélkul

  2014.03.31. 12:00

youtube.com- Videó

Meghivó

  2014.03.23. 18:32

Könyvajánló

  2014.03.23. 18:18

facebook.com- A magyar nyelvnek ősibb, alapvetőbb köze van ma is a logikához és a számtanhoz, mint bármely más nyelvnek. Igaz, ezt nem a többi, netán valamennyi - mennyi vala? - nyelv ismerőjeként állapíthatjuk meg, hanem például abból kiindulva, hogy a magyar a tiszta hangzók nyelve, ragokkal, képzőkkel s legtöbb szóváltozat létrehozására alkalmas. Őseredete a valóságban gyökerezik, csakis onnan lehetséges a megközelítése. Alulról építkező, jelentés összeadó, összegző. Szigorú logika nélkül nem is működne.


A ragozó nyelv: összeadó, számtani nyelv. 

Az alapjelentéshez - ősgyökhöz - képzőket, ragokat és más toldalékokat adunk és így alakul ki a szavak végső jelentéstartalma. 

Tehát: a magyar nyelv alaptörvénye olyan, mint a számtané. Csak azt kell megjegyezni, hogy egyszer egy az egy.

A könyv kapható nálunk! 

MAGHUN Magyar Világörökség és Hagyomány
1066. Budapest, Teréz krt 8.

Email: info@maghun.com

MAGHUN

1066.Budapest, Teréz krt 8.
Az üzlet / The shop:

 

A szkíta-hun-magyarok koronája, Atilla koronája

  2014.03.23. 12:14

youtube.com- Égi élő igazság- A Szent Korona misztériuma és tana  

- Tudunk - e tanulni a Nemzetet megtartó dicső múltunkból?  

- Tudjuk-e megőrizve, megtartva, újra alkotni mindazt, amit a történelmi Magyarország szerves történeti alkotmánya, hagyománya, és kultúrája jelent a számunkra?  Ezekre a kérdésekre keres választ a film. Középpontjába állítva a magyar Szent Koronánk igaz történetének, misztériumának, a Szent Korona Tannak és az arra épülő történelmi alkotmányon alapuló jogfolytonosságnak történeti áttekintését.  

A filmben megszólaló szakértők:

V. Hunyadi László ötvös-történész,

Kocsis István író és történész,

Molnár V. József néplélek-kutató,

Tóth Zoltán József jogtörténész,  

Zétényi Zsolt ügyvéd 

Meghívó

  2014.03.23. 07:49

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2014. Április
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

http://gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

http://gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

http://www.gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

http://gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

KEIRA KNIGHTLEY - KEIRA KNIGHTLEY- AZ EGYETLEN MAGYAR RAJONGÓI OLDAL - KEIRA KNIGHTLEY - KEIRA KNIGHTLEY - KEIRA - KATT    *****    Szeretne utazni, de nincs pénze? Utazzon részletre.    *****    Szereted a The Originals sorozatot és még nyernél is, nincs más dolgod mint legyél te a 30.000 ember és tiéd a 30 kredit    *****    Néha a szerelem többet ér, mint a mágia vagy hatalom. - ROSE HARBOR    *****    Van egy jó fényképed, videód, történeted kedvencedrõl, amit szívesen megosztanál másokkal is? Mire vársz még? Kattints!    *****    Versenyt indítottál portálodon de nincsenek jelentkezõk? Regisztrálj a Versenytáron küldd be és népszerûsítsd versenyed!    *****    *AIMEE TEEGARDEN *STAR-CROSSED *MO ELSÕ ÉS EGYETLEN AIMEE TEEGARDEN-NAL FOGLALKOZÓ LAPJA * ISMERD MEG A STAR-C. EMERY-ÉT    *****    LOST - avagy a POKOLI ÉDEN, vagy ELTÛNTEK - LOST    *****    Darren Criss és Jessica Szohr egy klipben! Még több friss hír a Glee - Sztárok leszünk! c. sorozat sztárjáról, itt!    *****    Szocpol 2014 - lakástámogatás másnéven szocpol feltételei, részletei 2014 !    *****    Saját történeteim várnak, ha benézel. Írj véleményt, mert érdekel. Hamarosan: Kritika részleg :) Kattolj rám is!    *****    Te ki volnál egy korrupt túlvilágon? Lélek, angyal? Lázadó, csaló? A döntés a te kezedben van. Csatlakozz a játékhoz!    *****    PortálSzépítés - Sam-Aemy.Weboldala.Net - PortálSzépítés - Sam-Aemy.Weboldala.Net -PortálSzépítés-Sam-Aemy.Weboldala.Net    *****    Húsvét vasárnap és hétfõn egy kis minijátékkal vár a G-Portál História! Nézz be, játssz, érezd jól magad, és nyerj! :)    *****    Ragadj papírt, és rajzolj! Megéri, hisz sok KREDITET nyerhetsz vele! Akár pálcika ember stílusú rajzzal is nevezhetsz!    *****    Újra megnyílt a G-Portál Versenytár! Várunk titeket egy megújult weboldallal, versenysorozattal és még ezer dologgal!    *****    Egy tizenéves webmániás srác blogja, akit már 7 évesen rabul ejtett a weboldalkészítés! Ismerd meg, szólj be neki stb.    *****    DOLGOZNI AKARÓ ÉS DOLGOZNI TUDÓ SZAKÁCSOT AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZÜNK! RÉSZLETEKÉRT KATTINTSON! ÉTTEREM + PANZIÓ    *****    MINDEN MÉRTÉKBEN MANCHESTER UNITED! GYERE ÉS NÉZZ BE!    *****    Gyere és vegyél részt te is Magyarország egyetlen Darren Criss rajongói oldalán a HÚSVÉTI JÁTÉKOKON! :)