Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Magyar Ellenállás - Szkíta - Hun - Magyar Nemzetünkért
Tartalom
Múltunk a Jövőnk!

 

 

Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

(Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

Lajdi Péter-A hazugság falai repedeznek

Részlet a tanulmányból:I. Galilea

Galilea Szamáriával együtt Palesztína északi tartományai közé tartozott Jézus megtestesülésének idején is. E tartomány Jézus szülőföldje, fő tartózkodási helye, s főleg az itt élő nem zsidó vérségű, egyszerűvidéki nép körében hirdette tanításának örömhírét. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni, elementáris fontossággal bír, hiszen e ponton érhető tetten az emberré lett Istenfiú valós népi hovatartozása.
Galilea elnevezés latinizált változata e terület eredeti zsidó elnevezésének, mely korábban „galil hag gojim“ szóalakkal bírt. E kifejezés annyit jelent, mint „a nemzsidók országa vagytartománya“ Palesztínán belül. A zsidóság gójnak nevez minden rajta kívül létező népet. A többi szemita származású nemzetet sem kíméli ez összefüggésben, akikhez pedig szoros szálak fűzik őket nyelvi, kultúrális valamint vallási-vérségi téren egyaránt. A gój kifejezés Jákob utódai részéről (szándékosan nem Ábrahámot írtam, aki nem volt mai értelemben véve zsidó, csak szemita, és akit az arabok, tehát izmaeliták is ősatyjuknak tartanak) szándékos elkülönülés a népek „maradékától“, és egyértelműen pejoratív és megvető gondolattartalmat hordozó fogalom, akárcsak a cigányok „gádzsó“ kifejezése.
 

A napkeleti bölcsek” – akikről később bövebben is szó lesz –,  “ama mágus papi testületnek voltak tagjai, akik hosszú századokon át, Zarathustra idejétől számítva immár kerek ezer esztendeje vártak arra, hogy beteljesüljön a próféciája Kelet  nagy szkíta apostolának, Zarathustrának – aki a Messiás eljövetelének szükségét és valóra váló tényét jövendölte meg olyanképpen, ahogy az Jézus megszületésével be is következett. Az idevonatkozó ősi iratok azt is tényként tudják, hogy ez a Messiás Zarathustra kései magvából” (tehát nem Dávidéból!) “fog megszületni. (Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Jézus?, 285. o.; első megjelenése a XX. sz. 1. felében)

Nem árt, ha tudjuk, hogy a világ erkölcsi rendjét elementárisan befolyásoló, legnagyobb és legtisztább tanokat hirdető vallások alapítói mind szkíta eredetűek voltak. Tudjuk ezt Zarathustráról, Siddhartha Gautama hercegről, a későbbi Buddháról, aki a szaka szkíták népéből származott és Jézussal kapcsolatban szintén bizonyítható a pártus-szkíta származás. A szkítákat egyébként Hérodotosz a földkerekség legősibb népének, az egyiptomiaknál is ősibbnek nevezi híres munkájában.

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

Kiállunk Palesztina mellett!

 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
ŐsTörténelemünk
 
Őstörténelmünk2
 
ŐsTörténelemünk 3
 
ŐsTörténelemünk 4
 
Népírtások a világban
 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok

 

 http://ti.freeweb.hu/index.html

http://mecs.uw.hu/

http://www.maghar.hu/

http://www.hun-idea.com/

http://hun.lap.hu/

http://szkita.lap.hu/

http://hettita.lap.hu/

http://azigazijezus.hu/

http://www.turulmadar.hu/hunok/Szkitak.htm

Kincsesláda

http://www.arvisura.van.hu/

http://arpad.org/index.php

http://www.magyarekszer.hu/

http://www.taltoshub.uni.hu/

http://www.tarsolyosok.hu    

http://www.istvandr.kiszely.hu/

http://www.csaba.varga.hu/

http://www.taltos7.hu/

http://www.taltos7.hu/index.php?inc=ostortenet

http://www.kassai-lovasijaszat.hu/

http://www.balehel.tar.hu/

http://egicsodaszarvas.uw.hu/

http://www.solyomfia.hu/

http://www.tarsoly-revesz.hu/

Szellemvilág

 
Számláló
Indulás: 2006-08-19
 
Nemzeti együttesek

http://magnahungaria.uw.hu

http://www.freeweb.hu/palostrend/

http://hunorzenekar.uw.hu/

http://www.hungaricamusic.hu/

http://www.karpatiazenekar.hu/

 

 
G-mail belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
Pártus-Szkíta-Hun-Magyar Boltok, Könyvesboltok

http://www.feherlofia.hu/

http://www.szkitabolt.hu/index2.html

http://www.puskikiado.hu/

http://egrihvim.uw.hu/konyvesbolt.htm

http://www.magyarokhaza.hu/

http://www.gyepukonyvesbolt.hu/

http://kethollos.hu/index.php

http://www.erdelyert.hu/

http://www.szkitia.hu/  (Magyar Ház Könyvszolgálat)

http://www.szkitia.hu/   (Szkítia- Pest)

http://members.chello.hu/haromkiralyok/

http://yhosts.externet.hu/bigbandi/index2.html

http://petofiszkitia.atw.hu/

 
Óra
 
Görgetősáv
 
Hírek

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

Programajánló

  2014.08.20. 19:12

Csurka Dóra- szkíta-hun-magyar eredetünk, szkíta kereszténység

  2014.08.19. 22:35

Hunhír.info, magyarhirlap.hu- 

Eleink szkíta-keresztények voltak, Jézus tanítását hirdették és fogadták el az Ószövetség nélkül- Gézának, az Attila-hagyományú dinasztia sarjának ősi ellenségekkel kellett szembenéznie. Európa gyűlölettel tekintett a magyarokra, akik maguk is azt vallották, a hunok utódai, és sikeresen foglalták vissza ősi szokásjog alapján Attila örökségét, a Kárpát-medencét. Nemcsak fizikailag, eszmeileg is útban voltunk. Az európai feudális-hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonnyal szemben, ahol az uralkodó teljhatalmú vezető, a szakrális magyar államban a Szent Koronán alapuló mellérendeltségre épülő páratlan közszabadság és népfelségjog érvényesült. 

(Helyesen irva Atilla, s nem "Attilla".A szobrok: Géza es őse, Atilla- MAGHAR oldal, szerk.)

Szaniszló Ferenc Csurka Dórával, Csurka István lányával beszélget a Világpanorámában

  2014.08.19. 22:27

 

youtube.com- A beszélgetés témája: Trianon, szkíta-hun-magyar eredetünk, szkíta kereszténységről-2012.június 1. Vendég.: Csurka Dóra, a néhai Csurka István Elnök Úr lánya, Műsorvezető: Szaniszló Ferenc.

Csurka Dóra mondja az interjúban a műsor 14. percében: "Atilla örökét jöttek visszafoglalni eleink. Felmerül, milyen öröksége van Atillának. Maga a származás, ez a hun-szkíta származás. Másrészt az ehhez kapcsolódó vallás, tehát a szkíta kereszténység, s történelmi csúsztatás, hogy mi 1000-ben Istvánnal a római kereszténységhez csatlakoztunk."

A szkíta kereszténység papjai, a táltosok utódai, a pálosok

  2014.08.15. 18:30

magtudin.org- Bunyevácz Zsuzsa- Az örök bölcsesség útján- A Grál magyar lovagjai, a pálosok- A pálosok egész életük folyamán azt próbálták megvalósítani, amit odafönn az égben, az angyalok szféráiban láttak – tartotta a rend történetét megíró Gyöngyösi Gergely, aki 1520 és 1532 között a pálosok generálisa volt. Novemberben óhatatlanul foglalkozunk az elmúlással. A halál azonban - a régmúlt nagy beavatottaihoz hasonlóan - a pálosok számára sem az elmúlást jelentette. A rejtett barlangokban folyó, csak beavatottak számára ismert szertartásaikon az „örök bölcsesség útját” keresték.

A Nagy Piramis belsejében is hasonló szertartások folyhattak. Alátámasztja ezt az ott talált kőszarkofág, amelyben holttestet nem találtak. Több kutató van azon a véleményen, hogy a Nagy Piramist nem temetkezési céllal építették. C. Knight és R. Lomas és mások is úgy gondolják, hogy a piramis belsejében, úgy, mint egy barlangban, a fáraó beavatása zajlott. A „halott” fáraó a csillagokba repül, hogy befogadja őt az istenek társadalma, spirituális értelemben megkoronázták őt, majd „feltámadt”. A fáraó, így az istenek általi beavatás révén vált valódi uralkodóvá.

Véleményük szerint hasonló szertartást alkalmaztak a kumráni közösség tagjai a jelöltek beavatására. Többen jutottak arra a következtetésre, hogy Jézus is ennek a közösségnek volt tagja. C. Knight és R. Lomas szerint a kumráni barlangrendszer olyan, hogy akár kánaánita barlangrendszer is lehetett. A kánaániták eredetétől pedig a Biblia azt írja, hogy Noé fia Hám, az ő fia többek között Kús és Kánaán, Kús fia pedig Nimród.

Próbáljunk meg utána nézni annak, hogy a Nimródig, sőt sokak szerint a vízözönig visszanyúló, csak a beavatottak számára ismert rítusnak van-e nyoma idehaza!

A Pilisben találhatók az ősi Pálos-rend kolostorainak nyomai, a Pilis rejtekhelyein éltek a pálos atyák, s a barlangok legmélyén folytak titkos beavatási szertartásaik. Történetírásunk Boldog Özsébhez, IV. Béla királyunk kortársához fűzi az egyetlen magyarországi alapítású, Róma által is elismert rend létrehozását, azonban sok kutató van azon a véleményen, hogy maga a pálos tudás és eszme a messzi régmúltban gyökerezik. A rend megalapításának célja talán csak az lehetett, hogy Róma ne akadályozza tevékenységüket.

A Pilis körvonala hatalmas szívet formáz, amelynek a közepén található Dobogókő, a Kárpát-medence energetikai központja. Őseink nem véletlenül adták a terület középpontjában álló csúcsnak ezt a nevet, tudniuk kellett, hogy itt „dobog” a világ szíve. A területet a ma itt élők is a Föld szíveként emlegetik.

Egy „külföldi tudósító”, Kapisztrán János, miután végiglátogatta a pálos kolostorokat, a következőt írta: „Ezek egytől egyik szent emberek, és ha valaki élő szentet akar látni, menjen… Pilisszentkeresztre, mert itt a régi atyák – szinte az összes – romlatlan testtel várja a feltámadást.” Tudni kell azonban, hogy nem egyetlen romlatlan testről van szó, hanem kolostoronként több százról.

A szkíta kereszténységröl, Jézus valódi tanításairól

  2014.08.15. 18:27

magyarmergmaradasert.hu- Lajdi Péter- Tiltott tanítások- Minket, magyarokat semmilyen szál sem köt a zsidók törzsi istenségéhez!

Mi ősidőktől fogva a Mennyei Atyához fűző „köldökzsinóron” keresztül kaptuk mindig lelki táplálékunkat, az Ő népe vagyunk, s a pártus-szkíta Jézus (a magyar ősvallás Világügyelő Fiúja, aki mindig testet ölt, ha nagy a baj a földön) testvérré avató személyén keresztül vagyunk az Ő gyermekei.Ezért mindent latba vetve meg kell mozgatnunk minden követ annak érdekében, hogy megtisztítsuk végre a magasabbrendű világgal kapcsolatos fogalmainkat a reárakódott idegen elemektől, és hogy régi fényében visszaállítsuk a bennünket hozzá fűző kultuszt! Ne imádjunk hamis isteneket! Jahve imádata bálványimádás.

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNKRÓL

  2014.08.15. 18:23

magyarno.com- Atilla, a szakrális király valódi portréja-

Atilla képviseli a keresztény értékeket mind a birodalmi politikájában, mind a külpolitikájában. Sem Bizánc, sem Róma vezetői nem keresztények a szónak a valódi értelmében. Nézzük meg, mit meg nem tesznek a hatalomért, milyen laza erkölcsűek és kapzsik. Nem így Atilla, aki nem csak vallásában (napkeresztény, szkíta keresztény), hanem tetteiben is gyakorolja az alázatot az isteni akarat előtt és feleslegesen nem ont vért.

Atilla az ősi szkíta-hun hagyaték és szakrális hagyomány őrzője volt, ezen kívül beavatott és király, akinek a munkássága nem ér véget a halálával. Az ősi magyarság mindig is hitt Atilla visszatérésében és halhatatlanságában.

Ne feledjük szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.08.15. 18:20

dobogommt.hu- Tóth Imre- A Magyar Szent Koronáról A magyarok, egészen a Habsburgok által rájuk erőltetett finnugor származáselmélet kizárólagos érvényre juttatásáig mezopotámiai, szkíta-hun eredetű népnek tartották magukat. Ugyanúgy pártusnak, szkítának, hunnak nevezték őket a nyugat-európai írások is! Ez az eredet az antropológiai kutatók számára mindig is elfogadható, sőt, nyilvánvaló volt, ellentétben a finnugor rokonság meséjével, hiszen az állítólagos legközelebbi (finnugor) rokonaink a ma is csak kb. hatezer főnyi, XX. századig írástudatlan, a fém eszközöket nem ismerő, tisztán mongoloid vogulok rokonsága minden épeszű ember számára lehetetlenség. (Éppen azért lettek rokonnak kiválasztva, hogy a magyarságot minél primitívebb népnek lehessen beállítani! Ettől persze még nem kell lebecsülni őket, de semmiképpen nem a mi rokonaink.) Mindezt ma már a genetika is bizonyítja, de sajnos ezeknek a tényeknek a hazai közzététele még mindig akadályokba ütközik, az Akadémia valamiért még mindig kitart a Habsburgoktól örökölt történelem mellett.- A magyarok pártus-szkíta-hun ősei, és a Kárpát-medencében élők is manicheista keresztények voltak. (Többek között ezeknek a jelképe volt az egyenlőszárú kereszt.) A manicheizmusban rendkívül nagy szerepet játszott a fény, isteni kisugárzásnak tartották. A Magyar Szent Korona a manicheista hit alapján készült, talán Attilának készítették.

Az igazság előbb utóbb mindig kiderül

  2014.08.15. 18:16

dobogommt.hu- Tóth Imre- A magyarok nem finnugor eredetűek!Kr.e. 3000 körül a mezopotámiai sumér nyelvet beszélő nép jelentősen elszaporodott, és egyre nagyobb területeket foglalt el. Régészeti leletekkel pontosan igazolható, hogy a vízbe dobott kő hullámaihoz hasonlóan terjedt a sumér kultúra, fokozatosan benépesítve így többek között a Mezopotámiától északra elterülő, hatalmas sztyeppei területeket is. A ma finnugornak mondott népek őseit fokozatosan kiszorították onnan, akik ennek a területi átrendeződésnek a folyamán vehették át azokat a nyelvi elemeket, amelyekre a rokonságunkat egyesek alapozzák. Ha a sumér kultúra és nyelv felől indulunk el, összehasonlíthatatlanul több mezopotámiai-sumér elemet találunk a szkíta, majd a szkíta-magyar népeknél, és ez így érthető is! Később, Kr.e. 2300 után a mezopotámiai területek fokozatosan elvesztek, az elvándorlás egyre erőteljesebbé vált. Hérodotosz Kr.e. 550 körül már azt írta, hogy a szkíták birodalma a Dunától Kínáig terjed, voltak tehát a sztyeppén, akik keletre, de voltak, akik nyugatra indultak, így van az, hogy a hunokat Kínában is, de a Kárpát-medencében is megtaláljuk, holott korábban Baktriában laktak! Így jöttek aztán ide a mi őseink is! Badiny Jós professzor írja egyik könyvében, hogy a kutya a sumérban kutta, a kuvasz kuassza, a komondor kumundur és a puli puli! Ez megint csak egy példa, de ha jól belegondolunk, ezeknek a kimondottan magyar fajtáknak a tartása és a nevei önmagukban bizonyítják a sumér-magyar rokonságot!

A Káldeusi Bibliából (Ősi Szövetségből) eredő jézusi-péteri szkíta kereszténységről

  2014.08.15. 18:11

magunk.hu- A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása- A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei

1. Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon. A szkíta-magyar kereszténység nem azonos a manicheizmussal, nem azonos sem a bogumil, sem a kathar, sem pedig a patarénus kereszténységgel. Ezeket a mozgalmakat, vallásokat testvéri alakulatoknak tartja, de mégsem azonosul velük teljes mértékben.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. Ennek a vallási kontinuitásnak egyik mellékága a manicheus vallás, melyből aztán a középkori Európa nem zsidókeresztény vallás mozgalmai merítették tanaik nagy részét. A magyarság azonban ma ajándékként kapja vissza a lehetőséget ősvallásának felélesztésére, mely a legtisztább értelemben vett jézusi kereszténység.

Könyvajánló- MARTON VERONIKA: A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek

  2014.08.15. 18:08

magyarmenedek.com- Az ókori keleti emberek személyazonosságát, gazdasági tevékenységüket, papjaik és uralkodóik, templomaik és palotáik hovatartozását igazolta egy-egy díszes mintázatú aprócska pecsételő vagy pecséthenger.A pecséthengerek ürügyén bemutatom a napkeleti népek történetét a vértesszőlősi ősembertől kezdődően egészen a pártusokig, a szakákig és a kusánokig, akiknek a magyarsággal való több, mint rokoni kapcsolatát a hivatalos történetírás még mindig elutasítja.-írja a szerző.

Könyvajánló- MARTON VERONIKA: A Pártusok, a sivatag lovagjai, A magyarság nemzetalkotói

  2014.08.15. 18:05

gyepukonyvesbolt.fw.hu, magyarmenedek.com- A szerző az ókortól az újkorig a középkori magyar és külföldi történeti értekezésekből, tanulmányokból összegyűjtötte a pártusokra és a birodalmukra vonatkozó írásokat, feljegyzéseket, és e könyvében bemutatja a történetüket, a magyarság egyik legkiválóbb elődeinek a történetét. Az ókorban nagyjából a mai Irán területén éltek a pártusok. A birodalmuk Kr. e. 247-től Kr. u. 228-ig földrajzilag és politikailag meghatározó világhatalom, Róma méltó ellenfele volt. Karthágó óta a hadviselésben a pártus az ókor azon népe, mely oly csapást mért Rómára (Kr. e. 53. karrhai csata), amit az soha meg nem bocsátott, és több próbálkozással sem tudott kiküszöbölni; vagyis nem sikerült elfoglalnia, és elpusztítani Párthiát. Ennek ellenére a Pártus Birodalom mostohagyermeke a történetírásnak. Az általános történelmi munkák szinte meg sem említik; jó, ha néhány bekezdést, oldalt írnak róla. Sem az érdemeiket, sem a történelmi nagyságukat nem értékelik. A magyar olvasóközönség a Párthus Birodalomról összefoglaló magyar nyelvű dolgozatot alig talál. A XIX-XX. században az izgalmas pártus-római csatározások és egy-két birodalomépítő nagy király történetét dolgozták csak fel.Pedig a középkorban tudott volt, hogy a magyarság elődei a pártusokA középkori német és bizánci források a magyarokat a hunokkal és az avarokkal egyetemben a pártusokkal azonosították. A Magyarország megszállását, a magyarok tönkretételét századok óta szorgalmazó idegen érdekközösségek munkálkodásának eredménye, hogy a népünk elfeledte pártus elődeit.  Kezdetben a pártusokat a médek majd az achaimenidák (óperzsák) uralták, végül makedóniai Nagy Sándor hódította meg őket. Kr. e. 247-ben a Szeleukida uralom idején első királyuk Nagy Arszak megalapította legnagyobb és a leghosszabb ideig fennálló közel-keleti birodalmat. A királyaik céltudatos politikával, szövetségkötésekkel, a szomszéd népek viszályainak ügyes kihasználásával területileg és politikailag növelték az országukat.  A Párthus Birodalom csillaga akkor kezdett hanyatlani, amikor minden katonai erejét latba vetette a római területszerző hadjáratok kivédésére, s közben nem ügyelt a Birodalom perzsa tartományurainak hatalmi törekvéseire. A köztük levő ellentét nemegyszer polgárháborúvá fajult, amely meggyengítette a nagykirály hatalmát, és perzsa hatalomátvételhez vezetett. Kr. u. 228-tól a Párthus Birodalom végérvényesen elenyészett. A pártushű lakosság megöletett vagy elismerte a perzsa főséget vagy tömegével menekült a szomszédos szkítafajú népekhez. Az utódaik a szkíta-magyar nemzetségekkel együtt Dentu-Magyarián át a Kárpát-medencébe költöztek, és a magyarság nemzetalkotóivá lettek. Némely nemzetségük bizonyítottan a Felvidéken telepedett le. Az utódaik a barkók, a matyók, a tahók és a gányók.  A Párthus Birodalom csodálatos tárgyi és szellemi műveltségét a szkítaságnak az Arszakida királyok kiváló erkölcseivel párosult szellemi és katonai ereje teremtette meg. Ezért egyetlen más népnek, műveltségnek sincs joga a történelmüket elhallgatni, a pártus népet lebecsülni és lenézni. A kései magyar utódoknak kötelességük megismerni az életüket, a viszontagságaikat, a történelmüket, hazájuk megvédéséért vívott küzdelmeiket. Okulni kell a sorsukból, hogy a magyarság ellenálljon és felvegye a harcot a „cukroszacskóba csomagolt” idegen hódítás ellen, nehogy Magyarország csak a nevében maradjon magyar

Emlékezzünk szumer-pártus-szkíta-hun-magyar nemzetünk ősi múltjára!

  2014.08.15. 18:04

nemzetihirhalo.hu- Egy nemzet...., Egy ősi nemzet....

Egy ősi nemzet, melynek meghamisították és ellopták történelmét, de írása, tudása, szíve, lelke nem tűnhet el soha!

Elég volt a hazug propagandából! Tudja meg minden magyar, kik vagyunk és honnan jöttünk!
Minél többen hallják, tudják meg és kutatják az igazságot, annál hamarabb fény derül rá!
Mert az igazságot soha, de soha nem lehet eltaposni, az mindig a felszínre tör!

Mindenkinek személyes felelőssége van abban, hogy engedi tovább terjedni az évtizedek óta szajkózott (nyugati hatalmak által propagált és pénzelt) elméleteket vagy pedig kiállunk nemzetként az ősi szkíta, MAG-népe leszármazottaiként. Mindezt szeretetben és egységben!
Legfontosabb elem az univerzumban a SZER elem, az EGY nekünk mindig kettőt jelent: ezért csak EGYÜTT lehet! Ne feledjétek: A SZER ETET, aGYŰL ÖLET!

Több ezer év után is a magyar nemzet egyetlen a Földön, mely az ősi tudást nyelvében hordozza és egyike (ha nem az egyetlen), mely genetikailag is a legősibb civilizációk leszármazottja.

Videó:

Ne feledjük szumer-pártus-szkíta-hun-magyar múltunkat!

  2014.08.15. 18:00

nimrod-nepe.eoldal.hu- Hazánk valós történései- A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell. Vagyis mi jelentjük Európa közepét. A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva   Az energiaközpont: A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsakrája ( föld szíve ) a Kárpát-medencében, a Pilisben(Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja.- A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nem mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita (felsőbbrendű) gént találják meg. Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet! Kettőt! Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig, majd Közép Európa és az Urálon inneni terület egészen Skóciáig megtalálható! Ez - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte a támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a jelentés közzétételét és annak kinyomtatását. Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is, melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az 1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább 6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor még a piramisok sem léteztek! De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás! Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes lelet.

(Amerikai kontinensen vannak szkíta eredetű "indiánnak" nevezett rokon népeink, a Kárpát-medencében ugye itt vagyunk mi, szumer-pártus-szabír-szarmata-szkíta-hun-magyarok, a japánok is hun rokonnéppünk, s persze, hogy a mai Kínában ott van a szkíta ősgén az ujguroknál és tibetieknél, mivel ők is hun népek, Afrikában pedig ott vannak pl. a szkíta-hükszoszok illetve azok utódai. S természetesen Skócia, plusz Írország, Wales, a szkíta-kelta rokon népeink országai!- MAGHAR oldal, szerk.)

Múltunk a Jövőnk! 6

  2014.08.15. 17:44

youtube.com- Világpanoráma, Szaniszló Ferenc vendége Cey-Bert Róbert Gyula. Téma: Atilla Nagykirályunk , Árpád papkirályunk, pozsonyi csata

Múltunk a Jövőnk! 5

  2014.08.15. 17:38

youtube.com- Simon Péter: Magyarok, Hunok, Indiánok

Képek a tovább kattintásnál.

Múltunk a Jövőnk! 4

  2014.08.15. 17:34

youtube.com- Aradi Éva_Indoszkíták, heftaliták és kusánok

Múltunk a Jövőnk! 3

  2014.08.15. 17:25

youtube.com- Dr. Aradi Éva indológus "Szkíták és magyarok őshazája" előadása Pápán az Edvy malomban 2014-ben

Múltunk a Jövőnk! 2

  2014.08.15. 17:20

youtube.com- Dr. Aradi Éva indológus - keletkutató "Szkíták, hunok, magyarok" c. előadása Pápán az Edvy malomban

Múltunk a Jövőnk!

  2014.08.15. 17:13

youtube.com- Herceg Ferenc: Szkíták, Hunok, Magyarok!

Jézus Urunk szellemi és faji elödei, a Káldeusi Ösi Szövetság

  2014.08.14. 21:41

domonyi.aries.hu- Varga Csaba: A kőkor élő nyelve - részlet-A védtelenség okáról

Miként lehetett fizikailag is a kipusztulás szélére sodorni az ősi, ám máig érően is nagy hatású műveltséget? A válasz roppant egyszerű.
Fizikailag könnyen megsemmisíthető az, aki a békességnek szenteli életét, ebbéli hit járja át tetteit, minden pillanatát. Azt, aki messzemenően óvakodik attól, hogy visszaüssön.

Olvassuk csak el figyelmesen az alábbiakat:
Rossz tett helyébe jót cselekedjél!
Ne tégy rosszat ellenségeiddel.
Gonoszat ne szólj soha senkiről.
Csak szépet ér jót, bárki kérdez is.
Ellenséged iránt irgalmas légy.
Igazságos légy még azok iránt is, Akik bántanak és szorongatnak.
Ám hadd örvendjenek csak fölötte azon, Hogy te a rosszat jóval fizetted vissza!
Sose járj a rosszak tanácsán!
Nem dárda, nem fal, nem zár, nem vagyon ­ Csak Isten óv meg a veszedelemtől.
Amit titkon vallanak meg, Azt könyörületből felejtsd el.
Kenyeret szelj az éhezőnek, bort tölts a szomjúhozónak, a szűkölködőt fölruházzad, tiszteld az alamizsna kérőt.
Segíts a segítséget kérőn, Tégy jót mindig - örökké. Stb.

Nem, nem az Újtestamentumból, nem Jézus szájából szóló szövegek ezek.
Habár igaz, Jézus szóról szóra ezeket mondotta. 
Az ellentmondást azonnal megértjük, ha elárulom:

e szövegek legalább 5-6.000 évvel ezelőttiek, sumér intelmek!

Ebből a kétségtelen tényből két következtetést vonhatunk le.

a. Ez a gondolkodásmód az őskultúra gondolkodásmódja.

b. Mivel az időbeli sorrend nem cserélhető fel (ismétlem: az időbeli sorrend nem cserélhető fel), megtehetjük azt a kétségtelen megállapítást, hogy Jézus valakik (joggal gyaníthatóan pártus szellemi vezetők) küldöttjeként az ősi, a jót tisztelő világszemléletet igyekezett elterjeszteni ott, ahol ennek már híján voltak. Gyaníthatóan ez a vállalkozás csak egyike volt a sok irányban megindított, az ősi hivatástudatból fakadó szellemi "kitörési" kísérleteknek. Jézus hovatartozását a Biblia is elárulja: három pártus szellemi vezető figyeli sorsát. Szerepe pedig az ősi hármasból adódik, akik: az Égisten (Öreg, avagy Nagy isten), az Istenanya  (Nagyboldogasszony) és az ő gyerekük. Ez utóbbi földi megtestesülése Jézus, minek tudomása fenn is maradott mind a mai napig a Kárpát medencében: 

A szkíta egyistenhitröl illetve a szkíta kereszténységröl amit még érdemes tudni

  2014.08.14. 21:31

domonyi.aries.hu- Táltosok (tátos) a magyar ősvallás tudó papjai, a magyarok szellemi vezetői, az őstudás birtokosai. Tudásukat a pártus mágusok tudásából eredeztetik.

Közvetlen kapcsolatban állnak a teremtő természettel annak törvényszerűségeit ismerik, használják, így tudásuk messze meghaladja az átlagemberét, szinte természetfelettinek tűnik.

Szertartásaik az ősi magyar napvallás jegyeit viselik:
- egyisten hit,
- a természeti erők mély ismerete,
- a földi életnek a világ kozmikus rendjében való értelmezése.
A táltos jellel születik, így hívatására már születésekor kijelölt, de az nem végzetszerű,csak a tátos iskola elvégzésével tevégzésével teljesülhet be 

(A NAP "CSAK" ISTEN JELKÉPE!- MAGHAR oldal, szerk.)

Róma és Bizánc tanácsára megjelennek a rabbik is!!! Mind harácsol, gyilkoltat és az új királytól jogot, címeket kapnak cserébe! Ilyen sorsra jutott ATILLA-ÁRPÁD büszke ősi népe! Elhagyta nemzetvédő ősi törvényeit, erkölcsét ősi Egy Igaz Isten tisztelését!


A jövevények a maguk írásával, lelkével, hamis történelmi krónikák írását terjesztik a jövő nemzedékeinek számára!!!

Ezek a hamis krónikák azt a hazug szellemiséget sugallják, terjesztik, hogy az ősturáni Szittya fajták megmaradása érdekében kellett felvenni a nyugati kereszténységet, ami biztosítéka volt megújulásunknak.(?) Ha a Bizánci kereszténységet, Iszlám vagy Buddha hitét vesszük fel, akkor elvesztünk volna??? Igen nyugat térhódítóinak minden esetre! Az ősiség megtartása, védelmezése nem tette volna lehetővé, hogy a dicső emlékű ATILLA-ÁRPÁD-KOPPÁNY népe szolga legyen és ősi honunk, ősműveltségünk ebek, rabló népek kénye- kedvére, mára megismétlődve elvesszenek!!!

Koppány ezt nem akarta, hiszen Ő az ősi szkíta keresztény vallásban hitt és elutasította a zsidó-keresztény vallás felvételét, amit a gonosz saját szájízére formált és beoltotta vele az egész világot!


Ébresztő hun magyarok! Még mindig nem késő a hun Koppány herceg tervét felvállalnotok. Hivjátok segitségül keleti hun véreiteket, akik az erős Törökország és Oroszország végtelen terein várakoznak a hivó szavatokra. Áldás!

Mindenhol azt írják a magyarokról: 
egy Istent imádtak. Egyetlen egyet! A magyar volt az egyedüli nép, amelyik egy Istent imádott és tisztelte őt a felkelő napban, a teremtményeiben, az esőben a folyóban,a fákban.

Kurultáj

  2014.08.14. 19:49

facebook.com- Képek

MAGYAR SZER

  2014.08.14. 19:33

kubinyitamas.hu- MAGYAR SZER- VERŐCE – Lósi völgy- augusztus 15-18.

augusztus 15. péntek

16:30 A magyarok Nagyasszonyáról...

16:30 Dr. Papp Lajos
Boldogasszony tisztelet a magyar műveltségben

17:15 Vári Jenő
A magyar nyelv szakrális üzenete

17:30 Kocsis István 
Magyarságtudat és szakrális rend a Boldogasszony országában

 18:00 Boldogasszony szertartás az egység és szeretet jegyében

Ősi szertartási elemekkel, régi vallási énekekkel

 20:00 Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház

 Halottak napjától Virágvasárnapig

Magyarország elveszejtésének története

augusztus 16. szombat

 12:00 Élőkép a jelenlévőkkel

Vérszerződés - ős-szerződés megújítása,
Álmos király hagyatéka alapján

Rendező: Kubínyi Tamás

 14:00 Eredetünk, történelmi múltunk és tanulságai

14:00 Grandpierre Attila A magyarság csillagmítoszi eredetének máig szóló üzenete

15:00 Raffay Ernő Trianon hatása a mában

16:00 Kubínyi Tamás A Jóisten népe és annak jövője

17:00 Szántai Lajos „Századok királya”, Szent László király

 augusztus 17. vasárnap

12:00 Élőkép a jelenlévőkkel

 Vérszerződés - ős-szerződés megújítása Álmos fejedelem utódai

Rendező: Kubínyi Tamás

Részletes program: http://www.egipatrona.com/magyarszer/index.php/programterv/a-magyar-szer-2014-programja

A ráfáhi UNRWA-iskolát ért cionista támadás után

  2014.08.04. 11:44

facebook.com- Képek

Ez ellen nem tiltakoznak a jogvédök

  2014.08.04. 11:41

facebook.com- Képek

Szabad Palesztinát! Szabad Magyarországot!

  2014.08.04. 11:35

facebook.com- Képek- Egy újabb ENSZ iskola. Legkevesebb 7 halott, és ismét számos sebesült...

Előző hó | Következő hó | Elmúlt 1 hónap

 
Szkíta-hun-magyar nemzetünkért!

NIMRÓD ŐSAPÁNK VÉREI, VAGYUNK,

SZUMER-PÁRTUS-SZKÍTA-HUN-MAGYAR NEMZET!

Szkíta-hun-magyar vérszerződés

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint”. (Wass Albert)

"Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkíta fajú népek, nem földreszállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ’Ószövetsége’ annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem az az Ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való! Annak semmi köze Jézus tanításához!”

(Molnár V. József)

"A magyar ember hitte, hogy minden karácsonyon újra megszületík Jézus.  Karácsony lényege, hogy a Teremtö által a sötétségből minden megszületik."

(Molnár V. József)

Szkíta-hun-magyar himnusz

mp3

Zajti Ferenc Magyar évezredek című könyvének Bevezető sorok c. prológusában ezt írja: „Ős idők óta köt ide múltunk és fajtánk települési rétegződése! Hisz a sírokból hun és skytha ősi népünk csontjait fordítja ki naponta a mélyebben szántó eke...". 

Őshazánk, a  Kárpát-medence, amit megvédünk!

 

ATILLA, SZKÍTA-HUN-MAGYAR NAGYKIRÁLYUNK

 

ŐSHAZÁNK, A KÁRPÁT-MEDENCE, VALAMINT MÁSIK EGYKORI SZKÍTA-HUN-MAGYAR KÖZPONTUNK, HAZÁNK, AZ ÓKORI KELET.

Grover S. Krantz amerikai kutató:

„A magyar nyelv ősisége meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi”. 

Jézus mondta a magukat "kiválasztottnak" tartóknak (MA IS IDŐSZERŰ!)

János 8:44 "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja."

„Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.” - gróf Széchenyi István 
(Naplójába írt feljegyzése, 1814. november 21-én)

 
Védjük meg ősi szkíta-hun-magyar jelképeinket és ősi hazánkat ! ! ! !

 

Honlapajánló

Szkíta-hun-magyar őstörténelmünkről itt:

 _________________

 Tatárlaki agyagkorong

 Kárpát-medencei, az erdélyi, tatárlaki

agyagtábla legalább 3600 éves,- egyes

kutatások szerint legalább 7000 éves-

szkíta- hun-magyar rovásírással.

 

 

 Az őstörténelmünk címszó alatt! 
 

Az oldal bannerei a menüben, a Bannereink címszó alatt találhatók. Íme egy ízelítőül:

Magyar Ellenállás

 Bizonyítékok a szumer-pártus-szkíta-hun-magyar azonosságra, ŐSGESZTÁNK A TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ részlete, Atilla Nagykirályunk intelme és Hunyadi Mátyás királyunk egy érdekes levelezése, az Őstörténelmünk címszó alatt.

 
Naptár
2014. Augusztus
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Linkek

 HungaRock Portál

Szent Korona Rádió

Egyesült Magyar Ifjúság

http://www.e-m-i.hu/

http://nepesedes.hu/drupal/

http://gportal.hu/portal/hungar/

 
A hun-magyar nyelvről

"A magyar nyelv eredete messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény."

(Sir John Bowing 1830 - angol utazó és irodalmár)

 
Nemzeti honlapok, fórumok

Kincsesláda

Magyarharcos

Hun-idea

http://www.hvim.hu/

http://www.magyarsziget.hu/

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

http://gportal.hu/portal/1956/

http://hradio.uw.hu/

http://www.hazankert.com/

 
Szkíta-hun-magyar őstörténelmi honlapok- folytatás

 http://napkereszt.extra.hu/news.php

http://elysiumhosting.hu/hargita/

http://woodtorok.ro/magyar/osmagyar.html

http://www.osemlekezet.hu/

http://aranylaci.freeweb.hu/

http://www.magtudin.org/

http://www.tar.hu/vargageza/

http://www.turania.hu/catalog/index.php

http://www.gportal.hu/portal/tamana/

http://www.mv.hu/

http://arvisura.lap.hu/

http://dobogommt.hu/main.php

http://koppanymc.hu/index.html

http://gportal.hu/portal/zugonyilak/

http://hunor-magor.atw.hu/ 

 
 
 
Őstörténelem, vallás

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei- Lajdi Tamás: A Magyar Apostol Nemzetség vallása

A Szkíta-magyar kereszténység alapelvei, Alaptételünk: aki a szkíta-magyar kereszténységet élesztgeti, az nem tesz mást, mint hogy Isten valódi, hamisítatlan Ó-Szövetségét egy fedél alá hozza oly sok hamisító évezred távolából Jézus valódi Új-Szövetségével annak a népnek értelmi keretei közt, akik elődeikben az ószövetségi kinyilatkoztatás egyedüli birtokosaiként történelmi feladatot és felelősséget is kaptak, s ennek a felelősségnek mind a mai napig hűen eleget is tettek és tesznek. Ezt a népet valaha HUN-GAR-nak, KÁLDEUS-nak, KOSITÁ-nak, később HUN-nak, aztán SZKÍTÁ-nak, PÁRTUS-nak, végül pedig ősnyelvi nevén MAGYAR-nak, a "MAG népének" ismerte meg a történelmi ember e világon.

A szkíta-magyar kereszténység tanításának alapja a káldeus ős-kinyilatkoztatás, Szentirata a kusita nép ősirataiból és Jézus autentikus evangéliumából áll. A római egyház által kanonizált iratok hamisításoktól való megtisztításuk után, vagy az eredeti szövegek felbukkanásától kezdve szintén szentiratokká válhatnak, de addig a négy közül csak János írását javasoljuk olvasásra. Az egykori káldeus-szkíta vallás egyeneságú őse a Jézus által alapított kereszténységnek ószövetségi előzménye. Tehát az eredeti ószövetség a káldeus-szkíta vallás tanait tartalmazza. 

A pártus-szkita-arámi Jézus Fény Fiáról.

A szkíta-pártus Zarathusztra szavai

"Az idő végén és a végső pusztulásnál egy gyermek fog fogantatni egy szűz méhében, és képződni fog testében, anélkül, hogy hozzá bármely férfi közeledett volna. Ő kezdetben le fog szállni a Föld mélységeibe, és a mélységekből fel fog emelkedni a MAGasságba, azitán jönni fog a VILÁGOSSÁG seregeivel, és hordoztatni fog fenn a magasságban, fehér felhők fölött, mert Ő a gyermek, aki a mindenséget teremtő IGE által fogantatik.Ő az én családomból fog származni. Mikor az eljövetelének kezdete mutatkozik, hatalmas jelek fognak látszani az égen, és az ő fénye felül fogja múlni a Nap fényét, mert ő a KIRÁLYOK KIRÁLYA, kik ő tőle kapják a koronáikat."

VESSZEN TRIANON!

www.ezoterikustanokegyhaza.hu

www.azigazijezus.hu

 
Tartalom

3 részes merinoflór ágynemû garnitúra - 3.490 Ft-ért    *****    3 részes Ceramic pan serpenyõkészlet - 5.990 Ft-ért    *****    DEMI LOVATO legfrisebb magyar rajongói oldala: DEMI LOVATIC // DEMI LOVATIC    *****    Sportfogadás felsõfokon! Fogadj nyereséggel,legjobb tippek!Admint keresek!Kattints erre a szövegre!    *****    Mini HD kamera - 5.990 Ft-ért - AkarokEgyIlyet.hu    *****    SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - SELENA GOMEZ MAGYARORSZÁG - KATT!    *****    Sportfogadás felsõfokon! Fogadj nyereséggel,legjobb tippek!Oszd meg tippjeidet,szelvényeidet! Kattints! Szép napot!    *****    Sportfogadás felsõfokon! Fogadj nyereséggel! Legjobb tippek!Kattints ide az oldalhoz!Tipsterhungary    *****    Metafun kártyatartó - 1.090 Ft-ért    *****    Napi ajánlat, csak a mai nap éjfélig ! - Univerzális autós laptop töltõ - 3.390 Ft-ért    *****    7 részes kerámia bevonatú késkészkészlet + Ajándék hámozó - 3.490 Ft-ért    *****    Sportfogadás felsõfokon,fogadj nyereséggel.Minden nap frissülõ tippek,részletes elemzéssel.    *****    Felfedezésre váró titkok várnak Rád és egy ismeretlen világ, melyrõl még biztosan nem hallottál! SZEREPJÁTÉK!    *****    SZEREPJÁTÉK - Egy kisváros, nagy titkokkal, ahol egyre furább dolgok történnek... keresd meg te az okát!    *****    Tini Nindzsa Teknõcök 3D - Játssz és nyerj páros mozijegyet és nézd meg a filmet a G-Portál csapatával! :))    *****    Keira Knightley - kknightley.gportal.hu - Keira Knightley - kknightley.gportal.hu - Keira Knightley - kknightley.gp    *****    Napi ajánlat, csak a mai nap éjfélig ! - 7 részes kerámia bevonatú késkészkészlet + Ajándék hámozó - 3.190 Ft-ért    *****    Snap n Grip szerszámkészlet - 2.690 Ft-ért    *****    Las Vegas szerepjáték, ahol azzá válhatsz akivé csak akarsz és ne feledd: ami Vegasban történik, az Vegasban is marad.;)    *****    8db tölthetõ akku - 2.990 Ft-ért